Aanpassingen aan Amsterdamse busnetwerk na klachten Noord/Zuidlijn

noord/zuidlijn ov9292 9292ov ns24.nlDoor klachten vanwege bereikbaarheid Noord/Zuidlijn wordt busnetwerk aangepast.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in bus- en tramlijnen vanwege de komst van de Noord/Zuidlijn, hebben op bepaalde plekken tot een minder goede bereikbaarheid geleid.

Noord/Zuidlijn klachten 

Daarom hebben vervoerder GVB en de Vervoerregio Amsterdam besloten het busnetwerk in april aan te gaan passen. “We nemen klachten serieus en staan voor een beter bereikbare stad. Daarom voeren we nu deze verbeteringen door”, aldus Sharon Dijksma, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer.

Het gaat vooral om de bereikbaarheid van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam Noord en Nieuw-West. Sinds afgelopen juli is daar in het OV-netwerk veel veranderd en nu blijkt dat dit niet altijd goed is geweest voor de bereikbaarheid per OV van die locaties in Amsterdam.

“Ruim voor de start van het nieuwe lijnennet hebben we aangegeven dat we heel goed zouden monitoren en zouden bijstellen als dat nodig was”, aldus GVB-directeur Alexandra van Huffelen.

Wensen reizigers

Nu naar voren is gekomen dat enkele aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt niet gewacht op de nieuwe dienstregeling die in december 2019 ingaat. “We zijn continu in gesprek met alle betrokkenen om het lijnennet steeds beter aan te laten sluiten op de wensen van onze reizigers”, vertelt Van Huffelen.

“Dat doen we met reizigers, de Vervoerregio, de gemeente en alle stadsdelen. Wij hopen dat reizigers tevreden zijn met de verhoging en uitbreiding van de businzet.”

Een van de aanpassingen ten behoeve van aansluiting op de Noord/Zuidlijn is een proef met buslijn 36. Die zal tijdelijk pas om 24.00 stoppen met rijden in plaats van om 20.00 uur, zodat patiënten of bezoekers ook tot laat in de avond een verbinding hebben.

Lijn 36

Daarnaast wordt de route van lijn 36 verlegd van het Olof Palmeplein naar Amerbos, zodat ook die wijk een verbinding heeft met het ziekenhuis en de bus voor het ziekenhuis stopt.

Het is niet voor het eerst dat GVB de businzet in Amsterdam Noord verandert sinds de Noord/Zuidlijn rijdt. Al in oktober werd namelijk besloten om extra lange bussen in te zetten op lijnen 34 en 35 tijdens de ochtendspits.

Het bleek dat de vervoerder het aantal reizigers op deze lijnen had onderschat, wat leidde voor overvolle voertuigen in de ochtenduren.

Nieuw West

In stadsdeel Nieuw West kiest de vervoerder ervoor om buslijn 21 van Geuzenveld naar Centraal Station vaker te laten rijden in de ochtendspits. Door één bus toe te voegen aan de dienstregeling, neemt het aantal zit- en staanplaatsen met 8 procent toe.

En rijdt er elke 5,5 minuut een bus aan de oostkant langs de wijk de Eendracht richting CS. Die extra bus wordt vrijgemaakt door buslijn 249 op te heffen.

Deze wijziging zal voor een beperkt deel van de reizigers zorgen voor een extra overstap en enkele minuten meer reistijd, meldt de Vervoerregio. Echter hebben circa 200 reizigers voordeel van de toegenomen zit- en staanplaatsen en de scholen waar buslijn 249 langs rijdt, zijn al op de hoo...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Fugro RailData gaat markt actief voorzien van 3D-spoordata

Gedetailleerde geotechnische en 3D-informatie inwinnen over het spoor is voor Fugro RailData niets nieuws. Tot nu toe deed het bedrijf dat vooral in opdracht van de spoorinfrabeheerders in projecten met een vaste looptijd.

Fugro gaat de scope verbreden door op eigen initiatief – in overeenstemming met alle betrokkenen – het spoornet digitaal in kaart te brengen en die gegevens up-to-date houden.

Door periodiek metingen te verrichten – te beginnen met het traject tussen Eindhoven en Amsterdam – ontstaat een schat aan informatie, waar de hele railsector baat bij kan hebben.

RailData begon zo’n tien jaar geleden als innovatieve startup met de ontwikkeling van apparatuur. Om dezelfde metingen die landmeters uitvoeren sneller, efficiënter en veiliger te kunnen uitvoeren. Daarnaast wilde het bedrijf nog meer gegevens kunnen inwinnen.

Rila

Dat resulteerde in RILA (Rail Infrastructure aLignment Acquisition), een technologie die in staat is snel en efficiënt de landmeetkundige positie van het spoor te bepalen. En nauwkeurig de spooromgeving in beeld te brengen, inclusief visuele informatie.

Dat levert onder meer informatie op over de sporen, de ondergrond, het ballastbed, slijtage van de spoorstaven. Maar ook over gebouwen en objecten in de spoorwegcorridor. Alle informatie wordt ontsloten via het bijbehorende RILA-platform.

Meetinstrumenten

Om de metingen te kunnen uitvoeren heeft het bedrijf vier identieke voor het spoor gecertificeerde meetinstrumenten beschikbaar. Ze meten het spoor, maken videobeelden en brengen de omgeving in beeld met een 3D-laserscan. De combinatie van gegevens over de spoorstaven en over de omgeving biedt veel informatie.

“Daar zit tien jaar ontwikkeling in en we zijn nog steeds aan het doorontwikkelen”, zegt Jasper Hellemons, business consultant Rail.

Meetapparaat

Een meetapparaat wordt in een paar minuten tijd achterop elke passagiers- en goederentrein gemonteerd. En vervolgens ingezet tijdens de reguliere dienstregeling. Zonder dat dat leidt tot verstoringen van de dienstregeling of vertraging van reizigers. Die methode scheelt tijd en kosten doordat er geen aparte meettrein hoeft te rijden.

De gegevens worden opgeslagen in het RILA-platform, de basis voor allerlei analyses op de data. Deze kunnen uitgevoerd worden voor diverse toepassingen. Ze komen van pas bij het ontwerp en de aanleg van nieuw spoor, het maken van een 3D-Bouw Informatie Model (BIM). Maar ook bij veiligheidsinspecties en om te kunnen bepalen waar onderhoud nodig is.

Lightrail

Omdat het concept van RailData aansloeg in de markt zocht het jonge bedrijf aansluiting bij een grote partner om te kunnen doorgroeien. Dat leidde in 2014 tot de overname door wereldspeler Fugro. Inmiddels heeft het bedrijf een vaste klantenkring opgebouwd.

Zo bracht Fugro RailData voor ProRail het kernnet in beeld. Voor spoorbeheerders in het buitenland voerde het bedrijf eveneens metingen uit, zoals onder meer in het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken en de Verenigde Staten op het reguliere spoor. “Ook vanuit lightrail komt er steeds meer vraag”, constateert Hellemons.

“We zijn in gesprek met GVB, HTM, de provincie Utrecht voor de tram die daar loopt. En ook we hebben contacten met London Underground om te kijken of we voor hen een pilot kunnen doen. En we zijn zelfs bezig om Sydney Trains te helpen met analyses van hun netwerk.”

ProRail

Bij de huidige projecten in opdracht van ProRail worden volgens Hellemons veelal alleen de coördinaten van het spoor opgeleverd. De overige data wordt niet of nauwelijks gebruikt.

Het zijn bovendien momentopnames. Na een paar maanden kan er op en langs het spoor al weer veel veranderd zijn. Fugro biedt nu ook de mogelijkheid om periodiek metingen uit te laten voeren en veel meer in beeld te bren...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Omzet Eurostar plust 12 procent in 2018

eurostar ns24.nl ov9292 9292ovHet afgelopen jaar heeft Eurostar het goed gedaan.

Eurostar realiseerde in het afgelopen jaar een omzet van 114,8 miljoen euro, een plus van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst bedroeg ruim 11,2 miljoen euro.

Eurostar met goed 2018

Dat blijkt uit het woensdag gepresenteerde jaarverslag van de hogesnelheidstreinoperator die het Verenigd Koninkrijk met het vasteland van Europa verbindt.

Afgelopen jaar reisden er 11 miljoen passagiers met Eurostar, wat neerkomt op een stijging van 7 procent ten opzichte van 2017 en het hoogste aantal reizigers ooit in een enkel jaar.

De nieuwe Eurostar verbinding tussen Londen en Amsterdam die afgelopen jaar in gebruik werd genomen, leverde met ruim een kwart miljoen reizigers een belangrijke bijdrage aan de stijging. Voor dit jaar staat er een derde trein per dag op de planning tussen Amsterdam en Londen St. Pancras. Nu rijden er twee per dag.

Brexit

Eurostar heeft de de ambitie om nog extra treinen te introduceren zodra de regeringen de grenscontroles voor het traject Amsterdam-Londen hebben ingevoerd. Er bestaat een kans dat Eurostar passagiers voortaan douanecontrole krijgen in Frankrijk, als het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie en daarmee ook uit de douane-unie.

Nu moeten reizigers die richting Londen reizen, overstappen in Brussel voor grenscontrole. Dit verlengt de reistijd ongeveer met een uur. De reis naar Londen kan pas rechtstreeks worden gemaakt op het moment dat paspoortcontroles in Nederland kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zal dit tegen 2020 zijn.

Mijlpaal

Dit jaar viert Eurostar zijn 25ste verjaardag...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Busrijbewijs steeds populairder onder jongeren

Hoewel het aantal busrijbewijzen in Nederland in het afgelopen jaar opnieuw flink is gedaald, lijkt het vak van buschauffeur juist aan populariteit te winnen onder jongeren.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS over het totaal aantal rijbewijzen D in Nederland. Die populariteit is echter nog niet voldoende om de uitstroom op te vangen. Sinds 2014 is het aantal busrijbewijzen met 29 procent afgenomen.

Het is bij vervoerders bekend dat het aantal mensen met een busrijbewijs afneemt. Afgelopen jaar bleek dan ook dat er hier en daar ritten niet konden worden gereden, omdat de vervoerders te weinig personeel beschikbaar hadden.

Met scholingstrajecten en nieuwe campagnes werden nieuwe buschauffeurs geworven, zodat er niet langer ritten uitvielen door een gebrek aan mankracht.

Aantal busrijbewijzen

Die maatregelen hebben er niet voor kunnen zorgen dat de trend van de afgelopen jaren is gekeerd, want het totale aantal D-rijbewijzen blijft afnemen. Op 1 januari 2018 hadden nog 285.000 mensen hun busrijbewijs en dat is in een jaar met ruim 25.000 mensen gedaald.

Sinds 2014 is het aantal busrijbewijzen in Nederland zelfs met 29 procent afgenomen tot 259.000. Het grootste probleem is de vergrijzing. Op dit moment is zelfs 92 procent van de buschauffeurs in Nederland 50 jaar of ouder.

Dit is deels te wijten aan een grote groep 50-plusssers die nog gratis het rijbewijs D heeft kunnen halen tijdens de dienstplicht. Daarvan mag echter lang niet iedereen daadwerkelijk op een bus rijden, omdat ze geen vakbekwaamheid hebben.

Jongeren

Nog steeds is het aantal jongeren met een rijbewijs in Nederland erg klein, want van het totale aantal mensen dat op een bus mag rijden is nog niet eens 1 procent jonger dan dertig jaar.

Maar tegelijkertijd is hier juist een behoorlijke stijging op te merken. Sinds 2016 is het aantal mensen met een busrijbewijs dat nog niet eens dertig was juist gestegen met ruim 25 procent.

Daarbij is vooral het aantal jongeren tussen de 20 en 25 jaar met dit rijbewijs fors toegenomen, namelijk van 368 naar 522 man. En er komen ook meer jongeren tussen de 18 en 20 jaar die nu op de bus zitten. In 2016 hadden slechts 8 tieners een busrijbewijs en begin 2019 waren dat er 17.

Aanpassing wet

Jongeren onder de 20 mogen nog niet lang rijbewijs D halen, want de wet is pas kort geleden aangepast. Maar voor vervoerders betekent dit wel dat ze jongeren al eerder kunnen bereiken.

De Amsterdamse stadsvervoerder GVB gaf bijvoorbeeld al eerder aan dat dit goed zou kunnen bijdragen aan een verjonging van ons personeelsbestand.

Het is namelijk lastig om jonge...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Door bezuinigingen steeds minder traditionele buslijnen

buslijnen ov9292 9292ov martenv.comDe traditionele buslijnen verminderen en worden omgezet in meer vraag-gestuurd vervoer.

Reguliere streek- en stadslijnen worden om geld te besparen steeds vaker omgezet naar bijvoorbeeld buurtbussen, vraagafhankelijke systemen of spits- en scholierenlijnen.

Buslijnen vernieuwingen

Het aantal streeklijnen is in 2017 met bijna 14 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder en het aantal stadslijnen met 7 procent. Dat blijkt uit cijfers van CROW over het busaanbod in Nederland in 2017. CROW noemt die trend “onvermijdelijk, gelet op de kostendekking”.

Overigens is het totale aantal buslijnen in 2017 niet gedaald, blijkt uit de CROW-publicatie ‘Staat van het regionale openbaar vervoer’. Dit komt dus mede door de toename van scholieren- en spitslijnen en buurtbussen, maar ook omdat reguliere lijnen zijn opgewaardeerd tot een ‘kwaliteitslijn’.

Hiermee bedoelt CROW bijvoorbeeld Rnet of de Qliners. Bovendien zorgen de wijzigingen van de buslijnen er vaak voor dat het aanbod van de vervoerder beter aansluit bij het gebruik van de lijn.

Beter materieel

Het aanpassen van de lijn aan het gebruik, gebeurt niet alleen bij slecht renderende buslijnen. Vervoerders kijken steeds scherper naar het voertuig dat nodig is.

Vaak betekent dit dat er kleiner materieel wordt ingezet als dat passend is, maar er wordt op bepaalde lijnen ook juist groter of hoger materieel ingezet.

Dit heeft gezorgd voor dubbeldekkers in de concessies Amstelland-Meerlanden en Groningen-Drenthe en extra lange bussen op lijnen die heel veel reizigers vervoeren.

“Met infrastructurele aanpassingen en zogeheten strekking van lijnen wordt de aantrekkelijkheid van sterke lijnen vergroot. Zo ontwikkelt het regionale openbaar vervoer zich naar een steeds efficiënter opererende bedrijfstak”, aldus CROW.

Bereikbaarheid

Volgens CROW gaat het dan ook goed met het OV in Nederland. De klanttevredenheid neemt al jaren toe en 92,1 procent van de Nederlandse bevolking woonde in 2017 in de omgeving van een station of een OV-halte.

Die beschikbaarheid van het OV is overigens wel 0,3 procent gedaald in vergelijking met 2015. Dit is te verklaren door nieuwe lijnennetten, het opheffen van in totaal 600 haltes en de introductie van vraagafhankelijke bussen.

Die daling is volgens CROW niet helemaal onverwacht. Marktwerking heeft er namelijk jarenlang voor gezorgd dat het aanbod van vaste OV-lijnen is gestegen, waardoor de beschikbaarheid steeg.

Nu worden echter de effecten opgemerkt van de bezuinigingen op de exploitatiesubsidie en de hogere kosten van een dienstregelingsuur. Daarnaast wordt steeds meer ingezet op het versterken van dikke lijnen en worden dunne lijnen dus omgezet tot lijnen die niet de hele dag rijden of alleen bij vraag.

De verwachting van CROW is dat die trend de komende jaren zal doorzetten, zonder dat dit negatief is. “Het resultaat zal zijn dat overheidsmiddelen doelmatiger worden ingezet, dat er minder lege bussen rijden en dat per saldo méér reizigers kunnen worden vervoerd.”

Randstad

De beste OV-beschikbaarheid met vaste lijndiensten hebben inwoners van de Randstad, terwijl inwoners in de provincies Friesland en Zeeland minder gemakkelijk toegang hebben tot regulier OV.

CROW plaatst hier echter wel de kanttekening bij dat deze inwoners vaak wel degelijk gebruik kunnen maken van een vraagafhankelijke bus, zoals de Opstapper en de Haltetaxi.

Bovendien is de beschikbaarheid van het OV in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Zeeland juist weer toegenomen in 2017. Dit komt onder andere door de bouw van woningen in de omgeving van stations en een uitbreiding van vaste lijnen. In Zeeland zijn bijvoorbeeld nieuwe buurtbussen gaan rijden.

Marktaandeel

In ‘Staat van het regionale openbaar vervoer’ wordt onder andere ook gekeken naar de duurzaamheidscijfers, het aantal klachten en het veiligheidsgevoel in het OV. Daarnaast registreert CROW hoeveel marktaandeel de verschillende vervoerders in handen hebben. In 2017 werden in het regiona...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

VDL Nedcar breidt uit, maar schrapt spooraansluiting

De eerder geplande spooraansluiting naar de fabriek van VDL Nedcar in Born gaat niet door. De aanleg is bedrijfseconomisch niet haalbaar. Dat meldt de provincie Limburg bij de bekendmaking dat de autofabriek de ruimte krijgt om fors uit te breiden.

De provincie verkoopt gronden aan VDL Nedcar en maakt de groei procedureel mogelijk, waardoor het bedrijf het fabrieksterrein van 93 hectare op termijn kan uitbreiden.

Algemeen directeur Paul van Vuuren van VDL Nedcar noemt het schrappen van de terminal ontzettend jammer. Het was een noodzakelijke beslissing, legde hij uit aan de regionale omroep L1.

“We hebben het economisch goed onderzocht. We hebben het tot twee, drie keer toe getoetst, ook bij exploitanten, want wij exploiteren zelf geen terminal, maar het blijkt economisch niet verantwoord te zijn.”

Hij erkent dat er daardoor meer druk op het wegennet komt, maar daar zal het bedrijf volgens hem bij de ontsluiting rekening mee houden.

Impact

Wethouder Hub Meuwissen van de gemeente Echt-Susteren is blij dat dat de spoorontsluiting niet doorgaat. “Dit zou een te grote impact hebben gehad voor onze inwoners daar.” Inwoners van de gemeente vreesden voor geluidsoverlast.

De voorbereidingen voor het project liepen al enkele jaren. De provincie wilde dat er een aansluiting kwam op de naastgelegen spoorlijn Roermond-Maastricht van het bedrijventerrein. Dit om het groeiende aantal nieuwe auto’s bij VDL Nedcar af te kunnen voeren.

Onderdeel van het project was om op het fabrieksterrein een openbare car handling terminal aan te leggen. Met een aansluiting op het nabij gelegen hoofdspoor Roermond-Sittard. De spooraansluiting zou het mogelijk maken voor klanten van VDL Nedcar om afgeleverde auto’s per trein naar onder meer de zeehavens te transporteren.

Meerdere varianten

In een eerdere studie naar de spooraansluiting zijn meerdere varianten onderzocht. De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken waren bereid onder voorwaarden bereid om...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Acties van Qbuzz chauffeurs na overleg met directie van de baan

qbuzz ov9292 9292ov ns24.nlActies door Qbuzz chauffeurs zijn opgeschort nadat ze met de directie hebben overlegd. Maar er moet wel snel iets verbeteren.

De buschauffeurs van Qbuzz in de concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem zullen voorlopig het werk niet neerleggen. Dat is de uitkomst van overleg tussen de directie, de chauffeurs en de vakbonden. Maar verbeteringen blijven heel hard nodig.

Qbuzz chauffeurs overleg met directie

“We willen Qbuzz de tijd geven, maar er moet echt wat gebeuren”, legt Evert Jan van de Mheen van vakbond CNV Vakmensen uit. “Het is al veel te lang zo.”

Al maandenlang wordt geklaagd over verkeerde aflosmomenten, onhaalbare rijtijden, gebrekkig materieel en IT-problemen. “Qbuzz heeft aangegeven dat ze heel hard werken aan oplossingen en dat geloven we ook”, vertelt de vakbondsbestuurder. “Maar tegelijkertijd hoorden we nog weinig concreets. Qbuzz kan bijvoorbeeld niet aangeven wanneer de problemen allemaal zijn opgelost.”

Concrete afspraken

Dit is volgens hem ook het algemene gevoel onder buschauffeurs die vorige week bij de personeelsbijeenkomsten waren, waarin de directie met het personeel in gesprek ging. Daarbij was volgens Van de Mheen veel emotie voelbaar en kwam behoorlijk veel kritiek over de wijze waarop Qbuzz het in de afgelopen drie maanden heeft aangepakt.

Van de Mheen: “Chauffeurs denken: er is weer een hoop beloofd, maar er komen weinig concrete toezeggingen. Daar moet Qbuzz dus heel hard aan werken.”

De vervoerder zegt de emotionele reacties van chauffeurs te begrijpen. Qbuzz is constructief bezig om de problemen met de staat van het materieel en de technische problemen op te lossen, maar dit duurt nu al lang. In januari werd ook al verbetering beloofd.

Het is daarom begrijpelijk dat het personeel nu concreet wil zien wat er gedaan wordt, meent de vervoerder. “Het heeft bij ons nu nog meer de volledige aandacht om dit zo snel mogelijk op te lossen”, aldus woordvoerder Susan Zethof.

Bovendien wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van de problemen met de apparatuur en de techniek, maar is Qbuzz ook in overleg met de provincie Zuid-Holland over kleine aanpassingen in de dienstregeling op lijnen waar het structureel niet goed zit.

Chauffeurs vangen klappen op

De vakbond ontkent niet dat de situatie beter is dan enkele weken geleden, maar benadrukt ook dat bij de chauffeurs het water aan de lippen staat. “Er zijn nog steeds veel problemen met de apparatuur in de bus en de telematica”, aldus Van de Mheen.

“De ene reiziger kan wel inchecken, de andere niet. Dat geeft gewoon gedoe en de chauffeurs vangen de klappen op, niet degenen die het bedacht hebben.”

Daarom is afgesproken dat Qbuzz de komende tijd meer personeel zal inzetten dat de reizigers op de grote stations kan opvangen. Door hier extra mankracht voor uit te trekken, komen reizigers met klachten niet allemaal meer bij de chauffeurs uit.

Belofte

Het is voor de chauffeurs van groot belang dat de vervoerder op korte termijn zijn beloftes waarmaakt. Over drie weken komen de partijen weer bij elkaar en zal gekeken worden of de situatie is verbeterd. Volgens Zethof zullen de problemen dan grotendeels zijn opgelost. CNV Vakmensen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Aantal mensen dat omkomt op Belgische overwegen blijft stabiel

Het aantal ongevallen bij overwegen in België nam weliswaar af in 2018, maar het aantal dodelijke slachtoffers bleef steken op negen. Dat zijn er net zo veel als in 2017. Er deden zich 38 ongevallen voor bij overwegen het afgelopen jaar. Een jaar eerder waren dat er nog 51.

De meeste ongelukken gebeuren tijdens de ochtend- en middagspits en de slachtoffers zijn doorgaans buurtbewoners boven de zeventig, zo blijkt uit onderzoek van Infrabel. “Een vals gevoel van veiligheid omdat men de plek goed kent, werkt ongevallen onmiskenbaar in de hand”, meent de spoorbeheerder.

Volgens Infrabel zijn onvoorzichtig gedrag en niet naleven van de verkeersregels nog altijd de voornaamste oorzaak van de ongelukken. Ook het aantal zwaargewonden (3) bleef in 2018 net zo hoog als in 2017.

Minder overwegen

Met uitzondering van het jaar 2016 is het aantal mensen dat om het leven kwam op een Belgische overweg nog niet echt gedaald. In 2014 en 2015 vielen er elf doden, in 2016 waren dat er vier.

Net als in Nederland is ook het Belgische beleid erop gericht om het aantal overwegen te verminderen. Vorig jaar schafte Infrabel er zestien af en stelde er acht buiten dienst. Ook investeerde de spoorbeheerder 39 miljoen euro in de veiligheid.

Er zijn nu nog 1.713 overwegen in ons buurland, een daling van ruim 17 procent vergeleken met 2005. Van die 1.713 zijn er 1.496 publieke en 217 private overwegen. Meer dan 95 procent van de publieke overwegen is uitgerust met verkeerslichten, bellen en/of slagbomen.

Identiteitskaarten

Daarnaast probeert Infrabel met campagnes de veiligheid rond spoorwegovergangen te vergroten. Voor het grote publiek startte de spoorbeheerder in 2018 een experiment op sociale media om te laten zien wat de impact is bij een botsing met een trein.

In het havengebied van Antwerpen gaf het bedrijf voorlichting aan zo’n duizend vrachtwagenchauffeurs over de gevaren van op het laatste moment doorrijden bij de veelal onbewaakte overwegen. Het aantal geregistreerde ongevallen in havens daalde van achttien incidenten in 2017 naar tien in 2018.

Om ervoor te zorgen dat hulpdiensten sneller kunnen optreden bij een ongeluk begint Infrabel vanaf komende zomer met de invoering van ‘identiteitskaarten’ voor overwegen. Het gaat om stickers die bij elke overweg worden aangebracht met daarop specifieke kenmerken als overweg- en lijnnummer.

Met die stickers moet het ook voor de verkeersleiding makkelijker worden om de plek van het ongeluk te lokaliseren en direct de machinisten van naderende treinen te informeren.

Nederland

In Nederland komen er jaarlijks gemiddeld elf mensen om het leven komen bij een overwegongeval op het spoor. De Onderzoeksraad voor Veiligheid noemde dat aantal in de zomer van 2018 nog “onacceptabel”. De Raad stelde in het rapport in het rapport ‘Overwegvei...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Mobility as a Service heeft veel potentie voor OV-sector

mobility as a service ov9292 9292ov ns24.nlDe Mobility as a Service is van groot belang voor de toekomst van het Openbaar Vervoer in ons land.

In de OV-sector kun je bijna niet meer om het woord MaaS of Mobility as a Service heen. Dit innovatieve concept waarbij het plannen, boeken en betalen van een deur-tot-deurreis optimaal geregeld is, heeft dan ook veel potentie voor de openbaar vervoersector.

Mobility as a Service van belang voor OV

Op het MaaS Congres op 12 februari worden deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Er zijn nog verschillende vragen die beantwoord moeten worden. Zowel concessiehouders als concessieverleners moeten hun rol in het MaaS-proces bepalen. Want wie moet in dit proces de leiding nemen, de publieke of de private sector? Hoe gaat de OV-sector om met ‘concurrerende’ mobiliteitsdienstaanbieders? En wie is de MaaS-reizger en welke wensen heeft hij?

Informatiedeling

Tijdens het congres zullen verschillende sprekers over meerdere thema’s hun kennis delen met de bezoekers. Toon Zijlstra van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid spreekt over de mate waarin het grote publiek klaar is voor Mobility as a Service.

Arwina de Boer en John Kuijs van de provincie Noord-Brabant praten de deelnemers bij over de nieuwe mobiliteitsvisie van de provincie Brabant. Advocaat Jan Reinier van Angeren benoemt de kansen en belemmeringen voor vervoerders en overheden in de huidige wet- en regelgeving.

De dag wordt afgesloten met een debat van verschillende OV-experts. RET-directeur Maurice Unck, Translink-topman Arco Groothedde, Rover-directeur Freek Bos, John Pommer van CROW-KpVV en Robert Jan ter Kuile van GVB gaan onder leiding van Jan Koers in debat over de uitdagingen en oplossingen die MaaS met zich meebrengt.

Inmiddels hebben zich al meer dan 250 mensen aangemeld voor het MaaS Congres, maar het is nog mogelijk om te registreren voor deelname. Het MaaS Congres 2019 vindt op dinsda...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Deel OV-subsidie Gooi en Vechtstreek wellicht niet voor concessiehouder

De beschikbare exploitatiesubsidie voor de concessie Gooi en Vechtstreek moet ook alternatieve vormen van vervoer en last mile-oplossingen bekostigen. Maar er is geen garantie dat de vervoerder die de busconcessie gegund krijgt dit vervoer mag verzorgen.

De nieuwe vervoerder moet het gedogen als de provincie Noord-Holland besluit dit buiten de concessie om te regelen – zelfs als dit vervoer in de plaats komt van bestaande buslijnen.

Dat blijkt uit de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe concessie, die de provincie Noord-Holland op TenderNed heeft gepubliceerd. De provinciale bijdrage voor het OV zal uitkomen op circa tien miljoen per jaar.

Dat is vergelijkbaar met het bedrag dat de provincie nu beschikbaar heeft voor het OV in de provincie. Maar in de nieuwe concessie is dus niet langer zeker dat dit bedrag volledig gebruikt kan worden door de vervoerder die in 2020 de concessie gegund krijgt.

Ander netwerk

De provincie wil toe naar een netwerk met een sterk buslijnennet, waarin de lijnen gestroomlijnd zijn en de bussen frequent rijden. Die bussen rijden direct en stoppen bij voorkeur alleen op multimodale knooppunten, waar reizigers bijvoorbeeld met de fiets naartoe kunnen rijden.

Alleen als het langer dan tien minuten fietsen is om op zo’n knooppunt te komen, hoeft aan reizigers alternatief vervoer geboden te worden.

Noord-Holland denkt dan bijvoorbeeld aan deelfietsen, dorpsdeelauto’s of liften. Maar dit hoeft de OV-vervoerder niet op te pakken, denkt de provincie. “Het kan voor de hand liggen dergelijke alternatieven zoveel mogelijk binnen de concessie te verwezenlijken.

Maar dit is geen exclusief recht voor de vervoerder. De provincie kan ook besluiten om aanvullende diensten buiten de OV- concessie vorm te geven. Dit dient de vervoerder te gedogen. Ook als dit als vervanging van bestaande buslijnen dient”, schrijft de provincie.

Aanvullend vervoer

De concessie start halverwege 2021, maar de provincie verwacht niet onmiddellijk een aanzienlijke wijziging in het OV-netwerk. De concessie zal namelijk worden ingedeeld in drie periodes. Tot de oplevering van de busbaan in ’t Gooi tussen Huizen en Hilversum in 2022 kan het openbaar vervoersnetwerk grotendeels hetzelfde blijven als nu het geval is.

Alleen bij beperkte vraag is het toegestaan om lijnen te laten vervallen. In dat geval moet de frequentie op andere delen van het netwerk wel omhoog. Maar voor de periode vanaf 2022 moet een vervoerder een heel nieuw netwerk en een nieuwe dienstregeling aanbieden. Dat goed aansluit op de nieuwe HOV-busbaan.

De provincie zet vanaf dat moment in op snelle, gestroomlijnde buslijnen die worden aangevuld met voorzieningen voor de first en last mile. Tussen 2026 en 2029 zal opnieuw worden gekeken of er aanleiding is om het netwerk aan te passen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen.

Deur-tot-deurreis

Voorzieningen voor een goede deur-tot-deurreis zijn dus heel belangrijk voor de provincie. Maar dit hoeft niet binnen de concessie te worden geregeld.

“Het kan zijn dat een deel van de OV-middelen in periode 2 en 3 buiten de concessie wordt ingezet voor andere vormen van vervoer of mobiliteit, om zo de totale deur-tot-deur-reis en daarmee het OV in zijn geheel te versterken”, aldus de concessieverlener.

De provincie belooft in het Pr...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


ACM: sporen Kijfhoek hoeven niet opnieuw te worden verdeeld

kijfhoek ov9292 9292ov ns24.nlDe sporen in Kijfhoek hoeven van de ACM voor dit jaar niet opnieuw ingedeeld te worden.

ProRail heeft een goede beslissing genomen bij de verdeling van sporen tussen goederenvervoerders op rangeerterrein Kijfhoek. De spoorbeheerder volgde de procedure echter niet op de juiste wijze.

Kijfhoek sporen niet opnieuw verdeeld

Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) na onderzoek naar aanleiding van een klacht van spoorgoederenvervoerder DB Cargo.

ACM deed onderzoek naar aanleiding van een klacht van DB Cargo over de verdeling van sporen door ProRail op het emplacement Kijfhoek voor het dienstregelingsjaar 2019. DB Cargo wilde beschikken over alle sporen van het zogenaamde ‘rangeerheuvelsysteem’, maar ProRail wees enkele van die sporen toe aan andere vervoerders. Volgens de marktautoriteit mocht ProRail dat zo beslissen.

Procedure

De ACM concludeert dat ProRail de procedure niet op de juiste wijze heeft gevolgd. Toch hoeft er volgens de marktwaakhond geen aanpassing te komen in de door ProRail gemaakte verdeling van de beschikbare sporen.

Uit onderzoek van de ACM is namelijk gebleken dat de uiteindelijke verdelingsbeslissing van ProRail juist is. De ACM zal erop toezien dat ProRail in het vervolg de procedure wel op de juiste wijze volgt. ProRail heeft aangegeven dit ook voortaan te doen.

ProRail is verantwoordelijk voor het toekennen van de capaciteit op rangeerterreinen die door goederenvervoerders worden gebruikt. Voor het parkeren en aan elkaar koppelen van wagons van goederentreinen.

Ook verleent ProRail toegang tot diensten die worden aangeboden op rangeerterreinen. Kijfhoek is het enige rangeerterrein in Nederland dat beschikt over een geautomatiseerd wagensorteersysteem.

De Spoorwegwet schrijft onder andere voor dat ProRail een bepaalde procedure moet volgen als er conflicten ontstaan tussen verzoeken van verschillende spoorvervoerders om toegang te krijgen tot rangeerterreinen. De ACM zi...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Opstelterrein Uitgeest toch niet nodig voor hoogfrequent spoorvervoer

Er is toch geen opstelterrein bij Uitgeest nodig om meer treinen te kunnen laten rijden op het traject tussen Alkmaar en Amsterdam. In een eerder stadium was Uitgeest uit een aantal locaties als beste optie uit de bus gekomen voor een nieuw opstelterrein. Uit onderzoek blijkt dat dat toch niet hoeft in Uitgeest, zo maakt ProRail bekend.

De eerdere plannen voor Uitgeest als opstelterrein hebben te maken met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Het doel van dit programma is om meer treinen te laten rijden op de drukste trajecten van Nederland, om voldoende capaciteit te creëren voor de verwachte reizigersgroei.

ProRail is samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met de invoering hiervan op drukke corridors. In de toekomst moeten er zes intercity’s per uur gaan rijden tussen Alkmaar en Amsterdam en zes sprinters per uur tussen Amsterdam en Uitgeest.

Zaandam en Heerhugowaard

Het spoor nog wel worden aangepast om de frequentie op te voeren. De aanpassingen variëren van geluids- en overwegmaatregelen tot een opstelterrein voor stadium. Aanvankelijk was Uitgeest de beoogde locatie voor zo’n opstelterrein. Daar was veel verzet tegen.

Uitgeest is nu niet meer nodig. De extra treinen worden straks op verschillende plaatsen langs het tracé opgesteld en schoongemaakt, zoals in Zaandam en op het al geplande opstelterrein bij Heerhugowaard. Verder worden langs het traject diverse geluidsmaatregelen getroffen. Station Uitgeest krijgt een nieuwe loopbrug voor reizigers.

Planologische procedure

Eind januari is een besluit genomen over de aanpassingen die nodig zijn om meer treinen te laten rijden. Ze zijn nog niet definitief. Het betreft voorkeursvarianten die no...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Aangepaste lestijden succesvol tegen drukke ochtendspits

ochtendspits ov9292 9292ov ns24.nlIn Nijmegen hebben drie leerinstellingen hun lestijden aangepast. Hierdoor is de drukte in de ochtendspits bij het OV verminderd.

Het aanpassen van de aanvangstijden van de lesuren op de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het ROC Nijmegen heeft zeer goed gewerkt tegen overvolle treinen en bussen. Dat hebben de onderwijsinstellingen opgemerkt sinds de maatregel is ingevoerd in september 2018.

Ochtendspits minder druk door aangepaste lestijden

De spits is afgevlakt zo blijkt uit een analyse van de OV-chipkaartdata. Om 08.15 uur is het aantal treinreizigers met gemiddeld 22 procent verminderd. In de bussen is het op het drukste moment ongeveer 10 procent rustiger.

Het verruimen van de starttijden van colleges is een van de acties die nu wordt onderzocht om de ochtendspits aan te pakken. Onder andere NS-topman Roger van Boxtel heeft al eerder gevraagd aan onderwijsinstellingen om dit te overwegen.

Nieuwe tijden

Sinds afgelopen september starten de colleges van de scholen in de regio Arnhem-Nijmegen op verschillende momenten in de hoop de bijna 50.000 studenten beter te spreiden over de ochtendspits.

“Dat een groot deel van hen vijftien minuten heeft geschoven in hun agenda’s om de ochtendspits drukte te beperken, is goed nieuws voor alle spitsreizigers, ook voor de mensen die niet op de campus moeten zijn”, aldus wethouder mobiliteit Harriët Tiemens.

“Spreiding draagt bovendien bij aan de verkeersveiligheid. Door samen te werken hebben we een prachtig resultaat bereikt.” Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is enthousiast over de proef, vooral vanwege de toenemende vraag naar OV. “Om ervoor te zorgen dat het OV zoveel mogelijk reizigers kan blijven bedienen moeten we alle zeilen bijzetten. Een deel van de oplossing zit in het beter spreiden van reizigers.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit doen het. Je ziet gelijk dat het werkt als niet iedereen tegelijk de trein of bus in stapt. Ik ga graag met de resultaten uit Nijmegen in gesprek met andere regio’s, want ik hoop dat velen dit geslaagde voorbeeld gaan volgen.”

MaaS-pilot

Het initiatief komt uit de koker van de projectgroep Duurzaam Bereikbaar Heyendaal, waarin naast de verschillende onderwijsinstellingen ook Arriva, NS, Connexxion en enkele overheden betrokken zijn. Zij werken daarnaast aan een Mobility as a Service-pilot. Dit moet het mogelijk maken om medewer...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Alle partijen schoten tekort bij chroom-6 zaak NS-werkplaats

Er is heel veel mis gegaan tijdens het reïntegratieproject tROM van de gemeente Tilburg tussen 2004 en 2012. De ongeveer 800 langdurig werklozen die daar verplicht moesten werken aan het onderhoud van treinen in de werkplaats van NS NedTrain zijn onnodig blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom-6.

Er is hen onnodig leed berokkend. Sommigen zijn ernstig ziek geworden. En dat terwijl de gevaren bekend waren blootstelling aan de gevaarlijk stof dus voorkomen had kunnen worden. Compensatie is op zijn plaats.

De conclusies van de Onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 zijn spijkerhard. Donderdag rond het middaguur presenteerde de commissie die in 2016 werd ingesteld haar eindrapport ‘Door het stof’.

Daarin heeft de commissie vooral gekeken naar de gezondheidsrisico’s van mogelijke blootstelling aan chroom-6 bij werkzaamheden bij tROM, de arbeidsomstandigheden en genomen beschermingsmaatregelen, het arbeidsregime en de verhouding tussen tROM, NS-NedTrain en het Spoorwegmuseum.

De presentatie gebeurde in aanwezigheid alle partijen die betrokken waren bij het tROM-project: de gemeente Tilburg, NS NedTrain en het Spoorwegmuseum. Over de rol van deze partijen en andere betrokken organisaties heeft de commissie geen goed woord over.

Zorgplicht gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg schoot als werkgever tekort in haar zorgplicht door zich niet aan de Arbowet te houden en geen of toereikende beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen aan werklozen die werkten aan treinen die bestemd waren voor het Spoorwegmuseum.

Weliswaar was de gemeente niet op de hoogte van de aanwezigheid van het antiroestmiddel chroom 6 in de oude verflagen, die vrijkwam bij onder meer het schuren van de treinen, maar Tilburg heeft wel verzuimd om samenstelling van de stof te laten onderzoeken. Ook liet de gemeente de bedrijfsleiders bij tROM aan hun lot over.

Ze waren niet toegerust op hun zware taak en gedroegen zich daardoor autoritair tegen de deelnemers aan het project. NS NedTrain wist als enige partij al bij de start hoe gevaarlijk chroom 6 kan zijn, maar deelde die kennis niet met de andere projectpartners.

Het bedrijf kwam ook niet in actie toen medewerkers zelf waarschuwden dat werken bij tROM onveilig was. “Schokkend”, zo oordeelde commissievoorzitter Peter van der Velden.

“Het niet informeren van de partners neemt de commissie NedTrain zeer kwalijk.” De verschillen in werkomstandigheden bij tROM en bij de reguliere NS-werkplaatsen waren groot. Het ontbrak de tROM-werknemers aan goede werkkleding, mechanische ventilatie en er was geen valbeveiliging.

Gebrek aan zorgvuldigheid

Twee externe bureaus hebben ook niet op de gevaren van schuurstof gewezen toen ze ingeschakeld werden door de gemeente Tilburg bij het opstellen van een risico-inventarisatie. Ook als dat niet precies binnen hun opdracht viel, vindt de commissie toch dat ze dat hadden moeten doen. “Het gebrek aan zorgvuldigheid is zorgwekkend”, menen de onderzoekers.

De voormalige Arbeidsinsp...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Niet eens helft van NMBS-treinen op tijd

nmbs-treinen ov9292 9292ov ns24.nlMinder dan de helft van de NMBS-treinen in België rijdt op tijd.

Van alle NMBS-treinen van deze Belgische spoorvervoerder komt slechts 49,1 procent met minder dan een minuut vertraging op zijn bestemming aan. Dat is flink lager dan de officiële stiptheidscijfers die NMBS maandelijks publiceert.

NMBS-treinen niet op tijd

NMBS-treinen worden als punctueel gerekend wanneer ze met minder dan zes minuten te laat arriveren in het eindstation. Of in het eerste station van de Brusselse Noord-Zuidverbinding.

Dit meldt de Belgische krant De Tijd, die inzicht heeft gehad in ongepubliceerde cijfers over de prestaties van NMBS. Uit die cijfers blijkt dat de vervoerder vooral worstelt om punctueel te rijden tijdens de spitsuren. In de ochtendspits weet slechts 40,7 procent van de treinen op tijd zijn bestemming te bereiken. Tijdens de avondspits niet eens 40 procent.

Punctualiteit

Al langere tijd wordt er in België geworsteld met de punctualiteit en zowel vervoerder NMBS als infrabeheerder Infrabel erkennen dat verbeteringen nodig is. Maar de cijfers die De Tijd heeft mogen inzien, worden door Infrabel bestempeld als interne berekeningen. “Het enige geldige en officiële cijfer is de norm van 5 minuten en 59 seconden”, aldus woordvoerder Frédéric Petit.

Als gerekend wordt met de officiële cijfers reed vorig jaar 87,2 procent van de treinen in 2018 op tijd. Dat is een daling van het punctualiteitscijfer in vergelijking met een jaar eerder. En ook minder dan door de Belgische federale overheid wordt geeist. De afspraak is namelijk dat zeker 92 procent van de treinen op tijd moet komen.

De vervoerder stelt dat een groot deel van het probleem komt door de gebrekkige investeringen in infrastructuur, de treinen en de perrons. Uit cijfers blijkt dat het grootste deel van de vertragingen wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld spoorlopers en ongevallen.

Circa een kwart is toe te rekenen aan Infrabel. Maar ook nog 30 procent komt door NMBS zelf, onder andere door mankementen aan het rollend materieel.

Klanttevredenheid

De teleurstellende prestaties van de Belgische spoorvervoerder zorgen bovendien voor onvrede bij de reizigers. In 2017 was slechts 60,9 procent van de reizigers tevreden over de NMBS en dat is een flinke daling in vergelijking met een jaar eerder. NMBS en Infrabel willen met behulp van 46 maat...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Softwareproblemen vertragen Hoekse Lijn opnieuw

De oplevering van de Hoekse Lijn is opnieuw vertraagd, zo blijkt uit de nieuwe maandelijkse voortgangsrapportage van het Rotterdamse gemeentebestuur aan de raad.

Dat bericht zal voor de raadsleden niet als een verrassing komen, want wethouder Adriaan Visser waarschuwde hen vorige week al voor problemen met de beveiligingssoftware waarmee de leverancier te kampen heeft.

Dat die problemen tot een nieuwe vertraging leiden, staat nu wel vast. Het is alleen nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voordat de nieuwe lightrailverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland in gebruik wordt genomen.

De definitieve veiligheidsverklaring voor de software had vlak voor kerst afgegeven moeten worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Die verklaring is bepalend voor allerlei vervolgstappen in het traject.

Zo is de verklaring nodig bij de aanvraag van een treinvrije periode bij ProRail om het spoor te testen en bij de aanvraag van de indienststellingsvergunning bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Testritten

In de rapportage over december ging het college er van uit dat de Hoekse Lijn op zijn vroegst eind maart in gebruik genomen zou kunnen worden, mits er geen nieuwe tegenslagen zouden komen. Die zijn er dus wel. Een nieuwe datum kan het college nog niet noemen.

Door een fout in de software bleek de overweg Deltaweg in Maassluis tijdens een testrit niet goed af te sluiten toen de metro passeerde. De leverancier bekijkt nu of dat probleem zich ook bij andere overwegen kan voordoen.

Een ander obstakel dat bij de testritten naar voren kwam zijn de verstoringen die optreden bij het versturen van de snelheidscode naar de metrovoertuigen op de baan. Het systeem reageert hierop door naar een veilige snelheidscodering terug te schakelen waardoor de metro automatisch begint te remmen. Men onderzoekt ook dit probleem.

Het gevolg is wel dat de planning van het testprogramma hierdoor niet meer klopt. Pas als bekend is wat de oorzaak van alle problemen is en hoe ze opgelost kunnen worden, kan er een inschatting gemaakt worden hoe de verdere planning eruit ziet.

“Duidelijk is wel dat door de geconstateerde problemen er sprake is van verdere vertraging”, zo schrijft het college.

‘Forse tegenvaller’

Het gemeentebestuur noemt de nieuwe vertraging “wederom een forse tegenvaller en teleurstelling voor alle reizigers”. Zo lang de metro nog niet rijdt, wordt vervangend...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Uithoflijn gaat proeffase in met testritten overdag

uithoflijn ov9292 9292ov ns24.nlDe Uithoflijn gaat in februari een proeffase in, waarbij testritten worden gereden.

Vanaf februari start de proeffase van de Uithoflijn, waarbij er overdag testritten gereden worden over de nieuwe lijn. Bestuurders kunnen dan de trambaan leren kennen. Ook wordt de dienstregeling beproefd. De afgelopen maanden zijn ’s nachts de technische systemen, de trams en de trambaan getest.

Uithoflijn proeffase in

De proeffase duurt tot en met de zomer. De opleidingsritten voor de trambestuurders worden op werkdagen gereden tussen zes uur ’s morgens en tien uur ’s avonds. De eerste weken zet de projectorganisatie twee trams in, later wordt dat aantal uitgebreid naar vier.

Aanvankelijk gaan de testtrams elk halfuur rijden, bij vier trams is dat ongeveer elk kwartier een tram per richting. Tijdens de testfase worden er nog geen reizigers vervoerd. Ter voorbereiding op de testritten overdag worden deze maand de rails tussen het Jaarbeursplein en P&R Science Park geslepen om ze gladder te maken.

Eind juli 2018 reed er voor het eerst een tram door het stationsgebied in Utrecht. De tram werd toen nog wel getrokken door een speciaal voertuig omdat de bovenleiding nog niet klaar was.

Dienstregeling

In april en mei verschuift de aandacht naar dienstregeling die dan getest wordt. Een ander onderdeel van het testprogramma is het inspelen op eventuele noodsituaties. Er zijn zo’n twintig testen met verschillende soorten calamiteiten. Hieraan doen ook de hulpdiensten mee. De testen gebeuren buiten de spits en ook in de weekenden.

Tijdens de technische proefritten die de afgelopen maanden al plaatsvonden werden verkeersregelaars ingezet. Dat is in de proeffase vanaf februari niet meer het geval. De kruisingen worden geregeld met verkeers- en/of waarschuwingslichten. Bij de Koningsweg zijn er overwegbomen.

Rapport rekenkamers

Eind december verscheen er een vernietigend rapport van twee rekenkamers waarin ze een hard oordeel velden over de rol van de provincie en de gemeente Utrecht als opdrachtgevers bij de aanleg van de Uithoflijn. Mede doordat zij tekortschoten liepen de kosten fors uit de hand.

In hun gezamenlijk rapport meldden de rekenkamers dat de extra kosten voor de lijn waren opgelopen met ongeveer 100 miljoen euro. Ook heeft het project veel vertraging opgelopen. Begin 2018 stapte gedeputeerde Jacqueline Verbeek op vanwege de problemen bij het Uithoflijn-project.

De Uithoflijn wordt vanaf de tweede helft va...

Lees verder ..

Bron: spoorpro.nl

Bijdrage OV-debat 2019: OV-concessie versus mobiliteitsconcessie

De concessieverlener die het oog op de toekomst heeft gericht, brengt niet langer een OV-concessie maar een mobiliteitsconcessie op de markt. Hierin wordt niet alleen om bus- of treinvervoer gevraagd, maar wordt ruimte geboden om te innoveren en nieuwe mobiliteitsconcepten uit te rollen.

Echter, hoe moet een concessiehouder omgaan met een vraag die zo breed is? En hoe houdt een concessieverlener dan nog tien jaar lang de controle op het vervoer?

Er zijn nog veel vragen over de gevolgen en mogelijkheden van die mobiliteitsconcessie. Wat zijn de effecten op de financiën van een vervoerder? Welke mogelijkheden levert zo’n concessie op voor kleine mobiliteitsaanbieders?

Dit zijn enkele onderwerpen die uitgebreid aan bod komen tijdens het OV-debat // Aanbesteden op 21 mei 2019. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan dit vraagstuk? Heeft...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Qbuzz zet extra bussen en chauffeurs in tegen problemen DMG

qbuzz ov9292 9292ov ns24.nlDoor problemen in de regio Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden gaat Qbuzz extra bussen en chauffeurs inzetten.

Een volledig nieuw dienstenpakket en extra bussen en chauffeurs moeten zorgen voor beter uitvoerbare diensten voor de Qbuzz chauffeurs in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Qbuzz heeft in de kerstvakantie maatregelen genomen om de knelpunten op te lossen.

Qbuzz zet extra in

Afgelopen vrijdag dreigden chauffeurs nog in opstand te komen tegen hun nieuwe werkgever. Een chauffeur schreef op social media dat hij zich ‘in de steek gelaten voelde’.

Sinds Qbuzz de concessie van Arriva heeft overgenomen op 9 december, werd het vervoer geplaagd door problemen. Niet alleen reizigers klaagden veel, maar ook chauffeurs trokken aan de bel over verkeerde aflosmomenten, onhaalbare rijtijden en gebrekkig materieel. Al in december vroeg de Ondernemingsraad van Qbuzz aan reizigers of ze hun klachten niet meer naar de vervoerder, maar naar de gedeputeerde van Zuid-Holland wilde sturen.

Domino-effect

Qbuzz erkende de problemen vanaf het begin en beloofde zo snel mogelijk beterschap. Dit weekend meldde de vervoerder in de kerstvakantie de grootste knelpunten te hebben opgelost. Volgens de vervoerder werden de problemen met name veroorzaakt door een domino-effect. Vooral op nieuwe lijnen 81, 90 en ook geregeld op lijnen 4, 316/392, 387, 488 en 489 hadden de bussen vaak vertraging.

Dit kwam door de slechte verkeerssituatie in combinatie met krappe aflossingsmomenten voor de chauffeurs. Daarnaast waren die lijnen ook nog eens gekoppeld met andere lijnen. Wanneer één bus in de file terecht kwam, werkte die vertraging door naar andere lijnen.

“Om het domino-effect te voorkomen, zetten wij sinds maandag extra bussen en chauffeurs in”, aldus de vervoerder. “Er is een geheel nieuw dienstenpakket voor een groot deel van de chauffeurs gemaakt waarmee ze meer tijd hebben aan het einde van de ritten. Daardoor krijgen chauffeurs beter uitvoerbare diensten en reizigers een betrouwbaardere dienstregeling. Hiervoor zijn meer bussen nodig en zullen tijdelijk soms andere bussen worden ingezet dan gepland.”

Problemen radio

Verder werd geklaagd over het ontbreken van een KAR (korte afstand radio) voor prioritering bij verkeersregelinstallaties. Omdat Qbuzz niet altijd beschikking had over deze radio, leidde dit tot vertraging. Vooral op de lijnen richting Rotterdam en Utrecht was dat het geval. De vervoerder belooft dit probleem in de kerstvakantie volledig te hebben opgelost.

Qbuzz vertelde maandag aan RTV Rijnmond dat de problemen op de eerste dag na de vakantie al veel minder groot waren door de maatregelen. Alle bussen zijn uitgerust met een noodknop en de toiletvoorzieningen zijn overal in orde gemaakt. Er was louter nog een probleem met de apparatuur voor de OV-chipkaart in een aantal bussen.

Strekken lijnen

Overigens is niet alles door de vervoerder te beïnvloeden, meent Qbuzz. Bepaalde klachten zijn namelijk het gevolg van het strekken van lijnen. Dit was nodig om het OV in de regio toekomstbestendig te maken, maar dit betekent voor bepaalde reizigers wel een grotere reisafstand tot de halte. De vervoerder zal daarom in de komende week extra aandacht geven aan het informeren van reizigers.

Op de langere termijn gaat Qbuzz nog aan de slag met de vervanging van de oude dieselbussen in Dordrecht door elektrische voertuigen en wordt in januari gekeken of de dienstregeling...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

 Loonsverhoging voor werknemers Deutsche Bahn

Deutsche Bahn heeft na zeven onderhandelingsrondes een cao-akkoord bereikt met vakbond GDL. Het spoorpersoneel krijgt er in totaal 6,1 procent bij over een periode van 29 maanden. Ook over andere arbeidsvoorwaarden zijn afspraken gemaakt.

De loonsverhoging gebeurt in twee fases: per 1 juli 2019 met 3,5 procent en precies een jaar later nog eens met 2,6 procent. Ook ontvangen de werknemers in februari een eenmalige uitkering van 1000 euro. De Duitse spoorwegen en de bond zijn het verder eens geworden over verbeteringen in de werktijdenregeling.

Zo krijgen de medewerkers beter inzicht in hun werktijden en de toeslagen voor ’s nachts werken en op zon- en feestdagen gaan in januari volgend jaar omhoog. Overuren worden voortaan driemaandelijks in plaats van jaarlijks uitbetaald. De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht en loopt van 1 oktober 2018 tot 28 februari 2021.

Campagne

Onderdeel van de overeenkomst tussen Deutsche Bahn en vakbond GDL (Gewerkschaft für das Zugpersonal) is een plan om het werken in de spoorwegsector aantrekkelijker te maken. Zo komt er een campagne om nieuw personeel te werven.

Beide partijen werken verder aan een betere afstemming van kwalificaties en competenties die bij verschillende functies horen. Ook moet er een betere balans komen tussen wer...

Lees verder...

Bron: spoorpro.nl


Wat wordt de trein van de toekomst in de Noordelijke provincies?

waterstoftrein ov9292 9292ovIs de toekomstige trein in de Noordelijke provincies de waterstoftrein? Of gaat hij het afleggen tegen de batterijtrein? Of wordt het toch nog een andere?

De provincies Groningen en Friesland willen in 2019 of 2020 gaan experimenteren met duurzamere treintypes, zoals de waterstoftrein en de elektrische. Naast de pilot met een waterstoftrein die Groningen gaat uitvoeren, zullen beide provincies ook batterijtreinen testen.

Waterstoftrein trein van de Toekomst?

Op basis van die experimenten maakt Groningen een keuze voor de techniek. Friesland heeft nu al te kennen gegeven om te kiezen voor een batterijtrein met opportunity charging. Ricardo Rail en Arcadis bundelden voor dit doel hun krachten en voerden in opdracht van beide provincies een onderzoek uit naar verschillende duurzame treinen.

De waterstoftrein van Alstom, waarmee in Groningen wordt proefgereden, is al toegelaten op het Duitse spoor. De batterijtrein met opportunity charging is in Europa nog een redelijk onbekend terrein. Vandaar dat de beide provincies eerst een pilot met deze techniek willen starten.

Vergelijking treinen

“Het voordeel van een batterijtrein of waterstoftrein ten opzichte van een dieseltrein is dat de brandstof goedkoper wordt en de treinen duurzamer en stiller zijn”, legt Martijn Wolf van Ricardo Rail uit. “Wanneer je een batterijtrein met een waterstoftrein vergelijkt, is de batterijtrein goedkoper.

Het voordeel van de waterstoftrein ten opzichte van de batterijtrein is echter dat deze een groter bereik heeft.” Het te rijden traject heeft dus invloed op de keuze voor een batterijtrein of waterstoftrein.

Volgens treinfabrikant Alstom heeft haar iLint-waterstoftrein een bereik van meer dan duizend kilometer. Dit komt in de buurt van het bereik van de huidige dieseltrein op de lijnen in Groningen en Friesland.

Als er bijvoorbeeld voor een batterijtrein gekozen wordt voor de route tussen Groningen en Leeuwarden, dan dient er ergens op het traject gedeeltelijk bovenleiding aangelegd te worden om tussentijds bij te laden (opportunity charging) mogelijk te maken.

De batterijtreinen kunnen dan zowel op de stations van Groningen, Leeuwarden als de bovenleiding onderweg opladen. Door te kiezen voor deze oplossing wordt de totale laadtijd nabij station Leeuwarden elf in plaats van drie minuten en past dit in de dienstregeling.

Onderhoud treinen

Het onderhoud van de duurzame treinen hoeft “geen show stopper te zijn”, licht Wouter Wiersema van Arcadis toe. “De onderhoudswerkplaats in Leeuwarden is een generieke werkplaats waar onderhoud aan diverse treintypes gedaan kan worden. Het is daardoor prima mogelijk om elektrische, waterstof-, en batterijtreinen te onderhouden.”

“Het wisselt per traject wat de meest gunstige oplossing is. De voordelen van batterij- en waterstoftreinen is dat ze minder geluid produceren, en minder onderhoud nodig is.”

Voorbeeldland

Wolf: “Nederland is met deze proeven een voorbeeldland. In Duitsland is bijvoorbeeld veertig procent van het spoor nog niet geëlektrificeerd. Ook in Engeland en Frankrijk heeft nog een groot deel van het spoor geen bovenleiding. De proeven die wij in Nederland doen, kunnen een voorbeeld zijn voor andere landen.”

Daarnaast zijn batterij of hybride locomotieven (combinatie van diesel en batterijen) volgens hem ook prima in te zetten op rangeerterreinen, waar doorgaans nog veel met diesellocomotieven wordt gereden.

Exploitatie treindiensten

Arriva exploiteert op dit moment de regionale lijnen in de provincie Leeuwarden en Groningen en zal dat ook in de nieuwe spoorconcessie doen die van 2020 tot 2035 loopt. Bij start van deze concessie zal de spoorvervoerder met 18 nieuwe hybride Wink-treinen van Stadler gaan rijden.

Deze treinen rijden op zowel de duurzame diesel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) als batterijvoeding, maar is ook voorbereid om in de toekomst batterijen in enkele minuten op te laden via de bovenleiding. Dit maakt ze geschikt voor gedeeltelijk geëlektrificeerd spoor.

Onderdeel van de plannen is om als onderdeel van de renovatie van de 51 GTW-dieseltreinen van Arriva in 2020, deze voertuigen om te bouwen tot batterijtrein. Daardoor zouden volgens Arriva eind 2021 al batterijtreinen kunnen rijden van Leeuwarden naar Harlingen en Stavoren.

Overgaan naar zero emissie

“Gezien de huidige stand van de techniek en de verwachte technologische ontwikkelingen is het aan te bevelen om in de nieuwe concessie vanaf 2035 volledig over te gaan naar zero emissie”, schrijven Arcadis en Ricardo Rail in het rapport. Tot die tijd is er de mogelijkheid “om pilots te dra...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Jacob Zeeman nieuwe topman van Strukton Rail

Strukton Rail krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Jacob Zeeman is met ingang van 1 januari benoemd tot CEO van Strukton Rail. Hij volgt Aike Schoots op, die na zijn terugtreden nog wel lid blijft van de directie van Strukton Groep. Ook blijft hij nog actief voor Strukton Rail in China en India en voor Strukton Rolling Stock.

De nieuwe topman van Strukton Rail werkt al sinds 1999 bij het bedrijf. Hij vervulde verschillende leidinggevende functies en directiefuncties. Sinds 2014 is hij voorzitter van de directie van Strukton Rail Nederland en sinds eind 2015 maakt hij eveneens deel uit van de directie van Strukton Rail. In zijn portefeuille zat Nederland, Short Line, Australië en de Verenigde Staten.

Groei

Aike Schoots kwam in 1992 als algemeen directeur in dienst bij het toenmalige Strukton Spoorwegbouw. Hij leidde in 1997 de samenvoeging van de onderdelen van NS Infra Services, ElectroRail en de afdeling Draagconstructies in Strukton Spoorwegbouw, dat inmiddels Strukton Rail heet. Onder zijn...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Infrabel start campagne voor veiligheid op overwegen in havens

infrabel ov9292 9292ov

Infrabel is een campagne gestart in het havengebied om extra op te letten en aandacht te geven bij spoorwegovergangen.

Infrabel start campagne over gevaarlijke Spoorwegovergangen

De Belgische spoorbeheerder Infrabel heeft de afgelopen dagen campagne gevoerd in het havengebied van Antwerpen om vrachtwagenchauffeurs nog eens extra bewust te maken van de gevaren op en bij spoorwegovergangen.

Een groot deel van ongevallen bij overwegen in België vindt plaats in de Antwerpse haven, vaak omdat chauffeurs de veiligheidssignalen bij de overwegen negeren en nog snel even doorrijden.

In het Antwerpse havengebied ligt ruim 1000 kilometer aan spoor en meer dan 200 overwegen, waarvan een groot deel zonder slagbomen. In 2017 telde Infrabel 51 ongevallen bij spoorwegovergangen. Een derde daarvan vond plaats in havengebied. Van de ongevallen in de havens was 84 procent te wijten aan het niet-naleven van chauffeurs van de signalering bij overwegen.

Soms kwam dat doordat de seinen niet goed zichtbaar waren, bijvoorbeeld door de laagstaande zon. In andere gevallen zagen de chauffeurs de rode lichten wel, maar besloten ze toch nog even snel over te steken omdat ze haast hadden. Dit jaar waren er tot begin december al elf ongevallen aan overwegen in havengebied.

Schone ruiten en zonnebrillen

Uit cijfers over de periode tussen 2014 en 2017 blijkt dat 87 procent van de ongevallen op overwegen te wijten is aan overtreden van verkeersregels, 11 procent komt door slechte zichtbaarheid en 2 procent door onvoorzichtigheid.

Samen met havenbedrijven en transportvakbonden voerde Infrabel de afgelopen dagen op een ludieke manier actie in het havengebied van Antwerpen, maar wel met een serieuze boodschap. Ze bezochten twee haventerminals waar vrachtwagenchauffeurs de voorruit van hun voertuigen konden laten schoonmaken.

Het achterliggende idee was dat met schonere ruiten de overwegen in de havens beter zichtbaar zijn. Verder deelden ze zonnebrillen uit aan chauffeurs, zodat ze bij laagstaande zon geen rood licht meer missen. Daarnaast kregen de chauffeurs via een verkeers- en navigatieapplicatie een waarschuwing op hun telefoon als ze in de buurt van een overweg kwamen.

Extra beveiligingsmaatregelen

Om de veiligheid op overwegen in het Belgische havengebied te vergroten blijft het niet bij een voorlichtingscampagne. Er worden ook concrete maatregelen genomen om een aantal overwegen uit te rusten met extra bellen, lampen en kruisen. Verder heeft de wegbeheerder op sommige plekken dynamische voorsignalering en wegmarkering aangebracht om de overwegen nog meer te laten opva...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Boete van 50.000 euro voor Arriva voor tekort stewards

De provincie Groningen beboet vervoerder Arriva voor een bedrag van 50.000 euro. Dit komt omdat de vervoerder niet op voldoende ritten een steward heeft laten meereizen. De boete wordt verrekend met de voorschotten van december 2018.

Een van de concessie-eisen is dat op zeker één van de drie ritten een steward aanwezig moet zijn. Maar daar heeft Arriva in 2017 op twee baanvakken dus niet aan voldaan. Daarom is de provincie Groningen overgegaan tot het opleggen van de boete. “De naleving van deze norm vinden wij belangrijk omdat de dienstverlening en veiligheid van de reiziger voor ons centraal staan”, schrijft de provincie.

Trajecten

Het gewenste percentage is niet behaald op de trajecten Groningen-Delfzijl en Groningen-Roodeschool. Hier reed op respectievelijk 32,7 procent en 31,2 procent van de ritten een steward mee, terwijl hier dus een percentage behaald hoort te worden van 33,3. Per baanvak krijgt de vervoerder een boete opgelegd van 25.000 euro, zoals is opgenomen in de concessie-eis.

In 2017 was al bekend dat Arriva minder controleerde dan gewenst door de concessieverlener. De provincie gaf de vervoerder in januari 2017 nog een waarschuwing, waarmee de vervoerder de kans kreeg te verbeteren en het minimale percentage wel te behalen. De vervoerder beloofde daarna het aantal stewards te verhogen.

Overigens schrijft de provincie ook te zien dat het aantal treinritten met een steward flink is gestegen in vergelijking met eerdere jaren. “Dit laat duidelijk zien dat de door u genomen maatregelen effect hebben. Wij zien dit als positief.” Groningen wil het boetebedrag inzetten voor extr...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


OV loket: heb aandacht voor negatieve effecten Noord/Zuidlijn

ov loket ns24.nlHet OV loket vindt dat er met het in dienst nemen van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam voldoende aandacht moet zijn voor de opmerkingen van reizigers. Het moet niet weggemoffeld worden.

De vervoerders in en rondom Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam moeten extra aandacht geven aan de klachten van reizigers na de opening van de Noord/Zuidlijn. Dat schrijft het OV loket in haar derde kwartaalrapportage van 2017.

OV loket: extra aandacht voor Noord/Zuidlijn

Weliswaar is de lijn voor een groot deel van de reizigers in Amsterdam een verbetering, maar niet voor iedereen. “Het is logisch dat bij het openen van een nieuwe verkeersader andere lijnen aangepast worden”, schrijft de ombudsman voor het openbaar vervoer.

Daarbij is het ook normaal dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar de klachten moeten wel serieus genomen worden.

“Belangrijk voor de Vervoerregio Amsterdam en uitvoerder GVB is de eerste periode nauwlettend te monitoren waar reizigers over klagen en waar nodig aanpassingen door te voeren.”

Tramlijn 14

De ombudsman heeft met name veel klachten ontvangen over de gedeeltelijke opheffing van tram 14 naar Slotermeer. Volgens één reiziger is de bereikbaarheid van de stad voor inwoners van Amsterdam-West flink verminderd door het verdwijnen van de tramlijn. De bus die hier nu als alternatief rijdt, is namelijk altijd erg druk en bedient niet precies hetzelfde gebied als de tram.

Ook reageren niet alle reizigers goed op de aangepaste buslijnen. Reizigers vanuit Purmerend konden voorheen een directe bus van EBS pakken naar het centraal station van Amsterdam, maar nu moeten deze reizigers overstappen.

EBS heeft laten weten te zoeken naar een oplossen. GVB heeft zelf ook al moeten ingrijpen, omdat twee buslijnen in Amsterdam Noord te druk waren. Daarom moest de vervoerder vanaf begin oktober gelede bussen inzetten.

Gewenningsperiode

Naar inschatting van GVB zal het nog wel een jaar duren voordat alle reizigers gewend zijn aan alle veranderingen. Juist om die reden is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de klachten van de reizigers. “Het OV loket raadt de vervoerregio en de vervoerders aan via de eigen w...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail mag onbewaakte overgang afsluiten met betonblokken

ProRail mag een onbewaakte spoorwegovergang in Lunteren voorlopig afsluiten met betonblokken. Dat is de uitkomst van een kort geding dat een inwoner van Lunteren had aangespannen tegen de spoorbeheerder. ProRail wilde hier eerder deze maand blokken plaatsen omdat de overgang gevaarlijk zou zijn.

Een inwoner van het dorp daagde de spoorbeheerder voor de rechter, omdat hij ongehinderd gebruik wil blijven maken van de onbewaakte overgang aan de Zandkamp. Hij krijgt vooralsnog niet zijn zin.

De rechter oordeelt dat het belang van ProRail bij het beveiligen van de Niet Actief Beveiligde Overgang (NABO) zwaarder weegt dan het belang van deze ene eiser. Hij kan gebruikmaken van een andere spoorwegovergang. De betonblokken kunnen volgens de rechter spoorwegongelukken helpen voorkomen.

Eerder deze maand plaatste de spoorbeheerder betonblokken bij een andere onbewaakte overgang in Lunteren, namelijk die aan de Mijlerweg.

Om definitief de overgang af te sluiten voor weggebruikers, moet ProRail een zogeheten bodemprocedure starten, bepaalde de rechtbank in Arnhem.

Afsluiten

ProRail wil vaart maken met het afsluiten van de 120 NABO’s in Nederland. Op plekken waar gesprekken over de afsluiting al jaren voortslepen, terwijl er wel een goede bewaa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Ontsporing ketelwagens Zeeland door gebreken aan spoor

ketelwagens ns24.nl ov9292 9292ovIn Zeeland is eind afgelopen jaar een goederentrein met ketelwagens ontspoord door gebreken aan het spoor.

Een ontsporing van een goederentrein met gevaarlijke stoffen in ketelwagens in Nieuwdorp eind vorig jaar, werd veroorzaakt door gebreken aan het spoor. De houten dwarsliggers in de spoorboog waren beschadigd en er zaten meerdere bevestigingssystemen voor het spoor niet goed vast. Dat concludeert ProRail na onderzoek.

Ketelwagens ontsporing door gebreken aan spoor

Op 27 november ontspoorde een goederentrein met ketelwagens gevuld met LPG op een industrieterrein in het Sloegebied bij Nieuwdorp in de provincie Zeeland. Bij het incident raakte niemand gewond en was er geen lekkage. ProRail stelde een onderzoek in om te achterhalen hoe het ongeluk kon gebeuren.

Onderzoek

De goederentrein met twintig ketelwagens reed ten tijde van het ongeluk met een snelheid van 13 kilometer per uur door een spoorboog. Op dat moment ontspoorden twee ketelwagens van de trein. Waarvan een van de ketelwagens kantelde.

Dit werd veroorzaakt door meerdere defecten aan het spoor. Zo waren de houten dwarsliggers in de spoorboog beschadigd, waardoor de kraagbouten in de dwarsliggers onvoldoende weerstand boden.

Ook zaten meerdere bevestigingsmiddelen niet goed vast en waren diverse rughellingplaten in het hout geslagen. Door deze combinatie van factoren werden de spoorstaven op het moment dat de trein passeerde uit elkaar gedrukt, waardoor de wielen uit de rails liepen. Het spoor is op de locatie van de ontsporing inmiddels vernieuwd.

Inspecties

ProRail heeft extra inspecties uit laten voeren in het spoor in Zeeland. Volgens de spoorbeheerder zijn er geen vergelijkbare gebreken gevonden. Datzelfde geldt voor 240 vergelijkbare spoorbogen die in het hele land zijn gecontroleerd.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn meerdere verbeter...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

CBb ziet geen problemen met gunning Haaglanden aan EBS

De gunning van de concessie Haaglanden aan EBS houdt voorlopig stand. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. Connexxion vindt de gunning aan EBS ongeldig en had het CBb gevraagd om de gunning als voorlopige voorziening te schorsen, maar dat verzoek is door de voorzieningenrechter afgewezen.

Het vervoer in de concessie Haaglanden Streek wordt nu nog verzorgd door Connexxion, maar halverwege 2019 zal het vervoer hier worden overgenomen door EBS.

Connexxion is het echter niet eens met die gunning en wil dat de biedingen opnieuw beoordeeld worden. De vervoerder heeft daarvoor bezwaar tegen de gunning bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en stapte naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Aanbestedingseisen

Bij de voorzieningenrechter droeg Connexxion aan dat de bieding van EBS niet voldoet aan de gunningseisen, dat de bieding van EBS met een te hoge score is beoordeeld en dat de bieding van Connexxion juist met een te lage score is beoordeeld.

De huidige vervoerder in Haaglanden twijfelt of EBS zich wel heeft gehouden aan de gestelde eisen door onder andere het maatwerk dat EBS wil aanbieden en door de hoeveelheid bussen die de laatste wil inzetten.

De voorzieningenrechter ziet echter geen aanknopingspunten dat de bieding van EBS niet zou voldoen aan de aanbestedingseisen. De rechter heeft de pu...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Extra Eurostar-ritten tussen Amsterdam en Londen in 2019

eurostar ns24.nl ov9292 9292ov Vanaf volgend jaar juni gaat Eurostar vaker rijden naar Londen. De vraag hierna neemt steeds meer toe.

Spoorvervoerder Eurostar zet vanaf juni volgend jaar een extra dagelijkse trein in tussen Amsterdam, Rotterdam en Londen. De vraag naar deze snelle trein naar de Britse hoofdstad is dusdanig hoog dat die extra trein nodig is.

Eurostar rijdt extra naar Engeland

De vervoerder verwacht bovendien dat op de langere termijn nog meer treinen nodig zijn op dit traject. Dit zegt Eurostar tegen het Algemeen Dagblad. Eurostar startte de verbinding afgelopen april en zegt sindsdien meer dan 130.000 extra klanten te hebben vervoerd. Daarmee helpt de internationale trein om het vliegverkeer op korte afstanden te verminderen.

“Dit zijn allemaal passagiers die een snelle treinverbinding nu verkiezen boven het vliegtuig. Dat heeft ruim 7.000 ton CO2-uitstoot gescheeld.”

Paspoortcontrole

Nu rijden er twee treinen tussen Amsterdam en Londen, waarbij de reis tussen Amsterdam en Londen nog 4,5 uur duurt. Dat is bijna een uur langer dan van Londen naar Amsterdam, omdat reizigers tussen Nederland en Engeland op station Brussel Zuid moeten uitstappen voor een paspoortcontrole.

Maar als dit is opgelost heeft Eurostar de ambitie om in ieder geval vier en uiteindelijk zelfs vijf keer per dag te rijden op dit traject. De Nederlandse overheid staat achter de plannen voor extra treinen.

“Omdat ik op korte afstanden binnen Europa graag zoveel mogelijk reizigers van het vliegtuig de trein in wil krijgen, wil ik alles op alles zetten om het voornemen van Eurostar mogelijk te maken”, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ze heeft toegezegd met NS en ProRail te kijken of er voldoende capaciteit is op het spoor en de stations voor deze treinen.

NS

NS en ProRail zijn in ieder geval allebei voorstander van meer internationale treinen. De directeuren van beide organisaties hebben eerder meerdere malen aangegeven grensoverschrijdende verbindingen erg belangrijk te vinden, vooral als aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig. “Deze ontwikkeling is goe...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

NS-dochterbedrijf Abellio lijdt flink verlies op het Britse spoor

NS-dochterbedrijf Abellio heeft flinke verliezen geleden bij twee van de drie concessies in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van jaarcijfers over 2017. NS moest Abellio daarom 54 miljoen euro lenen.

Abellio heeft in totaal drie spoorconcessies in het Verenigd Koninkrijk. De Greater Anglia-concessie, met diverse spoorverbindingen tussen Londen en Zuidoost-Engeland, leed een verlies van 2,5 miljoen pond (2,8 miljoen euro).

De ScotRail-concessie in Schotland had een negatief resultaat van 15,1 miljoen pond, of 17,1 miljoen euro. De derde concessie betreft een spoorverbinding tussen Londen en Birmingham. Hiervan zijn nog geen cijfers bekend.

Lening

NS leende in 2017 al 24 miljoen pond (27 miljoen euro) uit aan Abellio voor de concessie ScotRail. Dat was naar aanleiding van het verlieslatende eerste jaar op deze concessie, maar het is niet ongebruikelijk dat een vervoerder verlies boekt in het eerste jaar.

In dat jaar worden vaak investeringen gedaan, waar de vervoerder aan het einde van de concessie de vruchten van plukt. Het verlies zou ook te maken hebben met de verslechtering van de Schotse economie.

Voor de Greater Anglia-concessie leende NS in januari 18 miljoen pond. In augustus volgde een tweede lening van 30 miljoen pond. Voor ScotRail hoefde NS geen geld bij te storten. Financieel directeur Bert Groenewegen van NS verwacht dat het volledige geleende bedrag aan het eind van de concessie kan worden terugbetaald.

Hoofdrailnet

NS draait sinds dit jaar meer omzet in het buitenl...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Infrabel wil 1.400 nieuwe werknemers aantrekken met grote wervingscampagne

infrabel ov9292 9292ov ns24.nlHet Belgische spoorbedrijf Infrabel wil starten met de werving van 1400 werknemers.

Infrabel wil in de komende twee jaar maar liefst 1.400 nieuwe werknemers werven. De Belgische spoorbeheerder lanceerde donderdag een grote wervingscampagne. Volgens het spoorbedrijf zijn nieuwe mensen hard nodig, want veel personeelsleden bereiken de pensioenleeftijd.

Infrabel start wervingscampagne

De komende tien jaar zal ongeveer 1 op de 4 werknemers met pensioen gaan. Vooral vrouwen worden aangemoedigd om te solliciteren.

De spoorbeheerder heeft tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018 al 1.156 nieuwe werknemers geworven door flink in te zetten op wervingscampagnes, maar er zijn nog veel meer mensen nodig. Aan het eind van dit jaar hoopt Infrabel zo’n 500 tot 600 nieuwe personeelsleden te hebben.

Diversiteit

Infrabel is met name op zoek naar vrouwelijke personeelsleden. “Ondanks het kleine aantal gediplomeerden in de technische richtingen wil Infrabel de komende jaren, bij voorkeur, vrouwen aannemen. Hierdoor kan het bedrijf genieten van een grotere diversiteit en weerspiegelt het zo ook meer de realiteit van onze maatschappij,” aldus de spoorbeheerder.

Op dit moment is ongeveer 10 procent van het personeel vrouwelijk. Op managementniveau ligt dit percentage iets boven 20 procent. “Bij Infrabel is iedereen welkom. Infrabel rekruteert vrouwen en mannen van elke afkomst, alle leeftijden en alle niveaus.”

Ook mensen met een technische achtergrond zoals elektriciens en ingenieurs zijn gewild. De spoorbeheerder benadrukt wel dat er ook veel mensen intern opgeleid gaan worden, zoals het personeel dat het treinverkeer aanstuurt en regelt vanuit de verschillende seinhuizen.

Infrabel Academy

Het Belgische onderwijssysteem heeft geen gespecialiseerde richting spoorwegtechnologie. De infrastructuurbeheerder zet daarom in op eigen opleidingen. Nu worden deze nog verspreid over het hele land gegeven, maar eind 2020 worden deze gecentraliseerd in een opleidingscentrum genaamd ‘Infrabel Academy’, gevestigd in Molenbeek. Op de Academy worden het nieuwe en huidige personeel opgeleid.

Infrabel gebruikt het feit dat men vaak dichtbij huis kan werken als troef om nieuwe werknemers aan te trekken. Werknemers die worden ingezet bij het onderhoud en modernisering van de infrastructuur vertrekken vanaf zogeheten Logistieke Centra Infrastructuur (LCI). Infrabel heef...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Breda krijgt toch geen waterstofbussen vanwege hoge kosten

Het plan om tien dieselbussen in Breda in 2020 te vervangen door waterstofbussen is van de baan. Dit plan vraagt door de hogere aanschaf- en onderhoudskosten een extra investering van 10 miljoen euro en die investering is ‘niet verantwoord’. Er wordt nu ingezet op een verduurzaming als de nieuwe OV-concessie in 2022 ingaat.

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant tekenden afgelopen februari een verklaring om in 2020 tien bussen te laten rijden op waterstof. Wel moest een onderzoek eerst de betrokken partijen inzicht geven in de kosten, kansen en risico’s van de waterstofbussen. Dit onderzoek heeft er nu voor gezorgd dat er toch geen waterstofbussen komen op korte termijn.

Bestuursakkoord

De provincie wil in 2025 een grote stap hebben gezet in het verduurzamen van het openbaar vervoer in de stad. Omdat in deze Brabantse plaats nog geen elektrische bussen worden ingezet, zouden de waterstofbussen dus de eerste zero emissie-bussen zijn.

De Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat meende dat waterstof een belangrijke rol kon spelen in het verbeteren van de leefbaarheid.

Maar die 10 miljoen blijkt te duur. Voor de gewenste verduurzaming van het vervoer in Breda, plaatst de provincie nu alle hoop op de nieuwe OV-concessie.

“In 2022 gaat een nieuwe OV-concessie in West-Brabant van start en de verwachting is dat vanaf dat moment het OV in West-Brabant in zijn geheel zero emissie zal rijden zonder aanvullende investeringen”, aldus de provincie.

Gelderland

Het is al de tweede keer dit jaar dat de hoge kosten een hindernis vormen voor de inzet van waterstofbussen. In maart werd namelijk bekend dat een project voor waterstofbussen tuss...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Keolis begint met intercitydienst tussen Zwolle en Enschede

intercitydienst ov9292 9292ov ns24.nlAfgelopen maandag is Kelois met een intercitydienst tussen Enschede en Zwolle getart.

Keolis is maandag met een nieuwe intercitydienst tussen Zwolle en Enschede begonnen. Dankzij deze nieuwe verbinding is de reistijd tussen Zwolle en Enschede met 14 minuten verkort en bedraagt die nog maar 50 minuten.

Intercitydienst Keolis Enschede - Zwolle

ProRail heeft een tijdelijke maatregel genomen bij Raalte om problemen met de stroomvoorziening op te lossen. Aannemer Strukton heeft de afgelopen maanden gewerkt om de spoorlijn tussen Enschede en Raalte door te trekken tot aan Zwolle.

Het station was begin juli zestien dagen buiten dienst zodat Strukton de sporen en wissels kon aanpassen. Toen is perron 4 uitgebouwd om ruimte te maken voor de intercitydienst tussen Zwolle en Enschede, die onderdeel uitmaakt van Keolis Blauwnet.

Stroomvoorziening

De stroomvoorziening is met een tijdelijke maatregel aangepast bij Raalte. Volgens ProRail was er sprake van dat er een ander treintype zou gaan rijden dan de Flirt 3. De Flirt 3 zou meer stroom nodig hebben dan dat type en daar was de infrastructuur nog niet op ingesteld.

In een interview met SpoorPro zei directeur Rail en Ondersteuning Emile Broersma van Keolis juist dat allang bekend was dat hier Flirt 3-treinen zouden gaan rijden, net als op de Kamperlijn. “ProRail vroeg rond de aftrap van de elektrificatie voor de eerste maal de specificaties van de treinen op, maar daar is kennelijk een jaar niets mee gedaan”, aldus Broersma.

Volgens ProRail zijn de problemen opgelost met de tijdelijke maatregel. Die is de afgelopen weken getest door Keolis, die op het traject heeft proefgereden met de intercitydienst. Om de stroomvoorziening definitief aan te passen, laat ProRail volgend jaar een nieuw onderstation bouwen in Raalte.

Tussenstations

Reizigers kunnen nu drie keer per uur rechtstreeks van en naar Zwolle gaan met treinen. De intercitydienst rijdt doordeweeks één keer per uur en doet 50 minuten over de rit. De trein stopt onderweg op de tussenstations in Hengelo, Almelo, Nijverdal en Raalte. Ook rijdt er twee keer per uur een stoptrein, met een ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

NS waarschuwt voor drukte op Zuid en HSL in drukste maand

Spoorvervoerder NS verwacht in september opnieuw 35 miljoen reizigers te vervoeren. Daar bereidt NS zich op voor, maar de vervoerder waarschuwt dat het niet mogelijk is om aan alle reizigers een zitplaats te bieden – veel treinen rijden namelijk al op de maximale lengte.

Er wordt met name drukte verwacht op de HSL en op Amsterdam Zuid, omdat de groei hier het grootste is. Het verwachte aantal reizigers in de drukste maand is wel hetzelfde als vorig jaar, namelijk weer 35 miljoen reizigers.

In 2017 was dat nog een behoorlijke groei in vergelijking met een jaar eerder, want in 2016 maakten 33,3 miljoen reizigers gebruik van een NS-trein in de maand september.

HSL en Amsterdam Zuid

Er wordt met name drukte verwacht op de HSL-Zuid en op Amsterdam Zuid. De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Schiphol wordt al langere tijd veel gebruikt en blijkt met een reizigersgroei van 19 procent de snelst groeiende verbinding. Daarom is NS op dit moment al bezig om de drukke trein te verlengen met drie rijtuigen en gaat er vanaf december een extra trein per uur rijden.

Bovendien houdt NS rekening met een stijging van 10 procent in de spitstreinen van en naar Amsterdam Zuid. Dit komt door de opening van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn afgelopen juli. NS belooft hier treinen met een maximale lengte in te zetten, maar dat is naar alle waarschijnlijkheid niet voldoende om aan iedereen een zitplaats te bieden.

Lengte

Dit probleem speelt op meerdere plekken. Op veel drukke trajecten rijden al lange treinen, maar die kunnen niet langer zijn dan het kortste perron waar de trein stopt. Ook de inzet van extra treinen is in het huidige volle netwerk geen mogelijkheid. NS adviseert reizigers om gebruik te maken van de drukte-indicator van de reisplanner-app.

Bovendien hoopt NS de reizigersstromen in goede banen te leiden door extra medewerkers in te zetten op de diverse stations en worden alternatieve reismogelijkheden getoond via posters. Om meer capaciteit op het spoor te creëren, komen er eind dit jaar ook 118 nieuwe sprinters op het spoo...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Directe trein Eindhoven en Düsseldorf op korte termijn haalbaar

eindhoven ov9292 9292ov ns24.nlHet lijkt er nu echt op dat er op korte termijn een treinverbinding komt tussen Eindhoven en Düsseldorf.

Een directe treindienst tussen Eindhoven en Düsseldorf leek ruim twee jaar geleden nog ver weg. Maar onlangs is door de betrokken partijen in Nederland en Duitsland een akkoord bereikt over een voorkeursalternatief.

Eindhoven - Düsseldorf directe treinverbinding

Vanaf 2025 zal hier eens per uur een grensoverschrijdende trein rijden, door de huidige treindiensten tussen Düsseldorf en Venlo en tussen Venlo en Eindhoven aan elkaar te knopen. “Een directe treindienst Eindhoven-Düsseldorf is op relatief korte termijn haalbaar”, aldus Geertje van Engen van EurekaRail.

Van Engen is adviseur Duits-Nederlandse verbindingen van AT Osborne-RHDHV, dat het programma EurekaRail ondersteunt. EurekaRail is een gezamenlijk initiatief van de provincies Limburg en Noord-Brabant, en zet zich samen met het Duitse Nahverkehr Rheinland, Verkehrsverbund Rhein Ruhr en Aachner Verkehrsverbund en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in voor ‘onbegrensde’ treinverbindingen.

Ze is sinds 2015 betrokken bij het van de grond krijgen van deze verbinding. Er is onlangs een voorkeursalternatief gekozen en dit ziet Van Engen als een hele mooie stap. “Aan beide kanten van de grens is er de wil om dit te gaan doen.”

Voorkeursalternatief

Op dit moment wordt nadere invulling gegeven aan het voorkeursalternatief. Dat houdt onder meer in dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld voor deze treindienst. Ook worden er afspraken gemaakt over onder andere de duur van het vervoerscontract, de aanbesteding en de verdeling van de kosten. Aan het einde van dit jaar moeten de betrokken partijen hun handtekening zetten.

Er is gekozen om deze verbinding in 2025 te realiseren. Dan loopt in Nederland de hoofdrailnetconcessie af en ook het lopende vervoerscontract op de verbinding tussen Venlo en Düsseldorf dat is gegund door het Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR).

Dit biedt mogelijkheden voor zowel VRR als de Nederlandse overheid om aanpassingen op deze lijn door te voeren. Aangezien de grensoverschrijdende treindienst door VRR openbaar wordt aanbesteed, krijgen alle vervoerders de kans om eens per uur tussen Venlo en Eindhoven te rijden.

Een on-topverbinding ligt hier niet voor de hand

“Er zijn wel mogelijkheden onderzocht om de verbinding eerder te realiseren, maar dat bleek niet haalbaar”, legt Van Engen uit. Voor het traject tussen Düsseldorf en Venlo is er namelijk tot 2025 nog een lopend vervoerscontract. Daarnaast behoort het traject Eindhoven – Venlo tot eind 2025 tot de hoofdrailnetconcessie van NS.

De mogelijkheid is onderzocht dat een vervoerder een extra verbinding realiseert – dus bovenop de huidige twee intercity’s per uur – maar volgens Van Engen is daarvoor de vervoersvraag naar verwachting niet voldoende. “Een on-topverbinding lijkt hier niet voor de hand te liggen.”

Dit betekent niet dat deze verbinding geen vervoersvraag vervult. Als reizigers niet langer hoeven over te stappen op Venlo, worden er 600 grensoverschrijdende reizigers per dag extra verwacht. Dat is een groei van bijna 40 procent en dat lijkt nog een vrij conservatieve schatting. “Als een vervoerder slim omgaat met bijvoorbeeld marketing en een goed ticketingsysteem ontwikkelt, is de potentie groter.”

Binnenlandse functie

Het is belangrijk dat de internationale trein een functie als binnenlandse trein blijft behouden. In Nederland is de trein tussen Eindhoven en Venlo in de spits regelmatig erg druk en die tweede intercity is per uur dus hard nodig. “De NS-trein en de trein tussen Eindhoven en Düsseldorf moeten dan ook goed op elkaar worden afgestemd.” De internationale trein gaat sneller rijden tussen Eindhoven en Venlo, maar stopt wel op minder stations.

Bovendien is het ook belangrijk dat de trein een regionale functie vervult aan de Duitse kant van de grens. Het regionale treinverkeer wordt aan Duitse kant gegund door het Verkehrsverbund VRR. Van Engen: “In Duitsland is het intercity treinverkeer open access.

Als Nederland een snelle intercity naar Düsseldorf zou willen laten rijden, zal de VRR dat niet tegenhouden, maar het kan er financieel ook niets aan bijdragen. Dit behoort niet tot haar publieke taken.” Op dit moment is het vooral kansrijk om de bestaande treindiensten te integreren

In de beginfase zijn vrijwel alle denkbare opties, waaronder een on-top trein en een HSL, in kaart gebracht. De meeste opties zijn afgevallen. Van Engen: “Er is geen dubbelspoor aanwezig op een trajectdeel over de grens in Duitsland.

Aanpassingen

Een extra, on-top trein vereist omvangrijke infrastructurele aanpassingen. Gelet op de relatief beperkte vervoersvraag in het grensgebied, de financiële haalbaarheid van een extra trein en de benodigde infrastructuur voor een extra trein, is het op dit moment het meest kansrijk om de bestaande treindiensten te integreren.”

In het voorkeursalternatief houdt de trein op in Eindhoven. EurekaRail heeft ook onder de loep genomen in hoeverre het zinvol zou zijn om de trein te laten doorrijden naar Den Haag. Dit zou het aantal reizigers kunnen vermeerderen. Toch is deze optie minder kansrijk gebleken.

“Het wordt dan een heel bijzondere verbinding”, legt Van Engen uit. De trein moet dan namelijk in Nederland over de HSL tussen Den Haag en Breda, rijdt daarna als een intercity naar Venlo en fungeert als Regional Express vlak na de Duitse grens.

“De punctualiteit van een dergelijke lange omloop is dan niet goed te garanderen. Bovendien stelt het hybride karakter van een dergelijke verbinding verschillende eisen aan het materieel, waardoor het lastig wordt om geschikt materieel in te kopen of te ontwikkelen”.

Punctualiteit

Een hoge punctualiteit voor de nieuwe verbinding tussen Düsseldorf en Eindhoven heeft ook de aandacht van de betrokken partijen. Op dit moment heeft de trein in Venlo tijd om te keren, maar in de toekomst bestaat er natuurlijk kans op vertraging als de trein vanuit Duitsland doorrijdt. De betrokken partijen streven ernaar dat de betrouwbaarheid tussen Venlo en Eindhoven net zo goed blijft als nu.

Van Engen: “Via boetes kan hier op worden gestuurd. In Nederland werkt het boetesysteem anders dan in Duitsland. De ervaring in Duitsland is dat vervoerders zich door hun boetesysteem geprikkeld voelen om goed te presteren.

Dit is een belangrijk aandachtspunt in de gesprekken”, vertelt Van Engen. Daarnaast worden ook andere oplossingen bedacht. “Bijvoorbeeld een goed proefbedrijf, meer tijd in de dienstregeling en een goede opleiding van het personeel.”

Versnelling

In het huidige voorkeursalternatief is gekozen voor het aan elkaar knopen van de twee bestaande treindiensten. Maar er is ook een optie opgenomen waarbij de treindienst versneld kan worden uitgevoerd, zodra de spoorverdubbeling tussen Dülken en Kaldenkirchen is gerealiseerd.

Het is nog niet mogelijk gebleken om daar nu al harde afspraken over te maken, aangezien het nog onzeker is wanneer de spoor...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Zomerrubriek: stuur ons jouw mooiste spoorfoto’s

De zomervakantie is bijna afgelopen en het kwik is weer gedaald, maar veel vakmannen en vakvrouwen werken onvermoeid door aan het Nederlandse spoor. SpoorPro roept daarom spoorprofessionals op om hun mooiste spoorfoto’s met ons te delen.

Voor de SpoorPro-zomerrubriek zijn we op zoek naar de mooiste foto’s en verhalen over de projecten waar deze zomer aan wordt gewerkt. De redactie selecteert iedere week het mooiste, interessantste, grappigste of meest tot de verbeelding sprekende foto-album uit.

Dit album krijgt vervolgens een mooie plek op onze website en Instagram-account. Aan het einde van de zomer kiezen we uit de wekelijks geselecteerde albums een winnaar uit en reiken we een mooie prijs uit.

Studentmachinist Jaime Jacobs stuurde deze mooie foto’s van station Dordrecht en rangeerterrein Kijfhoek en Patrick Steijger deelde deze beelden van verschillende plaatsen in Noord-Brabant waar hij met het geurmiddel Tupoleum werkt om wild van het spoor te houden.

Hoe doe je mee?

Stuur ons minstens vijf liggende foto’s van een spoorproject waar je op dit aan het werk bent en beantwoord deze vragen:

  • Aan welk project werk je op dit moment?
  • Waar zijn de foto’s gemaakt?
  • Van wanneer tot wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
  • Wat gaat er precies gebeuren?
  • Welke rol speel jij in dit project?
  • Wat maakt dit project bijzonder?
  • Stuur jouw mooiste spoorfoto’s naar redactie@spoorpro.nl onder begeleiding van jouw naam, functie en telefoonnummer. De deadline voor inzending van de spoo...

 

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


FNV overweegt rechtszaak tegen NS wegens opleidingseis medewerkers NedTrain

nedtrain ov9292 9292ov ns24.nlDe medewerkers van NedTrain moeten binnenkort voldoen aan een nieuwe opleidingseis.

NS wil medewerkers van dochterorganisatie NedTrain verplichten om een opleiding op Web niveau 2 (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) te volgen. Dat is vergelijkbaar met mbo 2. Volgens NS is dit nodig wegens de instroom van nieuwe, modernere treinen met geavanceerde technieken.

NedTrain wil Opleidingseis aanpakken

Werknemers die de opleiding niet volgen, afbreken of niet halen, worden uit hun huidige functie gezet. FNV Spoor vindt dit onacceptabel: “Als je die kwalificatie niet haalt, dan sta je op straat.”

In 2011 werd al over dit besluit gesproken met bonden en de ondernemingsraad, volgens FNV Spoor. Toen was er namelijk sprake van dat de minimumeis van Web 2 wettelijk vastgelegd zou worden. Uiteindelijk is dit niet in de wet opgenomen en dus hoefde het NS-onderhoudsbedrijf NedTrain deze eis niet door te voeren.

De vakbond werd begin dit jaar op de hoogte gebracht dat NS dit uit eigen beweging tóch gaat doorvoeren, tot onvrede van FNV Spoor. Volgens NS is het hogere opleidingsniveau nodig omdat er steeds meer moderne treinen worden gebruikt door de vervoerder.

Niet substantieel anders

De eis treedt op 1 januari 2019 in werking. “Het werk zal niet substantieel veranderen na de tijd. De mensen die het werk vandaag doen, kunnen dat morgen ook nog doen en dus ook na 1 januari 2019,” zegt FNV Spoor-woordvoerder Christa Burger.

“Wat ons betreft had NS ervoor moeten kiezen om van alle nieuwe medewerkers van NedTrain dat opleidingsniveau te vragen, zodat je uiteindelijk alleen maar minimaal Web 2-opgeleide mensen hebt. Helaas is dat dus niet gebeurd.”

“Wij hebben bij NS aangegeven dat deze beslissing voor FNV Spoor onacceptabel is. De mensen doen al sinds jaren hun werk naar tevredenheid, en nu wordt daar ineens een kwalificatie aangesteld. Sterker nog, als je die kwalificatie niet haalt, dan sta je op straat.”

Geavanceerde techniek

Volgens NS-woordvoerder Erik Kroeze komt deze eis voort uit technologische veranderingen bij moderne treinen. “Door de jaren heen verandert de aard van de werkzaamheden op onze werkplaatsen,” verklaart Kroeze.

“In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe treinen met meer geavanceerde techniek ingestroomd en er worden nog meer nieuwe treinen verwacht. NS vindt het belangrijk dat hier door onze collega’s op een goede en veilige manier aan gewerkt wordt.”

Daarom zijn ‘speciale interne opleidingstrajecten’ opgezet. Kroeze: “De afgelopen jaren hebben veel collega’s zo’n opleiding gevolgd. De overgrote meerderheid heeft deze succesvol afgerond. Voor een kleine groep collega’s geldt dit helaas niet.”

Maar volgens Burger is de opleiding van NedTrain nergens voor nodig. “Het huidige werk blijft gewoon bestaan. Natuurlijk komt er werk met nieuwe treinen bij, maar de ‘oudere’ bestaande treinen moeten ook nog steeds onderhouden worden.”

Oudere werknemers

Op Twitter klonk de beschuldiging dat NedTrain dit alleen maar aanpakt als excuus om oudere werknemers uit de laan te sturen. Volgens Kroeze is dat niet waar: “Het beeld dat dit om ouderen gaat is onjuist. Het gaat hier om collega’s in verschillende leeftijdsgroepen, dus ook dertiger en veertigers.” Tot n...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Minder werkgelegenheid voor Britse armen door onbetrouwbaar OV

Mensen met een laag inkomen willen wel reizen voor een baan, maar krijgen daar in Groot-Brittannië nauwelijks de gelegenheid toe. Het OV is namelijk te duur en te onbetrouwbaar. Personen met een laag inkomen hebben minder vaak een auto, maar kunnen ook geen OV-abonnement betalen vanwege de hoge kosten.

Bovendien zouden zij vaak niet worden uitgekozen na sollicitaties, omdat er gevreesd wordt dat deze werknemers vaak te laat komen. Dit blijkt uit onderzoek van de Sheffield Hallam University en de University of Sheffield in opdracht van de Joseph Rowntree Foundation.

Voor het onderzoek zijn verschillende inwoners van wijken rondom Manchester en Leeds ondervraagd. Hierbij is met name gekeken naar de mogelijkheden voor vervoer van inwoners van de armere wijken.

Onbetrouwbaar OV

Daaruit bleek dat een groot deel van de ondervraagden moeilijkheden ondervindt bij het vinden en behouden van een baan, omdat het openbaar vervoer niet voldoet om dagelijks het woon-werkverkeer af te leggen.

Zo blijkt het al ingewikkeld om op tijd bij een sollicitatie te arriveren, vanwege de notoire onbetrouwbare punctualiteit van de bussen in Engeland. Werkgevers zijn zich bewust van de slechte stiptheid en wijzen kandidaten die met het OV moeten reizen daarom af. De werknemers kunnen namelijk niet garanderen dat ze altijd op tijd zijn.

Tegelijkertijd concludeerden de onderzoekers ook dat werkzoekenden zelf mogelijke banen afwijzen omdat de kosten voor het openbaar vervoer te hoog zijn. Reizen met de trein is duur in Groot-Brittannië, waardoor het voor werknemers met een laag inkomen erg veel kan kosten om dagelijks in de trein te moeten stappen.

Daar komt nog bij dat de werklocaties voor deze groeperingen lang niet altijd goed bereikbaar zijn met het OV, bijvoorbeeld omdat ze in fabrieken of industriële gebieden moeten zijn waar geen treinen stoppen en minder bussen naartoe rijden.

Buitensluiting

“Fundamentele tekortkomingen in de manier waarop busdiensten worden gereguleerd en gesubsidieerd, sluiten de armsten in de samenleving buiten”, zegt onderzoeker Ed Ferrari tegen de Britse krant The Guardian.

“Beleidsmakers moeten investeringen in ons lokale vervoerssysteem zien als een investering in nationale productiviteit en het aanpakken van ongelijkheid.”

De Joseph Rowntree Foundation heeft de Britse overheid gevraagd o...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Zelfrijdend busje naar Gronings ziekenhuis aanvulling op vaste OV

zelfrijdend busje ov9292 9292ov ns24.nlIn Scheemda kunnen personeel en patiënten voor het ziekenhuis gebruikmaken van een zelfrijdend busje.

Patiënten en personeel van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda kunnen de laatste 1500 meter van de dichtsbijzijnde bushalte naar het ziekenhuis vanaf 6 augustus afleggen in een zelfrijdend busje.

Zelfrijdend busje naar Gronings ziekenhuis

In eerste instantie gaat het hier om een proef van een half jaar, maar bij succes zal dit voertuig onderdeel worden van de vaste OV-verbinding naar het ziekenhuis. Het is voor de provincie Groningen de eerste keer dat passagiers gebruik mogen maken van het zelfrijdend busje.

Eerder werden wel al tests uitgevoerd zonder passagiers in Eemshaven, in Loppersum en op het Zerniketerrein in Groningen. Die passagiers kunnen tijdens de proef gratis van het zelfrijdend busje gebruikmaken.

Uitbreiding

Voor deze proef wordt samengewerkt met de provincie Groningen, het Ommelander Ziekenhuis, de gemeente Oldambt en Arriva Nederland. Arriva onderzoekt samen met overheden mogelijkheden om autonoom vervoer in te zetten op plaatsen waar op dit moment geen openbaar vervoer rijdt.

Het gaat hier om een voertuig van het Franse bedrijf NAVYA. De vervoerder levert ook de gastheer, die in het zelfrijdend busje aanwezig is om passagiers te begeleiden. Hij kan ook ingrijpen in geval van nood.

De provincie Groningen houdt er rekening mee dat de route in een volgende fase mogelijk verder wordt uitgebreid naar het centrum en naar het treinstation van Scheemda.

Groningen, Friesland en Drenthe zetten op dit moment sterk in op autonoom vervoer, want de drie provincies geloven dat ze hiermee de bereikbaarheid en leefbaarheid in Noord-Nederland kunnen behouden en kunnen verbeteren.

Door proeven te doen met verschillende soorten voertuigen willen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail deelt bekeuring uit aan ‘spoorbrugspringers’

ProRail surveilleert op dit moment extra op spoorbruggen, omdat dit met het warme weer populaire plekken zijn om in het water te springen. Spoorbruggen zijn volgens de spoorbeheerder gevaarlijke plekken en wie zich hier toch begeeft krijgt een boete van 140 euro uitgedeeld.

Mensen die van spoorbruggen springen krijgen dezelfde boete als spoorlopers. Spoorlopers zijn vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten of vandalen langs het spoor.

Gevolgen voor treinverkeer

Machinisten kunnen schrikken van spoorlopers en daarom hard afremmen, wat gevolgen heeft voor het comfort van de reiziger. Als het bekend is dat iemand langs het spoor loopt, dan geeft de verkeersleiding de opdracht door om stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen.

Alle andere treinen op het traject moeten daardoor ook langzamer rijden, met vertragingen als gevolg.

Soms raken spoorlopers gewond of vallen er zelfs doden. In juni vorig jaar kwamen er twee jongens bij Elst om het leven die op het spoor liepen en door een trein werden aanger...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Onderzoeksraad: ministerie moet regie nemen in veiligheid op overwegen

veiligheid overwegen ov9292 9292ov ns24.nlDe onderzoeksraad voor de Veiligheid vindt dat het ministerie zich zelf verantwoordelijk moet voelen voor de veiligheid op de spooroverwegen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet meer de regie nemen in het waarborgen van de veiligheid op spoorwegovergangen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport.

Veiligheid Spooroverwegen naar Ministerie?

Volgens de Raad is het onacceptabel dat er jaarlijks gemiddeld elf mensen om het leven komen op spoorwegovergangen.

Uit het onderzoek blijkt dat verantwoordelijkheden niet helder belegd zijn. Daarnaast is het volgens de Raad opvallend dat het merendeel van het budget wordt besteed aan slechts een beperkt aantal overwegen.

Doordat de verantwoordelijkheden voor overwegen versnipperd zijn over meerdere partijen ‘is niemand verantwoordelijk voor het geheel’. “Het ligt voor de hand deze verantwoordelijkheid te beleggen bij het ministerie aangezien de staatssecretaris eindverantwoordelijk is voor de veiligheid op het spoor én de overwegen”, aldus de Raad.

Ongelukken op overwegen

Eind 2016 en begin 2017 vonden drie ernstige overwegongevallen plaats in Winsum, Harlingen en Wouw. Deze drie ongevallen waren voor de Onderzoeksraad aanleiding om onderzoek te doen naar zowel beveiligde als onbeveiligde overwegen. Hierbij is gekeken naar het beveiligingsniveau van overwegen, de visie op overwegveiligheid en het leren van eerdere voorvallen op het spoor.

Nederland is binnen Europa het enige land met veel treinverkeer en een groot aantal overwegen. Volgens de Raad is dit een combinatie die niet goed samengaat. De intensiteit op het spoor en van het wegverkeer neemt bovendien toe, waardoor de kans op ongevallen vergroot.

“Gezien de situatie op het Nederlandse spoor moet de staatssecretaris meer ambitie tonen om het aantal overwegongevallen verder terug te dringen. De afgelopen 15 jaar verbeterde de overwegveiligheid weliswaar, maar die ontwikkeling stagneert.

Het blijkt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds 2010 geen concrete doelstellingen meer heeft voor het terugdringen van het aantal overwegslachtoffers”, zo stelt de organisatie.

Terugdringen slachtoffers

De meeste ongelukken gebeuren volgens de Raad op beveiligde overwegen. Dit is het merendeel van alle spoorwegovergangen. Het aantal slachtoffers is terug te brengen door beveiligde overwegen te voorzien van extra veiligheidsvoorzieningen zoals het plaatsen van spoorbomen die de gehele weg afsluiten.

In het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zijn extra maatregelen getroffen en vallen minder slachtoffers. “Dit maakt duidelijk dat er nog ruimte is voor verbetering”, aldus de Raad.

De Raad geeft verder aan onbeveiligde overwegen met de huidige hoge treinsnelheden ‘ontoelaatbaar’ te vinden. Deze overwegen zouden zo snel mogelijk moeten worden beveiligd of opgeheven.

Overwegongevallen worden volgens de Raad te gemakkelijk toegeschreven aan roekeloosheid van weggebruikers, terwijl bij het merendeel geen sprake is van bewust roekeloos gedrag. Partijen kunnen veel verbetering realiseren door te leren van ongevallen.

Verantwoordelijkheden

De Raad heeft gekeken welke partijen betrokken zijn bij overwegveiligheid en hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld. De verantwoordelijkheid van ProRail is onduidelijk omdat aan de spoorbeheerder geen concrete eisen worden gesteld voor overwegveiligheid.

Lokale overheden hebben volgens de Raad als wegbeheerder formeel geen verantwoordelijkheid, maar moeten van het ministerie financieel wel bijdragen aan maatregelen. “Dit alles staat een snelle aanpak van de gevaarlijke situaties in de weg.” De verantwoordelijkheid zou daarom bij het ministerie moeten worden belegd, vindt de organisatie.

De Raad doet daarom drie aanbevelingen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de veiligheid op overwegen te verbeteren. Zo dienen de huidige overwegprogramma’s te worden samengevoegd tot een overkoepelend overwegenbeleid. Met dit beleid moet binnen tien jaar het aantal overwegongevallen en dodelijke slachtoffers worden gehalveerd.

Verder beveelt de Raad aan om het overwegbeleid mede te baseren op zinvol gebleken maatregelen uit andere landen en gedegen ongevalsonderzoek na een ongeval. Tot slot beveelt de Raad aan om wettelijk vast te leggen wie welke verantwoordelijkheid en kosten draagt voor overwegveiligheid.

Reactie staatssecretaris

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven in reactie op het rapport. “Net als de Onderzoeksraad voor Veiligheid vinden wij veiligheid rond overwegen zeer belangrijk. Samen met regionale overheden en concessiehouders wordt daarom hard gewerkt om de veiligheidssituatie bij de landelijke overwegen te verbeteren.”

“Recent is nog een extra budget beschikbaar gesteld, voor het verder beveiligen of opheffen van de meest gevaarlijke situaties. Het is goed dat de Onderzoekraad Voor Veiligheid de veiligheidssituatie rond o...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Plan voor verbetering OV Schiphol van 500 miljoen

De OV-structuur rondom Schiphol moet voor 500 miljoen worden aangepakt om het openbaar vervoer te verbeteren en meer ruimte te creëren. Een plan daarvoor is opgesteld en ligt nu bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dat vertelde Onno Hoes, de burgemeester van Haarlemmermeer, vorige week in het tv-programma Jinek.

Hij reageerde hiermee op vragen over toenemende drukte op het vliegveld en enkele problemen waardoor het verkeer richting Schiphol werd gehinderd afgelopen jaar. De treinverbinding naar Schiphol wordt regelmatig getroffen door storingen en afgelopen april ontstonden er zeer grote problemen door een stroomstoring.

Drukte

Hoes erkent dat er iets gedaan moet worden om de drukte op Schiphol aan te pakken. Op de perrons wordt het veel te druk. “We moeten snel knopen doorhakken, maar dat is ingewikkeld.

Het ministerie moet ongeveer de helft betalen en dat is toch veel geld. Daarom ben ik nu bezig met een zwaar lobbytraject in Den Haag, waarbij we moeten opboksen tegen andere lobby’s.”

Het gaat om een behoorlijke bijdrage van het Rijk, maar volgens Hoes is dit bedrag te verwaarlozen als je het uitrekent per passagier. Vele duizenden reizigers reizen dagelijks naar Schiphol. Boven...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Mensen met lage inkomens draaien op voor komst Noord/Zuidlijn

lage inkomens ov9292 9292ov ns24.nlHet zijn voornamelijk de mensen met de lage inkomens die de Noord/Zuidlijn hebben betaald, aldus Rikus Spithorst.

De Noord/Zuidlijn werd dit weekend officieel geopend. Hoewel deze metrolijn voor een deel van de reizigers een verbetering inhoudt, worden met name reizigers in arme stadsdelen geconfronteerd met langere reistijden of een extra overstap.

Lage inkomens betalen Noord/Zuidlijn

Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV betoogt in zijn column dat er veel anders moois gerealiseerd had kunnen worden voor het geld van de lage inkomens dat nu in de Noord/Zuidlijn is gestoken.

COLUMN – “Het recht van de sterkste. Misschien wel het belangrijkste begrip uit de wilde natuur. De sterkste wolf wordt de leider na de groep. De leeuwen eten de doodgebeten gazelle eerst, pas daarna zijn de andere dieren aan de beurt. Zulke dingen.

Maar van de mens verwacht ik wat anders. Daar gaat het wat mij betreft wat meer om solidariteit. De sterken die de zwakken helpen. Groepsbeslissingen waarbij de redelijkheid niet uit het oog wordt verloren.

Ik kan mij voorstellen dat u als trouwe lezer van deze website wat verbaasd de wenkbrauwen optrekt. Krijgen we nu een column over Kennis Der Natuur? Antropologie? Sociologie? Nee hoor, maakt u zich geen zorgen. Ik wil het vandaag met u hebben over de Amsterdamse Noord/Zuidlijn. Een schoolvoorbeeld van het recht van de sterkste. De apenrots die Stopera heet versus de burger als underdog.

Referendum

Het begon lang geleden al met het referendum. Een groep bezorgde Amsterdammers haalde voldoende handtekeningen op om een referendum te kunnen afdwingen. Voor een rechtsgeldige uitslag dienden echter heel veel mensen te komen stemmen. Dus koos wethouder Jikkie van der Giessen (D66) een datum voor dat referendum die midden in de zomervakantie viel.

Twee derde van de stemmers sprak zich uit tegen de Noord/Zuidlijn, maar de opkomstdrempel werd door deze slimme zet niet gehaald. Het Amsterdamse gemeentebestuur eigende het zich toe: het recht van de sterkste.

De Noord/Zuidlijn zou er dus komen. Een route werd bepaald. In Zuid onder de Boerenwetering. Langs een villawijk waar de happy few woonde. Veel advocaten en raadsleden. Die hadden geen zin in al die bouwrommel voor de deur, dus ze zouden voor het project nog heel wat roet in het eten kunnen gooien met jarenlange procedures.

Uiteindelijk koos het gemeentebestuur eieren voor zijn geld: er werd uitgeweken naar een route onder de Ferdinand Bolstraat. Duurder en meer overlast voor de bewoners, maar ja… Een stel advocaten en raadsleden eigende het zich toe: het recht van de sterkste.

Kaalslag OV

Aan het begin van deze eeuw volgde een hoorzitting door de Gemeenteraad. Ik was daar een van de sprekers. Ik verklaarde mij daar niet tegen de Noord/Zuidlijn als zodanig, maar gaf uiting aan mijn zorgen over heel veel hinder voor omwonenden, de financiële haalbaarheid en een dreigende kaalslag voor het OV “op de begane grond”.

Door toenmalig verantwoordelijk wethouder Geert Dales (toen VVD, nu 50plus) werd ik weggezet als een bangerik – als een man die tegen elke vorm van vooruitgang was. Niet alleen ik moest het onderspit delven, maar ook bijvoorbeeld de onvolprezen Victor van Lamoen, die ik hier niet ongenoemd wil laten. Wij alleen weten dat het slecht met hem is afgelopen. Maar ja, Geert Dales eigende het zich toe: het recht van de sterkste.

Lage inkomens

Inmiddels zijn de desastreuze gevolgen van de komst van de Noord/Zuidlijn bekend. Kosten verdrievoudigd, bouwtijd verdubbeld, aanpalende huizen verzakt en geen geld voor het in stand houden van het OV ‘op de begane grond’.

Ruim een kwart van de reizigers zal voortaan langer onderweg zijn. En die gedupeerde reizigers wonen vooral in wat armere stadsdelen, zoals Amsterdam-West. Wijken die niet door de Noord/Zuidlijn worden bediend, maar die er qua OV fors op achteruitgaan.

Mensen met lage inkomens draaien dus op voor de komst van een peperdure rijkeluismetro. De schoonmaker uit Amsterdam-Slotermeer legt het dus, vaak ook tegen een hoger tarief, af tegen een mooie verbinding voor de Senior Financial Trading Exchange Executive (of iets dergelijks) op de Zuidas. De flitsende zakenman of -vrouw krijgt het in de schoot geworpen: het recht van de sterkste.

Verbinding tussen arm en rijk

Het gemeentelijke projectbureau reageerde overigens als door een wesp gestoken op mijn stellingname hierboven. “Al het boekje van metromorfose van Bas Kok gelezen? Deze Noordeling zet namelijk uiteen dat de metro juist een verbinding wordt tussen arm en rijk.”

Zouden ze dat nou zelf echt geloven? Ik zie toch echt geen welstandige inwoners van de Amsterdamse Rivierenbuurt de metro pakken om op het totaal afgeleefde Buikslotermeerplein te gaan winkelen.

En ik zie ook niet opeens een laag opgeleide sloeber uit de Vogelbuurt aan de slag gaan als aandelenbroker op de Zuidas. Echt niet. En ja, een paar arme buurten liggen straks binnen de invloedssfeer van de Noord/Zuidlijn.

Maar dat is een geografische toevalligheid, meer niet. Want laten we nou niet net doen alsof er drie miljard is opgehoest om de inwoners van het Plan van Gool op te stuwen in de economische vaart der volkeren.

Start

Gisteren brak het uur van de waarheid aan. De eerste dag van het gereorganiseerde OV-netwerk in Amsterdam. Het was geen goede start. De eerste tram van de nieuwe lijn 19 vertrok van het verkeerde beginpunt, waardoor Diemen aan het begin van de dag zonder tram zat. In diverse andere trams van die lijn 19 hingen nog de kartons met reisinformatie van tram 24 en zelfs van de opgeheven tram 16.

Overigens rijdt tramlijn 19 met de oudste, afgeragde trams van het GVB. Maar dat geeft niet: goed genoeg voor de achterstandswijk Bos en Lommer. En in de loop van de middag bleken de tramlijnen 4, 5, 13, 14, 17 en 19 wegens technische onvolkomenheden te zijn omgeleid of ingekort. En de tariefinformatie over de Noord/Zuidlijn bleek ondanks de enorme voorbereidingstijd niet te kloppen.

Tramtunnels

Natuurlijk. Het is een mooie lijn, die Noord/Zuidlijn. Architecten en technici hebben er heel erg hun best op gedaan. En die lijn zal zeker een goede functie vervullen voor een deel van de reizigers, voor zover ze niet op het Buikslotermeerplein of het Zuidstation uit hun vertrouwde streekbus worden gejaagd om in het zicht van de haven het laatste stukje van hun reis per Noord/Zuid af te leggen. Maar die ruim drie m...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Noord/Zuidlijn heeft veel gevraagd van Amsterdammers

De Noord/Zuidlijn biedt nieuwe kansen, maar heeft ook veel gevraagd van de stad en van de Amsterdammers. Dat stelde burgemeester Femke Halsema zaterdag tijdens de opening van de nieuwe metroverbinding. Zij opende de Noord/Zuidlijn samen met wethouder Verkeer en Vervoer Sharon Dijksma.

Burgemeester Femke Halsema: “De nieuwe lijn biedt nieuwe kansen, maar heeft ook veel gevraagd van de stad en van de Amsterdammers. Vertraging en kostenoverschrijdingen hebben het vertrouwen in de overheid geschaad. Dat moeten we erkennen. Amsterdam heeft met zweet en tranen dure lessen moeten leren. Lessen die we niet mogen en kunnen wegmoffelen.”

Metroproject

Er is vijftien jaar lang aan de metroverbinding gewerkt en de kosten waren 3,1 miljard euro. Het project kende diverse tegenvallers, waarvan het absolute dieptepunt de verzakkingen van een aantal historische panden op de Vijzelgracht in 2008 was. Voornamelijk de lage inkomens hebben deze lijn betaald.

Volgens directeur Noord/Zuidlijn Hoite Detmar zijn er veel lessen te trekken uit dit grote spoorproject. “De lessen zitten hem vooral in draagvlak creëren en op een open wijze communiceren. We moeten leren van fouten in het verleden.”

Tegelijkertijd is de directeur ook heel trots: “Ik sta hier met trots vanwege de technische prestaties, de medewerkers die jarenlang aan dit project hebben gewerkt, de mooie stations en de kunstwerken. Ook ben ik trots dat deze lijn een bijdrage kan leveren aan een nieuw OV-netwerk van Amsterdam.”

Noord/Zuidlijn

Met de opening van de nieuwe metrolijn is het mogelijk om in vijftien minuten tussen de stations Noord en Zuid te reizen. De nieuwe lijn heeft een lengte van ongeveer tien kilometer en telt acht stations, waarvan zeven nieuw zijn gebouwd.

Bij station Zuid werd alleen een extra metrospoor aangelegd. De verbinding bestaat uit een bovengronds deel van 3,2 kilometer en een ondergronds deel van 6,5 kilometer. Daarvan is 3,1 kilometer een geboord tracé, bestaande uit twee tunnels naast elkaar.

De Noord/Zuidlijn loopt pal onder het stationsgebouw van Amsterdam Centraal door. Met de opening van de Noord/Zuidlijn wordt het metrostation van CS verreweg het drukste metrostation van Ne...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Waterstoftrein toegelaten tot spoor in Duitsland

waterstoftrein ov9292 9292ov ns24.nlIn Duitsland is de waterstoftrein van Coradia iLint officieel toegelaten op het spoor te rijden en reizigers te vervoeren.

De waterstoftrein Coradia iLint van fabrikant Alstom is toegelaten tot het spoor in Duitsland. In Berlijn werd vorige week officieel de vergunning overhandigd. Duitsland wordt daarmee het eerste land ter wereld dat een waterstoftrein voor personenvervoer op het spoor heeft rijden, volgens Alstom.

Waterstoftrein op spoor Duitsland

De eerste twee prototypen van de Coradia iLint rijden deze zomer mee in de dienstregeling in de deelstaat Nedersaksen in het noordwesten van Duitsland. Ze vervangen twee diesellocomotieven.

De vergunning voor ingebruikname werd verleend door de Duitse federale

spoorwegveiligheidsautoriteit Eisenbahn-Bundesamt (EBA). De iLint-waterstoftrein is gebaseerd op de dieseltrein Coradia Lint, een trein voor regionaal vervoer. De iLint kan met de inhoud van één tank een afstand tot duizend kilometer afleggen en heeft een topsnelheid van 140 kilometer per uur. De Duitse regering ondersteunt de ontwikkeling van de trein in de vorm van een subsidie van ruim 8 miljoen euro.

Veertien treinen

Een waterstoftrein rijdt, zoals de naam al zegt, op waterstof. De trein stoot alleen maar stoom en condens uit. Daardoor is de waterstoftrein een milieuvriendelijker alternatief voor dieseltreinen en goedkoper dan elektrificatie van de spoorlijn.

Volgens Alstom staat de CO2-reductie met één Coradia iLint-waterstoftrein op jaarbasis gelijk aan vierhonderd personenauto’s (zevenhonderd ton CO2). Met een vloot van vijftig treinen zou het gaan om twintigduizend personenauto’s.

Alstom tekende in november 2017 een contract om veertien waterstoftreinen te leveren voor de Duitse vervoersautoriteit LNVG in Nedersaksen. Verwerkt in het contract zijn het onderhoud van de treinen en de energievoorziening voor de komende dertig jaar.

LNVG koopt de iLint-treinen aan voor zijn eigen vloot en verhuurt deze vervolgens aan vervoerder Elbe-Weser-Verkehrsbetriebe (EVB). De treinen gaan vanaf december 2021 reizigers vervoeren tussen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde en Buxtehude in Nedersaksen. Nu rijden er nog dieseltreinen op dit traject.

Emissiearm en efficiënt

“De waterstoftrein is een emissiearm en efficiënt alternatief voor diesel. Vooral op secundaire lijnen, waar bovenleidingen oneconomisch of nog niet beschikbaar zijn, zijn deze treinen een schone en milieuvriendelijke optie,” zei Enak Ferlemann, de vertegenwoordiger van de Duitse federale overheid voor het vervoer per spoor. “Daarom ondersteunen en promoten we de technologie.”

“Deze goedkeuring is een belangrijke mijlpaal voor de Coradia iLint en een daadkrachtige stap op weg naar schone en toekomstgerichte mobiliteit. Alstom is enorm trots op deze door waterstof aangedreven regionale trein en het feit dat deze nu zal overgaan in regulier passagiersvervoer”, aldus Wolfram Schwab van Alstom.

Ontwikkeling

Alstom was op meerdere plekken in Duitsland bezig met de ontwikkeling van de waterstoftrein, zoals in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hier is het ontwikkeltraject van de waterstoftrein sto...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Ouderen met laag inkomen reizen gratis bij Connexxion, GVB en EBS

Senioren met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen binnenkort in de regio Amsterdam gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer. Dit was bij de Amsterdamse stadsvervoerder GVB al enige tijd mogelijk, maar de maatregel is door de gemeente uitgebreid. Nu is dit ook mogelijk in bussen van Connexxion en EBS.

Het gratis reizen geldt in het OV van GVB, EBS en Connexxion vanaf 22 juli. Daarbij stelt de gemeente dat het gratis vervoer wel louter binnen Amsterdam geldt. Voor het vervoer buiten Amsterdam bij deze vervoerders moeten passagiers nog steeds zelf betalen.

Budget

De gemeente Amsterdam biedt allerlei voorzieningen aan mensen met een krappe beurs. Ook het OV behoort hiertoe, omdat openbaar vervoer een prijzige aangelegenheid kan zijn, maar mobiliteit wel erg belangrijk is voor deze doelgroep. Senioren komen voor deze regeling in aanmerking als ze alleen AOW ontvangen of AOW en een klein pensioen.

Ook als de ouderen gratis mogen reizen, is het wel belangrijk dat zijn geen negatief saldo op de OV-chipkaart hebben staan. Het is niet per se nodig om er geld op te hebben s...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NS wil dat reiziger overlast kan melden via app of sms

overlast ov9292 9292ov ns24.nlDe NS is bezig met de mogelijkheid als reiziger overlast te melden via sms of een app.

NS wil een sms- of app-dienst starten zodat mensen overlast in de trein anoniem en stil kunnen melden bij een conducteur. De vervoerder gaat hiervoor in gesprek met de British Transport Police, omdat zij al een soortgelijke dienst gebruiken.

Overlast in trein melden via app of sms

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

NS wil graag meewerken aan het creëren van de mogelijkheid om misstanden anoniem te kunnen melden bij een conducteur, schrijft Van Veldhoven. Maar de vervoerder twijfelt of dit in de praktijk zou kunnen werken.

“NS geeft aan nu niet te kunnen overzien of dit uitvoerbaar is op het gebied van opvolging en de verwachtingen die daarmee gewerkt worden bij de reizigers,” aldus de staatssecretaris.

Leren van buitenlandse partners

Daarom heeft de vervoerder voorgesteld om in gesprek te gaan met partners in het buitenland die al ervaring hebben met zo’n sms- of app-dienst, zoals de British Transport Police. Een Kamerdelegatie zal afreizen naar het Verenigd Koninkrijk om een werkbezoek te brengen aan de British Transport Police.

Van Veldhoven heeft ook voorgesteld aan NS om contact te zoeken met Pathé-bioscopen. Deze bioscoopketen maakt al een aantal jaren gebruik van een soortgelijke dienst. “Hoewel ik besef dat de situatie niet geheel vergelijkbaar is,” voegt ze eraan toe.

De staatssecretaris benadrukt dat het hier niet om een dienst voor noodmeldingen. In dat geval moet er contact opgenomen worden met 112. NS en andere vervoerders kunnen ernstige incidenten altijd doorzetten naar de politie. “NS heeft een 24/7 bemande veiligheidscentrale die in direct contact staat met alle meldkamers van de politie in Nederland,” aldus Van Veldhoven.

Volgende stappen

Nadat NS en overheid heeft kunnen leren van de erv...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Bombardier onthult nieuwe Traxx MS3-locomotief

Bombardier Transportation heeft woensdag de nieuwe Traxx MS3-locomotief onthuld in het Duitse Kassel. De nieuwe locomotieven zijn bedoeld om goederentreinen voort te trekken.

De Traxx 3-locomotieven zijn beschikbaar in versies die geschikt zijn voor wisselspanning (AC) of gelijkspanning (DC). De nieuwe MS3-locomotief kan onder 15 kV en 25 kV wisselspanning en 1,5 en 3 kV gelijkspanning rijden.

Hierdoor kan het voertuig op vrijwel alle Europese sporen rijden. De MS3 is volgens Bombardier de enige locomotief met een ‘last mile’-functie. Hiermee kan de loc niet-geëlektrificeerde sporen overbruggen, die vaak te vinden zijn in havens of goederenterminals.

Big data en IoT

De elektrische locomotief is energie-efficiënt en kan meer gewicht trekken dan vergelijkbare locomotieven, zegt Bombardier. Tevens is de Traxx 3-familie uitgerust met nieuwe digitale technologieën op het gebied van (preventief) onderhoud.

De locs maken bijvoorbeeld gebruik van big data en Internet of Things om de staat van het voertuig in realtime te controleren en eventueel onderhoud te voorspellen.

Goederenvervoerder TX Logistik heeft veertig MS3-locomotieven besteld, met...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Onderzoek: merendeel Amsterdamse reizigers voelt zich veilig

veilig ov9292 9292ov ns24.nlDe reizigers in Amsterdam met Openbaar Vervoer voelen zich nogal veilig.

Hoewel in de algemene beleving het reizen met het openbaar vervoer in grote steden gezien wordt als een risicovolle onderneming, blijken de meeste reizigers in Amsterdam zich veilig te voelen.

Veilig gevoel Amsterdamse reizigers

Dat stelt lector Maatschappelijke Veiligheid Remco Spithoven, die de sociale veiligheidsbeleving van reizigers bij stadsvervoerder GVB heeft onderzocht. “Reizigers uit Amsterdam zijn zelf super zelfredzaam.”

Spithoven heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp veiligheidsbeleving en kreeg van GVB de opdracht om het veiligheidsgevoel van reizigers te onderzoeken. Hij hield diepte-interviews met 56 reizigers en maakte daarna een enquête, die door ruim 400 reizigers werd ingevuld.

De onderzoeker concludeerde dat de meeste reizigers in Amsterdam zich eigenlijk vanzelfsprekend veilig voelen en dat de dreiging van criminaliteit voor de individuele reiziger weinig concreet is. Als gevraagd wordt naar mogelijke verbeteringen, noemt een klein deel inderdaad extra handhavers of meer camera’s, maar reizigers kunnen niet echt beschrijven wat ze daarvan verwachten.

Zachte maatregelen

“Het gevoel van sociale onveiligheid onder reizigers is helemaal niet zo heel groot”, legt Spithoven uit. “En de oplossing om dit gevoel nog verder te doen afnemen zit veel vaker in zachte maatregelen en in de sociale sfeer die er hangt.

GVB heeft dus veel meer in de melk te brokkelen door iemand neer te zetten vanuit een positief frame met bijvoorbeeld een service gerichte houding, dan een handhaver die bekeuringen mag uitdelen en een reizigers zelfs mag boeien. Vaak trek je dan juist de aandacht.”

Dat betekent echter niet dat extra inzet van personeel niet verstandig is. De aanwezigheid van GVB-personeel werkt wel degelijk geruststellend en GVB moet dus op de juiste momenten en tijdstippen medewerkers inzetten.

Maar de vervoerder moet hierbij de juiste afweging maken tussen een servicemedewerker of een handhaver. “Vaak kiezen we voor een servicemedewerker”, aldus Bet-ina Zeldenthuis, hoofd stafbureau sociale veiligheid bij GVB. “Een blik boa’s opentrekken is niet de oplossing voor het veiligheidsprobleem.”

Motivatie onderzoek

GVB vroeg Spithoven om onderzoek te doen naar de beleving van reiziger, om meer inzicht te krijgen in mogelijke maatregelen. Uit de OV-Klantenbarometer en de Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer komen wel cijfers, maar daar kan GVB weinig handelingsperspectief uithalen.

“We waren blij dat de reizigers tevreden zijn over sociale veiligheid, maar we konden hier concreet nog weinig mee”, licht Zeldenthuis toe. “We wisten niet wat bijdraagt aan het sociale veiligheidsgevoel en wat wij dus kunnen doen om dit beter te maken.”

Daarom ging Spithoven aan de slag. Hij heeft al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar veiligheidsbeleving. De onderzoeker, die tegenwoordig bij Hogeschool Saxion werkt, merkte dat de meeste reizigers gewend waren geraakt aan het reizen met het OV in Amsterdam en zich dus erg veilig voelen.

Vermijdingsgedrag komt nauwelijks voor en als reizigers het openbaar vervoer wel ontlopen, komt dat vaak door oorzaken die buiten de invloedssfeer van de Amsterdamse stadsvervoerder liggen.

De onderzoeker adviseert GVB wel om aan de slag te gaan met een slimme inzet van personeel en door negatieve en oppervlakkige berichtgeving over onveiligheid in het OV te voorzien van een genuanceerder en positiever tegengeluid.

“Deze resultaten tonen aan dat GVB al op de goede weg zit, maar geeft ook munitie om echt te knallen”, aldus Spithoven. Een concreet advies is om de Noord/Zuidlijn goed te bemensen, aangezien het hier om dieper gelegen stations gaat. GVB is dit ook van plan.

Inzet

Spithoven benadrukt tegelijkertijd dat GVB niet met teveel maatregelen aan de slag moet gaan. “Reizigers vinden zichzelf nu eenmaal erg zelfredzaam. Zij zijn zelf erg alert op gevaarlijke situaties, waardoor ze het gevoel hebben daar controle over te hebben.

Dus moet GVB die zelfredzaamheid ondersteunen en niet zeggen: het reizen in het openbaar vervoer in Amsterdam is heel spannend en je kent de risico’s niet. Je zou de plank met deze boodschap mis slaan omdat de beleving van de reiziger zelf heel anders is.”

Dit betekent overigens niet dat reizigers nooit geconfronteerd worden met incidenten. Maar als zij geconfronteerd worden met een incident, gaan Amsterdammers daar relatief gemakkelijk mee om door wat Spithoven noemt ‘wederzijdse afzijdigheid’. In grote steden is de ongeschreven regel dat de anonimiteit nooit wordt doorbroken en reizigers kunnen op die manier incidenten dus ook heel goed op afstand houden.

Rust

Ook het onderbewustzijn van mensen speelt hierin een rol, stelt Spithoven. “Het risico kan weliswaar heel dichtbij blijken, maar het blijft voor individuen zelf op veilige afstand. Mensen verplaatsen en rationaliseren risico’s om rustig en kalm te kunnen blijven.”

Overigens verwachten de reizigers wel dat het personeel ingrijpt bij situaties. Met name in de bus en in de tram vinden ze de aanwezigheid van GVB-medewerkers prettig en als veilig en ’s avonds zijn reizigers daarom naar eigen zeggen ook meer geneigd die modaliteiten te pakken.

GVB gaat met een data-analist aan de slag om te kijken waar en wanneer het beste mensen ingezet kunnen worden. Dan gaat het soms om een handhaver, maar vaker nog om servicemedewerkers.

Medewerkers

Hoewel het onderzoek zich louter heeft gericht op reizigers, komt het opgemerkte veiligheidsgevoel van reizigers wel grotendeels overeen met de gevoelens van medewerkers. Ook zij voele...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Bombardier en Hitachi bieden gezamenlijk op Brits hsl-contract

Bombardier Transportation en Hitachi Rail gaan een gezamenlijk bod indienen voor de levering van 54 hogesnelheidstreinen voor de hogesnelheidslijn (HS2) in het Verenigd Koninkrijk. De nieuw te bouwen treinen hebben een maximumsnelheid van 360 kilometer per uur. Het contract heeft een waarde van 2,75 Pond (3,12 miljard euro).

High Speed 2 (HS2) is een hogesnelheidslijn die wordt aangelegd tussen Londen, Birmingham, regio East Midlands, Leeds en Manchester. Het is de tweede Britse hogesnelheidslijn die tussen 2026 en 2033 gefaseerd in gebruik wordt genomen.

De 54 hogesnelheidstreinen gaan rijden tussen Londen en East Midlands, het deel van de hogesnelheidslijn dat als eerste in gebruik genomen zal worden. Het nieuw te ontwerpen treinmaterieel met een maximumsnelheid van 360 kilometer per uur gaat daarnaast ook op het huidige netwerk tussen steden zoals York, Newcastle, Liverpool, Glasgow en Edinburgh rijden.

Aanbesteding

Hitachi en Bombardier verwachten dat het een gezamenlijk bod zal bijdragen aan werkgelegenheid en kenniseconomie van het Verenigd Koninkrijk, een van de doelen van de Britse regering. Bombardier en Hitachi zullen hun krachten bundelen van hun fabrieken in Derby en Newton Aycliffe, uitgebreide Britse bevoorradingsketen en een netwerk van onderhoudsfaciliteiten in Engeland, Schotland en Wales.

In november 2017 maakte aanbestedende dienst HS2 bekend Alstom, Bombardier Transportation, Hitachi Rail, Talgo en Siemens te hebben geselecteerd om een bod uit te brengen. Daarop besloten Bombardier en Hitachi een consortium voor de aanbesteding op te richten.

Hogesnelheidstreinen

Bombardier leverde eerder al de Frecciarossa 1000 (FS ETR 1000), een van de snelste treinen in Europa, aan Italië. Deze hogesnelheidstrein heeft een maximumsnelheid van 398 kilometer. Het voertuig is staat beke...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Rover-voorzitter: elke klacht is een advies

rover ov9292 9292ov ns24.nlVoor de nieuwe Rover voorzitter, Walter Etty, is elke klacht meteen een advies. Een erg positieve instelling (redactie).

OV-reizigers hebben best veel ideeën over mogelijke verbeteringen van het openbaar vervoer in Nederland. Als het aan Walter Etty ligt, de nieuwe voorzitter van Rover, gaat de reizigersorganisatie meer in overleg met deze reizigers, om klachten en tips te verzamelen en knelpunten te signaleren.

Rover : Klacht is een Advies

Zo hoopt hij dat meer reizigers bij Rover willen horen. “Een reiziger moet via Rover kunnen uitdragen dat hij houdt van het OV én dat hij nog wel wat klachten en tips heeft”, aldus Etty.

“Ik ben van mening: elke klacht is ook een advies.” Hij volgde onlangs Arriën Kruyt op. Etty vervult de functie voor een jaar, waarin hij de taak heeft gekregen om Rover klaar te stomen voor de toekomst.

Ledenwerving

Met name ledenwerving is daarbij belangrijk. De organisatie heeft dringend nieuwe leden nodig, omdat Rover een relatief kleine organisatie is, die ook nog grotendeels draait op vooral oudere vrijwilligers. Dit betekent dat ledenwerving vaak geen prioriteit is bij de bestaande leden, die al heel veel andere taken hebben. Tegelijkertijd zit er zeer veel kennis bij de meeste huidige leden van Rover. Dat kan juist een hindernis vormen voor geïnteresseerden om aan te schuiven.

“Rover is een enorm sterke kennisorganisatie met een heel hoog kennisniveau, waar veel en goed gebruik van gemaakt wordt”, meent Etty. “Maar de wereld verandert en Rover moet mee veranderen.” Etty ziet bijvoorbeeld kansen in het bezoeken van hogescholen en universiteiten, waar potentieel veel nieuwe leden te vinden zijn. “Zij kunnen nieuwe plannen, ideeën en kennis inbrengen en zorgt voor meer diversiteit.”

Overleg met reizigers

Als de organisatie meer actieve leden krijgt, hoopt Etty ook meer naar buiten te kunnen treden en in overleg te gaan met reizigers die dagelijks van het OV gebruikmaken. Rover-leden kunnen bij deze reizigers klachten, maar ook tips verzamelen en mensen mobiliseren. Hij is bijvoorbeeld erg positief over een initiatief van Greenpeace, waarbij deze organisatie via een petitie handtekeningen verzamelde voor een snellere treinverbinding naar Berlijn.

“Wij hoeven niet altijd voor de reiziger te spreken. Soms moet je opzij stappen en reizigers de kans geven het zelf te zeggen. We moeten niet vóór de reiziger, maar ván de reiziger zijn. Reizigers moeten bij Rover het gevoel hebben: dit is mijn club en hier wil ik bij horen. Eén waar ze dus klachten én tips kwijt kunnen, want mensen hebben vaak gewoon heel goede ideeën hoe het anders zou kunnen.”

Informatievoorziening

Bovendien zou Rover een rol kunnen spelen in het goed informeren van reizigers over het openbaar vervoer. De nieuwe voorzitter schetst een voorbeeld waarbij NS enkele jaren terug folders ging uitdelen aan reizigers van extreem drukke treinen. Die flyer legde uit dat de trein een half uur eerder en een half uur later beduidend rustiger was.

“Slechts een beperkt aantal mensen stapten werkelijk in die rustigere treinen, maar zelfs de mensen in de drukste trein waren veel tevredener over hun reis”, legt Etty uit. “Ze hadden het gevoel meer controle te hebben over hun keuze en hun reis.”

Hij zou graag zien dat OV-bedrijven reizigers structureel beter informeren, bijvoorbeeld door het gebruik van gegevens van reizigers die daar zelf toestemming voor geven. Bij voorkeur niet alleen over het eigen vervoer, maar ook over mogelijke vervolgopties. Dit gaat voorlopig echter niet gebeuren, dus zou Rover mogelijkheden kunnen nemen om daar een rol in te spelen. “Met genoeg actieve leden kunnen wij die interactieve reiziger ondersteunen.”

Reiziger

Etty heeft veel ervaring met het denken vanuit de reiziger. Hij was eerder voorzitter van het OV-project Samen op Reis en was zeven jaar voorzitter van de Consumentenbond. Hij leerde hier om te denken vanuit de gebruiker. “Die vraagsturing is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest voor mij. Veel bedrijven en overheden denken aan zichzelf, terwijl ze zich juist moeten afvragen: wat heeft de reiziger eraan?”

Rover stapte enige tijd terug al naar Etty in de hoop dat hij wilde nadenken over de noodzakelijke transitie binnen de reizigersorganisatie. Daar had hij inderdaad wel enkele ideeën over en uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij voor deze functie werd gevraagd. “Ik wilde eigenlijk minder gaan doen en dat is nu juist meer geworden. Maar ik kan toch niet stilzitten en ik vind het heel leuk.”

Overigens is Etty wel de mening toegedaan dat bij Rover niet de voorzitter, maar juist de directeur het gezicht hoort te zijn van de organisatie. De voorzitter moet de directeur begeleiden en coachen. Het komende jaar gaat Etty ook met die wijziging binnen het bestuur aan de slag. Na een jaar wordt toch het hele bestuur van Rover opnieuw gekozen en zal ook opnieuw gekeken worden naar de voorzitter.

Oplossing mobiliteitsprobleem

De OV-sector heeft in ieder geval een organisatie nodig met mensen die van het OV houden, meent Etty. Zelfs nu het beeld over het OV zeer positief aan het veranderen is. Vroeger waren OV-reizigers vaak een beetje zielig, omdat ze niet met de auto konden komen.

Momenteel wordt het OV vanuit veel kanten gezien als dé oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Nederland. Etty: “We moesten vroeger echt vechten voor het OV, terwijl we nu bijna achterover kunnen zitten en partijen naar ons toe kunnen laten komen.”

Hij adviseert de sector daarom om goede verbindingen aan te gaan met duurzaamheidsorganisaties en met bijvoorbeeld de Fietsersbond. Dit wordt nu weliswaar al gedaan in de Mobiliteitsalliantie. Etty meent echter dat in deze alliantie zelfs de wegenorganisaties zoals de RAI-vereniging en de ANWB in deze alliantie behoren te zeggen dat er een verschuiving van investeringen nodig is van asfalt naar fiets en OV.

Investeringen

“Nu wordt voor alle mobiliteit meer geld gevraagd en daar ben ik niet van. Je kunt een euro maar één keer uitgeven, dus moet je kijken naar de investering die de hoogste mobiliteitswaarde en de hoogste duurzaamheidswaarde heeft. Dit wordt nu slecht gedaan. Het is niet zo moeilijk om bij de overheid lippendienst te organiseren, maar in de verdeling gaat het grote geld nog steeds naar weginfrastructuur. Terwijl alle partijen zeggen: het kan niet zonder OV.”

Het kabinet is niet alleen verantwoordelijk voor een betere verdeling van het geld, maar zou in de ogen van de nieuwe Rover-voorzitter ook meer regie op zich moeten nemen. Door een actieve regierol te vervullen, kan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zien waar de gaten zitten in het huidige mobiliteitssysteem van Nederland en die aanpakken. “Het ministerie is nu vooral bezig om NS te sturen en niet om het OV in Nederland te regisseren.”

Politiek

Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de intercity’s voorrang krijgen boven stoptreinen, terwijl juist daar forenzen vaak gebruik van maken. Etty: “De reiziger staat in het politieke spel te weinig centraal en daar moet verandering in komen. Rover wil tussen politiek en vervoerder gaan zitten om op die reiziger te wijzen.”

Etty is van plan om de staatssecretaris te stimuleren regi...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ProRail laat bomen langs het spoor kappen en snoeien

ProRail laat duizenden bomen en struiken die te dicht langs het spoor staan, snoeien of kappen. Er is gemiddeld elke week een storing die wordt veroorzaakt doordat er takken in de bovenleiding terechtkomen of een boom op het spoor valt. Een keer per maand leidt dit tot een grote verstoring van de treindienst.

Door de bomen rond het spoor goed te laten onderhouden wil de spoorbeheerder dit soort incidenten voorkomen. Samen met aannemers onderzoekt ProRail welke begroeiing gevaar kan opleveren voor het spoor. Bomen en struiken worden alleen gekapt als ze echt te dicht langs het spoor staan of als ze het zicht van de treinmachinist belemmeren.

Spoorwegnet

In de Spoorwegwet staat dat er 11 meter links en rechts van het spoor geen bomen mogen groeien. In principe zou ProRail dus alle bomen in die ‘verboden zone’ mogen kappen. Maar dat is maatschappelijk onwenselijk, zegt de spoorbeheerder. Langs de 7000 kilometer spoor dat in Nederland ligt, staan ongeveer een miljoen bomen.

Als die allemaal zouden verdwijnen, zou Nederland er een stuk anders uitzien. “Door de omgeving in kaart te brengen, de risico’s van bomen te analyseren, voorkomen we juist dat we rücksichtslos bomen hoeven te kappen en zorgen we dat we ons groen onderhoud verbeteren,” zegt ProRail.

Er staan ongeveer 150 tot 200 bomen per kilometer spoor, binnen een afstand van 30 meter tot de rails. Maar voor het spoor brengt het groen ook risico’s met zich mee. Het opruimen van een boom duurt al snel tweeënhalf tot zes uur, afhankelijk van de omvang van de schade. In de afgelopen jaren w...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Slaaptrein keert wellicht terug naar Amsterdam

slaaptrein ov9292 9292ov ns24.nlMogelijk komt er in 2021 weer een slaaptrein tussen Amsterdam en Oostenrijk, wat betreft de NS.

Als het aan de NS en de Oostenrijkse vervoerder ÖBB ligt rijdt er over een paar jaar weer een slaaptrein van en naar Amsterdam. De twee partijen hebben allebei de ambitie uitgesproken om Amsterdam weer aan te sluiten op het Europese slaaptrein netwerk.

Slaaptrein mogelijk vanaf 2021 naar Oostenrijk

Eind 2016 trok Duitse vervoerder Deutsche Bahn de stekker uit de laatste slaaptrein vanaf Amsterdam. Deels omdat de vraag naar het aantal reizigers terugliep, maar volgens NS-woordvoerder Ton Boon was het nog belangrijker dat DB niet meer wilde investeren in nieuw materieel.

Vraag

Voor de Duitse vervoerder was het verzorgen van een slaaptrein geen prioriteit, maar ÖBB staat wel bekend als specialist in het exploiteren van slaaptreinen in Europa. Daarom heeft ÖBB ook wel degelijk geïnvesteerd in nieuw materieel. De vervoerder bevestigde al eerder dat NS interesse had in een slaaptrein en de Nederlandse vervoerder bevestigt nu samen aan een businesscase te willen bouwen.

Daarbij is het voor NS van groot belang dat er voor deze nachttrein wel voldoende belangstelling moet zijn en ook moet blijven om die aan te kunnen bieden. “In de afgelopen twee jaar is de belangstelling voor internationaal treinreizen, als alternatief voor vliegen, enorm toegenomen en we merken ook allerlei positieve beweging in de markt”, aldus Bon. Verder moet de Oostenrijkse vervoerder voldoende treinen beschikbaar hebben, die bovendien toegelaten zijn op het spoor in Nederland.

Begin jaren ’20

Sinds de CityNightLine niet meer naar Amsterdam rijdt, moeten reizigers vanaf Amsterdam eerst naar Düsseldorf reizen om op een slaaptrein te kunnen stappen. De ambitie is om juist die trein door te trekken naar Amsterdam, zodat vanaf de hoofdstad via Düsseldorf naar de Alpen gereden wordt. Die verbinding volgens NS kan op zijn vroegst begin jaren ’20 starten.

Dit tot vreugde van GroenLinks, die eerder een motie indiende om Nederland weer te laten aansluiten op het Europese netwerk. Als het aan de partij ligt, krijgt Nederland ook slaaptreinen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

ÖBB: Geen slaaptrein tussen Amsterdam en Oostenrijk in 2020

De spoorwegmaatschappij ÖBB is niet van plan om voor 2020 een slaaptrein op te starten tussen Innsbruck in Oostenrijk en Amsterdam. Dat zegt een woordvoerder van de Oostenrijkse maatschappij. NS liet eerder weten al in 2020 te willen starten met een slaaptrein van Amsterdam naar Oostenrijk.

Het zou om een verlenging van de Nightjet-dienstregeling tussen Düsseldorf – Innsbruck gaan.

Volgens de NS-woordvoerder heeft de vervoerder al contact gehad met ÖBB. Een woordvoerder van ÖBB laat weten dat de spoorwegmaatschappij regelmatig in contact staat met verschillende vervoerders, maar dit betekent niet dat er ook een verbinding komt.

“Ik zou het geweldig vinden als we nieuwe verbindingen zouden kunnen introduceren, maar helaas kan ik deze niet bevestigen,” aldus de woordvoerder.

Eventuele nieuwe verbindingen worden niet voor 2020 aangekondigd en worden op z’n vroegst in 2021 aan de dienstregeling toegevoegd, zegt de woordvoerder van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij.

De enige nieuwe verbinding die in de komenden jaren wordt toegevoegd aan het arsenaal van ÖBB, is die tussen Berlijn en Wenen in december 2018.

Toen de NS-woordvoerder om een reactie werd gevraagd, zei hij: “We verwachten ook inderdaad eerder 2021-2022. We zijn wel degelijk af en toe in gesprek, maar ook houden wij een paar slagen om de arm.”

Laatste slaaptrein

Volgens NS wilde de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij graag de slaaptrein die nu tussen Innsbrug en Düsseldorf rijdt, doortrekken naar Amsterdam. ÖBB zou hiervoor al op zoek zijn naar een vervoerder.

In 2016 reed de laatste slaaptrein in Nederland. Het ging toen om een City Night Line slaaptrein van Deuts...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Meedenken over de toekomst van de rails

rails ov9292 9292ov ns24.nlHebben rails in Nederland nog wel een toekomst? Hierover geeft de TU Delft een seminarreeks.

Om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden, is het van groot belang om nu keuzes te maken. Maar wat zijn precies de juiste keuzes? Om een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk, worden er vanaf 8 juni tien seminars georganiseerd waarbij over dit onderwerp gesproken wordt.

Rails hebben de toekomst?

Tijdens deze seminars worden vanuit de wetenschappelijke hoek bijdragen geleverd aan het debat over de toekomst van de rails. Professor Maarten Janssen, hoogleraar Micro-Economie aan de Universiteit Wenen en professor Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft dragen hiervoor de academische verantwoordelijkheid.

Doel

Het doel van deze seminars is het bieden van goed toepasbare praktijkervaringen, een kijk op technologische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen en het best beschikbare wetenschappelijke kader om die inzichten in te plaatsen. Hiermee kunnen de juiste beslissingen voor mobiliteit worden genomen.

“Dit is een geweldig initiatief”, stelt hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee. “Heel mooi dat vervoerders en wetenschappers op deze manier in dialoog gaan, en er meer wetenschappelijke kennis beschikbaar komt voor de sector.” Professor Maarten Janssen is blij dat hij op deze manier kan bijdragen aan een discussie gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over de toekomst van het rails.

De initiatiefnemers van deze seminar- en publicatiereeks zijn GVB, HTM, NS, ProRail en RET. Zij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het huidige debat en de beschikbare wetenschappelijke kennis breed deelbaar te maken voor een groep van inhoudelijk betrokken beleidsmakers, adviseurs, bestuurders en wetenschappers.

Start seminarreeks

De eerste reeks betreft het thema ‘Maatschappelijke veranderingen en de toekomstige rol van openbaar vervoer’. De keynote spreker is universitair hoofddocent Openbaar Vervoer Wijnand Veeneman van de TU Delft, waarna een reactie volgt van directeur George Gelauff van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dit duurt van 10.00 tot 12.00 uur op 8 juni, met een inloop vanaf 9.30 uur inloop en een aansluitende lunch.

De tweede bijeenkomst vindt plaats op 22 juni van 14.00 tot 16.00 uur. Dan staan de ‘Europese ontwikkelingen en kansen van openbaar vervoer’ op het programma. Onderzoeker Openbaar Vervoer Didier van de Velde van de TU Delft en research professor Chris Nash van de Universiteit van Leeds (VK) zullen hier hun bijdrage leveren. Deze seminar zal in het Engels gegeven worden. Bezoekers zijn vanaf 13.30 uur welkom.

De bijeenkomsten vinden plaats in het meeting center New Babylon aan het Anna van Buerenplein 29 te Den Haag, direct naast station Den Haag Centraal. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden via info@detoekomstopderails.nl. In het najaar zijn nog acht aanvul...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Helikopter maakt luchtfoto’s en laserscans voor ProRail

De komende dagen vliegt ProRail met een helikopter over Groningen, Twente en Limburg om luchtfoto’s en laserscans te maken van het spoor. De spoorbeheerder doet dat om de basisbeheerkaart te updaten. Ook worden er 3D-weergaven gemaakt van de data van onder andere treinstations.

Vanuit de helikopter worden luchtfoto’s loodrecht naar beneden gemaakt. Onder de helikopter zijn camera’s gemonteerd die vanuit de lucht recht naar beneden foto’s maken van het spoor en omgeving. De helikopter is goed zichtbaar omdat deze op een hoogte van gemiddeld 190 meter vliegt. Dat is lager dan normaal. In maart vloog de spoorbeheerder al boven Utrecht, Amsterdam en de Rotterdamse haven.

Basisbeheerkaart

Op de basisbeheerkaart zijn de locaties van het spoor, seinen en wissels zichtbaar. De basisbeheerkaart wordt onder meer gebruikt voor informatievoorziening en voor beheer- en ontwerpactiviteiten. Tot nu toe werd deze kaart vooral bijgewerkt aan de hand van de luchtfoto’s die e...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


HTM overweegt verplaatsen incheck-palen naar tramhalte

htm ov9292 9292ov ns24.nlIn Den Haag wil de HTM kijken of reizigers bij de halte kunnen inchecken in p[laats van in de tram zelf.

De Haagse vervoerder HTM onderzoekt momenteel in hoeverre het mogelijk is om tramreizigers te laten in- en uitchecken op de halte in plaats van in de tram zelf. Dat zou namelijk verschillende voordelen hebben, zoals meer rust voor reizigers en een effectiever gebruik van het trammateriaal.

HTM op halte inchecken?

Volgens het lokale Haagse dagblad 070 meent de vervoerder dat dit bijna alleen maar voordelen oplevert. Het voorkomt vertraging bij het het instappen en verlaten van het voertuig op drukke momenten. Reizigers die haastig uitstappen vergeten ook niet meer per ongeluk uit te checken.

Voor de vervoerder is het ook voordelig omdat grijsrijden niet langer mogelijk is, wanneer reizigers pas uitchecken als ze ook werkelijk uit de tram zijn. En tenslotte ondervangt dit het probleem dat tramstellen volledig uitvallen, als de kaartlezer in de tram kapot is. Voor de bus wordt dit overigens niet overwogen.

Hindernissen

De vervoerder is nog druk bezig met het onderzoek en er is nog geen definitief besluit genomen. Het kan dus nog wel een aantal jaren worden voor de kaartlezers uit de trams zouden worden geplaatst, mocht daartoe besloten worden.

Er zijn nog enkele vraagstukken die eerst beantwoord moeten worden, zoals de totale kosten die gemoeid zijn met dit plan. Er moeten op circa 600 tramhaltes kaartlezers geplaatst worden.

Om van dit plan een succes te maken, moet de vervoerder verder nadenken over de mogelijkheden om de paaltjes op de haltes en perrons te beschermen tegen vandalisme te voorkomen. Het is nog wel een uitdaging om de palen op de haltes ook van stroom te voorzien. Er kan in ieder geval gek...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Sonja (83) ergert zich aan ‘betuttelend taalgebruik’ van ProRail

De 83-jarige treinreiziger Sonja Hartog schrijft in een open brief aan ProRail dat ze zich stoort aan het ‘betuttelend taalgebruik’ van de spoorbeheerder. ProRail is deze week met de campagne ‘Samen veilig onderweg’ gestart, waarin ouderen onder andere in een video tips en adviezen krijgen over hoe zij zich veilig op en rond de stations en de overweg kunnen bewegen.

“Hoe nuttig ook, dit filmpje had ook zonder problemen gebruikt kunnen worden bij een schoolreisje met een groepje kleuters”, schrijft ze in een open brief in tijdschrift Vrouw. Hartog vraagt zich verder af waarom het spoorbedrijf er voor heeft gekozen om de oudere reizigers te tutoyeren. “Waarom word ik aangesproken alsof ik 5 jaar oud ben?”

Oudere treinreizigers

In één van de filmpjes adviseert ProRail oudere treinreizigers om bij het nemen van de roltrap eerst de leuning vast te pakken en goed te kijken naar het opstapje. “Heel verleidelijk om even op je telefoon te kijken, maar kijk liever naar het afstapje”, zo waarschuwt de spoorbeheerder.

Hartog adviseert ProRail om te zorgen dat de stations en treinen echt seniorproof worden. “Veel mensen voelen zich tenslotte niet veilig in de trein. Voorzichtig in- en uitstappen is lang niet altijd mogelijk: ongeduldige medereizigers duwen je gewoon omver.” Ze stelt voor om de Spoorwegpolitie opnieuw in te voere...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Lancering nieuwe spoordienst tussen Europa en China

spoordienst ov9292 9292ov ns24.nlEr komt een nieuwe spoordienst tussen China en Europa door C.H. Robinson.

C.H. Robinson gaat starten met een spoordienst tussen Europa en China. De nieuwe dienst verbindt acht afgifteterminals in China met acht bestemmingen in Europa. Dat maakte de onderneming dinsdag bekend. CJ Logistics lanceerde vorige week ook een multimodale transportservice tussen Europa en China.

Spoordienst tussen China en Europa

Een goederentrein heeft volgens C.H. Robinson ongeveer achttien tot twintig dagen nodig voor de reis tussen de terminals in Zhengzhou, Zushou, Wuhan, Yiwu, Xiamen, Shenzen, Guangzhou en Chongqing in China, naar de steden Melaszewicze, Hamburg, Duisburg, Milaan, Tilburg, Lyon en Parijs in Europa en Barking in het Verenigd Koninkrijk.

Spoorverbinding

“De nieuwe spoordienst is een toevoeging aan onze lucht- en zeevrachtdiensten, waardoor klanten ultieme flexibiliteit krijgen. Hiermee kunnen we vracht twee keer sneller dan zeevracht leveren, en goedkoper ten opzichte luchtvracht”, zegt Mike Short, president Global Forwarding bij C.H. Robinson.

Met de nieuwe routes krijgen klanten volgens C.H. Robinson een ‘duurzamere service en bredere dekking’. De vervoerder biedt lege container pick-up aan, ophalen bij fabrieken, douaneformaliteiten bij vertrek, douane-afhandeling en verdere distributie in Europa via intermodale diensten. Beschikbare opties zijn volledige bloktreinen, enkele of meerdere containers, LCL-verzending en afwijkende vracht.

Ivo Aris, vice-president van C.H. Robinson Europe Global Forwarding: “Tot voor kort werd een groot deel van de containerzendingen van China naar Europa over zee geleverd. Door deze spoordienst aan ons portfolio toe te voegen concurreren we niet met zee- of luchtvracht, maar breiden we onze diensten juist verder uit.”

Multimodale transportservice

Vorige week maakte CJ Logistics bekend een multimodale transportservice te starten tussen Europa en China onder de naam ‘EABS’ (Eurasia Bridge Service), waarbij het gebruikmaakt...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

IC Direct-treinen met spoed verlengd voor extra capaciteit

NS gaat met spoed alle Intercity Direct-treinen verlengen. De treinen rijden nu nog met zes rijtuigen en dat worden er zeven. De verlenging van de treinen is nodig omdat het aantal reizigers hier met 25 procent is gestegen, terwijl er slechts een groei van 10 procent werd verwacht.

Eerder werd om deze reden al een tijdelijke korting op de ritprijs buiten de spitsuren ingevoerd. De drukte in de spits nam inderdaad iets af, maar dit biedt niet voldoende soelaas, aldus NS. “Om te voorkomen dat de populaire lijn aan zijn succes ten onder gaat, hebben we nu dus besloten tot een spoedverlenging van alle IC Direct-treinen.”

Capaciteitsuitbreiding

Vanwege het hoge aantal reizigers dat reist met de treinen over de hogesnelheidslijn, is de spoorvervoerder al sinds bezig met maatregelen om de capaciteit te verhogen. Zo voert NS de verlenging van de IC Brussel op dit moment uit en wordt het aantal ritten uitgebreid van vier naar vijf per uur.

Als de maatregelen zijn afgerond, rijden er elk uur 33 tot 35 rijtuigen per uur op de lijn tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat zijn er op dit moment nog 24. “De capaciteit groeit daarmee binnen een jaar met zo’n 35 procent, waarmee dit de snelstgroeiende spoorlijn van Nederland is”, aldus NS.

Verlenging treinen hsl

Om de verlenging voor elkaar te krijgen, moeten de treinen in de onderhoudsplaats in Watergraafsmeer ‘opgeknipt’ worden. Het is namelijk niet mogelijk om de treinen eenvou...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Minder klachten over toegankelijkheid OV

toegankelijkheid ov ov9292 9292ov ns24.nlDe toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer is verbeterd.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 2017 minder klachten ontvangen over slechte toegankelijkheid in het openbaar vervoer dan een jaar eerder. In 2016 dienden reizigers acht keer een klacht in, omdat ze het gevoel hadden bij de toegang tot het OV gediscrimineerd te worden.

Toegankelijkheid OV toegenomen

Afgelopen jaar werden er slechts twee verzoeken ingediend om onderzoek te doen naar de toegang in het openbaar vervoer.

Het ging hier om een situatie waarbij een reiziger in een rolstoel wilde meereizen met een normale lijnbus vaanf station Alkmaar en om een situatie, waarbij een man in een rolstoel de toegang tot een buurtbus in een Noord-Hollandse gemeente werd ontzegd. Het College heeft in beide zaken geoordeeld dat hier geen sprake was van discriminatie.

Zaken

Bij de zaak rondom de buurtbus, is het probleem dat op verschillende plekken in Noord-Holland de buurtbussen de reguliere bussen hebben vervangen. Daarbij is ervoor gekozen om geen rolstoelen toe te laten tot de buurtbussen.

De reiziger heeft hiertegen aangedragen dat hij wordt gediscrimineerd op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Maar de buurtbus is een auto zoals bedoeld in de Wet personenvervoer 2000 en daarop is die wet niet van toepassing.

In de andere zaak voelde een reiziger in een rolstoel zich benadeeld, door de manier waarop twee chauffeurs haar hadden behandeld toen ze met haar begeleider met de normale lijnbus mee wilde. Zo zouden de chauffeurs de bus niet hebben laten knielen en beledigende opmerkingen hebben gemaakt.

Omdat de reiziger wel met de bus mee heeft kunnen reizen door de rolstoelplank, vindt het College toch dat er geen sprake is van discriminatie. Wel meende het College voor de Rechten van de Mens dat de reiziger discriminatoir bejegend is en dat haar klacht bij de vervoerder onzorgvuldig behandeld is.

“De chauffeurs hebben door de wijze van communiceren in het bijzijn van andere passagiers en de gekozen bewoordingen de vrouw vanwege haar beperking als minderwaardig neergezet”, luidt het oordeel. “Ook hebben ze haar in een negatief daglicht geplaatst.”

Daling

Het College voor de Rechten van de Mens heeft het afgelopen jaar in totaal meer klachten gekregen, maar dus niet op dit thema. Normaal krijgt het College ongeveer twee klachten binnen, maar 2016 was een uitzondering.

De toegankelijkheid van het openbaar vervoer kwam op dat moment ook onder vuur te liggen door een zaak die door twee rolstoelgebruikers werd aangespannen tegen de Haagse vervoerder HTM. Vanwege veiligheid liet de vervoerder geen elektrische rolstoelen toe in de bussen.

Als reactie daarop liet het College voor de Rechten van de Mens een landelijk onderzoek uitvoeren naar de toegankelijkheid van OV-bussen. Daarin werd geconcludeerd dat het openbaar vervoer nog niet optimaal toegankelijk is voor mensen in een rolstoel.

Met name in het stadsvervoer waren nog wel enkele verbeteringen op te merken. Het College legde daarbij ook de verantwoordelijkheid bij de conc...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

TU Delft biedt opnieuw online cursus aan voor spoorsector

De afdeling Railbouwkunde van de TU Delft start op 25 april weer met een gratis online cursus voor spoorprofessionals. Binnen de interactieve leeromgeving worden gebruikers meegenomen langs de verschillende facetten van het spoor.

Dat gaat van het ontwerp tot aan de operatie, stationsgebruik tot aan verstoringen en van onderhoud en monitoring tot toekomstprojecten in binnen- en buitenland. Het idee van de Massive Online Open Course (MOOC) is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, waar veel online cursussen worden aangeboden door universiteiten.

In oktober vorig jaar namen er 5500 mensen uit meer dan 130 landen deel aan de MOOC.

Praktijkvoorbeelden

“In de rail MOOC gebruiken we herkenbare praktijkvoorbeelden om de complexheid van het railsysteem inzichtelijk te maken en bespreken we de achterliggende techniek met internationale onderzoekers en experts uit het bedrijfsleven”, licht Joris van Dijk van de TU Delft toe.

De online course duurt zes weken en deelnemers zijn hier wekelijks vier à vijf uur mee bezig. Vanwege de ‘on demand’ beschikbaarheid kan tijd zelf worden ingedeeld; van een vrije middag tot een uurtje per dag.

“Onze MOOC is gericht op zowel de geïnteresseerde treinreiziger, recent afgestudeerde en ook zeker van waarde voor mensen werkend in de sector, juist omdat we vanuit een systeemgedachte de complex...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NS introduceert zitplaatszoeker op traject Arnhem-Den Bosch

zitplaatszoeker ov9292 9292ov ns24.nlOp de zitplaatszoeker van de reisplanner-app wordt aangegeven waar de mensen kunnen zitten in de treinen tussen Den Bosch en Arnhem.

In circa dertig procent van de treinen staan reizigers, terwijl er nog wel degelijk zitplaatsen beschikbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van NS onder conducteurs. Dit komt onder meer door zogenaamde scheve bezetting.

Zitplaatszoeker in treinen tussen Den Bosch en Arnhem

Om dit tegen te gaan, kunnen reizigers tussen Arnhem, Nijmegen en Den Bosch voortaan gebruikmaken van de NS zitplaatszoeker.

In de reisplanner-app wordt met kleuren aangegeven in welke rijtuigen nog voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn. “We helpen zo om een zitplaats te vinden en reizigers kunnen slim kiezen waar ze instappen”, aldus de spoorvervoerder.

Test

De introductie van deze zitplaatszoeker op dit traject is nu nog een test. Op dit traject komt het namelijk vaak voor dat een deel van de trein erg vol is, terwijl in een ander deel nog wel plek is is. Op een beginstation zoals Arnhem, zitten er veel meer mensen achterin de trein.

Bij aankomst in Den Bosch, is het juist druk voorin de trein. Een deel van de reizigers kiest hier bewust voor, zodat ze op een fijne plek kunnen uitstappen. Maar reizigers die zich niet bewust zijn van de beschikbare plekken verderop in de trein, gaan daarom ook staan in het drukkere deel van de trein.

Volgens NS helpt het hier dus niet om langere treinen in te zetten, maar worden ze door deze dienst wel beter gewezen op mogelijke zitplaatsen.

De spoorvervoerder stelt dat de zitplaatskans in de spits ongeveer 95 procent is. Na de test tussen Arnhem en Den Bosch wil de vervoerder de zitplaatszoeker ook op andere trajecten introduceren.

Sensoren

Op dit moment geeft de reisplanner al aan hoe druk treinen zijn, maar nog niet waar in de trein het precies het drukste is. Om dit te kunnen vaststellen, zijn zowel in de trein als op het spoor sensoren aangebracht waarmee het aantal reizigers wordt bepaald.

Op dit testtraject maakt NS gebruik van slimme sensoren die onder meer het gewicht per rijtuig meten, oorspronkelijk bedoeld om goederenvervoerders op basis van hun gewicht af te kunnen rekenen.

Die informatie kan ook worden gebruikt om te berekenen hoe druk of rustig bepaalde rijtuigen zijn. Omdat niet alle treintypen over dezelfde sensoren beschikken, is het voor de landelijke invoering ook nodig om gegevens van andere sensoren te gebruiken. “Zo meet het klimaatsysteem de C...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Eerste directe treindienst Breda-Antwerpen van start

De eerste directe trein van Breda naar Antwerpen is maandagochtend om 7.42 uur vertrokken. De treindienst maakt onderdeel uit van de verbinding Amsterdam/Den Haag-Brussel, oftewel de Intercity Brussel.

Vanaf Breda rijdt de trein over de HSL-Zuid via Antwerpen naar Brussel-Midi, met een tussenstop op luchthaven Brussel Zaventem. De reistijd tussen Breda en Antwerpen is met de nieuwe verbinding slechts 33 minuten.

Om 8.42 uur vertrok een Brabantse delegatie richting Antwerpen onder wie de Bredase burgemeester Paul Depla, oud-burgemeester Peter van der Velden van Breda en Commissaris van de Koning Wim van de Donk.

Protestactie

Volgens burgemeester Depla is de treindienst tussen Breda en Antwerpen deels uit boosheid ontstaan. Ondernemers uit Breda en Antwerpen waren het zat dat het na het Fyra-debacle zo lang duurde dat er een directe treindienst kwam en startten een protestactie.

Een lobby van het bedrijfsleven en de inzet van betrokken spoorbedrijven zorgen er volgens de burgemeester uiteindelijk voor dat de treindienst er uiteindelijk toch is gekomen. “Alle cynici hebben ongelijk gekregen”, stelde hij.

In januari 2017 zette De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) een trein in op het spoortraject tussen Breda, Antwerpen en Brussel. De Bredase afdeling van de vereniging deed dat uit protest voor de internationale spoorverbinding. “Samen met de werkgevers zijn we blijven knokken voor deze verbinding en zijn we er altijd in blijven geloven”, aldus Depla.

Brabantse delegatie

Volgens commissaris van de Koning Wim van de Donk is het station in Breda nu ‘echt af’. “De bouw van het station is voorbereid op deze trein. Ook de spoorboog is speciaal aangelegd voor deze verbinding.” Treinen die vanuit Breda richting Antwerpen rijden, maken gebruik van een spoorbrug.

Die takt voorbij Breda opnieuw aan de hogesnelheidslijn. Het is voor het eerst sinds de aanleg van de hogesnelheidslijn dat deze spoorboog wordt gebruikt. Antwerpse schepen voor Mobiliteit en Toerisme Koen Kennis: “Wij hopen veel Nederlandse recreatieve en zakelijke reizigers te verwelkomen.” Volgens Kennis blijft Antwerpen ‘zeer goed bereikbaar’, ook met de auto.

Om het reizen naar de stad nog aantrekkelijker te maken, lanceerde de stad onlangs de website Slimnaarantwerpen.be. Op deze website kunnen mensen hun reis naar de stad plannen en wordt advies gegeven over welke vervoersmodaliteit hier het beste voor gebruikt kan worden.

Treindiensten

Spoorvervoerders NMBS en NS, die gezamenlijk de treindiensten uitvoeren, rijden sinds maandag twaalf keer per dag tussen Amsterdam en Brussel via de HSL. Vier keer per dag is Den Haag Holland Spoor het vertrekstation. Dat betekent dat er zestien keer per dag een directe intercity-verbinding is tussen Nederland en België.

Ter ere van de start van de nieuwe treindienst was ook Roodkapje in de trein aanwezig om de Efteling Express te promoten. De Efteling Express is een directe busver...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Grootste Nederlandse elektrische busvloot nu rondom Schiphol

elektrische busvloot ov9292 9292ov ns24.nlSinds kort rijdt het grootste deel van de Nederlandse elektrische busvloot rondom Schiphol.

Het grootste aantal van de elektrische busvloot rijdt sinds vorige week woensdag niet langer in Eindhoven, maar rondom Schiphol. Daar zet vervoerder Connexxion voortaan honderd elektrische bussen in om reizigers te vervoeren. Het gaat om bussen van 18 meter lang met een actieradius van maximaal 80 kilometer.

Elektrische busvloot rondom Schiphol

Eigenlijk zouden de bussen al een paar maanden eerder de weg op gaan, maar er ontstond vertraging bij het realiseren van de benodigde laadinfrastructuur op Schiphol. Dat probleem is nu opgelost. Wethouder Pieter Litjens noemde het een ‘grote stap in het bereiken van het bestuursakkoord om vanaf 2025 alleen nog maar emissieloze bussen aan te schaffen’.

Groei

In haar toespraak zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven de introductie van honderd zero emissie-bussen een mijlpaal te vinden. De betrokken partijen mogen daarom ook trots zijn op zichzelf. “Het mooie van vandaag is dat u, de betrokken partijen bij deze concessie, ook aanjager bent voor andere OV-vervoerders en concessiehouders”, aldus de ambtsvrouw.

Ze benadrukte meer duurzaam openbaar vervoer te willen ondersteunen, onder andere door bedrijven fiscaal te steunen bij de aanschaf van bussen. “We steunen partijen om Europese co-financieringsmiddelen voor innovatie in het OV naar Nederland te halen. En daarom hebben we met elkaar het Bestuursakkoord Zero emissie Busvervoer getekend.”

Personeel

Connexxion-directeur Bart Schmeink greep de kans aan om het personeel te bedanken. “Ik ben uitermate trots op deze prestatie van formaat. Samen met de Vervoerregio, de gemeente Amsterdam en Schiphol hebben we deze prestatie neer kunnen zetten, niet in de laatste plaats ook door de inzet en het harde werken van ons personeel.”

Voor de komst van de nieuwe bussen hebben ongeveer 500 chauffeurs een speciale rij-instructie gehad en zijn er 550 collega’s opgeleid, waaronder wagenwassers en ander personeel. De Vervoerregio Amsterdam en Schiphol besloten in de nieuwe concessie Amstelland-Meerlanden elektrisch busvervoer als voorwaarde op te nemen.

Dat past ook bij de ambitie van Schiphol om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De luchthaven heeft bovendien de infrastructuur voor de laadpunten op het eigen grondgebied gerealiseerd en gefinancierd. De concessie heeft in totaal een waarde van 100 miljoen euro per jaar. Het is de bedoeling dat er in 2021 ruim 250 elektrische bussen door de regio rijden.

Laders

De nieuwe elektrische bussen worden zowel door snel- als door langzaamladers bijgeladen. Snelladen gaat met 450 kilowattuur en duurt maximaal 15 tot 25 m...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Boetes voor spoorlopers in België

Spoorlopers en mensen die zich misdragen op de trein of in en rond stations kunnen in België een voortaan een administratieve boete krijgen. De Belgische Kamer heeft een wetsontwerp daartoe aangenomen. Dankzij dit wetsontwerp zijn opgeleide personeelsleden van Infrabel gemachtigd om gevaarlijk en illegaal gedrag in de spooromgeving te beboeten.

Dit betekent dat sommige personeelsleden van Infrabel, naast de agenten van de spoorwegpolitie en de veiligheidsagenten van Securail (NMBS), opgeleid worden om illegaal en gevaarlijk gedrag op en rond de spoorwegen te beboeten. Een boete kan oplopen tot 500 euro voor recidivisten.

Overtredingen leiden tot nu toe vaak tot lange, zware en dure procedures en komt de overtreder soms weg met zijn of haar acties.

Levensgevaarlijk

Spoorlopers zijn de nummer één oorzaak van vertragingen op het spoor, volgens de Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel. Het levert elke dag meer dan zes uur vertraging op voor het treinverkeer en creëert levensgevaarlijke situaties.

In België vielen in 2017 zeven dodelijke slachtoffers en zeven zwaargewonden door spoorlopen.

Infrabel is daarom blij met de stemming omdat hiermee ‘een bela...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail-topman wil Eindhoven per spoor met Duitsland en België verbinden

eindhoven ov9292 9292ov ns24.nlEindhoven moet per spoor verbonden zijn met België en Duitsland, vindt de ProRail topman.

Het vernieuwde station van Eindhoven is net geopend, maar dit is nog maar het begin van de plannen voor het Brabantse station. ProRail-directeur Pier Eringa wil dat er zo snel mogelijk rechtstreekse internationale verbindingen naar België en Duitsland worden gecreëerd.

Eindhoven verbonden met België en Duistland per spoor

De topman van ProRail zet zich in voor internationale spoorverbindingen. Niet alleen namens ProRail, maar ook in zijn functie als president van de European Rail Infra Managers (EIM), de Europese organisatie van infrabeheerders. “Het is nodig om niet alleen in wegen te investeren, maar ook in het spoor.

Natuurlijk zeg ik dat ook als topman van ProRail, maar voor mobiliteit in de toekomst is het belangrijk dat er via het spoor verbindingen tussen steden staan. Dat is nodig om de concurrentie met het vliegtuig aan te gaan.”

Verbindingen

Eindhoven staat in een ideale positie om verbindingen naar het buitenland te bouwen, volgens Eringa. “Een mooi voorbeeld is Düsseldorf,” vervolgt Eringa. “Dat moet binnen handbereik liggen voor reizigers vanaf Eindhoven. Die ambitie is er al lang.”

Hetzelfde geldt voor een verbinding van Eindhoven richting België, volgens Eringa. “Je moet ook rechtstreeks naar België, naar Antwerpen kunnen reizen. Dat kost geld. Maar het is een aantrekkelijke ambitie.”

Bovendien is het belangrijk voor de mobiliteit van reizigers in de toekomst: “Het spoor en de trein als massavervoer kan wat dat betreft in een behoefte voorzien.”

Sceptisch

Tegen mensen die nog sceptisch zijn over Eindhoven, zegt Eringa het volgende: “We hadden ook nooit gedacht dat paard en wagen zo snel vervangen zou worden door de auto. Het kan je verrassen, hoe snel dat verandert.”

Bovendien kan de trein een belangrijke rol spelen in de groei van een regio, zegt Eringa: “Het bewijs is er. Als er ergens een goede spoorverbinding ligt, draagt het bij aan een goede economische ontwikkeling van de regio.”

Er zijn in ieder geval al plannen om in 2025 te starten met een intercity-verbinding van Eindhoven naar Düsseldorf. Volgens Eringa heeft het nemen v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Invloed van NS en ProRail op prestaties HSL beperkt

Alleen ingrijpende wijzigingen aan de infrastructuur en de treinen op de HSL kunnen zorgen voor fors verbeterde prestaties op deze lijn. Dat stellen de onderzoekers in een externe analyse, waarvoor NS en ProRail zelf opdracht hadden gegeven.

Alleen door de structurele problemen aan te pakken, kunnen op dit stuk hogesnelheidslijn dezelfde prestaties worden behaald als op het hoofdrailnet. De onderzoekers bevelen een systeemsprong aan.

Daarmee bedoelen zij de vervanging van het huidige materieel door de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), een integrale uitrol van ERTMS en een uitbreiding en vereenvoudiging van de infrastructuur. “Binnen de gegeven grenzen doen ProRail en NS alles wat in hun vermogen ligt om de prestaties te verbeteren”, aldus de onderzoekers.

Prestatie-indicatoren

In 2017 zijn de prestatie-indicatoren voor de HSL al aangepast, maar nog steeds blijft het behalen van enkele kpi’s kritiek. Zo voorspellen de onderzoekers dat de kpi voor reizigerspunctualiteit in 2018 opnieuw niet gehaald gaat worden, vanwege de komst van de IC Brussel en de Eurostar en door aanpassingen in de software. In 2019 is het twijfelachtig; een jaar later moet de indicator wel te halen zijn.

De verwachting is dat de streefwaardes voor Klanttevredenheid en Zitplaatskans in ieder geval tot 2019 gehaald zullen worden. Hierna loopt de beoordeling voor de zitplaatskans echter hoogstwaarschijnlijk terug door de reizigersgroei die nu verwacht wordt.

“Tot aan de introductie van de Intercity Nieuwe Generatie kan NS deze kpi weinig of niet beïnvloeden.” Deze treinen moeten in 2021 instromen op het spoor.

Invloed NS en ProRail

Hoewel NS en ProRail in de afgelopen tijd aan de slag zijn gegaan met enkele verbetermaatregelen op de HSL, stellen de onderzoekers dat hun invloed op de prestaties begrensd is. Ze lopen namelijk tegen hindernissen aan door de complexe infrastructuur, de hoge belasting van het hoofdrailnet-deel van de HSL-corridor, de verdeling van beheer en onderhoud en het materieel van de IC direct.

“De enige manier om de HSL te laten functioneren zoals de rest van het spoornet vergt aanpassing van de infrastructuur en treinen”, bevestigen NS-directeur Roger Van Boxtel en ProRail-directeur Pier Eringa in het NRC.

De komende tijd bespreken zij met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat enkele oplossingen voor de ontwerpfouten op de lijn, zoals de vele spanningssluizen en de verschillende beveiligingssystemen. Ook wordt gekeken naar het naar voren halen van investeringen of anders prioriteren van ERMTS-investeringen.

Aanbevelingen

Om echt stappen te zetten in het gelijktrekken van de prestaties op de HSL en het hoofdrailnet, stimuleren de onderzoekers onder andere de formulering van een langetermijnvisie op de HSL, inclusief deze systeemsprong. Bovendien raden ze ook aan om slechts één verandering tegelijk te introduceren en nog scherper te sturen op vertrektijden. Daarbij dienen halteringstijden juist verr...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Amsterdam CS met negen sporen niet toekomstbestendig

amsterdam cs ns24.nl ov9292 9292ovMet een vermindering naar negen sporen is Amsterdam CS niet meer toekomstbestendig, aldus Rikus Spithorst van de Maatschappij voor beter OV.

Het is onacceptabel dat wordt overwogen om de perroncapaciteit op Amsterdam CS terug te brengen naar negen stuks om hiermee geld te besparen. Voor de toekomstbestendigheid van dit station moet er ruimte zijn voor elke tien minuten een intercity en elke tien minuten een sprinter.

Amsterdam CS met 9 maar sporen?

Bovendien is er ruimte nodig voor een hoogfrequente trein naar Schiphol. Dat vindt voorzitter Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV. “Je bezoekt Londen en je gaat met de trein. Dan stap je uit in het station St. Pancras. En als je het station uitloopt, voel je meteen de kenmerkende sfeer van Londen."

Of je bezoekt Parijs. Per trein. Dan stap je uit op Gare du Nord, een prachtig station met een mooie klassieke uitstraling. Grandeur. En je staat als je de deur uitloopt meteen midden in Parijs.

Of dichter bij huis: Antwerpen. Station uit en je loopt zo de Meir op, of je ploft neer op een terrasje op het Koningin Astridplein. Zo hoort het: de trein brengt je naar het hart van je bestemming, of je nu een toerist, een congresbezoeker of een forens bent.

Stel je nou eens voor, dat je als bezoeker van Antwerpen op station Luchtbal de trein zou worden uitgebonjourd. Dat zou nogal een aanfluiting zijn.

Amsterdam-Zuid

Stel je nu eens voor, dat je als bezoeker van Amsterdam op station Zuid uit de trein wordt gebonjourd. Dat zou nogal een afknapper zijn. Een station met de uitstraling van een voormalige Oost-Duitse tramhalte en de eerste indruk van de stad die je bezoekt: een horde lelijke flatgebouwen en dat is het dan wel.

Toch wordt aanlanding op het Amsterdamse Zuidstation door allerlei types in de spoorsector ons, tegen beter weten in, aangesmeerd als een serieus te nemen alternatief voor het Amsterdam CS. Ik vind dat nogal een wanvertoning.

En het geklets over dit zogenaamde alternatief moet slechts het onvoorstelbare geknoei rond het Centraal Station in Amsterdam verdoezelen.

Perroncapaciteit

Om daar honderd miljoen op de verbouwingskosten te beknibbelen, heeft men bedacht dat dat station wel met een perron minder toe zou kunnen. Schandalig! Gelukkig staat het plan om de perroncapaciteit op Amsterdam CS te verminderen nu – mede naar aanleiding van een brandbrief van onze kant aan de staatssecretaris – ter discussie. Met een beetje goede wil blijft het aantal perrons nu hetzelfde.

Als ProRail-baas Pier Eringa zijn werk serieus neemt, zegt hij gewoon tegen de staatssecretaris “de verbouwing van Amsterdam Centraal kost zo-en-zoveel, en ik ga dat dus niet voor honderd miljoen minder doen”.

Zo hoort dat. Haagse gierigheid dient door bewindspersonen niet te worden afgewenteld op de railinfrabeheerder, en dus uiteindelijk op de reiziger. En de railinfrabeheerder, op zijn beurt, dient zich niet te laten misbruiken door het verkopen van ondermaatse voorzieningen.

Toekomstbestendig

Een belangrijk begrip is ‘toekomstvast’. De stations in Amsterdam zijn naar mijn mening pas toekomstvast wanneer zowel van en naar station Zuid als van en naar Amsterdam CS in alle richtingen iedere tien minuten een IC kan rijden plus iedere tien minuten een Sprinter. En daarbovenop nog capaciteit voor hoogfrequente treinverbindingen met Schiphol.

En tot slot: bij besluiten over aanleg van infrastructuur dient de wens van de reiziger leidend te zijn. Niet de portemonnee van een bewindspersoon. Niet het strategisch belan...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Beslissing naar negen sporen Amsterdam CS nog niet definitief

Het staat nog niet vast hoeveel sporen door het vernieuwde Amsterdam CS gaan lopen. Dat is de uitkomst van besprekingen tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Prorail en de NS, meldt Het Parool.

Eerder meldde de Volkskrant dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bekend maakte tijdens een bestuurlijk overleg met de Metropoolregio Amsterdam dat Amsterdam CS naar negen sporenzou gaan. Die beslissing lijkt nu toch niet definitief gemaakt te zijn.

Het aantal sporen op het station van de hoofdstad zou worden teruggebracht naar negen om het aantal wissels te reduceren en de perrons te verbreden. Ook zou Amsterdam Zuid er juist twee sporen bij krijgen. De bedoeling hiervan is dat de internationale treinen via station Zuid gaan rijden om zo meer ruimte te creëren voor hoogfrequent vervoer met Schiphol.

Brandbrief

NS-directeur Roger van Boxtel stelde in een brandbrief naar Van Veldhoven dat Amsterdam CS minstens tien sporen nodig heeft. Hij verwacht dat door te kiezen voor negen, reizigers vaker moeten overstappen. Ook zou een aantal sprinters niet meer kunnen doorrijden naar Amsterdam Centraal, maar mo...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


GVB werkt samen met private partijen voor financiering buslijnen

gvb ov9292 9292ov ns24.nlHet GVB in Amsterdam en particuliere partijen werken samen om buslijnen te financieren en zo in stand te houden.

Het is in Nederland niet overal mogelijk om openbaar vervoer rendabel aan te bieden en exploitatiesubsidies lopen overal terug. In Amsterdam dragen particuliere partijen daarom bij aan de exploitatie van buslijnen die verzorgd worden door GVB.

GVB en financiering buslijnen

“Hier is nu ruimte voor in de markt”, aldus Alexander ten Have van GVB. In de OV-sector wordt vaak gesproken over publiek-private samenwerkingen. Normaliter met name over de financiering van dure spoorprojecten of materieel. Maar dat het gebruikt kan worden om de stad beter bereikbaar te houden, wordt in Amsterdam getoond.

Ten Have is bij GVB als vervoersmanager Commercieel Vervoer BV verantwoordelijk voor publiek-private samenwerkingen. “Als vervoerder moeten we steeds onafhankelijker opereren van de overheid. Dan is het fijn dat we in samenwerking met de gemeente en particuliere bedrijven door dit soort initiatieven toch die doelgroepen blijven bedienen.”

Beperkte bereikbaarheid

Sinds februari rijdt er een busje van de metrohalte Henk Sneevliet naar het nabijgelegen Rieker Businesspark. Dit wordt gefinancierd door verschillende bedrijven die op dit businesspark gevestigd zijn. Die bedrijven ervaren dat de bereikbaarheid met het openbaar vervoer beperkt is, hoewel GVB hier wel aan de eisen van de vervoersconcessie voldoet. Maar een normale OV-lijn is niet rendabel aan te bieden voor de stadsvervoerder.

Om werknemers toch bij de juiste plek te brengen, heeft de organisatie Samenwerkende Bedrijven Rieker Businesspark (SSBR) daarom besloten om zelf het vervoer te regelen. Daarvoor is besloten over te gaan op een publiek-private samenwerking met de GVB. “Door hier aanvullend openbaar vervoer aan te bieden, worden de bussen opgenomen op 9292 en Google Maps”, vertelt Rob Klinkert namens de SSRB.

Tevens is de lijn nu aangesloten op de klantenservice van GVB en heeft de vervoerder voor deze lijn een app ontwikkeld met realtime informatie van de bus. Ten Have: “Door deze app kunnen medewerkers van de bedrijven zien wanneer de bus bij de halte voor de deur komt, ze kunnen dan in de lobby wachten en staan niet in de kou”, aldus Ten Have.

Regulier vervoer

Klinkert en zijn collega Jack Rijs hebben met GVB onderhandeld over een goed contract. Daarbij erkent Klinkert dat hij en de andere bedrijven op het park liever hadden gezien dat hier gewoon regulier vervoer had gereden. Voor het besloten vervoer de afgelopen jaren hebben de bedrijven al fors in de buidel moeten tasten en daar komt de komende jaren nog flink wat bij. Klinkert: “Maar aanvullend openbaar vervoer is beter dan besloten vervoer, want anders hadden wij de voordelen van het OV niet gehad.”

Voor GVB zit het voordeel van dergelijke samenwerking met name in het ontwikkelpotentieel. Learning by doing, noemt Ten Have dit. “Er zijn allerlei initiatieven gaande en wij als GVB willen in ontwikkeling zijn. We willen antwoord geven op vragen uit de markt en streven ernaar dat daar een stuk innovatie bijkomt. Maar we moeten zorgen dat de exploitatie altijd doorgaat. Dus dan helpt het als we innovaties op kleinere schaal kunnen testen.”

Zelfrijdende bus

Er is een contract afgesloten tussen de GVB en de SSBR voor zeven jaar. In vier fases wordt het aanvullend OV hier steeds verder verbeterd. Daarbij gaat het om een verbeterde verbinding vanaf het businesspark met Schiphol, de komst van een elektrische bus en de gezamenlijke ambitie is om uiteindelijk zelfs een pilot met een zelfrijdende bus van de grond te krijgen.

Ook op dat gebied is het voor de bedrijven een voordeel om met GVB op te trekken. “We kunnen nu met één stem naar de gemeente gaan en zo dus meer invloed uitoefenen”, stelt Klinkert. Ten Have vult aan: “Wij werken veel samen met de gemeente en kennen de weg.” De twee verwachten dat het zo gemakkelijker is om pilots van de grond te krijgen, omdat de gemeente kan zien dat de bedrijven zelf ook investeren.

Rendement

De dagelijkse exploitatie van de buslijn richting het bedrijventerrein is in handen van de GVB. Ook levert de stadsvervoerder de bussen en de chauffeurs. De bedrijven verdelen de kosten voor het vervoer onderling. Klinkert wijst er echter op dat in het contract wel een prikkel is opgenomen voor de vervoerder om beter te presteren. “Als er meer mensen in de bus gaan zitten, wordt het rendement voor GVB hoger”, aldus Klinkert.

De bussen zijn nu nog gratis, maar dat verandert hoogstwaarschijnlijk volgend jaar. Als reizigers gaan betalen, gaat de bijdrage van de bedrijven omlaag. Bovendien moeten er op deze locatie woningen gebouwd worden en die inwoners kunnen ook gebruikmaken van de bussen. Zij kunnen dan gewoon via OV-chipkaart betalen.

Bij genoeg nieuwe gebruikers, zou het zelfs mogelijk zijn dat deze lijn in de concessie wordt opgenomen. “Voor ons wordt het interessant om de exploitatie te doen bij voldoende potentie en dat is hier het geval bij ongeveer 10.000 inwoners”, aldus Ten Have. “Dat is momenteel nog niet zo, want het is vervoer is te eenzijdig. ’s Ochtends willen werknemers naar kantoor en ’s avonds weer terug.”

Samenwerking commercieel bedrijf

Het is voor GVB niet de eerste keer dat de vervoerder een samenwerking aangaat met een commercieel bedrijf. Sinds 2015 rijden er twee privaat gefinancierde bussen op twee lijnen, in Buitenveldert en de meest intensieve tussen de Zuidas, Buitenveldert en het Gelderlandplein. Vanaf 2017 rijden er drie bussen en is de dienstregeling uitgebreid. Dit initiatief komt van Kroonenberg Groep, die het Gelderlandplein onlangs herontwikkeld heeft.

“We merkten dat veel werknemers van de Zuidas tussen de middag naar het Gelderlandplein wilden gaan. Ze deden dat te voet of met de auto. Wij wilden dat gemakkelijker en voor meer mensen mogelijk maken”, legt Olaf Nieuwenhuis van Kroonenberg Groep uit. Zo kwam het bedrijf na overleg met het stadsdeel uit bij GVB. De stadsvervoerder kende op dat moment een uitdaging met het aanpassen van de buslijn in een nabijgelegen wijk.

Rol in wijk

“Hier zat voor ons het raakvlak met het publieke deel”, licht Ten Have toe. “De vervoersconcessie vraagt ons om keuzes te maken en helaas treffen we hiermee soms bepaalde groepen reizigers. Voor ons is het daarom heel fijn dat we samen met een private partij toch een rol voor de wijk kunnen blijven vervullen en de Zuidas extra kunnen bedienen.”

Hier is sprake van een ander contract dan met de SSBR. Dit vervoer richt zich sterk op de bereikbaarheid van het winkelcentrum Gelderlandplein. Daarnaast heeft Kroonenberg Groep zelf de bussen aangeschaft en regelt het bedrijf ook de chauffeurs via een inhuurpartij. GVB is verantwoordelijk voor de dagelijkse exploitatie. Het is voor de vervoerder kostendekkend.

Afstemming reizigersbehoefte

Het doel van de bussen was om na drie jaar ongeveer 300 mensen per dag te vervoeren. “Na een jaar zaten er al 400 reizigers in de bussen en dat is nog verder gestegen”, aldus Ten Have. Het aantal lijnen is daarom sinds een half jaar uitgebreid en er wordt een derde bus ingezet. Het bedrijf denkt dat het succes van een privaat gefinancierde buslijn afhankelijk is van een goede afstemming op de reizigersbehoefte. Kennis van de betrokken partijen over het type reizigers en een daarbij passende frequentie van de voertuigen, zijn dus essentieel.

Ten Have benadrukt dat deze samenwerking met commerciële partijen voordelig is, omdat een stadsvervoerder normaliter louter samenwerkt met de overheid. Hierdoor werd GVB geprikkeld om op een andere manier naar vervoer te kijken. Ten Have: “Je wordt gedwongen om buiten bestaa...

Lees verder ...

Bron: Ovpro.nl

Gratis met trein op 18 maart met Boekenweekgeschenk

Van zaterdag 10 t/m zondag 18 maart vindt de jaarlijkse Boekenweek plaats. NS brengt reizigers gratis door heel Nederland op de laatste dag van de Boekenweek. Het enige wat men daar voor hoeft te doen, is het boek bij controle te tonen aan de conducteur in de trein.

Het Boekenweekgeschenk van 2018, Gezien de Feiten, is geschreven door Griet Op de Beeck. Op zondag 18 maart is Griet ook zelf in de trein om reizigers te verassen met een Meet&Griet. Vorig jaar bracht NS 250.000 mensen met het Boekenweekgeschenk door heel Nederland.

Op 18 maart mag iedereen gratis reizen die in het bezit is van het Boekenweekgeschenk. Dit geschenk krijgt men cadeau van de boekhandel bij aanschaf van een Nederlandstalig boek van minimaal €12,50. Met de barcode van dit boek kunnen reizigers bovendien de poortjes openen op stations.

Zo kunnen de reizigers de gehele dag gratis met de trein, dit geldt ook voor het e-boek. Het thema van de Boekenweek 2018 is Natuur.

Tijd voor Lezen

NS draagt lezen een warm hart toe, want lezen is een van de favoriete tijdsbestedingen in de trein. De NS werkt daarom, sinds 2001, samen met Stichting Collectief Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). NS wil lezen toegankelijk maken voor een groot publiek. Lezen en treinreizen zijn immers onlosmakelijk met...

Lees verder ...

Bron: nieuws.ns.nl


Mogelijk binnenkort tien waterstofbussen in Breda

waterstofbussen ov9292 9292ov ns24.nlIn Breda gaan mogelijk waterstofbussen worden ingezet door vervoerder Arriva, volgens een verklaring tussen de provincie en de gemeente Breda.

De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant hebben dinsdag een verklaring getekend om in 2020 tien bussen te laten rijden op waterstof. De waterstofbussen kunnen in de loop van 2020 ingezet worden door vervoerder Arriva.

Waterstofbussen in Breda?

Waterstofbussen zijn een duurzame vervanger voor bussen met dieselmotoren, waardoor met deze voertuigen invulling gegeven wordt om in 2025 al het busvervoer zero emissie uit te voeren.

Voor de zomer wil de politiek een definitief besluit nemen over de inzet van deze voertuigen. Daarvoor moeten nog enkele besluiten worden gemaakt over de realisatie van een waterstoftankstation en over voldoende subsidiegelden. Waar dit waterstoftankstation gerealiseerd zou kunnen worden, is op dit moment nog niet bekend.

Bussen

Bredase wethouder Boaz Adank van Mobiliteit: “We zetten al langer in op schoon openbaar vervoer. De huidige bussen voldoen aan de hoogste normen maar de komst van tien waterstofbussen in 2020 geeft Breda de kans om een grote stap te zetten in duurzaam openbaar vervoer. Goede bereikbaarheid van Breda in combinatie met een schone en leefbare stad”.

Het gaat niet overigens alleen om tien bussen, maar ook nog om tien vuilniswagens. Dit draagt volgens de gemeente bij aan de doelstellingen van Breda om de CO2-uitstoot in de stad flink te verminderen. Het past bovendien bij de ambitie van de provincie om niet alleen het openbaar vervoer duurzaam uit te voeren, maar ook bij de wens om in 2020 100.000 elektrische voertuigen in de provincie te hebben rijden. De bedoeling is dat de vuilniswagens medio 2019 en de bussen medio 2020 gefaseerd kunnen gaan rijden.

Waterstof

“Waterstof kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad”, aldus gedeputeerde Christophe van der Maat. “Het is echter ook een kostbare techniek. Om die reden hebben we als provincie samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincies Groningen, Drenthe en Zuid-Holland een consortium gesloten om gezamenlijk een aanvraag in te kunnen diene...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Eurostar: meer reizigers, omzet in 2017

Voor internationale spoorvervoerder Eurostar was 2017 een goed jaar. Het bedrijf zag vorig jaar een groei van 3 procent in het aantal passagiers: van tien miljoen reizigers in 2016 naar 10,3 miljoen in 2017. De omzet steeg met 11 procent: van 794 miljoen pond (900 miljoen euro) in 2016 naar 880 miljoen pond (1 miljard euro) in 2017.

Het aantal zakenreizigers steeg met 8 procent. Ook het aantal reizigers uit de Verenigde Staten nam flink toe en groeide met 26 procent. Eurostar denkt dat deze trend zich voortzet in 2018. Zo vindt in mei de koninklijke bruiloft plaats in Londen. Parijs is de gastheer van de Ryder Cup in september dit jaar.

“Vorig jaar zagen we een echte heropleving van de Amerikaanse markt en een mooie groei qua zakenreizen,” aldus Eurostar CEO Nicolas Petrovic. “Na een positieve prestatie in 2017 zijn we nu goed gepositioneerd om ons netwerk naar Nederland uit te breiden.

Met meer dan vier miljoen passagiers per jaar tussen Londen en Amsterdam, is het groeipotentieel voor de nieuwe dienstverlening en de volledige markt aanzienlijk.”

Grenscontrole

Op 4 april begint de eerste commerciële dienst tussen Londen, Rotterdam Centraal en Amsterdam Centraal. De trein rijdt dan twee keer per dag tussen Londen en Nederland. De reis van station Londen St Pancras International naar Amsterdam is rechtstreeks, maar andersom is dat voorlopig nog niet zo.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk moeten eerst een overeenkomst sluiten met betrekking tot de paspoortcontroles in Nederland.

Tot die tijd moeten passagiers uit Nederland eerst naar Brussel reizen en daar uitstappen voor grenscontrole, voordat ze in de trein richting Londen stappen. De reis...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoorgoederenvervoer in Nederland afgenomen

spoorgoederenvervoer ov9292 9292ov ns24.nlIn 2017 is in Nederland het spoorgoederenvervoer afgenomen door externe oorzaken.

Het spoorgoederenvervoer is in 2017 afgenomen, blijkt uit een rapport van ProRail. Het gaat vooral om het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven. ProRail zegt dat de afname te wijten is aan twee internationale ontwikkelingen, namelijk het sluiten van kolencentrales in Duitsland en de verzakking van het spoor bij het Duitse Rastatt.

Spoorgoederenvervoer afgenomen

Het aantal treinen dat tussen Nederland en Duitsland reed, daalde met 1100. Van en naar de Rotterdamse haven ging daalde het vervoer met 2200 treinen. Volgens ProRail is de afname deels te verklaren doordat Duitsland in begin 2017 een aantal kolengestookte energiecentrales heeft gesloten. Daardoor reden er minder kolentreinen tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland.

Rastatt

Een andere oorzaak van de afname is de spoorverzakking bij Rastatt in Duitsland van 12 augustus 2017. Tijdens de bouw van de nieuwe spoortunnel spoelde bij de kruising van de tunnel en het bestaande spoor de ondergrond weg. Dat leidde tot een verzakking van de bestaande spoorlijn en een verbuiging van het spoor.

Twee maanden lang konden hier geen goederentreinen rijden. De spoorverbinding bij Rastatt maakt onderdeel uit van een internationale spoorgoederenvervoer tussen de Rotterdamse haven en Italië, en er zijn bijna geen alternatieve routes op dit tracé.

Omleidingsroutes kwamen langzaam op gang en boden beperkte capaciteit. Het gevolg waren enorme vertragingen en een opstapeling van goederen die niet konden worden geleverd.

Volgens ProRail was het directe gevolg van dit incident dat ten minste 500 goederentreinen tussen Rotterdam en Zwitserland/Italië in deze periode niet konden rijden. Daar komen nog ongeveer 100 treinen tussen Moerdijk/Lutterade en Italië bovenop. Rastatt en het verlies van de kolentreinen verklaren samen bijna de volledige daling van het spoorgoederenvervoer, volgens ProRail.

Transitverkeer

Een deel van de daling werd opgevangen doordat het verkeer op een ander tracé juist toenam, van de Nederlandse naar de Belgische grens. Ook is het transitverkeer, het internationale goederenvervoer dat door Nederland rijdt, flink toegenomen. In 2016 reden er 3850 treinen via Nederland, in 2017 waren dat er 4950.

ProRail zegt dat dit vooral komt doordat de spoorgoederenstroom op twee punten is toegenomen: bij treinverkeer waarbij de route via Nederland het snelst of het kortst is en waarbij op de route via Nederland meer of zwaardere lading mee kan worden vervoerd.

Het totale aantal treinkilometers daalde met 6 procent tot 9 miljoen, v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Prijs OV speelt nauwelijks rol bij keuze voor auto boven OV

Het goedkoper of zelfs gratis maken van het openbaar vervoer haalt nauwelijks mensen over om de auto te laten staan. Het is effectiever om de kwaliteit van het OV te verbeteren en het gebruik van de auto duurder te maken. Dit stelt Oded Cats van de TU Delft. Cats is ook verbonden aan het Public Transport Lab.

In Duitsland en België wordt op dit moment overwogen om het OV gratis te maken om luchtvervuiling tegen te gaan. Ook in Nederland wordt gezocht naar manieren om het OV aantrekkelijker te maken dan de auto. Volgens Cats is de lage prijs vrijwel nooit de reden voor automobilisten om het openbaar vervoer links te laten liggen. Daarentegen toont onderzoek wel aan dat mensen gevoeliger zijn voor prijsverhogingen in de tarieven voor het openbaar vervoer dan voor prijsverlagingen.

Gratis OV Tallinn

Cats houdt zich als assistent professor op de afdeling Transport en Planning bezig met transportnetwerken, beleid en reisgedrag. Hij heeft eerder een uitgebreid onderzoek gedaan naar een project met gratis OV in de Estlandse hoofdstad Tallinn. In 2013 besloot deze stad om het openbaar vervoer gratis aan te bieden aan alle inwoners, om daarmee drie doelen te bereiken.

De stad hoopte het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en wilde mobiliteit verbeteren voor groepen met een laag inkomen. Bovendien moest dit project ervoor zorgen dat inwoners van de stad zich werkelijk inschreven.

In Estland bleven op dat moment veel mensen ingeschreven staan in hun geboorteplaats, maar daardoor betaalden ze geen belasting in Tallinn. Het OV was alleen gratis voor ingeschreven inwoners van de stad.

Prijs speelt geen rol

“Het eerste doel werd niet behaald”, stelt Cats. “We konden zeer weinig bewijs vinden dat mensen werkelijk verschoven van de auto naar het openbaar vervoer. Dit komt omdat prijs vaak geen rol speelt bij de keuze van een reiziger om de auto te kiezen boven het OV.”

De reizigersgroei van ongeveer 14 procent in Tallinn kwam vooral van twee kanten. Ten eerste gingen al bestaande OV-gebruikers meer reizen en ten tweede besloten mensen niet langer te lopen op korte afstanden. “Dat was natuurlijk niet het doel.”

De lessen en ervaringen van het project in Tallinn zijn volgens de assistent professor ook van kracht in Duitsland of in Nederland. Daar komt nog bij dat gratis OV op meerdere plekken is getest en nooit effectief is geweest. Een bekend project in het Belgische Hasselt liep op niets uit; het was financieel niet houdbaar. In Tallinn was het louter betaalbaar, omdat fors meer mensen belasting gingen betalen in de hoofdstad.

Kosten autogebruik

Cats benoemt twee alternatieve maatregelen die wel kunnen leiden tot een overstap van auto naar het OV. Als eerste moet het gebruik van een auto duurder gemaakt worden, vooral tijdens de spits en in zeer drukke gebieden.

Er zijn namelijk maatschappelijke kosten verbonden aan het gebruik van een auto, zoals kosten voor files of de kosten voor ruimte die nodig is voor parkeerplaatsen. Voor die kosten draait een automobilist nu niet op.

Door een congestie-belasting in rekening te brengen of parkeertarieven duurder te maken, worden automobilisten gedwongen na te denken over de werkelijke kosten van het gebruik van een auto. “Als je hiermee geconfronteerd wordt, kun je een meer geïnformeerde en bewuste keuze maken of je echt wilt opdraaien voor deze kosten of toch kiest voor een andere vervoersmodaliteit”, vertelt Cats.

Kwaliteitsverbetering OV

De tweede oplossing betreft het verbeteren va...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Rotterdamse wethouder treedt af vanwege problemen Hoekse Lijn

hoekse lijn ns24.nl ov9292 9292ovDoor gemaakte fouten met de Hoekse Lijn stapt er in Rotterdam een D66 wethouder op.

Weer sneuvelt een politicus vanwege problemen met de aanleg van een nieuwe railverbinding. Donderdag maakte de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg bekend op te stappen vanwege de problemen op de Hoekse Lijn.

Hoekse Lijn problemen noodlottig voor Wethouder

Deze spoorlijn wordt omgebouwd naar een metrolijn, maar onlangs bleek dat de werkzaamheden een jaar langer gaan duren en 90 miljoen euro duurder worden dan begroot. De gemeenteraad debatteerde donderdagmiddag over een onderzoeksrapport van de raadscommissie Hoekse Lijn, waarin Langenberg veel kritiek te verduren kreeg.

“Het onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk en altijd wel verantwoordelijk voor ben”, aldus Langenberg. “Daarom voel ik mij ook genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen.”

Fouten

Langenberg gaf tijdens het debat aan dat hij de gemaakte fouten “niet wilde wegpoetsen” en dat het “scherper had gekund”. “Er is veel misgegaan. Dat vind ik ernstig. Met name voor de reizigers die langer met vervangend busvervoer moeten reizen. Het doet het imago van het OV geen goed.”

“Ik ben er dankbaar voor dat ik deze mooie functie in deze stad naar mijn hart heb mogen vervullen. Het spijt mij dat ik voortijdig hiermee moet stoppen, maar ik denk dat er geen andere weg is dan dat ik mijn taken overdraag”, aldus de wethouder. Onlangs moest de gedeputeerde van Utrecht, Jacqueline Verbeek-Nijhof, ook al aftreden vanwege de problemen op de Uithoflijn. De betrokken wethouders kwamen er daar goed vanaf.

Tegenvallers in project

Metro’s zouden volgens de oorspronkelijke planning al sinds vorig jaar september over de verbinding moeten rijden. Door tegenvallers in het project gaat dit naar verwachting pas in het vierde kwartaal van december 2018 gebeuren.

De onderzoekscommissie oordeelt dat binnen de ambtelijke top “tegen beter weten in” te lang is vastgehouden “aan de ombouw van vijf maanden”. De commissie noemt dit ‘wensdenken’. Daarnaast werd een kritische audit uit december 2016 over de projectorganisatie ‘gebagatelliseerd’. Dat gebeurde volgens hen zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Gemeenteraadsleden

Verschillende gemeenteraadsleden spraken zich fel uit over de gebeurtenissen rondom de Hoekse Lijn. Arno Bonte van GroenLinks gaf aan te vinden dat de wethouder te laat in actie kwam. “Hij heeft vier maanden gewacht voordat hij in actie kwam. Dit heeft voor meer financiële schade gezorgd, dan als hij dit eerder had gemeld.”

Jeroen van der Lee van Partij voor de Dieren: “De grootste verliezers zijn de mensen uit Schiedam, Maassluis en Vlaardingen die verstoken zijn van goed OV. Maar ook de gemeente Rotterdam is een verliezer, omdat het niet lukt om een project tot een goed einde te brengen.” Volgens Va...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

KPN: mobiel bereik HSL-tunnels vanaf 2019

KPN wil vanaf 2019 stapsgewijs mobiel bereik in de HSL-tunnels introduceren. De telecomprovider is hierover in gesprek met onder andere ProRail en Infraspeed. De HSL-tunnels zijn tot nu toe nog niet voorzien van mobiel bereik omdat dit een ingewikkelde kwestie is.

“De realisatie van mobiele dekking in spoortunnels is complex wat betreft techniek en de afstemming met de betrokken partijen waaronder ProRail, Infraspeed, NS en verschillende vervoerders,” vertelt KPN- woordvoerder Stijn Wesselink. Bovendien moeten de tunnels voor de installatie van mobiele dekking meerdere keren buitendienst gesteld.

Snelheid

Maar het probleem op de HSL is niet alleen maar dat de trein door een tunnel rijdt: hij doet dat met hoge snelheid. Technisch gezien is het wel mogelijk, zegt Wesselink: “Maar het gaat gepaard met hele hoge kosten en daar moet eerst overeenstemming over worden bereikt.”

Volgens Infraspeed, beheerder van de Dordtsche Kil, Oude Maas, Rotterdam Noordrand en Groene Hart spoortunnels, vinden er inderdaad gesprekken plaats om het mobiele bereik in deze tunnels te verbeteren. De beheerder wijst er wel op dat de providers hier uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn.

Delft

Ook in de spoortunnel bij Delft was mobiel bereik een probleem. In die tunnel zijn toen antennes geplaatst om het signaal van buiten naar binnen te begeleiden zodat re...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Silk Road Summit: ‘Blockchain can be a game changer for rail freight’

Blokchain for rail freight can become very important in for instance a Silk Road.

silk road ns24.nl ov9292 9292ovThe use of blockchain technology within the rail freight sector has the potential to be a ‘game changer’ for the industry. That’s the view of Dutch logistics expert Klara Paardenkooper, a key speaker at the forthcoming inaugural RailFreight Summit in Poland.

Described by some, albeit rather simplistically, as the new internet, blockchain can be seen as a ‘system of distributed ledger’. Data is saved at numerous computers and transactions can only take place where there is consensus. This way, any unauthorised changes will be overruled.

Blockchain was first used as a financial application, but its possibilities in logistics are increasingly being recognised. It is mostly used for tracking products and making smart contracts.

mitigates risk

It’s a system which Klara Paardenkooper knows more than most about, and she believes it could solve many of the problems in traditional rail freight logistics by ‘cutting out the middlemen’. Ultimately however, she adds, it will only work if all of the stakeholders are committed to cooperating with each other in its application. Klara will be speaking on day two of Silk Road Gateway Poland in Wroclaw, from March 20-21.

With a vast experience of the logistics supply chains, she has written extensively about the importance of rail container transport from the vital North Sea port of Rotterdam to the European hinterland. She even sparked a debate in the Dutch Parliament about the role of the strategic Betuweroute freight line linking The Netherlands and Germany.

As well as lecturing in Master Logistics Management at Rotterdam Business School, Klara is also Chain Manager for Blockchain at RDM Centre of Expertise at Rotterdam University of Applied Sciences.

“Blockchain is not so much a concept, but a technical application,” she says. “It does not do much else; it logs data in a way that it cannot be changed or erased de-centrally. It is actually a very simple concept that is often explained in a very complicated way.”

simple concept

Klara says blockchain is still high in the hype cycle of Gartner, a much-adopted industry barometer designed by the US technology firm. It is used to display the life cycle stages a technology goes through from conception to maturity to widespread use.

“This means it could be applied on a wide scale within five to ten years – I see overall initiatives for Blockchain applications and some of them have been in the pilot phase or are already being implemented,” she adds.

The potential benefits it could bring to supply chain management are enormous, believes Klara: “It is definitely a game changer as it can cut out the middlemen. In logistics, there are several parties that act as a middlemen. These middlemen exist due to inefficient and non-transparent processes.

Everybody complains about lack of transparency, but it exists because some parties benefit from it. If the sector became completely transparent, hundreds of companies would go bankrupt. That would benefit the consumers and the transport companies. But I have also heard that 4PL companies (those providing a ‘whole package) could offer blockchain applications as an extra value-added activity.”

clear communication

So does she believe the suggestion that the more complex the supply chain, the more a blockchain application can thrive?

“Yes and no,” says Klara. “The more complex the supply chain, the more need there is for clear communication and trust. Blockchain can definitively help to achieve it, but then you first have to get the parties to cooperate, so that they set up the system, make smart contracts and regulate which party should access which information. That is the toughest part of it.”

If we accept that blockchain’s impact on supply chain management is indeed the ‘game changer’ then so it follows that the operational processes which the rail freight sector, with its complex stakeholder chains, will reap similar rewards for the industry. Billing, tracking and customs to name but three. But clearly there are barriers to overcome, as Klara explains.

modal split

“The biggest problem with rail freight transport that it has an unseasonably small share in the modal split, compared to its potential. Many companies find it that it takes too long and it is too much fuss to transport containers by rail. Furthermore the container is less supervised than when it is in the care of a ‘chauffeur’. The application of Blockchain could help solve a lot of the problems. Technology is neutral, but it has to be applied right.”

Given that Klara will be speaking at the Silk Road Gateway Summit, an event that will examine the benefits for China, Poland and all the stakeholders, does she believe a China-Europe cargo train presents the optimum environment for blockchain to thrive?

“Yes, potentially it is. But only when all of the parties are prepared to make arrangements with each other. It is all about trust and allowing the other party to benefit. This is known in supply chain literature as ‘pie sharing and pie growing’. Pie sharing does sound positive, but it is not. In that case the party is only interested in its own share. In case of pie growing, the parties cooperate to create value and they have a larger cake together.

rent seeking

“I think that there are also cultural barriers that first need tackling,” she says. Klara believes that ‘rent seeking’ – in economics parlance this is where an individual or company benefits financially without returning the complement – remains a challenge.

“This has a disastrous effect on supply chains. Smart contracts formalise the agreements made by the parties. Blockchain itself cannot deliver this cooperation. The whole issue also has political and judicial aspects. Agreements should me made by parties from different countries. Are the smart contracts legal and binding and which law should be applied?”

Not for the first time then in the world of technological advances, it is the human factor that presents the biggest challenges to the widespread application of blockchain technology. Ensure that people are prepared to work together and you’re halfway towards the goal.

Get parties to cooperate,” says Klara. “Furthermore, Blockchain is very secure, according to the present state of technology. The information is stored in a safe way, however is the information right? Blockchain is dependent of the Internet of Things. The data that is fed to it is collected with sensors. As an analogy, you register a bag of coffee and monitor its movements. What happens if somebody replaces the coffee with drugs? You still have the information that you are transporting a bag of coffee.”

direction of travel

Some of the world’s biggest names – think IBM, Visa, Microsoft – are already using blockchain in operations. Indeed, it is also being increasingly utilised within the vast North American rail freight industry.

But with freight rather than passenger trains very much king in the USA, that is a very different model and any comparison cannot be seen as like-for-like. This is supported by studies like the one by International trends analyst BuiltWith, which says that 80 per cent of the world’s blockchain customers are still in the USA.

In Europe it is not surprising then that many supply chain stakeholders in rail freight remain unsure about why they should be embracing it. But as logistics links with Asian rail and business partners continue to grow, that should only become easier. So while more work is still needed to project the right messages, Klara says that the direction of travel is clearly set.

“Twenty years ago you could not imagine the world with internet. Now we can not imagine it without. Try to work one day without internet. You are cut off from the world, it is like missing a limb. Blockchain is coming, whether we like it or not. It is too late to put the genie back to the bottle,” she adds.

She poses some key questions: is your company prepared for it? How...

Continue reading...

Source: https://www.railfreight.com

Chinese rail freight slowed in December

China’s rail freight volume in December posted a year-on-year decline for the first time in 17 months, according to new government figures.

It’s being seen as the latest sign that Beijing’s war on urban pollution is putting the brakes on business. The slowdown follows an extensive government crackdown on air pollution from factories that curbed the operating rates of heavy industries like steel and aluminum.

The decline in rail freight occurred even after the government ordered small factories in November to halve their use of diesel trucks and boost rail transport to limit air pollution.

Key barometer

December was the first full month of the measures, which came into effect in mid-November, reports Reuters’ China office. Transport volumes are a key barometer for activity in the steel and coal industries. Rail freight volumes in December fell 3.8 per cent from a year earlier to 303.87 million tonnes, the lowest since June 2017 and the first year-on-year decline since July 2016, the Chinese National Bureau of Statistics said.

The transport slowdown reflects a decline in China’s fixed asset investment, which increased at its slowest rate since 1999 in December, signalling slowed growth in the world’s second-largest economy.

Policy

Liu Xuezhi, an analyst at China’s Bank of Communications, said: “In 2018, rail freight volume might grow at a slower rate, as investment growth slows down and government policy on environmental protection is expected to continue.”

For all of 2017, cargo carried by rail rose 10.7 perce...

Continue reading ...

Source: https://www.railfreight.com


FlixBus voor het eerst winstgevend in Nederland

flixbus ov9292 9292ov ns24.nlHet gaat goed met FlixBus in Nederland. Het heeft voor het eerst winst gemaakt in Nederland.

FlixBus, de aanbieder van lange-afstandsbussen, heeft voor het eerst sinds de oprichting winst gemaakt in Nederland. Dit komt volgens het bedrijf door een forse passagiersgroei in vergelijking met 2016, namelijk 30 procent.

FlixBus succesvol in Nederland

In totaal hebben er in 2017 twee miljoen reizigers gebruik gemaakt van FlixBus. Het gaat hier om zowel binnenlandse reizigers als reizigers die een reis over de grens maakten.

Het is voor het eerst dat FlixBus een jaar kan afsluiten in de zwarte cijfers. Hoeveel winst de Nederlandse tak van FlixBus heeft gedraaid is niet bekend. Het Duitse FlixBus groep FlixMobility werd opgericht in 2013, nadat in Duitsland de markt werd geliberaliseerd.

Daarom kon FlixBus met zijn nationale bussen de concurrentie aangaan met nationale spoorvervoerder Deutsche Bahn. De busaanbieder had na enkele jaren het gros van de Duitse markt voor busvervoer op de lange afstand in handen.

Nationale busnetwerk

FlixBus probeerde daarna meer voet aan de grond te krijgen in Nederland. In oktober 2015 bood het bedrijf reizen aan vanaf Nijmegen naar de Brusselse steden Antwerpen en Brussel. Daarbij zou tussendoor ook gestopt worden in Eindhoven, zodat reizigers van de bus gebruik konden maken voor een binnenlandse reis. Niet lang daardoor lanceerde het bedrijf het ‘eerste nationale busnetwerk’ in Nederland. Veel van die nationale lijnen hielden het echter niet lang vol of de frequentie hierdoor werd snel fors verminderd.

FlixBus blijft zeggen een markt te zien in Nederland, maar met name als onderdeel van internationale verbindingen. Dit komt onder andere door de goede alternatieven die er in Nederland bestaan voor busvervoer op korte afstanden. Verder werd FlixBus ook op plekken tegengewerkt door vervoersautoriteiten en maken studenten slechts beperkt gebruik van FlixBus. Dit omdat de OV-studentenkaart niet werkt op voertuigen van FlixBus.

Verdere uitbreiding

“Naast de continue uitbreiding is het ook in 2018 de bedoeling om in de Benelux winstgevend te opereren”, aldus Jesper Vis, Managing Director van FlixBus Benelux. Dit wil het bedrijf bereiken door het netwerk verder uit te breiden. Daarbij gaat het zoals verwacht om internationale verbindingen, vooral tussen Nederland, België en Frankrijk, maar ook om extra luchthavenbussen.

“In 2018 zullen we de frequentie op bestaande trajecten verhogen, nieuwe toeristische bestemmingen in het netwerk opnemen en landelijke regio’s beter aansluiten”, stelt Vis. Het is bovendien de bedoeling dat reizigers in de toekomst bij het boeken van een rit meteen een stoel kunnen reserveren en dat reizig...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Studie: IJzeren Rijn via Venlo goedkoopste oplossing

De IJzeren Rijn werd in 1843 in gebruik genomen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het traject door de Duitsers vervangen door de veel langere Monztenlijn. Die maakt een zuidelijk ommetje rondom – het toen neutrale – Nederlands-Limburg en gebruikt tegenwoordig haar maximale capaciteit.

De afgelopen decennia ijvert Vlaanderen om het oude, korte tracé door Nederlands-Limburg te heractiveren. Daarvoor is zowel de toestemming van Nederland als van Duitsland nodig.

Varianten

Het 3RX-tracé (Rhein-Ruhr Rail Connection) loopt niet door natuurgebied Meinweg. Dit gebied ligt bij de Nederlanders erg gevoelig. Maar het tracé is met 770 miljoen euro ook de goedkoopste variant, tegenover 1,16 miljard voor het historische tracé en 978,7 miljoen voor het A52-tracé (Roermond-Mönchengladbach), de variant parallel met autoweg A52. Dat kan de Duitsers over de streep trekken, die het A52-tracé te duur vinden.

Vlaanderen gaat het 3RX-tracé nu bepleiten bij Nederland en Duitsland. Dit noordelijke tracé volgt in Nederland de bestaande Maaslijn Roermond-Venlo richting noorden en sluit daarna aan op een bestaande spoorlijn naar het Duitse Viersen.

IJzeren Rijn

Er denderen nog altijd treinen over de bestaande IJzeren Rijn, maar ze leggen niet meer het hele tracé af. Op diverse plaatsen is de infrastructuur verouderd. België gaat alvast de strook Mol-Hamont elektrificeren (nu rijden er dieseltreinen), Duitsland heeft al beslist om het enkelspoor tussen Kaldenkirchen en Dülken te verdubbelen.

De resterende kostprijs van het 3RX-tracé komt dan neer op 590 miljoen. Ook Mol-Hamont is nu nog een enkel spoor. De belangrijkste noodzakelijke aanpassing is echter de verdubbeling van de Maaslijn. Ve...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Veroorzaker treinongeluk Dalfsen krijgt 100 uur werkstraf

treinongeluk dalfsen ns24.nl ov9292 9292ovDegene die het treinongeluk bij Dalfsen veroorzaakte, een bestuurder van een hoogwerker, krijgt een werkstraf.

De 23-jarige bestuurder van de hoogwerker die op 23 februari een treinongeluk in Dalfsen veroorzaakte, is door de rechtbank in Overijssel veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De man stak met een hoogwerker het spoor over en kwam in botsing met de passerende trein, die ontspoorde.

Treinongeluk Dalfsen veroorzaker krijgt werkstraf

De rechtbank verwijt hem dat hij vooraf de dienstregeling niet had nagekeken om zeker te weten dat er geen trein aankwam. De rechtbank oordeelde dat de man er ten onrechte vanuit ging dat het interval tussen twee elkaar opvolgende treinen ongeveer een kwartier bedroeg.

In werkelijkheid was dit op het tijdstip van oversteken, tijdens de ochtendspits, slechts vijf minuten en tien seconden. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven en raakten de conducteur en een passagier gewond. De man zelf overleefde het ongeluk door uit de hoogwerker te springen.

Treinongeluk

De man bestuurde een telescoophoogwerker die hij na een hoveniersklus bij Het Lage Veld in Dalfsen over een spoorwegovergang van het traject Zwolle-Mariënberg wilde rijden. Terwijl de man bezig was om de overweg over te steken, zag hij een trein aankomen. Vanwege de uitzonderlijk lage snelheid van de hoogwerker was hij niet meer in staat om de overweg tijdig vrij te maken.

Ondanks dat de man met armgebaren probeerde de machinist van de trein te waarschuwen, was het gezien de hoge snelheid van de trein voor de machinist niet meer mogelijk zodanig te remmen dat een botsing met de hoogwerker kon worden voorkomen.

Dienstregeling

De rechters van de meervoudige kamer vinden het onbegrijpelijk dat de man niet met zijn leidinggevende heeft gesproken over de treinentijden ter plaatse en de dienstregeling is nagegaan. De risico’s van oversteken van een spoorweg met deze extreem trage hoogwerker hadden concreet nagegaan moeten worden, oordeelden zij.

“De man heeft een onverantwoorde gok genomen door af te gaan op het treineninterval van de dag ervoor, terwijl hij op de fatale dag overstak tijdens de spits.”

Bij het bepalen van de hoogte van de straf woog volgens de rechters mee dat de man niet alleen werkte en dat de man zeer lijdt onder het gegeven dat hij een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt. Ondanks dat de man een eigen verantwoordelijkheid heeft gehad bij de besturing van de hoogwerker, vindt de rechtbank dat o...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

NS dreigt actievoerende machinisten met ontslag

NS heeft 42 actievoerende machinisten en conducteurs berispt en één medewerker ontslagen omdat zij op 7 juli op Amsterdam Centraal het treinverkeer en de openbare orde zouden hebben verstoord. Daarbij zouden sommige actievoerders aan noodremmen hebben getrokken of gedreigd hebben op het spoor te springen.

Het voorval deed zich voor tijdens een bijeenkomst van het Amsterdam Machinisten Kollektief (AMK) op het treinstation. Tijdens het overleg uitten de NS’ers hun onvrede over hun werkgever.

De maatregelen van NS tegen haar 42 medewerkers variëren volgens het AMK van loonintrekking tot een voorwaardelijke waarschuwing voor ontslag. Het AMK hield de bijeenkomst op 7 juli naar eigen zeggen op te protesteren “tegen het afbraakbeleid van NS”. De organisatie wil dat NS een duurzaam sociaal beleid voert waarin medewerkers gezond de eindstreep kunnen halen.

Ze wil dat er een onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe VUT. AMK wil dat de spoorvervoerder een regiefunctie neemt bij de totale reis van de klant. Ook wil het collectief dat de NS haar positie in de regio versterkt.

Officiële waarschuwing

NS zegt in een reactie op de commotie dat het spoorbedrijf geen 42 maar 26 collega’s een officiële waarschuwing heeft gegeven. “In één geval is een ontslagprocedure gestart”, aldus NS. “Iedereen bij NS heeft het recht en de ruimte om zich te uiten of actie te voeren, maar we trekken een grens als daarbij de veiligheid van reizigers of collega’s in het geding komt.”

Volgens NS kwam bij de acties de veiligheid van reizigers en andere NS-medewerkers in het geding. Bij de acties kwam het treinverkeer stil te liggen. “Tussen 17.15 en 18.30 uur konden 75 treinen n...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Zelfrijdende treinen trekken jong talent naar spoorsector

zelfrijdende treinen ns24.nl ov9292Jong talent wordt aangetrokken door zelfrijdende treinen.

Nieuwe systemen zoals Automatic Train Operation (ATO) (zelfrijdende treinen) zullen specialisten en jong talent aantrekken. Dat verwacht Christian Sagmeister van ÖBB Infrastruktur AG dat op dit moment bezig is om het spoor in Oostenrijk voor te bereiden op ATO.

Zelfrijdende treinen aantrekkelijk voor jong talent

Met name het spoorgoederenvervoer kan volgens hem wel een boost gebruiken. Sagmeister gaf woensdag een presentatie op de internationale Schienenfahrzeugtagung bij de Technische Universiteit Graz in Oostenrijk.

Vooral de invoering van zelfrijdende treinen bij het spoorgoederenvervoer zal vruchten afwerpen, meent Sagmeister. “Het concept spoorgoederenvervoer is complex en heeft veel barrières. In het spoorsysteem zitten obstakels, het is moeilijk om te investeren in innovaties en als er innovaties zijn dan duurt het erg lang voordat die zijn geïmplementeerd. Daarnaast is het moeilijk om specialisten en talent te interesseren voor de spoorsector.”

Populariteit spoor

Zelfrijdende treinen bieden veel voordelen waardoor het spoor populairder zal worden, vertelde Sagmeister tijdens het congres. “De treindienst zal efficiënter en punctueler worden. Het reizigerscomfort neemt toe en de luchtvervuiling neemt af. Daarnaast zal de treinoperatie stabieler verlopen.”

De spoorexpert wijst er verder op dat recentelijke onderzoeken van MIT (New York), ITF (Lissabon) en VDV (Stuttgart) hebben uitgewezen dat het aantal doden en gewonden met zelfrijdende treinen zal afnemen.

Professor Peter Veit van de TU Graz, en tevens dagvoorzitter van de conferentie, benadrukte dat er niet moet worden teruggedeinsd om met zelfrijdende treinen aan de slag te gaan. “ATO heeft risico’s, maar levert ook veel voordelen op in de operatie.” Het is volgens hem een misvatting dat ATO als doel heeft om de machinist te vervangen.

Automatisering treindienst

Sagmeister benoemt vier gradaties in de automatisering van de treindienst, ook wel Grades of Automation (GOA) genoemd. De eerste gradatie betreft een manuele rit met een treinbegeleider. De machinist bestuur de trein. De tweede gradatie gaat om een semi-automatische treinrit. De dienst verloopt van start naar stop volautomatisch. De machinist start de trein op en bedient de deuren.

De derde variant is volgens hem een begeleide bestuurderloze treinrit (Driverless Train Operation). Daarbij is er een treinbegeleider en een bestuurder aanwezig op de trein. Bij de vierde variant rijdt de trein volledig autonoom en is er ook geen personeel aan boord van de trein. Hierbij gaat het om een Unattented Train Operation (UTO) die ook al in metrosystemen wordt toegepast.

Sagmeister verwacht dat in de treinen van OBB ook bij de invoering van zelfrijdende treinen een machinist aanwezig zal blijven op de trein. “We willen de automatisering van de operatie zo goed mogelijk benutten.” Hij wijst er daarbij op dat ATO nuttig kan zijn bij een flessenhals of andere complexe spoorsituatie.

Complex systeemlandschap

Het spoor kenmerkt zich door een complex systeemlandschap, stelt de spoorexpert. “We moeten de systemen met elkaar verknopen en een intelligent datamanagement ontwikkelen met behulp van big data en smart data.” De standaardisatie van hardware en software zal er volgens hem meer flexibiliteit bieden.

Een technisch systeem dat al een hoge mate van flexibiliteit heeft, is volgens hem bijvoorbeeld het Europese beveiligingssysteem ERTMS. De uitrol van zelfrijdende treinen zal volgens Sagmeister net als bij ERTMS het meeste succes hebben bij een internationale aanpak.

Omdat de invoering van systemen zoals ERTMS en ATO hand in hand met datasystemen gaan is het belangrijk om maatregelen tegen cyber attacks te nemen, aldus Sagmeister. Als voorbeeld noemt hij de recentelijke cyberaanval, waarbij de systemen van spoorvervoerder Deutsche Bahn werden l...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Minder klachten over drukke treinen ondanks drukste maand ooit

NS en ProRail waarschuwden onlangs voor extra drukte op het spoor in deze maand, omdat er niet eerder zoveel mensen vervoerd werden. Toch heeft dit nog niet geleid tot extra klachten bij het Meldpunt Volle Treinen. In tegenstelling, in de eerste zeventien dagen kwam er in vergelijking met een jaar eerder zelfs 40 procent minder klachten binnen.

In 2016 ontving Rover via dit meldpunt nog 1264 klachten. Dat waren er dit jaar slechts 710, waarmee voor het eerst de 1000-grens niet is bereikt. Het is bovendien al de tweede keer op een rij dat het aantal klachten in september afneemt, want in september 2015 kreeg Rover in die periode nog 1700 klachten binnen.

Verklaring

Rover wil nog niet beweren dat sprake is van een structurele verbetering en blijft in de gaten houden of het klachtenaantal laag blijft in de herfstperiode. Bovendien benadrukt de organisatie dat er alleen een dalende trend op te merken is in de herfstperiode, want in de overige maanden kwamen ongeveer evenveel klachten binnen als in eerdere jaren.

De spoorvervoerder heeft in de afgelopen tijd ook veel moeite gedaan om aan de verwachte drukte het hoofd te kunnen bieden. Zo heeft de vervoerder deze maand 200 extra rijtuigen beschikbaar dan vorig jaar. Bovendien is gestart met de proef, waarmee reizigers worden verleid om buiten de hyperspits te reizen.

Drukste trajecten

In de top 10 van meest gemelde trajecten blijven overigens nog steeds ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Komst tienminutentrein gaat gepaard met boetes en waarschuwingen

tienminutentrein ns24.nl ov9292De test met de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven is goed verlopen. Al zijn er wel boetes en veel waarschuwingen uitgedeeld.

De eerste ochtendspits met de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven, is goed verlopen. Maar de incidentenbestrijders van ProRail hebben hun handen vol gehad aan verkeersgebruikers bij drukke spoorwegovergangen.

Tienminutentrein Eindhoven - Amsterdam

Er zijn enkele boetes uitgeschreven en vooral veel waarschuwingen gegeven aan weggebruikers die niet wachtten tot de spoorbomen weer open waren. Nu de treinen vaker rijden, zijn de spoorbomen ook vaker dicht.

De incidentenbestrijders van ProRail zullen extra surveilleren tijdens de testdagen van de tienminutentrein en er worden ook handhavingsacties uitgevoerd bij overwegen. Om te voorkomen dat wachtende weggebruikers onder de spoorbomen duiken of gaan spoorlopen, plaatst ProRail op een aantal overwegen camera’s en worden er verkeersregelaars ingezet op overwegen.

Testperiode

Het gaat nu nog een testperiode met het zogenaamde Programma Hoogfrequent Spoor, waarin alleen op woensdag elke dag de frequentie van de treinen tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven wordt verhoogd. Bij succes wordt dit met ingang van de dienstregeling 2018 definitief ingevoerd.

NS hoopt hiermee dat reizigers minder lang hoeven te wachten en verwacht in totaal 15 procent meer zitplaatsen te kunnen bieden. De spoorverbinding tussen Eindhoven en Amsterdam is de eerste verbinding waarop hoogfrequent wordt gereden met de tienminutentrein. Uiteindelijk zal er ook op een aantal andere spoortrajecten met zes Intercity’s per uur worden gereden, waar dat er nu nog vier zijn.

Er wordt veel gecontroleerd bij de spoorwegen, omdat al vooraf werd verwacht dat hier veel problemen zouden ontstaan. De overwegen blijven namelijk langer dicht, waardoor weggebruikers die het spoor moeten oversteken langer moeten wachten voor dichte spoorbomen.

De eerste testen hiermee vonden al jaren geleden plaats en ook op dat moment werd er veel hinder ondervonden van de langere wachttijd. Deze woensdag kwam commentaar uit Vught en Boxtel. Een wethouder vertelde aan Omroep Brabant dat de spoorbomen per uur vaker dicht dan open waren.

Rustige ochtendspits

Deze eerste testdag was er nog sprake van een kalme ochtendspits. De drukte was vergelijkbaar met een normale werkdag en het was op de perrons rustig. Het is dus voor de toekomst nog wel de vraag wat er gebeurt op het moment dat de geplande dienstregeling verstoord wordt, door bijvoorbeeld een ongeluk of kapot materieel.

ProRail laat weten lange tijd bezig te zijn geweest met de voorbereidingen op de toename van het aantal treinen op de drukste trajecten van Nederland. Zo heeft de infrabeheerder geïnvesteerd in het upgraden en uitbreiden van de infrastructuur, zodat er meer treinen per uur kunnen rijden, zoals deze tienminutentrein.

Kritiek

Niet alleen van weggebruikers komt kritiek; ook reizigersorganisatie Rover is op punten sceptisch. Dit omdat er voor deze proef wel heel veel flexibiliteit gevraagd zou worden van de reizigers. Er zijn namelijk aanpassingen gedaan aan de dienstregeling.

Dit betekent volgens Rover dat treinen op bepaalde plaatsen vroeger vertrekken of dat op plekken aansluitingen verloren gaan. Maar lang niet alle reizigers weten dat.

“Problemen met aansluitingen zijn er onder meer voor sprinterreizigers tussen W...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Veiligheid bij werk aan spoor verbetert nauwelijks

DEN HAAG - De veiligheid voor mensen die aan het spoor werken is de afgelopen vier jaar nauwelijks verbeterd.  In 2016 deden zich weer aanrijdingen en zware elektrische schokken voor. Eén baanwerker verongelukte dodelijk. Ook het spoorverkeer liep gevaar. Dit blijkt uit een overzicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).

Afgelopen jaar vonden vijf ernstige aanrijdingen plaats. Tweemaal tussen een trein en een baanwerker. Daarbij kwam één baanwerker om het leven, in oktober 2016 in Meteren. Tweemaal was er een aanrijding met een graafmachine en eenmaal met een hoogwerker. De inspecties dringen er bij de railinfrabranche op aan om met maatregelen te komen.

De Inspectie SZW ontving in 2016 drie meldingen van ongevallen waarbij een werknemer een zware elektrische schok kreeg (elektrocutie). Tweemaal gebeurde dat door werk aan de bovenleiding, eenmaal door werk aan een grondkabel. De Inspectie SZW is in gesprek met de railinfrabranche om deze ongevallen terug te brengen.

 

ILT

De ILT voerde afgelopen jaar 91 risicogerichte inspecties uit op werkzaamheden aan het spoor. Van deze inspecties was 70 procent in orde. In 2015 was dat 68 procent, in 2014 73 procent en in 2013 67 procent. Hieruit blijkt dat de situatie  de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd. De resultaten zijn overigens indicatief. Het aantal inspecties is zeer gering, afgezet tegen het totaal aantal uitgevoerde werkzaamheden.

De ILT inspecteerde ook 30 verschillende bedrijven die aan het spoor werken. Bij de bedrijven die door ProRail erkend zijn was 74 procent van de inspecties in orde; bij de niet erkende bedrijven slechts 33 procent. Hierin is de afgelopen jaren g...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Nederlandse spoor bereikt grenzen van capaciteit

capaciteit spoor ov9292 9292ov ns24.nlDe grenzen zijn helaas bereikt voor de capaciteit van het huidige Nederlandse spoor.

NS vestigt dit jaar een nieuw record met het aantal te vervoeren reizigers in september. De vervoerder verwacht in de komende maand 35 miljoen reizigers – bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. NS en ProRail hebben maatregelen genomen, maar blijven waarschuwen voor drukte. Bovendien zien ze dat de grenzen aan de capaciteit van het huidige spoor bijna bereikt zijn.

Capaciteit spoor NS aan zijn grenzen

Traditioneel gezien is september de drukste maand in het jaar voor NS. Vorig jaar werd ook al gesproken over een recordmaand, omdat er 33,3 miljoen passagiers werden verwacht. Nu is het aantal reizigers dus opnieuw gegroeid, volgens NS mede door een groeiende economie en een dalende werkloosheid. Wat ook meespeelt zijn de studenten, die in september allemaal massaal aan nieuwe opleidingen beginnen. In latere maanden neemt het aantal reizigers langzaam iets af.

Beschikbaarheid spoor

Voor de toename van het aantal reizigers, heeft NS 200 treinen meer beschikbaar dan vorig jaar. Maar NS-topman Roger van Boxtel stelt tegelijkertijd dat staan tijdens de spitsuren onvermijdelijk is omdat het zo druk is in Nederland. De komende jaren zullen er nog meer treinen instromen, maar ook daaraan zit een grens vanwege de beschikbare ruimte. “We gaan straks naar een punt dat Nederland niet genoeg spoor heeft voor al deze treinen”, waarschuwt hij.

Dit werd onlangs ook erkend door ProRail, die de beschikbare spoor heeft verdeeld voor de dienstregeling van 2018. Veertig passagiers- en goederenvervoerders hadden hun verzoeken ingediend en volgens de infrabeheerder konden alle wensen passend gemaakt worden. Maar ProRail meldde liet tegelijkertijd ook weten dat het systeem nu tegen haar grenzen loopt.

Niet alleen het aantal reizigers, maar ook het aantal kilometers dat per trein wordt afgelegd zit namelijk in de lift. Dit kan momenteel nog gefaciliteerd worden door projecten waar ProRail de afgelopen tijd aan heeft gewerkt – zoals de bouw van nieuwe stations en een betere doorstroming op emplacementen – maar de te verwachten groei vereist weer nieuwe werkzaamheden. “Meer investeringen in infrastructuur en innovaties zijn nodig zodat ProRail ook in de toekomst de groei van het treinverkeer kan blijven faciliteren.”

Nieuwe treinen

Overvolle treinen zorgen al enkele jaren voor klachten van reizigers en reizigersorganisaties, met name in september, vanwege de capaciteit. Ook vorig jaar werd gesproken over treinen die zo druk waren, dat reizigers zich voelden als ‘haringen in een ton’. Vorig jaar startte NS met een pakket aan maatregelen om de drukte tegen te gaan en het is ook een van de redenen dat NS flink heeft geïnvesteerd in nieuwe treinen.

De eerste zijn al ingestroomd en de komende jaren zullen nog meer nieuwe voertuigen op het spoor verschijnen. “Naast 58 nieuwe sprinters, volgen vanaf 2018 nog eens 118 nieuwe sprinters en vanaf 2021 nog een aanvullende 79 nieuwe intercity’s”, aldus de spoorvervoerder. Maar dat is alleen niet voldoende. “Investeren in treinen alleen is niet voldoende om de drukte in de Nederlandse spits op te vangen”, denkt Van Boxtel.

Rover erkent dat het een uitdaging is om de drukte op het spoor op te lossen. “De drukke spits is in Nederland een maatschappelijk probleem. Niet alleen op het spoor is het druk, ook op de weg loopt de reiziger vast. Voor beide problemen is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het OV en slimme investeringen worden gedaan. Rover pleit voor meer capaciteit op het spoor door te investeren in uitbreiding op bestaande en te verwachten knelpunten.”

Drukte

NS zet momenteel ook in op enkele andere maatregelen om reizigers tegemoet te komen. Volgende week starten testen met de tienminutentrein tussen Amsterdam en Eindhoven. Dit zal er volgens NS voor zorgen dat er 15 procent meer reizigers vervoerd kunnen worden.

Tevens worden er langere treinen ingezet en wordt het spitsmijdproject MyOV verder uitgebreid. Vanaf september geldt dit programma ook voor de trajecten Zwolle-Groningen en de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam-Rotterdam-Breda.

Een nieuwe maatregel is een test met korting wanneer reizigers buiten de zogenaamde hyperspits reizen. Het is normaliter het drukste tussen 07.30 en 08.30, maar de spits duurt van 06.30 tot 09.00 uur. Reizigers met ee...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Miljoenste container voor RWG

ROTTERDAM - Op maandag 28 augustus 2017 heeft Rotterdam World Gateway (RWG) de miljoenste container overgeslagen sinds de officiële opening in september 2015.

Deze miljoenste container werd gelost van de CMA CGM Corte Real. RWG is heel trots op het behalen van deze mijlpaal binnen twee jaar na de opening van de terminal. Na een periode van opbouw en testen is RWG uitgegroeid tot een volwaardige speler in de Rotterdamse haven en de Hamburg-Le Havre range.

RWG, ’s werelds meest geautomatiseerde en innovatieve containerterminal, vervult een sleutelrol in efficiënte, duurzame, betrouwbare en veilige containerafhandeling. De terminal draait inmiddels op 90% van zijn capaciteit.

De komende jaren zal RWG zijn dienstverlening op het gebied van op- en overslag en afhandeling van alle m...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


NS in rode cijfers in eerste halfjaar van 2017

rode cijfers ov9292 9292ov ns24.nlHelaas is de NS het eerste halfjaar in de rode cijfers gekomen. Mede door een enorme boete van de ACM.

NS heeft in de eerste zes maanden van 2017 een nettoverlies geleden van 14 miljoen euro. Dit komt volgens de spoorvervoerder onder andere door de hoge boete van ACM van 41 miljoen euro.

Rode cijfers NS 1e halfjaar

Bovendien heeft NS extra geïnvesteerd in nieuw personeel en het verbeteren van de deur-tot-deurreis. De spoorvervoerder heeft sinds 2013 geen nettoverlies meer hoeven te rapporteren. De afgelopen maanden waren spannend voor NS, omdat in december 2016 een flink aangepaste nieuwe dienstregeling inging.

Dit leidde in eerste instantie zoals verwacht tot een verminderde punctualiteit, maar de spoorvervoerder laat weten dat dit in het tweede kwartaal weer hersteld is. Uiteindelijk kwam de stiptheid uit op 91,4 procent. Een jaar eerder was dat 91,8 procent. De klanttevredenheid op het hoofdrailnet nam toe met 1,6 procent naar 77,8 procent, maar nam op de HSL af.

Omzet

Ondanks de rode cijfers, nam de omzet van de reizigers- en stationsactiviteiten in Nederland tussen 1 januari en 30 juni wel degelijk toe, zelfs ondanks het verlies van de Hoekse Lijn en de lijnen in Limburg. Maar de personeels- en bedrijfslasten namen ook toe en bleken hoger.

Zo groeide het aantal medewerkers met ruim 900 man – met name Veiligheid&Service-medewerkers -, er werd geïnvesteerd in het nieuwe treintype FLIRT en NS deed investeringen om in 2019 te kunnen voldoen aan de KPI’s. Daarnaast nam ook de omzet uit buitenlandse concessies af, namelijk van 993 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2016 naar 948 miljoen euro in dezelfde periode in 2017.

Maar volgens de spoorvervoerder is die daling volledig te verklaren door de gedaalde koers van de Britse pond. “Tegen een constante koers zou de omzetstijging van de buitenlandse activiteiten ongeveer 40 miljoen hebben bedragen”, aldus NS.

Klanttevredenheid

NS is blij met de cijfers voor klanttevredenheid en punctualiteit, omdat er zo veel veranderingen werden doorgevoerd afgelopen december. Veel dienstregelingen veranderen en er gingen dagelijks 150 extra treinen rijden. “Met de introductie van de nieuwe dienstregeling hebben we de grootste wijzigingen in tien jaar doorgevoerd”, vertelt Roger van Boxtel, president-directeur bij NS.

“We zagen dat het binnen enkele weken de goede kant op ging. Ook konden we tussentijds nog verbeteringen doorvoeren.” Van Boxtel erkent dat het vervoer op de HSL een uitdaging blijft. De klanttevredenheid op de HSL was met 74,3 procent iets lager dan een jaar eerder en de kans op een zitplaats hier was 96,9 procent.

In de eerste zes maanden van 2016 was dit laatste nog 97,3 procent. Het is voor NS belangrijk om dit jaar voldoende te presteren op de HSL, en uit de rode cijfers te komen, omdat de vervoerder al twee keer een van de KPI’s niet heeft gehaald. NS geeft daar de volle aandacht aan, stelt Van Boxtel.

De verminderde kans op een zitplaats is overigens niet alleen zichtbaar op de HSL. Ondanks de inzet van nieuwe sprinters nam de kans op een zitplaats ook op het hoofdrailnet licht af. Dit komt volgens de vervoerder door de groeiende economie en dalende werkeloosheid en de drukte zal daarom ook dit najaar zichtbaar blijven.

Medewerkers

Het personeel is erg goed gewaardeerd, zo bl...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Pieter Kal stapt over van Sweco naar Ricardo Rail

Pieter Kal gaat op 1 september als Business Manager Signalling and Infra aan de slag bij Ricardo Rail. In deze functie wordt hij verantwoordelijk voor Infrastructure en Rail Safety Systems, waaronder ERTMS.

Kal is op dit moment nog hoofd van de afdeling Rail bij ingenieursbureau Sweco. Daarvoor heeft hij diverse functies bij VolkerRail bekleed, waaronder die van directeur Onderhoud en Service.

Ricardo Rail is op dit moment een aantal veranderingen aan het doorvoeren, waaronder de indeling van de organisatie in drie business units: Testing and Certification, Consultancy Rolling Stock en Co

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


App voor spoorwegovergang ook toegepast op zelfrijdende auto

spoorwegovergang ov9292 9292ov ns24.nlEen techniek die gebruikt wordt om automobilisten te wijzen op de nadering van een spoorwegovergang, wordt nu ook gebruikt bij zelfrijdende auto's.

Een techniek die voetgangers, fietsers en automobilisten waarschuwt als zij een spoorwegovergang naderen wordt nu ook toegepast bij het testen van zelfrijdende voertuigen. Dat gebeurt op de campus van de TU Delft waar op dit moment tests uitgevoerd worden met Twizy’s, WEpod’s en bezorgrobots van Domino’s Pizza.

Spoorwegovergang app ook voor zelfrijdende auto

InTraffic ontwikkelde de app NaviNABO app voor een proeftuin van ProRail om niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO) veiliger te maken. Ook de TU Delft toonde interesse voor de oplossing van het technologiebedrijf.

ProRail startte vorig jaar een proeftuin om nieuwe technieken te onderzoeken die de veiligheid bij niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO’s) te verbeteren. InTraffic diende diverse innovaties in, waaronder de app NaviNABO. Deze oplossing werd samen met zes andere innovaties geselecteerd voor een testtraject van TNO waarbij automobilisten, voetgangers en fietsers de oplossing uittestten.

Automobilisten, wandelaars en fietsers probeerden NaviNABO daarbij uit. De app waarschuwde hen via een pop-up met geluid en trilsignaal op hun mobiel als ze een overweg tot een bepaalde afstand naderden. De ervaringen naar aanleiding van de proef waren positief, vertelt Jillis Mani van InTraffic. “De gemiddelde snelheid waarmee de proefpersonen de overweg naderden werd verlaagd en de attentiewaarde ging omhoog.”

Proof of concept

“De app voor ProRail was een proof of concept. We wilden met de app aantonen dat het mogelijk is om weggebruikers met bestaande technieken te waarschuwen. Belangrijk daarbij is dat het een aanvullende techniek op bestaande beveiligingssystemen is.

Er zullen ook mensen zijn die geen smartphone hebben of niet via hun mobiel gewaarschuwd willen worden, maar als er maar een paar ongelukken kunnen worden voorkomen, dan is de toegevoegde waarde al enorm”, legt Mani uit.

“Uiteindelijk willen we het liefst dat deze onveilige situaties worden gemeld door gangbare navigatiesystemen van bijvoorbeeld TomTom en Google Maps. Daardoor wordt het beschikbaar voor een groter publiek en gaat de veiligheid op en rond het spoor omhoog.”

De informatie voor de spoorwegovergangen is gebaseerd op informatie uit de Basisbeheerkaart van ProRail, waarop de locatie van de onbeveiligde spoorwegovergangen staat. “De oplossing die wij voor de TU Delft hebben ontwikkeld is in de basis hetzelfde.

Op en rondom het terrrein van het Researchlab Automated Driving Delft zijn er diverse vergunningen afgegeven om met zelfrijdende voertuigen te testen. De universiteit was op zoek naar een oplossing om weggebruikers te waarschuwen voor de voertuigen.”

“Gebruikers van de app die wij voor de TU Delft hebben ontwikkeld krijgen een pop-up dat zij een testgebied naderen. Uiteindelijk willen we het systeem uitbreiden met realtime informatie over de voertuigen. Daardoor wordt zichtbaar waar bijvoorbeeld een WEpod of bezorgrobot zich op dat moment exact bevindt.”

Doorontwikkeling app

InTraffic heeft de eerste versie van de app opgeleverd aan de TU Delft die eind vorige maand is gelanceerd tijdens de opening van het Researchlab Automated Driving op de campus. “Studenten gaan de app de komende tijd testen. Na de zomer gaan we samen met de universiteit kijken of hier nog een vervolg op komt.”

Ook op de NABO-proeftuin van ProRail komt een v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Waterstofbus Groningen op dieplader naar Helmond voor tankbeurt

Twee waterstofbussen van Qbuzz die sinds februari op proef door Groningen en Drenthe rijden, gaan helemaal naar Helmond om te tanken. Omdat de afstand op en neer ongeveer vijfhonderd kilometer is, worden ze per oplegger naar Brabant gebracht. Dat meldt RTV Noord.

De eerste exemplaren van de waterstofbus en elektrische bus werden op vrijdag 10 februari onthuld in Groningen door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66. Qbuzz rijdt tot december proefritten met de bussen.

Het is de bedoeling dat ze daarna ritten in de reguliere dienstregeling gaan rijden. Het tanken van de bussen levert echter nog problemen op. Er zijn op dit moment maar twee waterstofstations in Nederland, in Helmond en Rotterdam. Omdat de bussen toch testritten moeten rijden, is er gekozen om de bussen in Helmond af te tanken.

Tankstation

Het is de bedoeling dat de bussen straks kunnen tanken bij een tankstation in Delfzijl, maar het is nog niet gelukt om de benodigde vergunning rond te krijgen. De verwachting is dat dit tankstation in gebruik zal worden genomen voordat de bussen op 11 december in de reizigersdienst gaan. Ook wordt er gewerkt aan een tankstation bij de Milieudienst in Groningen.

Een tijdelijke oplossing zou kunnen zijn om te tanken bij een nieuw te bouwen tankstation voor waterstofbussen bij EnTranCe op het Zernike Science Park in Groningen. Daar w...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Personeel en reizigers denken mee over inrichting trams Amstelveenlijn

amstelveenlijn ov9292 9292ov ns24.nlDe trams van de Amstelveenlijn worden voorzien van een compleet nieuw design. Reizigers en ov personeel mag hierover nadenken en zijn ideeën geven.

Rijdend personeel en reizigers mogen de komende tijd hun mening geven over het design van de nieuwe trams die GVB vanaf 2019 gaat exploiteren op de Amstelveenlijn. Een ‘mock-up’ van hout is voorlopig te bezichtigen op de tramremise van GVB aan de Lekstraat.

Amstelveenlijn trams modern ingericht

Er worden door GVB 20 sessies georganiseerd voor het rijdend personeel, zodat zij kunnen meestemmen over hun nieuwe werkplek.

De houten mock-up werd woensdag gepresenteerd in de tramremise van GVB aan de Lekstraat. Reizigers en medewerkers van de Amsterdamse stadsvervoerder werden meteen verzocht om een voorkeur uit te spreken over de stoelen, de hoogte van de stangen en de zichtbaarheid van de prioriteitsplekken en de informatieschermen.

Aanpassingen

Omdat de mock-up een model van de tram van ware grootte is, kunnen toekomstige trambestuurders de bestuurderscabine meteen uittesten. “We laten in ieder geval een ergonomisch rapport opstellen, want we hebben trambestuurders van 1.50 en 2.10 meter”, vertelt Maarten Louwerse, Programmamanager 15G bij GVB. Om die reden is de voetplaat ook in hoogte verstelbaar.

Bestuurders mogen zich verder onder andere uitspreken over de zichtlijnen vanuit de cabine en de bereikbaarheid en het gemak van alle knoppen op het bedieningspaneel. De nieuwe CAF-trams zijn bovendien uitgerust met camera’s voor de zijkanten, zodat de bestuurders op het paneel zien wat er aan de zijkant van de tram gebeurt. Louwerse: “Nu hebben onze trams nog spiegels, maar helaas worden die er toch nog wel eens afgereden in de krappe straten.”

CAF

GVB besloot in september vorig jaar om het contract voor de levering van de nieuwe trams te gunnen aan de Spaanse fabrikant CAF. Het gaat in eerste instantie om 63 trams, waarvan de eerste halverwege 2019 ingezet zullen worden. De verwachting is dat eind 2021 alle trams zullen zijn geleverd. Een paar voertuigen zullen overigens gewoon in de binnenstad van Amsterdam gaan rijden, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.

Deze trams rijden in twee richtingen en zijn daarom uitgerust met deuren aan beide kanten. De voertuigen hebben 50 zitplaatsen en 125 staanplaatsen. Reizigers mogen nog meestemmen over het ontwerp van de stoelen. Ze kunnen kiezen voor stoeltjes van plastic of stoelen van stof. In de huidige GVB-trams zijn de stoelen gestoffeerd, terwijl de vervoerder plastic stoelen heeft in de metro’s.

Bovendien is er ruimte voor twee rolstoelen, wat gevolgen heeft voor de manier waarop de stoelen zijn geplaatst. “Voor 2 rolstoelen hebben we een grotere draaicirkel nodig”, legt Louwerse uit. “Dat kost zitplaatsen, maar we merken dat er meer scootmobielen en kinderwagens komen.”

Amstelveenlijn

Over de 10 kilometer lange Amstelveenlijn moeten straks circa 10 tot 12...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Uiterlijk in 2021 einde aan chloortreinen

Het incidentele transport van chloor over het spoor zal in 2021 definitief verleden tijd zijn. Daarover heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu donderdag afspraken gemaakt met AkzoNobel. De ambtsvrouw wil dat het chloortransport volledig beëindigd wordt en bovendien moet chlooropslag in Rotterdam veiliger gemaakt worden. Hiermee verwacht ze de risico’s van het omgaan met chloor zo veel mogelijk te beperken.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en AkzoNobel hebben hiervoor een intentieverklaring getekend. Overigens gebeurt het structureel vervoeren van chloor al jarenlang niet meer, maar incidentele transporten doen zich wel nog steeds voor. Dat moet nu zo spoedig mogelijk voorbij zijn, maar uiterlijk over 4 jaar.

Infrastructuur

De spoorinfrastructuur op de locatie Botlek van AkzoNobel wordt hiervoor ook verwijderd. “Het definitief beëindigen van het incidentele vervoer van chloor kan worden gerealiseerd door de laad- en losinstallatie en de direct daartoe behorende infrastructuur bij AkzoNobel te verwijderen, zodat er geen vervoer en daarmee samenhangende losactiviteiten van chloor per spoor meer mogelijk zijn.

En waardoor de risico’s die samenhangen met de aanwezigheid van chloorwagons, het transport en het lossen van chloor zullen worden weggenomen”, schrijft het ministerie in de intentieverklaring.

Tussen maart en april van dit jaar vonden er nog ongeveer elf chloortransporten plaats vanuit Duitsland naar het Botlekgebied. Nu worden er maatregelen geïmplementeerd, zodat de productie en het gebruik van deze stof op dezelfde plek plaatsvinden. AkzoNobel heeft beloofd mee te werken aan het beëindigen van de transporten, onder de voorwaarde dat het bedrijf vergoed wordt door de overheid.

Gevaarlijke stoffen

In 2002 sloten het ministerie en AkzoNobel het Convenant Akzo chloortransporten. In dit convenant werden afspraken gemaakt over het beëindigen van de structurele chloortransporten door Nederland door het in evenwicht brengen van productie en verwerking van chloor op industriële locaties in Ne...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


App met toeristische informatie voor treinreiziger wint Hackatrain

De Hackatrain 2017 prijs is gewonnen voor een idee de treinreiziger op zijn reis allerlei interessante informatie door te geven op zijn smartphone met behulp van een app.

De Hackatrain 2017 is gewonnen door de Helter Skelter Buzzards, met hun applicatie om de internationale treinreiziger meer informatie te geven over zijn reis. Te denken valt dan aan interessante toeristische attracties op de route. NS International gaat nu verder aan de slag met het winnende idee. 

Hackatrain 2017 gewonnen door Helter Skelter Buzzardshackatrain ov9292 9292ov

Het winnende idee kwam dus uit de koker van het team Helter Skelter Buzzards, dat namens de Freshheads uit Tilburg deelnam aan de Hackatrain. Het team won het prijzengeld van 3000,00 euro. Volgens de vijfkoppige jury heeft dit team overtuigend gewonnen. Juryleden Sofie Drijver en Harald Havenith zijn werkzaam bij NS International.

Internationale treinreiziger

De hackatrain is een concept waarbij deelnemers tijdens een treinreis de opdracht krijgen om te werken aan een idee voor de verbetering van de reiservaring. Die opdracht luidde ditmaal: verbeter de reisbeleving van de internationale treinreiziger tijdens zijn vertrek vanaf huis, op het station en bij aankomst op de bestemming.

Daar slaagden de Helter Skelter Buzzards het beste in met hun werkende demoversie van een applicatie die internationale treinreizigers informatie biedt over interessante attracties onderweg of op de eindbestemming.

De jury bestond naast de twee NS-medewerkers uit Tobias Friedman van Deutsche Bahn, Joeri Langeveld van Aliens Are Among Us en Joost Kampstra van We.Con-ect. Wanneer de app beschikbaar zal worden voor internationale reizigers is nog niet duidelijk, maar volgens NS International is de winnende oplossing gemakkelijk te implementeren.

“Straks tonen we internationale treinreizigers informatie over geselecteerde points-of-interest onderweg of op de bestemming zodat hij zijn reis nog beter kan voorbereiden en plannen”, aldus Jos Blok van NS International.

Hackatrain

De ‘Hackatrain’ reed vorige week maandag van Amsterdam naar Berlijn met 63 deelnemers. Aan hen de uitdaging om binnen 24 uur een oplossing te bedenken om de internationale reis te verb...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Nieuwe overweg voor toeristische stoomtrein Goes-Borsele

Om de bereikbaarheid van Goes te verbeteren, heeft de gemeente Goes besloten om extra op- en afritten aan te leggen die de spoorlijn van de toeristische stoomtrein tussen Goes en Borsele kruisen. Daardoor ontstond de noodzaak voor een spoorwegovergang.

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) heeft Pilz geselecteerd om deze oplossing te leveren. De spoorwegovergang is onlangs in bedrijf genomen. Pilz bood SGB een totaaloplossing en is verantwoordelijk voor de risicobeoordeling, het ontwerp, hard- en software, testen, installatie, inbedrijfstellingen en service en onderhoud.

Tot de hard- en software behoren naast de fundering, spoorwegbomen, visuele en akoestische signalatie, Andreas-kruizen ook het treindetectiesysteem en de veiligheidsbesturing Pilz PSS 4000r.

Spoorwegovergang

Medewerkers handelden bij overgangen tot nu toe net als vroeger: vóór de overgang houdt de trein stil waarna de stoker uitstapt en middels vlaggen de auto’s aan beide kanten tot stilstand brengt. Wanneer een veilige situatie is bereikt, komt de trein weer op gang en vervolgt zijn traject. Tijdens het optrekken springt de stoker weer op de trein. Een traditie die echter steeds lastiger werd om te handhaven vanwege het drukker wordende verkeer.

Jos van der Heijden, vrijwilliger bij SGB: “Je kunt je voorstellen dat deze methode om een weg over te steken niet alleen tijdrovend is maar ook gevaarlijk voor het treinpersoneel. Voor het auto- maar ook landbouwverkeer betekent het behoorlijk lang wachten omdat de trein weer op gang moet komen.”

Beveiliging

Om die reden is de stichting gestart om de diverse overwegen te beveiligen met spoorwegovergangen die bij ProRail beschikbaar kwamen, bijvoorbeeld bij het opheffen of renoveren van een lijn. Van der Heijden: “Het gaat hierbij om complete systemen inclusief spoorbomen, akoestische en visuele signalen, besturing enzovoorts. Deze konden we overnemen of krijgen en zijn door onze eigen mensen geïnstalleerd.”

In eerste instantie moesten we de bomen handmatig sluiten maar later is dat geautomatiseerd. Een leuk detail is dat we hiermee wel tot zo’n dertig procent kolen per rit besparen.”

Deze bestaande oplossingen van ProRail waren echter niet bruikbaar bij de spoorwegovergang die moest worden gerealiseerd in de directe nabijheid van de A58. “Ten eerste waren er geen gebruikte spoorwegovergangen meer beschikbaar maar daarnaast stelde de gemeente ook andere eisen. Onder meer dat bij storingen op relatief korte tijd iemand aanwezig zou zijn om het verkeer weer door te laten. Iets dat bij de andere overgangen minder aan de orde is maar wel noodzakelijk is bij een overweg direct naast de snelweg.”

Opdracht

Hoewel de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de realisatie van de overgang, bood SGB aan om dit realisatietraject op zich te nemen. De opdracht werd uitgezet onder verschillende leveranciers waarna het contact met Pilz al snel was gelegd.

Het treindetectiesysteem TDR14 van Pilz maakt gebruik van wielsensoren op de rails, een bliksembeschermingsmodule en een regelunit. Op basis hiervan kan de machinist middels een vooraankondiging waarnemen of de overweg de trein heeft gedetecteerd en veilig is gesloten.

Om deze veiligheid conform minimaal SIL3 (Safety Integrity Level) te waarborgen, is voor de detectie van de trein en vervolgens het aansturen van de overweginstallatie, gebruik gemaakt van het veiligheidssysteem PSS 4000r. Daarnaast heeft Pilz de volledige kastenbouw op zich genomen waarbij alle

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Bus die laadt via trambovenleiding ook naar Utrecht

trambovenleiding ov9292 9292ovIn Utrecht kunnen reizigers met een zeer speciale bus reizen, namelijk eentje die zichzelf oplaadt via de trambovenleiding.

Na een succesvolle testperiode in Den Haag, kunnen reizigers in Utrecht de komende twee weken reizen met de elektrische bus die wordt opgeladen via de trambovenleiding.

Deze elektrische bus werd circa een maand geleden naar Den Haag gehaald door de provincie Utrecht en vervoerders Den Haag en Utrecht om het potentieel van deze bus onder de loep te nemen.

Trambovenleiding nu ook voor Bus

Omdat Utrecht en Den Haag al een uitgebreid tramnetwerk bezit, werden deze steden als ideaal gezien voor dit experiment. De bus komt uit Oostenrijk, waar het voertuig gewoon in de dienstregeling is opgenomen.

In Den Haag is de bus in de afgelopen maand getest op de trambovenleiding, onder andere op het traject tussen station Den Haag Centraal en Scheveningen. Nu krijgen ook reizigers in Utrecht de kans om met deze bus te reizen. De Provincie Utrecht wil vanaf 2028 rijden met 100 procent milieuvriendelijke bussen die geen uitstoot hebben.

Test

De batterij en laadtechniek van deze bus met de trambovenleiding zijn ontwikkeld door het technologieconcern Siemens. Ze staan garant voor een capaciteit van 98 kWh en hebben een actieradius van circa 50 kilometer.

De bus kan de overtollige remenergie gebruiken die trams teruggeven aan de bovenleiding, waardoor zowel trams als bussen profiteren op deze manier beter van de beschikbare energie. Dit resulteert in een erg stille, duurzame en energiezuinige eBus.

De bus werd met name positief beoordeeld door het lage geluidsniveau en vanwege het comfort van het schokvrij rijden. Bovendien hebben de betrokken in het experiment ervaren dat het verbruik van deze bus niet alleen laag begint, maar ook laag blijft.

Het verbruik is ongeveer 0,8-0,9 kWh per kilometer. Dit zorgt ervoor dat per minuut ruim 1 kilometer bijgeladen kan worden. Omdat in de stad gemiddeld 17 kilometer per uur gereden wordt, is 15 minuten laden altijd voldoende om weer op 100 procent te komen.

Duurzaam vervoer

HTM, U-OV en de provincie Utrecht vinden het allemaal erg belangrijk om het openbaar vervoer te verduurzamen, omdat de luchtkwaliteit in Den Haag en Utrecht onder dru...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Tbs opgelegd na poging doodslag conducteur

MAASTRICHT - Een 42-jarige man uit Litouwen is maandag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een poging tot doodslag op een conducteur.

De rechtbank Limburg vindt bewezen dat de man op 3 februari 2016 in Landgraaf de conducteur met een mes in de buik heeft gestoken, nadat die had vastgesteld dat de man geen geldig treinkaartje had.

De poging tot doodslag veroorzaakte vorig jaar grote beroering en leidde tot spoedoverleg tussen NS en de vakbonden over de veiligheid.

Volgens de uitspraak staat vast dat de conducteur voorafgaand aan de steekpartij de verdachte meerdere keren heeft geslagen. De rechtbank is het daarom met de verdediging eens dat sprake was van een zogenoemde "ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding''.

Maar de manier waarop de verdachte zich heeft verdedigd, staat niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanval. Daa...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


NS en ProRail in debat met machinisten over zelfrijdende treinen

zelfrijdende treinen ov9292 9292ovProRail en de NS willen met de machinisten praten over de zelfrijdende treinen. Om de mogelijkheden te bekijken en de onrust weg te nemen.

NS-directeur Roger van Boxtel en ProRail-directeur Pier Eringa willen het gesprek aangaan met machinisten over zelfrijdende treinen. Ze gaven tijdens de Dag van de Rail aan dat het in de hoofden van machinisten misschien nog ver weg lijkt, maar dat ook Nederland hier op termijn mee zal starten.

Zelfrijdende treinen gesprek met machinisten

Dat betekent volgens hen niet dat de machinist van de trein gaat verdwijnen, maar dat het voertuig op delen van een traject de besturing zal overnemen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij de aankomst op complexe stations.

Pier Eringa gaf tijdens zijn presentatie aan dat de railbranche herkenbaar moet zijn als “een sexy en snelle sector” en “geen ouderwetse, conservatieve bende” wat nu nog vaak het beeld is. Volgens de topman moet er meer competitie zijn in de wereld van het spoor. Op dit moment zou de spoorsector nog niet scherp genoeg zijn om de competitie met de weg, de scheepvaart en de luchtvaart aan te gaan.

Concurrentiepositie spoor

Om de concurrentie aan te kunnen gaan met andere modaliteiten moeten de treinen volgens Eringa sneller en hoogfrequenter zijn en moeten reizigers makkelijker kunnen in- en uitstappen. De spoorinfrastructuur in Nederland is echter niet geschikt om overal met hoge snelheden te rijden.

Daarom pleit Eringa ervoor om te investeren in het spoor, zodat er overal in Nederland met 180 kilometer per uur kan worden gereden. “Ik wil niet dat vervoerders ProRail lelijk gaan aankijken als ze snelle treinen hebben aangeschaft en dat onze spoorinfrastructuur geen 180 kilometer per uur aan kan.”

Om het spoor concurrerend te maken, moet er volgens de topman de komende jaren flink worden geïnvesteerd. Hij verwijst daarbij naar Zwitserland waar miljarden voor de spoorinfrastructuur is vrijgemaakt, omdat het land zich volgens hem er bewust van is “dat de mobiliteitsvraag toeneemt”.

Nederland zou hier volgens hem een voorbeeld aan moeten nemen, omdat hier dezelfde trend zichtbaar is. “Schiphol laat al zien dat we daar achter de feiten aanlopen. Daar ontstaat al een infarct. Misschien zijn we daar zelf al te laat.”

Zelfrijdende treinen

Een van de voorbeelden om de concurrentie met andere modaliteiten aan te gaan, zijn volgens Eringa zelfrijdende treinen op het spoor. “In het goederenvervoer is het al mogelijk om in treintjes achter elkaar te rijden. Het zal ons toch niet gebeuren dat vrachtwagens eerder kunnen rijden zonder bestuurder dan dat wij dat op het spoor doen.”

Omdat er veel vragen zijn onder het personeel over zelfrijdende treinen gaan de directies van ProRail en NS de gesprekken hierover aan met hun medewerkers. Eringa: “We hebben gesproken met een aantal machinisten over automatisch bestuurbare treinen. Dan zie je dat het in de hoofden van machinisten nog ver weg is. Je krijgt mensen enthousiast door erover te praten.”

Eringa gaf als voorbeeld dat de machinist op de vrije baan in de lead is en bij de aankomst van het complexe station in Utrecht neemt de automatische besturing het over. “Dat doen ze bij vliegtuigen ook. Dan is het leuk voor de machinist, want die hoeft niet meer gestrest het station binnen.” NS en ProRail moeten er meer mee aan de slag om machinisten hiervoor te enthousiasmeren.”

Gesprekken met machinisten

NS-directeur Roger van Boxtel: “Treinen rijden zonder machinist vinden we een moeilijk debat. Toch openen we dat debat intern. We zijn nu gesprekken gestart met onze machinisten, met de ondernemingsraad, met de medezeggenschap om te kijken: wat zien we om ons heen. Je hoeft niet altijd koploper te zijn. We kunnen ook een actieve volger zijn.”

Van Boxtel gaf aan dat hij zich tijdens deze gesprekken zo goed mogelijk probeert verplaatsen in de positie van de medewerkers. “Er zijn oudere machinisten die denken: he...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Dijksma: spitsheffing voor NS niet logisch

DEN HAAG - Demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) is geen voorstander van een spitsheffing op het spoor. Dat is een van de maatregelen waarover de NS nadenkt om de drukte in de spits te beteugelen, zo maakte het bedrijf eerder deze maand bekend.

Een spitsheffing is volgens Dijksma "niet logisch" als je juist automobilisten uit de spits in de trein wilt krijgen. Zij voelt veel meer voor het idee om een treinkaartje in de daluren nog verder in prijs verlagen, zei de bewindsvrouw donderdag tijdens een debat over het spoor in de Tweede Kamer.

In de Kamer is ook niet veel enthou...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


NS: meer conducteurs actief in avonduren

De NS gaat meer conducteurs inzetten in de uitgaansavonden, terwijl andere avonden flexibele teams gaan controleren.
conducteurs ov9292 9292ov

DEN HAAG - De NS laat binnenkort op uitgaansavonden na 22.00 uur standaard twee conducteurs meerijden op treinen. Op andere avonden worden voortaan vaker flexibele teams ingezet om ondersteuning te bieden.

Conducteurs meer ingezet in avonduren

Dat moet volgens het vervoersbedrijf bijdragen aan de 'veiligheidsbeleving' van personeelsleden en reizigers.

De NS werkt al geruime tijd aan maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Om 's avonds meer personeel te kunnen inzetten, zijn de afgelopen periode tweehonderd nieuwe medewerkers aangetrokken en opgeleid. Vanaf 12 juni zijn op donderdag tot en met zaterdag in de late uren standaard meer medewerkers aanwezig in treinen.

De NS sprak in 2015 met de overheid, ProRail en vakbonden af meer maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. Sindsdien zijn ook extra camera's opgehangen en zijn op zeventig stations de toegangspoortjes gesloten, zodat mensen alleen naar binnen kunnen door in te checken.

Het vervoersbedrijf belooft het effect van de maatregelen te blijven evalueren. "Als het nodig is scher...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Bert van Elburg volgt Jan Koers op als algemeen directeur van InTraffic

Bert van Elburg neemt vanaf 1 september 2017 Jan Koers over als nieuwe algemeen directeur van InTraffic. Koers stond de afgelopen negen jaar aan het hoofd van dit het IT-bedrijf voor de spoorsector. De huidige directeur blijft wel degelijk betrokken bij InTraffic, want hij gaat parttime aan de slag als directeur Innovatie.

Directeur Innovatie

Jan Koers over zijn nieuwe rol als directeur Innovatie: “Op 10 september hoop ik 60 jaar te worden en dat leek mij een mooie mijlpaal om het leven samen met mijn vrouw Christa anders in te vullen. Ik blijf parttime betrokken bij InTraffic als Directeur Innovatie. Op deze manier zal ik blijven bijdragen aan de ontwikkeling van InTraffic en de sector Verkeer & Vervoer.”

InTraffic is in 2003 opgericht als joint venture van het IT-bedrijf ICT Automatisering en ingenieursbureau Movares. De organisatie InTraffic heeft zich sindsdien ontwikkeld naar een zelfstandige onderneming met 180 medewerkers.

Railforum

Koers is onlangs tijdens een ledenvergadering ook al gekozen als bestuurslid van Railforum, het kennisnetwerk voor de spoorsector. Koers krijgt Mobility as a Service (MaaS) in zijn...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Hardt: Hyperloop traject kan in 2021 gereed zijn

hyperloop ov9292 9292ovHet Hyperloop vervoerssysteem kan al in 2021 in Europa up and running zijn.

Volgens directeur Tim Houter van de Hyperloop-startup Hardt is het mogelijk om in 2021 al een werkend Hyperloop vervoerssysteem in Europa te hebben. De voorkeur gaat daarbij uit naar Nederland.

Hyperloop traject mogelijk in 2021 af

Dat zei hij donderdag bij de onthulling van een testbuis op de campus van de TU Delft. Hij onthulde deze testbuis, samen met minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en directeur Martinus Schimmel van BAM Infra. Hardt en BAM Infra hebben de testbuis samen ontwikkeld.

Hyperloop

In een hyperloop kunnen personen en goederen met een snelheid van meer dan duizend kilometer per uur door buizen met daarin een zeer lage luchtdruk reizen. Om de ontwikkeling van de hyperloop te stimuleren organiseerde directeur Elon Musk van SpaceX in Californië de ‘Hyperloop Pod Competition’.

De oprichters van HARDT maakten deel uit van het Delft Hyperloop team, dat de internationale wedstrijd in januari won. Wouter: “Aan het einde van dit jaar gaan we tests uitvoeren met een voertuig dat volledig geschaald is. Hoe deze er precies uit gaat zien, moeten we nog bepalen. Het voertuig zal worden voortgestuwd met een magnetische aandrijving.

Dit zal op lage snelheid gebeuren.” Als alles goed gaat, dan komt er in 2019 een volledig operationeel testtraject van meerdere kilometers. De locatie is nog onbekend.

Realisatie vervoerssysteem

Houter vertelde tijdens zijn presentatie dat het in 2021 zelfs al mogelijk zou moeten zijn om een operationeel een Hyperloop-vervoerssysteem te realiseren in Europa. Een hyperloopnetwerk in Europa zou betekenen dat men over een heel continent met hetzelfde gemak kan reizen waarmee men nu door een grote stad reist met de metro.

Gedacht wordt aan een verbinding tussen Amsterdam en Parijs, met aftakkingen tussen Lille, Brussel, Antwerpen en Rotterdam. Deze op -en afritten maken het mogelijk dat ze de snelle verbindingen tussen Amsterdam en Parijs niet verstoren, maar kunnen invoegen op de hoofdroute op een moment dat ze de andere vervoerswijzen niet in de weg zitten.

Met een hyperloop netwerk in Nederland zal de Randstad in minder dan een half uur te bereiken zijn vanuit alle uithoeken van het land. De hyperloop kan volgens Houter grote steden ontlasten doordat men in de grote stad kan werken, maar veel verder weg kan wonen door de veel snellere verbinding voor forenzen.

Hoewel minister Schultz van Haegen verwacht dat realisatie in 2021 “wat snel is”, is het volgens haar niet onmogelijk. “Als ze in staat zijn om aan te tonen dat de Hyperloop veilig is en dat het functioneert, dan zou dit misschien wel kunnen.”

Bestaande spoorinfrastructuur

Het Hyperloop-vervoersconcept is zowel geschikt voor passagiers als goederen. Het is daarom volgens de minister zaak om hier haast mee te maken. “Als bijvoorbeeld Hamburg het eerste Hyperloop-vervoerssysteem lanceert, dan zullen alle schepen naar deze haven gaan.

Het is belangrijk voor Nederland om de eerste te zijn.” De minister vergeleek de bedenkers van de testfaciliteit met pioniers als Anthony Fokker en Albert Plesman. “Ook zij konden een eeuw geleden niet voorzien wat hun luchtvaartinnovaties teweeg zouden brengen.”

Dat er al bestaande spoorinfrastructuur in Nederland ligt, hoeft volgens de bewindsvrouw geen belemmering te zijn. “Het moet niet zo zijn dat wij als overheid zeggen dat we niet met een innovatie aan de slag gaan, omdat we bijvoorbeeld al geld in de HSL hebben gestoken.

Competitie is goed voor iedereen. Als er een sluitende business case is voor de Hyperloop, dan verwacht ik dat we hierin gaan i...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Overijssel, Gelderland en Flevoland overwegen samenvoegen concessies

3 provincies gaan onderzoeken of ze kunnen samenwerken met de grensoverschrijdende OV-concessies.

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland gaan onderzoeken of ze zeven huidige concessies in Oost-Nederland kunnen samenvoegen in drie grote, provinciegrens overschrijdende concessies.

Daarvoor zijn ze een verkenning gestart. De provincies willen de concessies zo inrichten dat ze beter passen bij de vervoersstromen van reizigers. Momenteel worden de grenzen van de concessies met name bepaald door de provinciegrenzen, terwijl reizigers net zo gemakkelijk van provincie naar provincie reizen.

2020

Wanneer de concessiegrenzen worden aangepast, zal in 2020 deze eerste grote concessie worden aanbesteed. Het gaat dan om de concessie Noord, waarvan een deel van de huidige concessie Veluwe, IJsselmond, mogelijk Lelystad en een groot deel van Midden Overijssel onderdeel kunnen uitmaken. Daarbij gaat het alleen maar over het traditionele busvervoer. Eventuele aanvullende systemen vallen buiten de concessie.

De andere concessies zijn Zuid en Oost. Die laatste concessie zou in moeten gaan in 2023. Daarvoor wordt moenteel nog onderzocht of dit een multimodale concessie blijft, waarbij het bus- en treinvervoer samen worden aanbesteed. Naar verwachting wordt in 2019 of 2020 besloten of de lijnen nog samen worden aanbesteed of toch worden gesplitst.

Verkenning

De provincies geloven dat het juist nu zinvol is om de concessies te herzien en bundelen daarom hun krachten. Er lopen een aantal concessies tegelijkertijd af en in Flevoland en Overijssel zijn al zeer positieve ervaringen opgedaan met gezamenlijk aanbesteden. Bovendien sluit dit goed aan op de nieuwe OV visie van de provincies.

Hierdoor hopen ze de uitdagingen voor het busvervoer in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, namelijk de vraag voor meer flexibiliteit in de concessie om uitvoering te geven aan de nieuwe OV koers en de te verwachten innovatie in het openbaar vervoer én de invoering van zero emissie.

De Gedeputeerde Staten van Gelderland en Overijssel hebben inmiddels al besloten te starten met de verkenning voor een gezamenlijke aanbesteding; in Flevoland gebeurt dit op...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


OV loket: procedure teruggeven geld aan reiziger te ingewikkeld

ov loket ov9292 9292ovTeruggeven van geld aan reizigers gaat volgens het OV Loket veel te ingewikkeld.

Vervoerders dienen het gemakkelijker te maken om aan reizigers geld terug te geven wanneer zij te veel betaald hebben voor hun rit of wanneer ze bijvoorbeeld vertraging hebben opgelopen. Dat vindt het OV loket, de ombudsman voor het openbaar vervoer, op basis van een rapportage over het eerste kwartaal van 2017.

OV Loket vindt teruggave geld aan reizigers te lastig

Momenteel moeten reizigers bijna altijd het initiatief nemen om geld terug te krijgen, terwijl vervoerders zelf weinig actief zijn.

Automatisch geld teruggeven

De ombudsman roept vervoerders op om reizigers in dit geval klantvriendelijker te benaderen. Met behulp van data zou het namelijk mogelijk moeten zijn om restituties meer automatisch en op initiatief van de vervoerder in gang te zetten. Waar dat nog niet tot de mogelijkheden behoort, wil het OV loket dat de systemen en processen in ieder geval versimpeld en versneld worden, zodat reizigers makkelijker gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om geld terug te vragen.

Bovendien moet dit ook meer collectief geregeld worden, bijvoorbeeld via landelijke regeling ‘Geld Terug bij Vertraging’ als een reiziger met verschillende spoorvervoerders reist. Nu kijken vervoerders louter naar de vertraging op het eigen traject – en als die minder is dan 30 minuten vindt geen restitutie plaats – in plaats van naar de totale vertraging die een reiziger heeft opgelopen bij aankomst op zijn eindbestemming.

Restitutie

Reizigers hebben het recht om geld terug te vragen wanneer hun abonnement bijvoorbeeld niet goed werkt, als de apparatuur voor de OV-chipkaart niet functioneert of bijvoorbeeld wanneer verkeerde bedragen worden afgeschreven door verkeerd ingestelde haltes.

Tevens mag een reiziger geld terugvragen wanneer hij vergeet uit te checken. Maar het kan ook liggen aan eigen slordigheid van de reiziger, erkent het OV loket.

In het overgrote deel van de gevallen gaat het echter om technische problemen of verwarrende situaties, bijvoorbeeld met in- en uitcheckapparatuur van verschillende vervoerders op hetzelfde perron. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid meer bij de vervoerders, dan bij de reizigers.

“Zij moeten dan hun uiterste best doen om reizigers op een eenvoudiger manier hun geld terug te geven”, aldus het OV loket. “Pr...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

BCTN Terminal Geel officieel geopend

GEEL(B) - BCTN breidt het netwerk van terminals uit in België. In Geel heeft BCTN een dedicated terminal gebouwd voor BP. Met een oppervlakte van 2,6 hectare biedt deze terminal voldoende ruimte om het gehele volume van BP containers af te handelen.

“Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook andere volumes uit de regio, Geel, Laakdal, via deze terminal zullen worden afgehandeld, aldus Wim Busser, Purchase & Support Director binnen BCTN. Voor de aanlevering en afvoer van de containers wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van barges van BCTN Meerhout.

De eerste ideeën voor deze nieuwe terminal zijn in 2016 ontstaan. September 2016 is de met de aanvraag van de benodigde vergunningen gestart. Met de aanleg is half maart gestart 2017 en op 20 mei 2017 is de terminal in gebruikgenomen.

Voor het laden en lossen van de containers is gekozen voor een Mantsinen kraan van het type R200. Deze kraan is voorzien van een duurzame elektrisch-hydraulische aandrijving, waardoor deze een enorme CO2 reductie bereikt ten opzichte van een traditionele diesel-hydraulische aandrijving.

 

Doordat de terminal naast het BP terrein li...

 

Bron: www.transport-online.nl

Ongeluks spoorwegovergang Harlingen in zomer opgeheven

spoorwegovergang ov9292 9292ov openbaar vervoerEen gevaarlijke spoorwegovergang bij Harlingen wordt binnenkort opgeheven en vervangen door een brug.

HARLINGEN - De spoorwegovergang bij Harlingen waar eerder dit jaar twee ernstige ongelukken gebeurden, wordt opgeheven. Spoorbeheerder ProRail en de boer van wie de overweg is, hebben hierover woensdagmiddag een akkoord getekend. Naar verwachting is de klus deze zomer klaar.

Spoorwegovergang bij Harlingen in de zomer opgeheven

Op 27 maart kwamen een vader en zoon om toen de auto waarin ze zaten in botsing kwam met een trein. De maand ervoor was er ook een aanrijding met een lichtgewonde en grote blikschade als gevolg.

In plaats van de overweg zonder spoorbomen aan de Oude Trekweg komt er een nieuwe weg met een brug waarover naar de boer kan worden gegaan. ProRail betaalt de aanleg en de boer blijft eigenaar van de weg. Over de kosten worden geen mededelingen gedaan.

ProRail-baas Pier Eringa is blij met de samenwerking met de boer. "We willen het aantal overwegen terugdringen, te beginnen met de meest onveilige, maar het liefst helemaal geen overwegen meer. De veiligste overweg is namelijk geen overweg.''

In ons land zijn nu 120 openbare overwegen die niet beveiligd zijn met bomen en bellen. ProRail beschouwt die als onveilig en niet meer van deze tijd. Om ze op te heffen is een potje van 35 miljoen euro beschikbaar. De particuliere overweg van de boer in Harlingen hoort daar dus niet bij en ProRail betaalt in dit geval uit een ander programma voor de veiligheid van overwegen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid do...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Schilders Infraspeed gered uit bakje onder HSL-brug

Twee schilders van de aannemer Infraspeed zijn dinsdag door de brandweer gered uit een schildersbakje onder de HSL-brug over het Hollands Diep. Vanwege de reddingsoperatie werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd.

De brandweerlieden van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond moesten abseilend van de HSL-brug om de schilders uit onder de brug vandaan te halen. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

Reddingsactie

Na enkele uren wist de brandweer de mannen te bevrijden uit hun benarde positie. Het was een gecompliceerde operatie, omdat de mannen midden onder de brug hingen. Voor de zekerheid waren boten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappijen Rijkswaterstaat dicht in de buurt.

Infraspeed is een consortium dat bestaat uit grote bedrijven als de Koninklijke BAM Groep en Siemens. Het consortium Infraspeed beheert de HSL-Zuid in opdracht v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Zelfmoord op het spoor neemt af door preventie

zelfmoord ov9292 9292ovDoor preventie is zelfmoord op de rails gelukkig aan het afnemen.

Preventieve maatregelen op het spoor om zelfmoord te ontmoedigen hebben ertoe geleid dat op risicolocaties het aantal zelfdodingen met dertig tot veertig procent is afgenomen. Dat blijkt uit de evaluatie van de aanpak door ProRail, die hier sinds 2010 aan werkt.

Zelfmoord op het spoor verminderd

De spoorbeheerder heeft de bevindingen uit de evaluatie verwerkt in het nieuwe programma ‘Suïcidepreventie, afhandeling en nazorg op het spoor 2017-2021’. Demissionair staatsscretaris Sharon Dijkma van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor veertien miljoen euro vrijgemaakt. Dat meldt zij in een schrijven aan de Tweede Kamer.

Risicolocaties

Het nieuwe programma bevat de werkstromen registratie, effectmeting en analyse, kennismanagement, preventieve maatregelen, verkorten van de afhandeltijd en verlenen van nazorg. In de afgelopen jaren heeft ProRail op risicolocaties diverse preventieve maatregelen genomen zoals antiloopmatten, schrikverlichting en borden die verwijzen naar 113 Zelfmoord preventie voor directe hulp.

Omdat uit de evaluatie bleek dat dit heeft geleid tot een reductie van dertig tot veertig procent van het aantal zelfdodingen, worden deze maatregelen in het nieuwe programma op meer plekken langs het spoor voortgezet.

Dijksma schrijft in haar brief over een pilot in Brabant, waarbij ProRail technische maatregelen nam op de baanvakken Eindhoven-Deurne en Eindhoven-Heeze. In deze regio zijn ook afspraken gemaakt met onder meer GGZ-instellingen. Het aantal zelfdodingen langs de vrije baan is met deze aanpak flink afgenomen. Wel heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar de overwegen op deze baanvakken.

Afhandelingstijd

Overwegen zijn in heel Nederland het meest gebruikte toegangspunt voor zelfdodingen op het spoor. ProRail ontwikkelt daarom innovatieve, specifieke oplossingen voor overwegen. Er worden proeven gestart met cameratoezicht op afstand en directe opvolging door incidentbestrijders of beveiligingsdiensten en het toepassen van blauw licht.

Het programma richt zich daarnaast op het verkorten van de afhandelingstijd van een zelfmoord. Op dit moment bedraagt deze afhandeling gemiddeld 2,5 uur. De...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

RET en HTM behouden tot 2034 concessies in Den Haag en Rotterdam

In Rotterdam en Den Haag houden HTM en RET hun concessies van het busvervoer.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft besloten definitief het busvervoer in Rotterdam en Den Haag in te besteden. Dat is woensdag besloten. De vorige busconcessies in deze steden werden nog door openbare aanbesteding gegund, maar door deze inbesteding mogen de vervoerders hier in ieder geval tot aan 2034 het vervoer blijven verzorgen.

Tegenwoordig mogen de grote steden weer zelf kiezen of ze het openbaar vervoer aan- of inbesteden.

Duurzaam busvervoer

Peters legt uit dat het uitdagend was om aan alle eisen van de MRDH te voldoen, omdat ze niet veel meer extra subsidie wilden geven, maar wel een ambitieus plan vroegen voor de omslag naar zero emissie.

De Metropoolregio heeft de ambitie dat de stadsbussen 100 procent uitstootvrij moeten zijn. Daarom is de concessie nu 15 jaar, zodat de RET ook de ruimte heeft om grote investeringen te doen. De vervoerder gaat 105 elektrische bussen inzetten en 110 hybride bussen.

Bijna de start van de nieuwe concessie in december 2019 zet RET meteen 55 elektrische bussen in de binnenstad van Rotterdam en Schiedam en Vlaardingen. “Dat zijn de meest vervuilde gebieden”, aldus Peters. De transitie naar zero-emissie verloopt hier in vier stappen: 55 bussen in 2020, 50 bussen in 2022, 50 bussen in 2025 en de laatste 110 bussen uiterlijk in 2030.

Trambovenleiding

Ook HTM stapt over op elektrisch vervoer; als eerste met een pilot met 8 bussen. “HTM heeft als oudste trambedrijf van Nederland alle expertise in huis om elektrische bussen in de komende jaren geleidelijk en succesvol te introduceren”, aldus Bierman. “Net zoals we dat in de afgelopen jaren deden met de modernste stadstram in ons land.

Vooruitlopend hierop laten we binnenkort in Den Haag het eerste prototype zien van een elektrische bus die zichzelf binnen een paar minuten oplaadt aan de bovenleiding van onze tram.” In Den Haag verloopt de transitie in drie stappen: 17 bussen in 2021, 45 bussen in 2024 en 53 bussen in 2025.

MRDH

De MRDH is tevreden over de gemaakte afspraken. “Samen met mijn collega’s Lennart Harpe en Dick van Sluis hebben wij goede afspraken gemaakt met HTM en RET”...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


HRI steunt oproep topman ProRail voor uitbreiding spoornetwerk

hri ov9292 9292ovHet spoornetwerk moet worden uitgebreid, vindt het HRI.

De Nederlandse overheid moet geld vrijmaken voor een robuuste uitbreiding van het Nederlandse spoorwegennet.

Extra rails, snellere treinen, hogesnelheidswissels en bredere perrons zijn nodig om het groeiend aantal treinreizigers in de toekomst adequaat te kunnen vervoeren.

HRI voor uitbreiden spoornetwerk

Hiervoor pleit Holland Rail Industry (HRI), de branchevereniging voor ontwerpers, leveranciers en bouwers van de spoorwegsector. HRI steunt daarmee de oproep die ProRail-topman Pier Eringa hiertoe eerder deed.

Vernieuwing spoor

“Eringa verklaarde dat het realiseren van de wensen van ProRail een politieke keuze is,” zegt HRI-voorzitter Erno Chevallier. “Wij roepen de politiek en het nieuwe kabinet hierbij op om de durf te hebben om nu te investeren in het spoorwegennet, anders lopen we al snel tegen de limiet van onze spoorcapaciteit aan.

Juist nu het economisch weer wat beter gaat met Nederland, is dit het moment bij uitstek om verstandig, duurzaam en bestendig te investeren in de railinfrastructuur. Ons land zal daar de komende decennia van profiteren.”

De toeleveranciers voor de railinfra staan in de startblokken om een begin te maken met de vernieuwing aan het spoor. Chevallier: ”Wij kunnen dit op innovatieve en duurzame wijze uitvoeren. Op het moment dat de politiek geld beschikbaar stelt, kunnen wij morgen beginnen.

Wij beschikken over alle elementaire kennis en expertise van diverse systemen en producten. Van die kennis is de afgelopen jaren bij diverse projecten wereldwijd gebruik gemaakt.”

Meer en snellere treinen

ProRail en HRI gaan binnenkort om tafel om gezamenlijke projecten te onderzoeken op het gebied van duurzaamheid, innovatie, marktontwikkeling en samenwerking en risico’s. Het is een goede ontwikkeling dat opdrachtgever en leveranciers uit de railbranche de dialoog aangaan om gezamenlijke kansen te definiëren voor een gezonde en duurzame sector.

Meer en snellere treinen zullen de mobiliteit van burgers vergroten en de reistijd verkorten. Ook nemen vertragingen af, waardoor de doorstroming verbetert. De aansporingen van ProRail en HRI sluiten aan bij de conclusies in het recente rapport “Kiezen voor een goed spoor”, van 31 maart in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hierin staat dat de mobiliteit in Nederland tot 2030 toeneemt met 12 tot 23 procent. Het aantal reizigerskilometers per trein groeit met 26 tot 32 procent. Volge...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

China komt met 110 miljard voor zijderoutes

De Chinese president Xi Jinping heeft zondag ruim 110 miljard euro extra toegezegd voor projecten om nieuwe handelswegen te ontsluiten tussen Azië, Europa en Afrika. Hij deed dat zondag in Peking aan het begin van een tweedaagse topconferentie die in het teken staat van zijn initiatief 'Gordel en Weg', dat ook de 'Nieuwe Zijderoute' wordt genoemd.

Peking is even van luchtvervuiling ontdaan en alles is opgepoetst voor de top die bijna dertig presidenten en regeringsleiders en tientallen andere afgezanten naar China heeft gebracht. Xi lanceerde zijn plannen voor kolossale infrastructuurprojecten in 2013.

De 'zijderoute' verwijst naar de handelsroutes tussen Europa, het Midden-Oosten en China die van de klassieke oudheid tot in de middeleeuwen werden gebruikt. De moderne routes die de Chinese leiding voor zich ziet, lopen door en naar landen waar nu bijna twee derde van de wereldbevolking woont. Veel landen langs de routes zijn arm en zien reikhalzend uit naar Chinese miljarden.

Maar westerse mogendheden zijn achterdochtig over Xi's projecten. Ze zouden vooral de Chinese export en invloed bevorderen. Van de zeven vooraanstaande westerse economieën die samen de G7 heten, stuurde alleen Italië zijn regeringsleider, Paolo Gentiloni, naar de top. Bovendien weigerden EU-landen zondag een g...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Nederlandse spoor kwetsbaar doordat treinen over enkelspoor rijden

enkelspoor ov9292 9292ov openbaar vervoerDe infrastructuur van het spoor is ontzettend verouderd, want de treinen moeten nog over enkelspoor rijden. Dan is er geen enkele uitwijk mogelijkheid meer bij een calamiteit.

Het Nederlandse spoor is kwetsbaar doordat we treinen over enkele sporen laten rijden. Op veel bestaande verbindingen is geen ruimte meer voor groei.

Daarom moeten er zo snel mogelijk concrete plannen op tafel komen voor vernieuwing van het Nederlandse spoorwegennet.

Enkelspoor erg kwetsbaar

Deze oproep doet voorzitter Erno Chevallier van Holland Rail Industry, de brancheorganisatie van de spooraannemers en andere toeleveranciers van de railindustrie, aan de politiek. “Als de wil er is, kan het best snel. Wij staan klaar.”

Geen ruimte meer voor groei

“De capaciteit van het bestaande spoor is opgerekt”, meent de HRI- voorzitter. “Op veel bestaande tracé’s is geen ruimte meer voor groei. Het treinverkeer dreigt vast te lopen, door het enkelspoor, zeker nu het aantal treinreizigers steeds verder toeneemt. We maken onszelf kwetsbaar door veel treinen over enkelspoor te laten rijden.

Het kan op papier wel, maar kleine verstoringen leiden zo tot grote vertragingen en overlast voor veel treinreizigers.” Een treinreiziger opperde onlangs in een artikel in De Telegraaf om extra spoorlijnen aan te leggen naast de bestaande, zodat treinen met pech daar naar toe kunnen uitwijken. “Een prima idee,” vindt Chevallier. “Op slimme plekken moeten meer rails komen.”

Meer rails zijn ook een oplossing voor het onderhoud, dat nu noodgedwongen in de nachtelijke uren plaatsvindt, als er geen treinen rijden. Het ingezette onderhoudsmaterieel is echter duur, zeker als dit maar enkele uren per dag kan worden gebruikt.

“Dit maakt nachtelijk onderhoud niet alleen veel duurder; voor bedrijven wordt het ook steeds lastiger om personeel te vinden dat in de nachtelijke uren wil werken,” meent Chevallier.

Spoorvernieuwing blijft achter

Natuurlijk is er de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in het spoor, geeft hij toe. “De Betuwelijn is aangelegd, het traject Amsterdam-Utrecht werd viersporig en bij Utrecht is nu een nieuwe spoorbrug in aanbouw. Maar er is meer nodig. Ook het enkelspoor moet worden aangepakt.

De lange termijn-visies die er de afgelopen jaren gemaakt zijn moeten nu vertaald worden in concrete plannen. Er ging jarenlang veel geld naar de vernieuwing van stations, maar de spoorvernieuwing bleef achter. Hierdoor is er een kaalslag bij de toeleveranciers ontstaan, die met de nodige ontslagen gepaard ging.”

“Met een viltstift moet op de spoorkaart van Nederland worden aangekruist waar over 5 tot 10 jaar bijvoorbeeld vier sporen moeten liggen. En we zouden moeten vastleggen dat we binnen 5 jaar 20% van het onderhoud aan het spoor overdag gaan uitvoeren.”

Politieke wil

Nederlandse spooraannemers zijn experts op het gebied van de instandhouding van het spoor en het voorspellen van dreigende storingen door het ontwikkelen van onderhoudsprogramma’s, zegt Chevallier. Vernieuwing van het enkelspoor leidt tot uitbreiding van expertise en kennis van de railinfra-sector. Een stabiele thuismarkt is daarbij essentieel.

“Als we hier hoogwaardige exportproducten ontwikkelen wordt onze economie daar sterker van. En die technologische oplossingen kun je vervolgens in het buitenland toepassen en inzetten.”

Innovatieve onderhoudscontracten zijn een voorbeeld van hoogwaardige systemen die ProRail en de spooraannemers ontwikkelden. Hierbij krijgen onderhoudsaannemers veel vrijheid bij het uitvoeren van onderhoudsprocessen aan het spoor, mits ze zich aan bepaalde voorwaarden houden. “Een eis kan bijvoorbeeld zijn dat wissels 95 tot 98 procent van de tijd in werking moete...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Hoger loon en meer vaste banen bij ProRail

Bij ProRail gaan de werknemers een hoger loon krijgen.

Werknemers van spoorbedrijf ProRail krijgen de komende tijd in totaal 5 procent meer loon. Daarnaast worden inhuurcontracten bij het bedrijf bij structurele werkzaamheden omgezet in vaste banen, meldde vakbond FNV Spoor donderdag.

De afspraken zijn vastgelegd in de cao die de FNV voor de circa 4000 werknemers van ProRail heeft afgesproken. Die loopt tot 1 juli 2019 en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart dit jaar in.

Behalve over de loonsverhoging en de extra vaste banen, zijn afspraken gemaakt die de werkdruk moeten verlagen. Daarbij gaat het om afspraken over de personeelsbezetting op kanto...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Onderzoek naar veiligheid spoorwegovergangen

spoorwegovergangen ov9292 9292ovEr gaat onderzoek worden gedaan naar de veiligheid van spoorwegovergangen.

DEN HAAG - De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een breed onderzoek doen naar de veiligheid van spoorwegovergangen in Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek is een aantal recente ongelukken op overgangen, zoals eind maart in Harlingen waarbij een vader en zijn zoontje om het leven kwamen.

Spoorwegovergangen onderzoek veiligheid

De raad wil met het onderzoek achterhalen of en hoe de veiligheid op spoorwegovergangen verbeterd kan worden en hoe de aangekondigde sanering van onbewaakte overwegen verloopt. Naar die onbewaakte overgangen liep eerder al een onderzoek en spoorbeheerder ProRail heeft laten weten helemaal van onbewaakte overwegen af te willen.

Het gaat nu om een zogeheten themaonderzoek van de onderzoekraad, waarbij de precieze onderzoeksvraag en opzet van het onderzoek in de komende weken wordt bepaald. Het...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

FNV Spoor waarschuwt voor concurrentie door afstoten stationsretail

NS maakt een fout door de retail op de stations niet in eigen beheer te willen houden. NS heeft namelijk een sterke positie op het Nederlandse spoor en dat komt deels omdat NS vastgoed op de stations bezit, stationsretail in eigen beheer heeft en zich bezighoudt met het rijden van treinen.

Stationsretail niet afstoten

Welk doel heiligt het middel van de directie van Nederlandse Spoorwegen (NS) om één van zijn meest winstgevende bedrijfsonderdelen af te stoten, vraagt Henri Janssen, bestuurder van vakbond FNV, zich af in een column.

Winst

NS maakt met de winkels en de horeca op de stations jaarlijks ruim 70 miljoen euro winst. Mooi voor de Nederlandse schatkist, maar ook mooi voor de positie van NS ten opzichte van de buitenlandse concurrentie in ons land. Deze winst in combinatie met het bezit en eigen exploitatie van de stations inclusief de Retail biedt NS de bescherming die het in de toekomst nodig heeft tegen de vijandige buitenlandse concurrentie op en om het spoor.

Wat doet NS? NS neemt dus uit eigen beweging afscheid van 3000 werknemers en van diverse succesvolle Retail formules en daarnaast biedt NS vrijwillig niet meer mee op regionale concessies. Hierdoor zorgt de directie van NS er vrijwillig voor dat de buitenlandse concurrentie steeds steviger in positie op het Nederlands spoor komt.

Hierdoor zullen deze concurrenten in 2025 ook beter instaat zijn om succesvol mee te bieden op ons hoofdrailnet. Mocht het kabinet besluiten dat NS het HRN niet meer onderhands gegund wordt, dan heeft NS de deur al wagenwijd voor deze concurrenten open gezet. En zo wordt door de eigen directie een oer-Nederlands bedrijf in de etalage gezet.

Buitenlandse concurrentie

In Nederland azen deze buitenlandse staatsbedrijven, zoals Deutsche Bahn dochter Arriva en namens de Fransen Veolia Transdev, op de positie van NS. Zij pleiten voor het opknippen van het hoofdrailnet. Beiden bedrijven zijn in talloze Europese landen actief en zelfs buiten Europa.

Daarbij worden agressieve overnames niet geschuwd. In Engeland heeft het opknippen van het spoornet geleid tot torenhoge prijskaartjes en veel overstappen. Men komt daar nu van terug. In Duitsland en Frankrijk piekeren ze er niet over om het railnet op te knippen, daar weten ze wel beter.

NS is een mooi en goed presterend Nederlands bedrijf. Laten we daar zorgvuldig mee omgaan. Voor je het weet worden beslissingen over ons Nederlands openbaar vervoer over het spoor gemaakt in Berlijn of Parijs. En is de reiziger de dupe. Nog even en Nederland ga...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Arnhemse trolleybussen van Breng volledig gemoderniseerd

trolleybussen ov9292 9292ov openbaar vervoerIn Arnhem zijn de trolleybussen van Breng helemaal gemoderniseerd.

De trolleybussen van Breng in de regio Arnhem is volledig gemoderniseerd. Met de laatste levering van 10 voertuigen rijden er nu veertig moderne trolleybussen in Arnhem, Oosterbeek en Velp. De bussen van eerdere bouwjaren stromen de komende tijd uit.

Trolleybussen 2.0

Overigens stromen niet alle oude bussen uit. Er blijven er twee rijden voor de ontwikkeling van het project Trolley 2.0. Dit betekent dat de Arnhemse bussen zeker 10 kilometer te laten rijden zonder dat het voertuig aan de bovenleiding aangesloten is.

Bij een succesvolle proef worden deze vernieuwde bussen opgenomen in de dienstregeling. Voor dit project worden enkele miljoenen geïnvesteerd door Arnhem en de Euregio. Wanneer de trolleybussen los kunnen rijden van de bovenleiding, kunnen ze ook in de streek worden ingezet.

Trolleybussen zijn stil, milieuvriendelijk en zuinig in het verbruik van energie. Daarom zijn ze geschikt voor het vervoer in de stad en passen ze binnen de ambitie van de overheid om minder uitstoot te veroorzaken. Hermes-dochter Breng heeft 40 aardgasbussen in Arnhem en 180 aardgasbussen in de vestiginge...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Twee keer zoveel treinen op spoor

Het Nederlandse spoor moet aangepast worden. Het spoor moet geschikt worden voor twee keer zoveel treinen, die korter op elkaar rijden met veel hogere snelheden. Dat stelt Pier Eringa, president-directeur van ProRail, in een interview met De Telegraaf.

"De spoortechniek dateert op veel plekken van net na de oorlog. Vergelijk het met de zwart-wittelevisie. We moeten met onze tijd mee, ook qua kennis. In Duitsland worden waterstoftreinen, die hun eigen elektriciteit opwekken, al getest. Nederland mag niet achterblijven. Binnenkort openen we ook hier een testtracé voor autonome treinen. Daar gaan we mee aan de slag.”

Eringa wil onderhoud ook overdag uitvoeren. "Nu wordt dubbelspoor bij werkzaamheden stilgelegd, maar er kan soms best één spoor openblijven. We moeten slimmer omgaan m...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


ProRail vraagt om advies over simulatietool voor ERTMS

simulatietool ov9292 9292ov ns24.nl openbaar vervoerEen simulatietool is nodig om te beoordelen of het ERTMS goed is geconfigureerd.

ProRail is op dit moment bezig met een vooronderzoek naar een simulatietool dat kan beoordelen of het spoorbeveiligingssysteem ERTMS op de juiste wijze is geconfigureerd. Het is de bedoeling dat het hulpmiddel de omgeving van de machinist nabootst.

Simulatietool nodig voor ERTMS

ProRail vraagt spoorbedrijven om hierover mee te denken via een marktconsultatie. De consultatie is ter voorbereiding van een Europese aanbesteding.

Marktconsultatie

ProRail wil de marktconsultatie gebruiken om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om ERTMS-ontwerpen te beoordelen en wat de kosten daarvan zijn. De marktconsultatie zorgt er volgens de spoorbeheerder voor dat een toekomstige uitvraag “goed aansluit op de mogelijkheden die de markt biedt”.

Nederland gaat de komende jaren ERTMS op grote schaal uitrollen. Dit betekent dat de komende jaren een aantal baanvakken naar ERTMS omgebouwd gaan worden. Bij toepassing van ERTMS Level 2 staan er geen lichtseinen meer langs de baan. In plaats daarvan onderhoudt een trein verbinding met het Radio Block Center (RBC).

Treinpositie

De trein stuurt zijn positie naar die RBC en deze stuurt een toestemming om te gaan rijden (een Movement Authority) naar de trein, inclusief de maximale snelheid en het hellingprofiel. Deze gegevens worden aan de machinist op de Driver Machine Interface (DMI) getoond. Deze gegevens worden ook door de trein gebruikt om te remmen.

Om het ontwerp van een object in de spoorinfrastructuur te kunnen beoordeling op gebruik en veiligheid...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Syntus bestelt 9 elektrische bussen voor Amersfoort en Almere

De provincie Utrecht en Almere krijgen via Syntus er negen elektrische bussen bij.

Syntus heeft negen elektrische bussen besteld voor de concessies provincie Utrecht en Almere. Daarvan zullen er twee worden ingezet in Amersfoort en de rest in Almere. Het zijn de eerste elektrische bussen die Syntus standaard in de dienstregeling gaat inzetten, al testte de vervoerder vorig jaar als proef een maand lang een waterstofbus tussen Arnhem en Apeldoorn.

Impact milieu

“Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid de impact op het milieu te verminderen”, aldus Cees Anker, algemeen directeur bij Syntus.

“Er is sprake van een sterk stijgende vraag naar elektrisch en emissievrij vervoer. Provincies, vervoerregio’s en rijksoverheid hebben afgesproken dat de nieuwe bussen die vanaf 2025 worden ingezet, alleen nog maar bussen zijn die vrij zijn van schadelijke uitlaatgassen.

Met de aanschaf van deze elektrische bussen heeft Syntus de volgende stap gezet naar emissievrij vervoer. De inzet van deze elektrische bussen past bij de visie van Syntus als dochteronderneming van Keolis op duurzame mobiliteit.”

De concessie van Syntus voor het streekvervoer ging afgelopen december in en heeft een duur van zeven jaar. De nieuwe concessie in Almere start komende december en is gegund voor tien jaar. De vervoerder heeft voor beide concessies in de offertes al beloofd om met enkele elektrische bussen te gaan rijden. Zo wordt een begin gemaakt richting de afspraak dat in 2025 alle nieuwe bussen elektrisch moeten r...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Groengasbus goede oplossing voor transitie zero emissie

groengasbus ov9292 9292ov openbaar vervoerEen groengasbus is erg milieuvriendelijk en een goede richting voor het OV in ons land.

Een CNG-bus op groengas is een betaalbaar en milieuvriendelijk alternatief voor dieselbussen in de aanloop naar de transitie richting een OV-sector waarin louter zero emissie-bussen rijden.

Een groengasbus is namelijk nauwelijks duurder dan een dieselbus, maar bereikt wel een flinke vermindering in de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit blijkt uit een analyse van PitPoint en MAN.

Groengasbus prima oplossing milieu

Transitie

Omdat de groengasbussen meteen kunnen worden ingezet, zijn zij volgens PitPoint een goede oplossing in de aanloop naar het jaartal 2025. Vanaf dat moment moeten alle nieuwe bussen volledig zero emissie zijn.

Daarom beraden veel vervoerders zich nu al op de inzet van elektrische bussen. Batterij-elektrische bussen lijken door de meeste vervoerders te zijn uitgekozen als de bussen van de toekomst en op verschillende plaatsen in Nederland rijden zelfs al enkele elektrische OV-voertuigen.

Problematisch blijft echter de hoge aanschafprijs van een elektrische bus. Hoewel concessieverleners van busvervoerders verlangen dat zij al een begin maken met de transitie richting zero emissie, stellen zij niet of nauwelijks extra geld beschikbaar voor deze bussen.

Daardoor vallen vervoerders nu terug op oplossingen waarbij zij enkele volledig elektrische bussen kopen en verder alleen dieselbussen. Smets: “Eigenlijk zou de politiek meer geld beschikbaar moeten stellen om de transitie naar zero emissie te versnellen.”

CNG-bussen

PitPoint en MAN zien de groengasbus als een goede tussenstap in de richting naar volledig elektrisch. Vervoerders krijgen namelijk in een aanbesteding wel punten voor deze bussen omdat ze beter zijn voor het milieu dan dieselbussen, maar de vervoerders worden niet geconfronteerd met de hoge kosten voor elektrisch vervoer.

“Hiermee geven bedrijven op een economisch verantwoorde wijze invulling aan het zogenoemde zero emissie bestuursakkoord”, aldus Smets.

De TCO van de groengasbus kan om twee redenen concurreren met die van een dieselbus. Ten eerste is de restwaarde van de bussen aantrekkelijker geworden, omdat onder meer in Zuid- en Oost-Europa de vraag naar Nederlandse CNG-bussen toeneemt.

Verder is gebleken dat de onderhoudskosten van een groengasbus minder hoog uitvallen dan vaak wordt gedacht, namelijk tussen de 0 en 10 procent hoger dan bij diesel. Eerder werd dit nog geschat op 30 procent. “De betrouwbaarheid van de motor is veel groter dan gedacht”, verklaart Smets. “Er is minder sprake van uitval of revisie.”

Uitstroom

CNG-bussen op groengas zijn nu ook een betere keuze, vanwege de nieuwe opbouw van de gasstations van Pitpoint. Die zijn tegenwoordig modulair van opbouw en volgen de uitstroom van de busvloot gefaseerd. “Dit biedt een oplossing voor de lock-in op groengas-bussen op het toekomstige moment dat zero-emissiekosten competitief zijn”, legt Jan Theo Hoefakker uit.

Hij is managing director Public Transport bij PitPoint. “Er hoeft immers geen desinvestering plaats te vinden op zowel de bussen als het CNG-station. Beide kunnen uitstromen uit de eerste concessie en gezamenlijk weer instromen in een an...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

3D-simulator brengt gedrag op spoorwegovergang in kaart

Movares heeft voor ProRail een overwegsimulator ontworpen. Met behulp van de simulator kan het gedrag worden onderzocht van gebruikers van spoorwegovergangen. De resultaten van deze simulatie kunnen in de praktijk worden toegepast.

Het ingenieursbureau demonstreerde onder andere deze simulator tijdens RailTech Europe 2017. In de simulator wordt gebruikgemaakt van virtual reality en de FAME3d-rijsimulator van Movares. Er zijn twee simulatiemodellen, één voor voetgangers en fietsers en één voor auto’s en scootmobielen ontwikkeld.

Voor de voetgangers en fietsers wordt gewerkt met de HTC vive Virtual Reality bril. Die laatste werd tijdens RailTech Europe gedemonstreerd.

Simulator

De simulator is geschikt gemaakt voor het gebruik door meerdere testpersonen uit verschillende doelgroepen. Daarvoor is in de simulator een uitgebreid en gedetailleerd 3D-model van de omgeving geplaatst rondom vijf verschillende overwegen. Deze simulatie is compleet met voetg...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Tweede strike voor NS op HSL; verlies concessie dreigt

hsl ns24.nl ov9292 9292ovAls de NS het nog een keer slecht doet met de HSL raakt ze de concessie kwijt.

Staatssecretaris Sharon Dijksma beboet NS voor 1,25 miljoen euro. De vervoerder heeft de afspraken voor de zitplaatskans voor reizigers op de HSL en de reizigerspunctualiteit op dat traject niet gehaald.

HSL weg bij NS?

Ook ProRail wordt beboet voor een bedrag van 1,05 miljoen, omdat er een te hoog percentage treinen op de HSL niet op tijd arriveerde. Het is bovendien de tweede keer dat NS de afgesproken bodemwaarde voor de zitplaatskans niet haalt.

In het kader van het ‘three-strikes-out-principe’ raakt NS het HSL-vervoer kwijt als de vervoerder nog één keer faalt op de prestatie-indicator zitplaatskans op de HSL.

Daarvoor kreeg de vervoer vorig jaar een boete van een half miljoen euro. Dit geld moet ten goede komen aan de reiziger en Dijksma heeft aan consumentenorganisaties gevraagd hoe dat het beste gedaan kan worden.

NS-topman Roger van Boxtel is verbaasd dat de staatssecretaris heeft besloten een boete op te leggen. “We hebben begin vorig jaar al erkend dat het beter moet. Daar werken onze mensen sinds april vorig jaar iedere dag keihard aan, samen met ProRail én met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Een onafhankelijke review in opdracht van het ministerie liet vorig jaar zien dat iedere vervoerder deze problemen zou hebben op deze lijn. Juist daarom valt het rauw op ons dak als dit tot een boete leidt. We zullen dan ook bezien wat we tegen zo’n boete kunnen doen.”

HSL

In het rapport over de marktordening op het Nederlandse spoor werd ook al voorzichtig positief gesproken over de mogelijkheid om de HSL aan te besteden. Staatssecretaris Dijksma zei bovendien in een brief in 2015 al dat drie keer onderpresteren een indicatie is dat er iets substantieel mis is.

Daarbij liet ze wel weten dat een eventuele intrekking van de concessie altijd zorgvuldig moet gebeuren. Dijksma: “Als uit de nu lopende marktverkenning blijkt dat samenwerking met een andere vervoerder kan leiden tot een betere HSL verbinding voor reizigers, dan zal NS zich op deze samenwerking moeten voorbereiden. In de zomer is bekend of dit het geval is.”

Dijksma erkent dat er een stijgende lijn zit in de prestaties van NS en ProRail, maar op de hogesnelheidslijn gaat het nog niet goed genoeg. “Over de hele linie presteerden NS en ProRail in 2016 beter dan de jaren daarvoor.

Maar de HSL blijft helaas voor beiden een achilleshiel. Dit moet écht beter. Want net als op de rest van het spoor hebben reizigers op deze lijn recht op een trein die op tijd rijdt en een grote kans op een zitplaats.” Reizigers zijn overigens wel positief over het vervoer over de HSL en ook maken steeds meer reizigers gebruik van de IC Direct.

ProRail

ProRail wordt gestraft voor een bedrag van 1,05 miljoen euro, omdat op de HSL in 2016 minder treinen op tijd kwamen dan afgesproken. Ook meer goederentreinen reden niet op tijd, maar ProRail vond een boete daarvoor onrechtvaardig.

De slechte punctualiteit is namelijk deels veroorzaakt door werkzaamheden rondom Utrecht, op de Betuweroute en snelheidsbeperkingen op de Moerdijkbrug. Dijksma is het hiermee eens, maar benadrukt wel dat de spoorbeheerder er alles aan moet doen om te zorgen dat in 2017 meer goederentreinen op tijd rijden.

De boete zit ProRail-directeur Pier Eringa dwars. “Niet vanwege het geld maar door de reputatieschade die het oplevert. Het is deels een gevolg van een erfenis uit het verleden. Daar worden we nu voor gestraft. Met 78,6 procent van de hogesnelheidstreinen die op tijd reden, werd in 2016 niet aan de eis van 80 procent voldaan.

Daarom is ProRail ook niet tevreden over de prestaties van de treinen op de HSL en steekt daarom ook de hand ook in eigen boezem. We hebben beloften gedaan die we niet konden waarmaken. Dat doen we nu anders. Het moet dus beter en daar werken we samen met vervoerders hard a...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Spoor Deurne woensdag weer in gebruik

ProRail heeft de door een botsing beschadigde spoorweg bij Deurne (Noord-Brabant) gerepareerd, waardoor er vanaf woensdagmiddag weer treinen kunnen rijden tussen Deurne en Horst-Sevenum.

De goederentreinen mogen woensdag aan het einde van de middag weer over het herstelde spoor, vanaf 19.30 uur volgen de reizigerstreinen, zo heeft ProRail bekendgemaakt.

Bij Deurne was maandag een botsing tussen een goederentrein en een graafmachine. De aanrijding veroorzaakte veel schade op het spoor waardoor er geen rechtstreekse treinen reden tussen Eindhoven en Venlo. ProRail dacht zeker tot donderdagochte...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Goederentrein botst op graafmachine

graafmachine ov9292 9292ov ns24.nlBij Deurne is afgelopen maandag een goederentrein gebotst op een graafmachine, die vast kwam te zitten op het spoor.

DEURNE - Een botsing tussen een goederentrein en graafmachine bij Deurne heeft maandag veel schade veroorzaakt op het spoor. Omdat de graafmachine een stukje door de trein werd meegesleurd is een aantal bovenleidingen geraakt.

Graafmachine op goederentrein gebotst

Ook zijn drie portalen beschadigd waaraan de bovenleidingen aan hangen. Verder moeten de overweg en een deel van het spoor worden gerepareerd en is de grond en het spoorgrind vervuild met diesel van de graafmachine en olie van de trein.

Tussen Helmond en Horst-Sevenum rijden de hele dag geen treinen. "Het kost wel de hele dag om alles te repareren. Er moet ook onderzoek worden gedaan door de politie, ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport'', aldus ProRail.

Pier Eringa, president-directeur van ProRail, heeft de plek van het ongeluk maandag bezocht. Hij heeft namens ProRail laten weten geschrokken te zijn en alles op alles te zetten om treinen zo snel mogelijk weer te laten rijden.

De graafmachine kwam vast te zitten op het spoor. De bestuurder kon op tijd uit het voertuig stappen. Een paar wagons van de goederentrein bevatten chemische stoffen. Maar volgens de brandweer zijn de wagons niet beschadigd e...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl

Limburg dreigt Arriva met boete over hoge rituitval Maaslijn

De vervoerder heeft al twee korte termijn-maatregelen genoemd om de uitval tegen te gaan, maar die twee maatregelen voldoen niet, vindt de gedeputeerde. Arriva is tegelijkertijd wel degelijk van plan om extra capaciteit inzetten, maar dat moet nog goedgekeurd worden en kan op zijn vroegst pas per 1 september op het spoor gaan rijden.

Mackus: “Dit is te laat; dan hebben we een half jaar lang geen goed product voor de reiziger.”

Rituitval

De provincie Limburg gaat nu zelf bijhouden hoeveel treinen er uitvallen en dat kan dus leiden tot een boete voor de vervoerder. Maar de provincie heeft de vervoerder nog geen deadline gesteld wanneer het allemaal opgelost moet zijn.

“Het gaat vooral om de snelheid”, vertelt de gedeputeerde. “Arriva acteert normaal heel snel. Als zij nu doorpakken, dan gaan wij geen boete opleggen om het boete opleggen. We...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NS neemt maatregelen tegen te drukke weekendtreinen

weekendtreinen ov9292 9292ov openbaar vervoerDe veel te drukke weekendtreinen gaan worden aangepakt, aldus de NS. Zoals het verlengen van de treinen en het promoten van de eerste klasse.

NS heeft beloofd actie te ondernemen om zeer drukke weekendtreinen voortaan te voorkomen. De vervoerder wil in het weekend aan alle reizigers een zitplaats kunnen bieden.

Dit heeft de spoorvervoerder laten weten, nadat reizigersorganisatie Voor Beter OV vragen had gesteld over volle treinen van afgelopen weekend.

Weekendtreinen drukte aangepakt

NS wil treinen verlengen en de eerste klas promoten. De Maatschappij voor Beter OV had aan NS om uitleg gevraagd over de logistieke problemen van dit weekend, met name in de Randstad en bij Groningen/Enschede. Er vielen treinen uit en de overige treinen waren te kort.

NS zegt de klachten te herkennen en druk bezig te zijn met het onderzoek naar de problemen. In de tussentijd neemt NS alvast enkele maatregelen om verdere klachten in de toekomst te voorkomen.

Groter aantal reizigers

Uit een analyse van NS is gebleken dat het aantal reizigers dit weekend hoger was dan verwacht, waardoor er te weinig materieel was ingezet. “Dit kan en moet beter”, aldus de spoorvervoerder, die met spoed treinen gaat verlengen.

Naar verwachting worden de drukste treinen nog dit weekend versterkt en dat zullen er stapsgewijs meer worden. Bovendien gaat de vervoerder enkele acties uitvoeren om reizigers over te halen vaker eerste klas te reizen.

Dit zijn maatregelen die NS op relatief korte termijn kan realiseren. De intentie is om op langere termijn treinen vanaf september standaard ruimte te plannen, zodat reizigerspieken die niet verwacht worden, wel beter opgevangen kunnen worden.

Met ingang van die maand toetst NS de verwachte reizigersaantallen extra zorgvuldig. Verder blijft de vervoerder broeden op mogelijkheden om de eerste klas meer aan te prijzen.

De vervoerder benadrukt dat de juiste treincapaciteit een belangrijk punt is. Daarom wordt er rekening gehouden met evenementen en hebben er afgelopen zondag vanwege h...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Londen-China goederentrein staat symbool voor post-Brexit tijdperk

De terugreis van de treindienst China-Londen staat symbool voor het handelstijdperk na de Brexit voor het Verenigd Koninkrijk. Volgeladen met producten die variëren van whisky tot vitamines, van farmaceutische tot babyproducten, is de goederentrein van DB Cargo aan zijn reis van maar liefst 12.000 kilometer begonnen.

De trein zal over drie weken aankomen in de stad Yiwu in de oostelijke provincie Zhe Jiang in China. Dat meldt vakblad RailFreight.com. Het voertuig is vertrokken vanuit de haven London Gateway in Essex onder belangstelling van diverse Britse en Chinese hoogwaardigheidsbekleders.

Zij keken toe hoe de laatste drie containers werden geladen voordat de goederentrein kon vertrekken. De trein keert terug nadat drie maanden daarvoor de eerste trein tussen China en het Verenigd Koninkrijk aankwam in Londen.

Zijderoute

Met de nieuwe treindiensten naar Europa wil China de oude Zijderoute nieuw leven inblazen en de economie stimuleren. De Zijderoute is van oudsher het stelsel van karavaanroutes bedo...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Verkoop Fyra-treinen kan 21 miljoen opleveren

fyra-treinen ov9292 9292ov openbaar vervoerDe Fyra-treinen kunnen goed verkocht worden, volgens de staatssecretaris.

De verkoop van de twaalf Fyra-treinen kan maximaal 21 miljoen euro opleveren. Een eventuele verkoop zal bijdragen aan de winst van spoorvervoerder NS.

Dit schrijft demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in antwoord op vragen van VVD-Kamerleden Betty de Boer en Aukje de Vries.

Fyra-treinen duur verkopen

Zij stelden deze vragen naar aanleiding van een verhaal op SpoorPro over de mogelijke verkoop van de Fyra-treinen aan de Italiaanse spoorvervoerder Trenitalia.

Fyra-treinen

NS heeft in 2014 de Fyra-treinen terugverkocht aan de Italiaanse treinfabrikant voor een bedrag van 125 miljoen euro. “Ingeval van een succesvolle doorverkoop, is er in de overeenkomst tussen NS en AnsaldoBreda/Finmeccanica bepaald dat NS een vergoeding van 3,5 miljoen euro krijgt bij verkoop van trein 7 tot en met 12.

Dit betekent dus maximaal een opbrengst van 21 miljoen euro bij verkoop van 12 treinen of meer.” NS had 16 treinen afgenomen bij de Italiaanse treinfabrikant, Belgische spoorvervoerder NMBS schafte er 3 aan.

“De baten bij de verkoop van de treinen zullen bijdragen aan de winst van NS en indirect krijgt de aandeelhouder daar een deel van via de reguliere dividendstroom”, schrijft de bewindsvrouw. 35 procent van de jaarlijkse nettowinst van NS wordt als dividend uitgekeerd aan het ministerie van Financiën.

Verlies

NS heeft rond de 200 miljoen euro voor de hogesnelheidstreinen betaald. Ondanks de overeenkomst met AnsaldoBreda legt de NS flink toe op het proj...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

FMN teleurgesteld over conclusies rapport marktwerking spoor

De Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) is teleurgesteld dat er in het rapport over de marktordening en sturing op het Nederlandse spoor na 2024 niet scherper stelling genomen is voor een scenario. De onderzoekers laten in het midden welk mate van marktwerking nu de voorkeur heeft.

“We hadden verwacht dat uit de analyse een scherpere stelling zou voortvloeien voor meer liberalisering”, zegt Anne Hettinga, voorzitter van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland en directeur bij Arriva.

Stapsgewijs

Hettinga zegt dat de onderzoekers in het analysedeel van het rapport positief zijn over het scenario waarbij meer stoptreinen worden aanbesteed. Maar ze concluderen later dat het niet verstandig is al een voorkeur uit te spreken voor één van de scenario’s.

FMN is het wel eens met de aanbeveling van de onderzoekers om de invoering van minder óf juist meer marktwerking gefaseerd in te voeren. “Meer liberalisering ineens realiseren is een stap te ver. Maar als we nu beginnen, kunnen we in 2020 meer spoorlijnen gaan aanbesteden. Dan krijg je ook meteen die jaarlijkse besparingen en dat loopt tot in de  tientallen miljoenen.”

Hettinga hoopt dan ook op snelle actie van het nieuwe kabinet. “Ik verwacht dat het kabinet op basis van de inhoud en ervaringen besluit om meer lijnen aan te besteden.” Dan gaat het in eerste instantie om stoptreinen, waar het succes van een openbare aanbesteding al is bewezen.

“Er zijn daar veel meer mensen gebruik gaan maken van de treinen, sinds ze openbaar worden aanbesteed. Er is geld te verdienen voor de Staat en ook de regio kan hierdoor veel verdienen.”

Rentabiliteit regionale lijnen

Vakbond FNV is juist verbolgen dat de onderzoekers meer concurrentie niet stellig van de hand wijzen. De vakbond waarschuwt dat zo de deur wordt opengezet voo...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Wellicht stop voor nachttreinen op station Bijlmer Arena in 2018

nachttreinen ov9292 9292ov openbaar vervoerIn 2018 gaan er mogelijk nachttreinen in de Bijlmer Arena stoppen die komen uit beide richtingen.

De gemeente Amsterdam en NS hebben een intentieverklaring getekend om nachttreinen te laten stoppen op station Amsterdam Bijlmer Arena met ingang van de dienstregeling 2018.

Er zullen dan tussen 02.00 en 05.00 uur drie extra treinen in beide richtingen op dit station halteren.

Nachttreinen stoppen mogelijk in Bijlmer Arena

Er wordt nog overlegd hoe hoog de financiële vergoeding voor deze extra stop zal worden.

Zes stops

In de ondertekende verklaring wordt gesproken over zes extra stops in totaal; drie in beide richtingen. Momenteel vertrekt de laatste trein van dit station rond 01.30 uur. Wanneer station Bijlmer ArenA wordt opgenomen in het nachtnet, zullen hier in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag rond 02.30, 03.30 en 04.30 uur ook nog treinen stoppen.

Naar verwachting zal halverwege mei bekend worden of het haalbaar is om de nachttreinen te laten halteren op het Amsterdamse station. Naast de gemeente en NS is namelijk ProRail hier ook bij betrokken. De infrabeheerder moet aan NS garanderen dat de infrastructuur tenminste 90 procent van de tijd beschikbaar is om alle ritten te kunnen rijden via Bijlmer ArenA. NS, de gemeente Amsterdam en betrokken ondernemers praten nu nog over het bedrag dat hiermee gemoeid is.

Nachtnet

In de Randstad rijdt al een nachtnet. Eerder wilden ook de provincie Noord-Brabant en de gemeentes Den Bosch en Eindhoven een nachtverbinding per spoor met Utrecht, maar dit kostte enkele tonnen, terwijl de interesse volgens NS beperkt was. Het zou 288.000 euro kosten om vier nachttreinen late...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Van Boxtel: boete valt rauw op ons dak

UTRECHT - De NS is onaangenaam verrast door de miljoenenboete die staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) het spoorbedrijf heeft opgelegd. "Ik heb het idee dat we in een verkeerd toneelstuk terecht zijn gekomen'', zei NS-topman Roger van Boxtel donderdagochtend tegen de NOS.

"Ik heb de brief nog niet eens gezien en moet dit horen via de radio. We hebben vorig jaar zelf gezegd dat het beter moet en zijn met ProRail en het ministerie een verbetertraject gestart en nu krijgen we een jaar later nog een boete. Ik ben tamelijk verbaasd. Dit is symboolpolitiek.''

Volgens Van Boxtel gaat het nu juist de goede kant op en zijn er positieve geluiden van de reizigers. "Dit is dan echt niet uit te leggen. Ik begrijp het niet. Dit valt echt rauw op ons dak.'' De topman kon nog niet zeggen of de NS in beroep gaat tegen de boete. "We gaan ons hier eerst rustig over buigen en ons over de boete beraden.''

Staatssecretaris Dijksma begrijpt dat Van Boxtel boos is. "Dat is zijn goed recht'', zei de staatssecretaris tegen de NOS. "Maar het is niet zo dat hij dit in de krant heeft moeten lezen. We hebben hier steeds duidelijke afspraken over gemaakt.

De HSL moest verbeterd worden, maar dat is in 2016 niet gelukt. Reizigers rekenen hier wel op. Het verbeterprogramma werpt de laatste maanden zijn vruchten af. Ik hoop op...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Treindiensten sneller opstarten na grote stroomstoring

treindiensten openbaar vervoer ov9292 9292ovNa een grote stroomstoring komen de treindiensten maar langzaam op gang. Onder andere door onbetrouwbare data. ProRail en de NS willen dit probleem aanpakken.

NS en ProRail gaan samen werkwijzen ontwikkelen om treindiensten sneller op te starten na een stroomstoring. Dat zeggen de spoorbedrijven naar aanleiding van een onderzoek naar de grote stroomstoring op 17 januari in grote delen van Amsterdam.

Treindiensten sneller opstarten na (hoog)spanningsproblemen

Door het wegvallen van de 150 KV-stroom van Tennet viel de voeding van seinen, wissels en bovenleiding uit. Daardoor was het een groot deel van de dag onmogelijk om treinen te laten rijden.

Stroomstoring

Op 17 januari viel de stroom rond half vijf ’s ochtends uit in grote delen van Amsterdam, legt ProRail uit in een reconstructie van de dag. De batterijen, die bij stroomuitval zorgen voor de eerste opvang van treinbesturingssystemen op de verkeersleidingspost Amsterdam en het besturingscentrum van ProRail en NS raakten uitgeput. Dit kwam omdat het noodstroomaggregaat niet opstart.

De aggregaat zou bij stroomuitval de voeding van deze batterijen moeten overnemen. Daardoor vielen de systemen op het treinbesturingscentrum uit. Zodra dit wordt gesignaleerd wordt de onderhoudsaannemer gewaarschuwd die om het noodstroomaggregaat handmatig opstart.

Onbetrouwbare data

Om 07.15 uur was de netspanning van Tennet terug. Niet alleen de treinbesturingssystemen, maar ook telefonie, reisinformatiesystemen, camera’s en toegangspoortjes worden getroffen door de storing van het energiebedrijf. Het duurt tot 09.45 uur voordat het verkeersleidingssysteem technisch en functioneel volledig beschikbaar en betrouwbaar is.

Vanaf dat moment was er echter nog geen maakbaar opstartplan beschikbaar om de treindienst weer op te starten en terug te brengen tot een normale treindienst. Het opstartplan is niet beschikbaar, omdat de data in de systemen niet meer kloppen. Hierdoor was tot ongeveer 14.15 uur sprake van een onbetrouwbare treindienst. Pas om 21.00 uur reed de treindienst volgens het aangepaste plan.

Opeenvolging incidenten

Een eerdere opstart was volgens ProRail binnen de...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Rotterdam onderzoekt uitbreiding OV-reisverbod naar spugers

Rotterdam wil dat het OV-reisverbod opgelegd kan worden aan reizigers die het personeel of andere reizigers bespugen of verbaal bedreigen in de tram. Samen met stadsvervoerder RET gaat de gemeente Rotterdam onderzoeken of agressievelingen die dus geen fysiek geweld gebruiken zo ook uit de trams geweerd kunnen worden.

Bovendien wil wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid onderzoeken of de maatregel mogelijk is in bussen.

Ernstige incidenten

Toch zijn er in totaal in 2016 slechts vier verboden opgelegd. De politie ziet dit vaak als een laatste redmiddel, maar op basis van het aantal incidenten in het OV had dit best hoger mogen zijn, vindt de wethouder. In 2016 is er zestien keer gespuugd en zijn er vijftig meldingen gedaan van bedreigingen, waarvan 39 zonder geweld. En niet-fysiek geweld heeft soms meer impact op het gedrag van medewerkers dan fysiek geweld.

“Ik vind vier OV-verboden te laag. Wij gaan dan ook onderzoeken waarom dat het geval is”, aldus Eerdmans. Door de uitbreiding kan in ieder geval beter tegen niet-fysiek geweld worden opgetreden. Bij een OV-verbod mogen reizigers enkele weken niet meer met de tram reizen. “Hoewel het nie...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Arriva vult regulier OV aan met fietsdeelsysteem in Maastricht

fietsdeelsysteem arriva nextbike ov9292 9292ovIn Maastricht is Arriva gestart met een proef met een fietsdeelsysteem. Het heet de Nextbike en kost 1,50 euro per half uur.

Vervoerder Arriva is maandag gestart met een pilot voor een fietsdeelsysteem. Voortaan kunnen reizigers in Maastricht de Arriva Nextbike pakken.

Daarmee volgt de vervoerder bijvoorbeeld NS en Syntus die ook al een eigen fietsdeelsysteem hebben naast hun trein- en busvervoer.

Fietsdeelsysteem Arriva in Maastricht

Op 7 verschillende locaties in Maastricht zijn nu 80 fietsen beschikbaar. Het huren van de fietsen kan louter via een mobiele applicatie, net zoals ook het geval is bij de Syntus KeoBike.

Maatwerk

Dit zijn duurdere tarieven dan NS en Syntus hanteren. De OV-fietsen zijn al te verkrijgen voor 3,85 per 24 uur. Een KeoBike kost 1,50 per uur of 3,00 euro per dag. De Arriva Nextbike is met name bedoeld voor korte ritten via een netwerk van stations.

“Veel reizigers maken dagelijks gebruik van de fiets als voor- of natransport op hun OV-reis. Ook voor toeristen is het deelfietssysteem een welkome aanvulling binnen de mobiliteitsketen”, legt Patrice van Bergen uit, regiodirecteur Limburg.

Arriva is dus niet de eerste vervoerder die ook fietsen gaat aanbieden. In alle gebieden waar het reguliere OV te duur wordt, zijn de vervoerders op zoek naar nieuwe mogelijkheden. “Limburg gaat meer maatwerk leveren”, aldus de Limburgse gedeputeerde Hubert Mackus.

“Dit was en is een belangrijke doelstelling voor de komende 15 jaar waarin Arriva het openbaar vervoer in Limburg verzorgt. Dit fietsdeelsysteem bevordert maatwerk en draagt daarnaast bij aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken in Maastricht.”

Stations

Voorlopig zijn de 80 fietsen geplaatst op Maastricht Station, Maastricht station Randwyck, Maastricht station Noord, Mosae Forum, Keizer Karelplein/Vrijthof, Boschstraat/Markt en Céramique. Zo wil Arriva de belangrijke OV-assen en fietsverkeer-stromen versterken.

Ook de gemeente Maastricht is blijk met de komst van deze huurfietsen. De gemeente hoopt hiermee een aantrekkelijk fietsklimaat te creëren voor inwoners en bezoekers.

De fiets kan nog niet worden geboekt met...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Trein botst op stilstaande trein in Moskou

MOSKOU - Door een treinongeluk met twee treinstellen in Rusland zijn zaterdagavond waarschijnlijk tientallen mensen gewond geraakt. Het ongeluk had plaats in het westen van de hoofdstad Moskou, vanwaar beide treinen waren vertrokken.

Cijfers over het aantal slachtoffers lopen in de media uiteen. Volgens de Russische spoorwegen gaat het om ongeveer vijftig gewonden. Aan boord van de twee treinen waren bijna vijfhonderd passagiers.

Het ongeluk gebeurde doordat de voorste trein een noodstop maakte vanwege een persoon die op het spoor lie...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


NS wijkt niet af van koers ondanks eisen vakbond

vakbond ov9292 openbaar vervoerDe NS gaat niet in op de eisen van de spoor vakbond van de FNV.

FNV Spoor dreigt met acties nu NS formeel heeft laten weten niet in te gaan op de eisen van de vakbond. De FNV wil dat NS stopt met de omvorming van het bedrijf en toch weer mee gaat dingen op regionale concessies.

Vakbond vangt bot bij NS

Verder mogen de winkels niet verkocht worden en dient er gestopt te worden met het centraliseren van het bedrijf. De vierde eis betreft de inzet van twee hoofdconducteurs op alle dubbeldekkers. Maar NS lijkt niet van plan die eisen op te volgen.

Voorultimatum

De vakbond vindt echter dat de directie van NS het bedrijf in de uitverkoop zet door de door politiek gewenste maatregelen door te voeren. Bovendien wordt gevreesd voor slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel als de huidige koers wordt vervolgd.

Vakbonden spreken onder andere over verlies van werkgelegenheid, verslechtering van arbeidsomstandigheden, verslechtering van sociale veiligheid en verlies van mobiliteit. Vandaar dat FNV Spoor een voorultimatum heeft gesteld dat eigenlijk 7 april afliep. Maar NS heeft die deadline laten verstrijken en heeft nu formeel laten weten niet in te gaan op de gestelde eisen.

“De kaderleden van FNV Spoor gaan nu – samen met jullie en de bestuurders – acties voorbereiden. Volgende week stellen wij NS een formeel ultimatum, waarin wij nogmaals dezelfde eisen aan NS stellen. Als NS voet bij stuk houdt en dus niet aan jullie eisen voldoet, roepen wij alle FNV Spoor-leden op om zich aan te sluiten bij acties.”

Marktwerking

De vakbond maakt zich al circa 1,5 jaar lang zorgen over de nieuwe koers die NS voor zichzelf heeft uitgestippeld, waarmee er in de ogen van de FNV meer ruimte komt voor marktwerking op het spoor.

De vakbond heeft al meerdere malen gewaarschuwd dat Deutsche Bahn of Keolis hier het spoor over zouden kunnen nemen als er geen actie wordt genomen. De vakbond staat overigens niet alleen in de onvrede over de strategie; de Centrale Ondernemingsraad van NS liet onlangs ook weten niet achter de koers van NS te staan.

Wat voor de COR een rol speelde was de beslissing om niet langer mee te dingen naar de concessie Groningen-Friesland. Vorig jaar sprak NS steeds de hoop uit na 2019 weer te kunnen meedingen naar regionale concessies en de concessie voor het treinvervoer in Groningen-Friesland gaat pas na 2019 van start. Maar toch heeft de vervoerder nu laten wet...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Eerste relaishuis geplaatst van Programma Vervanging Treinbeveiliging

In het Limburgse Haelen heeft de combinatie Verebus/VolkerRail een mijlpaal bereikt met de plaatsing van het eerste relaishuis voor het project Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT). In maart 2016 won de combinatie het perceel Weert en omgeving in de aanbesteding van dit grote treinbeveiligingsproject. In dit project worden onder andere traditionele relaisbeveiligingssystemen vervangen door moderne interlocking-systemen.

Eerste relaishuis opgeleverd

Afgelopen donderdag werd er in de aanwezigheid van alle betrokken partijen een starthandeling verricht door het projectteam van ProRail waarbij de laatste dakplaat van het relaishuis in Haelen op zijn plek werd gelegd. Business Unit Manager Rail Jakob Scholten van Verebus: “Wij zijn erg trots op het feit dat we binnen dit programma de eerste combinatie zijn die buiten aan het bouwen is en nu ook de bouw van een relaishuis gereed heeft.

Ook in de ogen van ProRail is dit een absoluut hoogtepunt blijkt uit de lovende woorden die tijdens deze bijeenkomst werden gesproken.” Naast ProRail, Verebus en VolkerRail waren ook de partners Alstom Transport, Two-B Engineering, B-Next en DAEL Rail aanwezig bij de starthandeling.

“Nadat we vorig jaar maart de opdracht hebben binnengehaald zijn we onder andere begonnen met het ontwerp van de relaishuizen. We hebben daarbij bedacht wat de meest geschikte locatie voor de bouw van de vier nieuwe relaishuizen moest worden.

Het verkrijgen van alle vergunningen om te mogen bouwen bleek lastig, maar door een goede samenwerking met ProRail en de betrokken gemeenten is inmiddels al gelukt om voor enkele locaties de vergunning te verkrijgen. Nadat het ontwerp gereed was en voor realisatie vrijgegeven, heeft VolkerRail in samenwerking met DAEL Rail het relaishuis geplaatst.”

Buitencontract

“Alle vier relaishuizen moeten voor de komende winter op hun plek staan. Daarna gaat de aannemer voor het buitencontract aan de slag met de buiteninstallatie. Deze zal worden aangesloten op de interlocking van Alstom. Verebus is de systeemintegrator, wat betekent dat wij ervoor zorgen dat de systeemdelen naadloos op elkaar aansluiten.” Nadat de interlocking is aangesloten volgt er een...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Vrouwen aan de top op Railtech Europe 2017

vrouwen ov9292 openbaar vervoerVrouwen die aan de top in de railwereld staan hebben op het Railtech Europe event stevig met elkaar gediscussieerd.

Tijdens een van de vroege workshopsessies op spoorevenement Railtech Europe 2017 vond een discussie plaats tussen vrouwen aan de top van de OV-sector. De discussie werd gehouden naar aanleiding van een enquête die vakbladen OVPro en SpoorPro net voor de beurs hielden onder lezers.

Vrouwen discussiëren op Railtech Europe 2017

Hieruit bleek onder andere dat 90 procent van de respondenten vindt dat de spoorwereld echt een mannenwereld is.

Alexandra van Huffelen; Directeur GVB
Marjan Rintel; COO NS
Micheline Zeenni; Director Market Group bij Arcadis
Marianne van Lochem; Voorzitter ‘Iron Ladies’
Ans Rietstra; Directeur projecten ProRail

Aandeel vrouwen

Eigenlijk waren ze het met elkaar eens dat de 25 procent vrouwen in de sector veel te laag is. In de goed met vrouwen gevulde arena werd voornamelijk gediscussieerd over hoe het aandeel vrouwen aan de spoortop verhoogd kan worden. Rintel van NS wilde daarbij toch meer de focus op het multiculturele aspect leggen. Volgens haar gaat het daar qua vrouwen aan de top best goed. Een redelijke uitzondering zo bleek tijdens de discussie.

Een ander belangrijk punt dat uit de discussie naar voren kwam was de behoefte aan rolmodellen voor andere vrouwen. “Het is een motivatie voor vrouwen, daarom hebben we er ook meer nodig”, aldus Van Lochem. Zij staat aan het hoofd van de Iron ladies, een netwerkorganisatie speciaal voor vrouwen in de spoorsector. Ook bij Prorail wordt het belang gezien. “Vrouwen moeten zich tussen alle mannen in de werkplaats ook op hun gemak blijven voelen, ze moeten er voor blijven gaan.”

Er werd redelijk wat gelachen tijdens de discussies over een toch serieus onderwerp want als het aan de vrouwen ligt moeten er een aantal zaken veranderen op het gebied van vrouwen in topfuncties bij het spoor. Bij het GVB wordt er tijdens sollicitatieprocedures gelet op een goede diversiteit. Het bedrijf moet een afspiegeling zijn van de inwoners van Amsterdam. Voor hen is het dan ook niet alleen belangrijk om veel vrouwen, maar ook zeker een mensen met verschillende achtergronden te hebben, ongeacht geslacht.

Universiteit

Het aandeel vrouwen en mannen is ongeveer 50/50 op de meeste universitaire studies. “Tijdens die opleidingen zijn ze allemaal gelijk aan elkaar, maar als ze in het beroepenveld terecht komen worden vrouwen onzekerder, terwijl je ziet dat mannen zekerder worden naarmate ze langer werken”, stelt Rietstra.

Volgens Van Lochem moet er meer worden ingezet op het stimuleren van vrouwen in de spoorsector. “De vraag is vooral: hoe komen er meer? Vrouwen zitten minder in technologie-functies en vaker op functies in de communicaties.” Daarvoor is het belangrijk dat de culturele indoctrinatie stopt, vulde de GVB-directrice aan.

De spoorsector heeft best een stoffig imago volgens Rietstra. Echter komt ze juist in deze sector veel uitdagingen en problemen tegen die opgelost moeten worden, mensen hebb...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Onderhoud van rollend materieel draait steeds meer om data

Data worden steeds meer van belang bij het onderhoud van treinen en railvoertuigen.

NEM Solutions is een Spaans bedrijf dat railbedrijven helpt het onderhoud van hun rollend materieel te optimaliseren. Het bedrijf bestaat tien jaar en heeft in die tijd veel geleerd over de digitalisering in het onderhoud van rollend materieel. Die lessen werden door Alvaro Zevallos van NEM gedeeld tijdens een workshop op RailTech 2017. In Nederland werkt NEM Solutions onder meer samen met HTM en de NS.

Data en middelen

Zevallos gaf twee voorbeelden uit de praktijk van projecten. De eerste betrof Metro Madrid. Qua lengte van het spoor het achtste metrosysteem van de wereld, qua aantal stations zelfs het vijfde. Meer dan 2.300 wagons worden ingezet op veertien metrolijnen en drie tramtracés.

“We zijn eerst gaan kijken naar de beschikbare data en middelen. Zevallos: “Ze hadden acht wieldraaibanken van drie verschillende leveranciers. Er waren vijf wielinspectiesystemen in gebruik, evenals een systeem van ons om wieldefecten op te sporen en verschillende systemen om de profielen te controleren. En Metro Madrid gebruikte voor dat alles een eigen datacenter.”

De eerste uitdaging zat hem voor NEM in de hoeveelheid data die handmatig werd verwerkt en in verschillende databases werd bijgehouden. Zevallos geeft aan dat er ruimte was om op de kosten te besparen door alles veel efficiënter in te richten. “Ze hanteerden een conservatieve en reactieve werkwijze. Wij hebben de activiteiten voor het wielonderhoud gedigitaliseerd en ondergebracht in ons AURA-platform.

Iedereen die zich binnen Metro Madrid met onderhoud bezighoudt, kan van die tool gebruikmaken. Ze kunnen van elk wiel de ontwikkelingen en verwachtingen bijhouden. En bijvoorbeeld niet alleen wanneer je moet herprofileren, ook hoe je dat per geval het beste kunt doen en wat daar aan materiaal voor nodig is.”

Conservatief en reactief

De tweede business case draaide om voorspellen welke problem...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Algemeen cijfer OV-Klantenbarometer kan stijgen naar een 8

ov-klantenbarometer ns24.nl openbaar vervoerVolgens onderzoek geeft de OV-Klantenbarometer steeds hogere scores.

Al jaren komen het busvervoer op de Waddeneilanden en de veerdiensten als beste uit de bus in de OV-Klantenbarometer. Maar andere vervoerders zijn aan een inhaalslag bezig, zoals stadsvervoerder RET.

OV-klantenbarometer presteert steeds beter

“Ik dacht altijd dat de klantwaardering het stadsvervoer niet zou kunnen concurreren met de veerdiensten, maar blijkbaar kan dat toch wel”, aldus projectleider Gerard van Kesteren bij CROW-KpVV. “We kunnen modaliteiten met elkaar vergelijken.”

Concessies

Om die hogere waardering te krijgen, dient iedere concessiehouder wel een stap zetten en verder te verbeteren. Juist ook in concessie die nu weliswaar niet lager beoordeeld worden, maar ook niet hoger scoren dan in voorgaande jaren. Een voorbeeld daarvan is het vervoer op de Veluwe, dat al jarenlang een 7,5 scoort op de OV-Klantenbarometer. Een mooie score, maar het is wel een kwestie van stilstaand achteruitgaan, meent Van Kesteren.

En hoger scoren is wel degelijk mogelijk. Het tramvervoer van de RET steeg in 2016 voor de achtste keer op een rij en krijgt nu bijna een 7,9. Hoewel Van Kesteren in eerste instantie dacht dat stadsmensen die reizen voor werk of school veel kritischer zouden zijn dan gebruikers van veerdiensten die vaker voor plezier reizen, krijgt de stadstram nu toch hetzelfde oordeel als de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens.

Van Kesteren: “Het is opvallend dat bij de verbeterpunten voor RET maar liefst 22 procent van de reizigers aangaf niets te willen veranderen. Dit is echt een enorme prestatie van de RET.” Een van de maatregelen die daaraan wellicht hebben bijgedragen zijn de wachtverzachters die het bedrijf gebruikt om de wachttijd te verkorten voor reizigers.

Treindiensten

Overigens is er maar 1 onderzoeksgebied waar het vervoer niet minimaal een 7,0 kreeg op de OV-Klantenbarometer, namelijk de trein tussen Roermond en Nijmegen. Traditioneel scoren treindiensten vaak iets slechter dan bus-, tram- en metrovervoer en veerdiensten. De drie slechtst presterende lijnen – de Maaslijn, de trein tussen Zwolle en Enschede en de trein tussen Gouda en Alphen aan de Rijn – hebben in 2016 hetzelfde of slechter gescoord dan een jaar eerder.

Toch gaat het wel degelijk vooruit, relativeert Van Kesteren. In twee jaar tijd zijn alle regionale treindiensten samen van een 7,3 naar een 7,5 gegaan. Drukte speelt het vervoer per trein parten. “Wat me opvalt is dat bij treindiensten vaak de ‘kans op een zitplaats’ wordt aangedragen als verbeterpunt.”

Een tweede probleem is bovendien de snelheid van de NS-trein tussen Zwolle en Enschede, die overgenomen wordt door Syntus. “Die trein doet er volgens de reizigers te lang over.” Zijn verwachting is dat dit punt stijgt als de nieuwe vervoerder dankzij de elektrificatie op dat traject sneller gaat rijden.

RET

Sowieso worden steeds meer onderdelen van een OV-reis steeds beter beoordeeld, zoals de OV-chipkaart, het gemak van het instappen en de kans op een zitplaats. Van Kesteren: “1 op de 5 geënquêteerden geeft zijn rit een 9 of een 10. Slechts 1 op de 20 geeft nu zijn rit een onvoldoende.”

Dat was jaren geleden wel anders. Hij voorspelt dat het cijfer zal blijven groeien als de beste 50 concessiegebieden in ieder geval gelijk blijven en de onderste 20 steeds iets beter blijven worden.

De kans daarop acht hij groot. Mede door de OV-Klantenbarometer, die volgens CROW-KpVV een goede ontwikkeling van de OV-sector in de hand werkt. “Vervoerders willen beter of in ieder geval net zo goed presteren als het jaar eerder”, aldus de projectleider.

“Vervoerders duiken zelf steeds vaker in de data.” Hij noemt de reisinformatie bij vertraging al voorbeeld. “Die moest beter en nu zie je al dat dit punt is gestegen naar een 5,7 van een 5,1. Ik weet zeker dat dit over een paar jaar een 6 wordt.”

Ontwikkeling klantenbarometer

In 2014 werd voor het eerst ook naar belevingsaspecten gevraagd en dit werd...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Dura Vermeer leert medewerkers proactief reageren bij gevaar

De medewerkers bij Dura Vermeer niet te klagen maar de problemen zelf aan te pakken.

Niet wegkijken bij gevaar, maar proactief reageren. Dat is de doelstelling van de training Zien-Handelen-Leren, ontwikkeld door Dura Vermeer. Werknemers leren gevaar te herkennen, hierop te handelen en elkaar op te hoogte te stellen van wat ze hebben geleerd.

Gevaarlijke situaties moeten hiermee worden verminderd, niet alleen op de werkvloer maar ook thuis. Tijdens RailTech Europe 2017 vertelde Dura Vermeer over deze training, die sinds kort ook voor andere bedrijven beschikbaar is gesteld.

Bedrijfsongevallen

Dura Vermeer Railinfra is vorig jaar op de Veiligheidsladder naar niveau 4 gestegen, het op één na hoogste niveau. De Veiligheidsladder is een instrument om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren.

Afgelopen jaren heeft het bedrijf al meerdere veiligheidscampagnes uitgerold. Die hadden effect; de IF-rate van Dura Vermeer (aantal bedrijfsongevallen per 1 miljoen gewerkte uren) daalt en was in 2015 historisch laag (2,15).

In 2016 is het bedrijf zich meer gaan focussen op het gedrag van medewerkers. Samen met spooronderhoudsbedrijf Asset Rail is het thema proactieve houding vertaald in de kernwoorden Zien-Handelen-Leren.

Veiligheidsambassadeurs

“Leren is fouten maken en opnieuw proberen. Hiervoor is wel commitment en vertrouwen nodig. Dit programma is namelijk geen eenmansactie, het is ook geen eenjarig project. Dit is een meerjarenprogramma, een proces dat je continu ondergaat, waarbij je consequent moet blijven en m...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NMBS verbetert service aan reiziger met digitaal informatieplatform

nmbs openbaar vervoerDe NMBS in België bereidt zich voor op de toekomst door in te zetten op betere digitale informatie.

De Belgische spoorvervoerder NMBS zet sterk in op meer en betere service voor de klant. Dat is ook nodig omdat aan het huidige monopolie door privatisering een einde zal komen.

Het ITRIS-project, dat draait om een digitaal informatieplatform, is één van de manieren waarop de NMBS zich op die toekomst voorbereidt.

NMBS met Digitale Informatie

Het project is opgebouwd rond kerntaken als ticketcontrole, ticketverkoop, veiligheid garanderen en informatievoorziening.

“Voor een veilig vertrek moet het treinpersoneel tevens over real-time informatie kunnen beschikken, iets waar de ITRIS-apparaten eveneens in voorzien. Soms is de trein langer dan het perron. Onze mensen op de trein krijgen dan de informatie door dat op het volgende station een deel van de trein niet aan het perron zal staan.

De reizigers kunnen dan naar het juiste deel van de trein worden gestuurd.” Maar er wordt uiteraard ook informatie over vertragingen en verstoringen doorgegeven.

Robuuste tablet

De up to date-informatie wordt ook gebruikt om reizigers desgewenst van actuele informatie te voorzien. “Natuurlijk zijn daar apps voor, maar met name veel oudere reizigers vragen nog vaak om dergelijke informatie”, aldus Rooms. Het hele concept is gericht op de gebruiksvriendelijkheid.

“Maar we hebben ook gekozen voor een robuuste variant van de tablet: waterdicht, warmtebestendig en stootvast. Ze worden immers zowel binnen als buiten gebruikt, en ze krijgen nogal eens wat te verduren. De apparaten zijn ook wel eens het mikpunt van agressieve reizigers.”

Overigens draagt het treinpersoneel van NMBS twee apparaten met zich mee: de wat grotere tablet en een kleiner apparaat. Die laatste is nodig vanwege de betaalterminal die nog niet in tablets was geïntegreerd toen NMBS dit project startte.

Nu dat wel kan, stapt men echter niet over, want het is ergonomisch verantwoord om ook met het kleinere apparaat te kunnen werken. Alleen de tablet staat met wifi of 4G in verbinding; alle informatie die daar binnenkomt gaat via bluetooth ook naar het kleinere apparaat.

Geen printer

Voor het overige hebben beide apparaten dezelfde functies: ticketcontrole, informatievoorziening, connectiviteit en meer. In totaal hebben ze 180 functionaliteiten. “Tickets printen kan dan weer niet, omdat een printer vrij zwaar is en dat botst met het ergonomische uitgangspunt van de apparaten.

De tickets die op de trein worden verkocht kunnen op bestaande of tijdelijke smartcards worden gezet. Nadeel is dat mensen hun ticket niet meer zien, maar hier zijn geen grote bezwaren op gekomen. Mensen hebben nog wel steeds de optie om bij automaten of online een betaalbewijs te printen.”

De systemen draaien op Windows 8.1; volgend jaar volgt de update naar Windows 10. En daar houden de toekomstplannen niet op. “We willen ITRIS zeker gaa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Toch Duitse medewerking aan directe intercity Eindhoven-Düsseldorf

Duitsland lijkt toch bereid op korte termijn mee te werken aan de realisatie van een directe intercityverbinding tussen Düsseldorf en Eindhoven via Venlo. Dit wordt al lange tijd gewenst door de Nederlandse overheid. De Duitsers willen aan die verbinding werken, zolang Nederland en België zorgen voor een goede aansluiting per spoor van het Ruhrgebied op de havens van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge.

Spoorverbinding IJzeren Rijn

De goede aansluiting op de havens, is niet de enige voorwaarde van Duitsland. Er moet ook overeenstemming worden bereikt over de ingebruikname van de in 1991 opgeheven spoorlijn tussen het Rurhgebied en Antwerpen, de IJzeren Rijn. Het gebruik van die lijn is discutabel, omdat hij dwars door woonkernen loopt.

Vlaanderen voert nu op verzoek van Duitsland, Nederland en België onderzoek uit naar een alternatieve route die gedeeltelijk langs het IJzeren Rijn-traject loopt en bij Roermond afbuigt naar Duitsland via Venlo. Zo is zowel Antwerpen als Rotterdam ontsloten voor het Rürhgebied. Naar verwachting komt de uitslag van dat onderzoek nog dit jaar.

Spoorverdubbeling

Het grootste probleem voor de directe intercity zit in de dure benodigde spoorverdubbeling van het traject in Duitsland. De snelle intercity kan namelijk louter gaan rijden als het spoor tussen Kaldenkirchen en Dülken verdubbeld wordt, een project dat de Duitse overheid 105 miljoen euro kost. Bovendien was de verdubbeling tot nog toe zeker geen prioriteit voor de Duitsers, ondanks de lobby van de Nederlandse politiek.

Voordat er werkelijk voortgang komt voor een betere verbinding moet het Duitse parlement de financiering van de spoorverdubbeling richting Düsseldorf nog wel goedkeuren. En hoewel de eerste stappen zijn gezet in Nederland, moet ook hier bijvoorbeeld station Eindhoven flink verbouwd...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


ProRail knipt Hoekse Lijn los van hoofdspoorwegnet

hoekse lijn ns24.nlAfgelopen weekend heeft ProRail de Hoekse Lijn  losgekoppeld van het hoofdspoorwegnet.

ProRail is dit weekend samen met aannemers aan het werk om 25 kilometer spoor van de Hoekse Lijn tussen  Schiedam tot en met Hoek van Holland los te koppelen van het hoofdspoorwegnet.

Ruim honderd spoormedewerkers zijn hier dag en nacht mee bezig. Na de werkzaamheden kan de gemeente Rotterdam het spoor ombouwen tot metroverbinding.

Op het eindstation geven NS en ProRail het stokje door aan de gemeente Rotterdam en RET. Direct na aankomst van de laatste trein van de Hoekse Lijn op Hoek van Holland, terwijl de feestvierders van de laatste rit nog even genieten van een hapje en een drankje, gaan de ruim honderd spoomedewerkers aan de slag.

Werkzaamheden

Om de Hoekse Lijn ‘los te koppelen’ moet veel werk worden verzet. Zo halen we de spanning van bovenleidingen, technische ruimtes en wisselverwarmingsinstallaties. Ook dragen we de bediening van de twee bruggen over aan de gemeente Rotterdam en worden zo’n twintig overwegen buiten werking gesteld. Daarvoor moeten de spoorbomen in de open stand worden vastgebonden, zodat het verkeer hier geen hinder van ondervindt.

De meest symbolische handeling is het weghalen van zo’n tien meter rails en bovenleiding bij de aftakking vanaf Schiedam, tussen het hoofdrailnet van ProRail en het toekomstige metrotracé van de gemeente Rotterdam en RET.

Daarmee is tot het allerlaatste moment gewacht, zodat spullen die nodig zijn voor de aanleg van de metroverbinding nog via het spoor konden worden aangevoerd. Op de tien stations na Schiedam centrum moet ook veel werk gebeuren. Zo moeten de OV-chippoorten van NS de systemen in de technische ruimtes worden verwijderd.

Stations

Deze werkzaamheden gebeuren in de periode tot en met zondag 2 april. Daarna volgen inspecties om te controleren of alles goed is uitgevoerd. Als dat het geval is, dan doet ProRail via de notaris maandagochtend 3 april om vijf uur ’s ochtends afstand van de Hoekse Lijn, waarna aannemers namens de gemeente Rotterdam aan de slag kunnen voor de aanleg van de nieuwe metrolijn. Die moet in september af zijn. Door de koppeling aan het Rotterdamse metr...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Getuigen gezocht van dodelijk incident op treinstation Rosmalen

ROSMALEN - De politie is op zoek naar mensen die donderdagmiddag 30 maart hebben gezien hoe een vrouw vanaf het perron op het NS-station in Rosmalen op het spoor terechtkwam en direct werd aangereden door een passerende trein. De 30-jarige vrouw uit Oss overleefde het niet.

De politie is een onderzoek gestart. Het lichaam is daarom nog niet vrijgegeven. Zelfdoding wordt ook niet uitgesloten, aldus de politie.

Omdat de politie de precieze feiten en omstandigheden omtrent haar dood wil weten vraagt zij getuigen van dit incident zich bij haar te melden. Het gebeurde omstreeks 14.10 u...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Spoorvervoerders bezorgd over kosten en ruimte op het spoor

spoorvervoerders ov9292In ons land maken de spoorvervoerders zich bezorgd om het spoor. Zowel de beschikbaarheid als de betaalbaarheid.

Spoorvervoerders maken zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van het spoor. Dat blijkt uit de Spoormonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De capaciteit van het spoor staat onder extra druk doordat spoorvervoerders als ProRail de komende tijd veel onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Spoorvervoerders bezorgd 

De capaciteit voor met name het spoorgoederenvervoer loopt momenteel tegen haar grenzen aan. Dit komt door  een sterke stijging van het spoorgoederenvervoer, geplande onderhoudswerkzaamheden, de aanleg van het  Derde Spoor tussen Emmerich en Oberhausen in aansluiting op de Betuweroute en aangescherpte veiligheidsregels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gebruikersvergoeding spoor

Vervoerders betalen aan ProRail een vergoeding om gebruik te mogen maken van het spoor. Zij geven in het stakeholdersonderzoek aan dat ze deze vergoeding te hoog vinden. De gebruiksvergoeding is als onderdeel van het regeerakkoord uit 2012 met 50 miljoen euro gestegen. De goederenvervoerders vinden dat de huidige prijsstelling de concurrentie met het vervoer over de weg of het water moeilijker maakt.

Personenvervoerders die willen toetreden tot het Nederlandse spoor maken zich zorgen over de kansen die zij krijgen om mee te dingen naar aanbestedingen in het spoorvervoer. Het kabinet heeft een onafhankelijke commissie de opdracht gegeven voor een onderzoek naar verschillende scenario’s voor de ordening op het spoor na 2024. In dat jaar loopt de huidige concessie voor het personenvervoer over het hoofdrailnet af. De ACM brengt op verzoek van de Tweede Kamer advies uit bij het rapport van de commissie.

Klantgerichte aanpak

Werkgeversvereniging KNV zegt in een reactie op het rapport dat de uitkomsten benadrukken dat ProRail nog meer werk dient te maken van een klantgerichte aanpak ten aanzien van het spoorgoederenvervoer. “De monitor maakt duidelijk dat the one size fits all-aanpak van ProRail onvoldoende werkt voor het vraaggestuurde spoorgoederenvervoer. De door Pier Eringa en zijn vernieuwde managementteam ingeslagen weg moet wat KNV betreft in 2017 gaan leiden tot tastbare resultaten voor het spoorgoederenvervoer”, aldus de werkgeververeniging.

De tarieven van gebruiksvergoedingen voor het spoor liggen voor Nederland en Duitsland ongeveer op een gelijk niveau. Echter concurreert het spoorvervoer met name met het wegvervoer. In Duitsland betalen vrachtauto’s ‘maut’, (kilometerheffing), in Nederland niet. Dat trekt de concurrentie tussen weg en spoor in Nederland scheef, vindt KNV. “Om het spoorgoederenvervoer in Nederland werkelijk concurrerend te maken zal, zolang het wegvervoer geen kilometerheffing betaalt, de gebruiksvergoeding met zo’n veertig procent moeten dalen.”

Nader onderzoek

ProRail zegt in een reactie op het onderzoek de belangrijkste zorgpunten uit het rapport te herkennen. “In overleg met de vervoerders hebben we inmiddels al diverse verbeteringen gerealiseerd of in gang gezet. Zo zijn de tarieven die ProRail in rekening brengt voor het gebruik van het spoor aangepast”, aldus de spoorvervoerder.

Op dit moment ligt bij ACM een voorstel van ProRail voor een nieuwe systematiek voor berekening tarieven gebruiksvergoeding, conform de nieuwe wettelijke bepalingen. Een belangrijk punt in de nieuwe methodiek is de berekening van vergoedingen voor een periode van vijf jaar. Volgens ProRail zorgt d...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

ProRail gaat zelfrijdende treinen testen

Zelfrijdende treinen gaan er komen, ook in ons land.

UTRECHT - De eerste zelfrijdende trein op het Nederlandse spoor zal mogelijk nog dit jaar rijden. ProRail treft voorbereidingen voor testen met geautomatiseerde treinen. Het is de bedoeling dat de proef eind dit jaar begint, bevestigde een woordvoerder van de spoorbeheerder donderdag berichtgeving in De Telegraaf.

Waar de test zal plaatsvinden staat nog niet vast. "Maar de provincie Groningen heeft bijvoorbeeld expliciet aangegeven hier belangstelling voor te hebben'', zegt de woordvoerder. De testritten zullen sowieso op een veilige en gecontroleerde manier worden gereden, benadrukt hij. Dat betekent onder meer dat mensen aanwezig zijn om in te grijpen.

Met de proef wil ProRail samen met de vervoerders op het spoor eerst vooral kennis opdoen. "We willen kijken wat het oplevert, onder meer op het gebied van veiligheid en de frequentie waarmee de treinen rijden'', aldus de woordvoerder.

Helemaal nieuw is de techniek niet. In diverse landen rijden bijvoorbeeld al geautomatiseerde metro's.

Machinisten van FNV Spoor zeggen...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Steen door treinruit gegooid, passagier gewond

Tussen Oss en Nijmegen hebben asocialen bij het plaatsje Berghem een stoeptegel door een treinruit gegooid, waardoor een passagier is gewond geraakt.

BERGHEM - Een inzittende van een trein is dinsdagavond gewond geraakt doordat een steen door een ruit van de wagon werd gegooid. Volgens de politie is dat gebeurd bij Berghem op het traject tussen Oss en Nijmegen.

Treinruit kapot door gegooide steen

Op een filmpje op Facebook is te zien dat de treinruit van de intercity helemaal is verwoest. Over de ernst van de verwondingen bij de treinpassagier is nog niet meer bekend omdat de politie nog op zoek is naar de getroffene.

De politie in Oss laat weten dat het niet de eerste keer is dat er vanaf een hangplek voor jongeren in Berghem met stukken stoeptegel naar voorbijrazende treinen is geg...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl

Aantal spoorlopers toegenomen in 2016

Het aantal dat mensen zich zonder toestemming langs het spoor loopt is in 2016 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 kwamen er 3.105 meldingen binnen van spoorlopers. Dat zijn er tweehonderd meer dan het jaar ervoor.

De spoorlopers veroorzaakten vertraging voor maar liefst 16.359 treinen vertraging opliepen en ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming arriveerden. Dat blijkt uit cijfers van ProRail.

Controles

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van ProRail voeren dagelijks controles uit. Mensen die zich op of langs het spoor begeven kunnen een boete van 140 euro krijgen. Ook is er de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in extra hekwerk om het spoor af te sluiten tegen onbevoegden. Nederland heeft ruim 7000 kilometer spoor.

Het is niet mogelijk om dit geheel af te sluiten, want hulpdiensten en onderhoudsmonteurs moeten snel toegang kunnen hebben. De hekwerken worden ook ingezet tegen koperdiefstal en suïcides. Momenteel staat er ruim 2300 kilometer aan hekwerk langs het spoor.

In het Spoorwegmuseum is woensdag de ‘Spoorloper’ in gebruik genomen die mensen moet wijzen op de gevaren van spoorlopen. De Spoorloper is een diora...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail opent innovatieve broedkamer voor spoordata

spoordata ov9292 9292 route plannerIn het DataLab is ProRail bezig met het sli gebruik maken van spoordata, bijvoorbeeld door te voorspellen waar en wanneer er spoorlopers optreden.

ProRail heeft een DataLab geopend, een regelvrije zone waarin met big data-technieken wordt geëxperimenteerd om verstoringen te voorspellen. In deze virtuele organisatie zitten knappe koppen van verschillende spoororganisaties die verschillende databronnen aan elkaar koppelen om zo voorspellingen te maken.

Spoordata slim gebruikt door ProRail

Met deze voorspellingen kunnen verstoringen van wissels, spoorstaafdefecten, verzakkingen in het spoor en zelfs overlast door spoorlopers worden voorkomen.

“In dit lab proberen we verstoringen te voorspellen met big data-analyse. We kijken daarbij naar wisselverstoringen, spoorstaafdefecten, spoorverzakkingen maar ook verstoringen die worden veroorzaakt door mens en dier.

Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken of we met big data spoorlopers kunnen voorspellen. We hebben dat gedaan door onze eigen database te combineren met dertig verschillende externe datasets van bijvoorbeeld bevolkingsgegevens, ruimtelijke inrichting, weersvoorspellingen en vakantieperiodes.”

Spoorlopers

“We hebben op basis daarvan een model-prototype gemaakt om te voorspellen waar en wanneer een spoorloper een treinverstoring zou kunnen veroorzaken. We hebben dit prototype laten testen door een BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar, red.), omdat we een wisselwerking zoeken met een vakman buiten. Het prototype had een aantal hotspots aangegeven waar de komende tijd veel spoorlopers zouden komen.”

“De BOA was in het begin heel sceptisch. Hij dacht dat het model het verkeerde beeld had gegeven. Maar even later stuurde hij foto’s van een gat in een hek en voetstappen in de sneeuw die over het spoor liepen. Een week later was het weer raak met een hek waar men relatief gemakkelijk omheen kon lopen.

Hij begon enthousiast te raken. Het bleek dat het model de BOA’s op de juiste plekken afstuurde.” ProRail maakte deze week bekend dat er jaarlijks ongeveer drieduizend spoorlopers per jaar zijn. Dagelijks ondervinden daar iedere dag ongeveer 13.000 reizigers overlast van.

Multidisciplaire teams

In het DataLab wordt volgens de scrum-methode gewerkt, geïnspireerd door de rugbysport In deze methode wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een lengte van één tot vier weken werken aan het maken van een product.

Op dit moment zitten er slimme koppen van verschillende ProRail-afdelingen, universiteiten, TNO en startups in het DataLab. ProRail heeft ook partijen als spooraannemers en ingenieursbureaus uitgenodigd om data te delen en samen te werken aan voorspellende modellen.

Verstegen: “Je kunt in je eentje nooit zo slim worden als met elkaar. Het is onnodig dat bedrijven het wiel zelf uitvinden. Veel partijen in het spoor zijn op dit moment gedeeltelijk blind doordat ze alleen naar hun eigen data kijken.

Wat mij betreft hoeven bedrijven niet al hun slimme algoritmes die ze hebben ontwikkeld te delen, maar het delen van ruwe data met elkaar is wel het minste dat nodig is om een doorbraak te maken in het spoor.”

“Als bedrijf informatie voor jezelf houden is wel een beetje oud denken. Ook ProRail moet leren om meer data open te stellen voor partners in de spoorbranche en daarbuiten. Als je op voorhand zeft we gaan geen data delen, dan sluit je de route af naar heel veel meer.

Zo bieden we bijvoorbeeld informatie aan over onze overwegen aan het programma Beter Benutten van het ministerie van IenM zodat leveranciers van navigatiesystemen manieren kunnen ontwikkelen om weggebruikers beter te waarschuwen voor de gevaren van overwegen.”

Spoordata

In sectoren waar ontwikkelingen snel gaan, is volgens Verstegen te zien dat men bereid is om meer informatie en kennis met elkaar te delen. Als voorbeeld noemt hij IBM. “IBM kennen we als een bedrijf dat vroeger al haar kennis voor zichzelf hield, maar ook zij zijn de afgelopen jaren meer gaan delen.

Een voorbeeld is Dr. Watson, een combinatie van slimme algoritmes, waarmee bijvoorbeeld schaakcomputers mensen laat verslaan.” "Veel van dit soort algoritmes heeft IBM tot shareware gemaakt. Ik denk dat we als spoorsector hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

We kunnen door het delen van informatie onze innovatiekracht verhogen en de volle potentie benutten van big data en the Internet of Things. We zetten als ProRail onze deuren open en nodigen onze partners in de spoorsector uit om dat samen met ons verder te ontwikkelen.”

Veilig omgaan met data

Er wordt volgens Verstegen op een veilige manier omgesprongen met de spoordata. Spoor...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Meer spoorlopers in 2016

Het aantal mensen dat zonder toestemming langs het spoor loopt is in 2016 toegenomen. Spoorbeheerder ProRail kreeg vorig jaar 3105 meldingen van spoorlopers, tweehonderd meer dan in 2015. Door deze incidenten liepen 16.359 treinen vertraging op en kwamen ruim 1,6 miljoen reizigers te laat op hun bestemming, berekende ProRail.

Volgens ProRail zijn spoorlopers vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor. ,,Ze duiken vooral op als het lekker weer is en op plekken waar recreatie en spoor elkaar tegenkomen. Denk aan natuurgebieden of een camping die naast het spoor ligt", zegt de spoorbeheerder.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om het spoorlopen tegen te gaan. Zo is ruim 2300 kilometer aan hekwerk langs het spoor neergezet. Ook wordt er meer gecontroleerd. Wie wordt betrapt krijgt een boete van 140 euro.

Op het publiek te wijzen op het gevaar van langs het spoor wandelen, wordt woensdag in het Spoorwegm...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl


Partijen boos over vergoeding NS-bazen

ns-bazen ov9292 ns24.nlDe NS-bazen krijgen veel te hoge vergoedingen, vinden partijen uit de Tweede Kamer.

DEN HAAG - Partijen in de Tweede Kamer reageren dinsdag verbolgen over de hoge ontslagvergoeding voor NS-bazen van de Nederlandse Spoorwegen.

NS-bazen met hoge vergoedingen

Oppositiepartijen CDA en SP vragen zich af hoe het kan dat twee NS-bazen samen bijna zes ton meekregen.

"De reiziger op 3, 4 en 5.... Die twee NS-bazen stonden op 1 en 2'', twittert CDA-Kamerlid Martijn van Helvert. Hij en CDA-collega Pieter Omtzigt eisen opheldering van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur. SP-Kamerlid Renske Leijten wil weten of minister Dijsselbloem, als aandeelhouder van NS, hier voor tekende.

De politici reageren op een bericht van De Telegraaf, die meldt dat het gaat om twee NS-bazen op een zogenoemde sleutelpositie. Zij zaten niet in de raad van bestuur.

Twee jaar geleden leidde een schikking met NS-topman Timo Huges tot enorme ophef. Huges kreeg 175.000 euro mee nadat hij moest vertrekken wegens fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Het CDA vraagt de bewindslieden Dijsselbloem en Dijksma wanneer zij op de hoogte waren van deze "te ruime'' uitkering aan de NS-bazen, en o...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Stationsgebied Rotterdam Alexander verlost van grauw uiterlijk

In Rotterdam wordt hard gewerkt om het stationsgebied rondom Rotterdam Alexander wat op te fleuren.

Het stationsgebied van Rotterdam Alexander krijgt de komende jaren een compleet nieuw uiterlijk, met onder andere een nieuw stationsgebouw. Het station en de omgeving eromheen zien er op dit moment verouderd uit en hebben weinig uitstraling.

25 betrokken ondernemers en investeerders slaan de handen ineen om het gebied op te knappen. De private partijen investeren ruim tien miljoen euro in het plan.

Stationsgebied

Het stationsgebied Rotterdam Alexander ligt in het hart van een belangrijk economisch centrum aan de oostkant van Rotterdam, het stadsgebied Prins Alexander met 94.000 inwoners en aansluitend Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Vele verbindingen komen in deze Alexanderknoop samen zoals treinen, metro’s, bussen en de autosnelweg A20.

Het centrumgebied bestaat uit een groot winkelgebied, maar huisvest ook grote ondernemingen en onderwijsinstellingen. Het station heeft dagelijks ruim 17.000 in- en uitstappers. Het is het derde grote station van Rotterdam, na Rotterdam Centraal en station Blaak.

“De uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte laat dit echter niet zien”, vinden de investeerders. “Integendeel: het gebied is verrommeld, raakt versleten en het wordt stil en onveilig na sluitingstijd.”

Herontwikkeling

In aanvullende korte pitches hebben vijf organisaties hun beeld voor de toekomst van het gebied uit de doeken gedaan. Zo presenteerde ontwikkelaar OVG de herontwikkeling van hun kantoorpanden. Eneco wil met de eigenaren in het gebied werken aan proefopstelling van de ‘smart city hub’, waarbij straatverlichting gecombineerd wordt met bijvoorbeeld WiFi. En H...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Libor Lochman: nieuw ERTMS-implementatieplan EU realistisch

ertms implementatieplan ov9292 ns24.nlHet ERTMS-implementatieplan wat nu op tafel ligt is veel realistischer dan de vorige versie, volgens Libor Lochman.

Het nieuwe ERTMS-implementatieplan van de Europese Commissie is realistischer dan de uitrolstrategie die eerder was gepubliceerd. Dat zegt directeur Libor Lochman van de Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).

ERTMS-implementatieplan nu realistisch

Lochman geeft op 28 maart een presentatie over de uitrol van ERTMS in Europa tijdens RailTech Europe 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Implementatie ERTMS

De Europese Commissie heeft in januari van dit jaar nieuwe regels voor de implementatie van het Europese spoorsysteem ERTMS vastgesteld. In 2023 dient vijftig procent van de Europese spoorcorridors uitgerust te zijn met het spoorsysteem.

In 2023 zal de Commissie met een nieuw implementatieplan komen om de precieze data van de installatie op het overige deel van de spoorcorridors vast te stellen. Dat dient tussen 2024 en 2030 te gebeuren. Het gaat om nieuwe afspraken voor de implementatie van het systeem, die implementatieregels van 2009 vervangen.

De originele deadlines voor implementatie waren 2015 en 2020, wat betekent dat een significant deel van de corridors al klaar zou moeten zijn. De Europese Commissie stelde onlangs vast dat dit ‘niet het geval is’. De laatste versie van het implementatieplan is volgens Lochman een realistischer plan, omdat er meer rekening wordt gehouden met de operationele uitdagingen en de budgetten van de lidstaten in West-Europa en de zich nog ontwikkelende zuidelijke en oostelijke regio’s.

Prioriteit spoorsector

Lochman spreekt van drie zaken die op dit moment de prioriteit moeten hebben. “In de eerste plaats is het belangrijk dat de ERTMS specificatie van het ERTMS-implementatieplan van de on board apparatuur stabiel moet zijn. Het gevolg daarvan is dat de ingebruikname op het spoor en het rollend materieel interoperabiliteit mogelijk maakt zonder nationale toevoegingen.”

“Op de tweede plaats is er een financieel instrument nodig dat ons help om de implementatie van ERTMS te versnellen. Tenslotte werken we voortdurend aan wat wij de ‘game-changers’, dat is bijvoorbeeld de Level 3 Automatic Train Operation (ATO) satellietnavigatie en toekomstige communicatiesystemen die de efficiëntie van de verkeersleiding kan verhogen.”

Prioriteit spoorsector

De rol van CER is om de belangen van haar leden te vertegenwoordigen bij de vaststelling van Europese beleid, in het bijzonder om het bedrijfsklimaat en beleid voor spoorwegondernemingen te verbeteren. Lochman is sinds 2012 directeur van CER is gedreven om zich ervoor in te zetten dat ERTMS en het ERTMS-implementatieplan in zijn volledige potentie wordt uitgevoerd.

“Voor mijn zijn deze drie elementen essentieel voor de spoorwegen als we snel naar één Europese spoorwegruimte te gaan en de controle en het management voor de verkeersleiding in Europa willen verbeteren”, aldus Lochman. “Als we zaken willen versnellen, dan moeten we er zeker van zijn dat er stabiliteit is, dat regelgeving wordt nageleefd en dat de financiering op orde is. We hebben de potenti...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Deelnemers deeltijdstudie Rail ontvangen certificaat

De eerste deelnemers aan het Rail Engineering-programma van de TU Delft hebben de eerste fase van deze deeltijdstudie afgerond. Bruno van Touw van ProRail en Gijs Brefeld en Wouter Wittekamp van VolkerRail ontvingen het Certificaat Railinfrastructuur op 27 januari uit handen van operationeel directeur John bij ProRail.

Deeltijdstudie

ProRail is nauw betrokken bij de deeltijdstudie, die aansluit op de doelstellingen voor lerend vermogen, kennisopbouw en het versterken van de implementatiekracht. John Voppen: “Leven lang leren is een voorwaarde voor ProRail om de kennis in de organisatie op peil te houden. Rail asset management draait om kennis en vakmanschap.

Ik vind het een belangrijk signaal dat VolkerRail eveneens stappen heeft gezet om hun medewerkers in kennis te ontwikkelen. Ik hoop dat andere partijen in de sector dit voorbeeld zullen volgen.”

Rolf Dollevoet, hoogleraar Railbouwkunde van de TU Delft: “Met de voltooiing van de eerste modules van de deeltijdstudie hebben we een mijlpaal bereikt in ons plan om de railbranche te helpen bij het behouden en ontwikkelen van technische kennis van het spoor.

De combinatie van onderwijs aan de TU Delft en het uitvoeren van onderzoek in de eigen organisatie biedt bedrijven gelegenheid om direct van nieuwe kennis te profiteren.”

TU Delft

De TU Delft behoort op het gebied van onderzoek naar verbetering van railinfrastructuur tot de wereldtop, met onderzoeksprogramma’s naar onder anderen hoogwaardig spoorwegstaal, rail asset management op basis van big data en wiel-rail-conditionering. Daarnaast draa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoorwetgeving is onnodig ingewikkeld geworden

spoorwetgeving ov9292 ns24.nlDe spoorwetgeving is veel te ingewikkeld geworden en heeft eigenlijk weinig zin.

De spoorwetgeving is in de loop der jaren onnodig ingewikkeld en gedetailleerd geworden. Dat komt doordat in steeds sterkere mate sprake is van juridificering. Juridificering wordt vaak gezien als het opstellen van onnodig ingewikkelde en gedetailleerde regelgeving voor ondernemingen die ook zonder een deel van die regels prima zouden kunnen functioneren.

Spoorwetgeving veel te ingewikkeld

Ook voor de wetgever kan terughoudendheid een deugd zijn. Dat zei advocate Viola Sütő van LegalRail dinsdag bij de presentatie van het Handboek Spoorwegrecht in Den Haag. De bijeenkomst werd georganiseerd door kennisnetwerk Railforum.

In 2005 is nieuwe regelgeving voor het spoor ingegaan. Vandaar dat de auteurs de handen ineensloegen om een actueel juridisch naslagwerk voor de spoormarkt samen te stellen. Sütő geeft tijdens RailTech Europe 2017 een presentatie over Handboek Spoorwegrecht.

Spoorwegwet

“De spoorwegwet van 1875 had een lange adem. Deze heeft het met enkele tussentijdse wijzigingen volgehouden tot eind 2015”, vertelt Sütő. Nadat in 2005 al de nieuwe Spoorwegwet was ingevoerd, is in december 2015 met de invoering van de Wet Lokaal Spoor en het Besluit Bijzondere Spoorwegen afscheid genomen van alle oude regels voor het Nederlandse spoor. Tot dat moment was de Spoorwegwet 1875 nog op een deel van de spoorwegen van toepassing.

De samenleving is in 2017 aanzienlijk complexer dan in 1875”, aldus de advocate. “Er is binnen Europa het loffelijk streven om tot één Europese spoorwegruimte te komen. Het zou mooi zijn als dat lukt.” Om hiertoe te komen zijn volgens Sütő voorschriften nodig, maar “ook voor de wetgever kan terughoudendheid een deugd zijn”. “Een stortvloed aan steeds wijzigende regels komt niet ten goede aan de kenbaarheid van de wetgeving.”

Marktordening spoor

De veranderde marktordening heeft de spoormarkt veranderd, zo stelt zij. “We hebben niet meer te maken met één staatsbedrijf, maar met een geliberaliseerde markt en daarmee met veel verschillende partijen, veelal professionals. Daarvoor hoeft de wetgever niet alles dicht te regelen.”

 Ze roept nationale en Europese overheden op pas op de plaats te maken en niet te snel met nieuwe regels te komen.

Over het detailniveau geeft de advocate aan dat het spoorrecht “best een beetje lucht” kan gebruiken. De spoorbranche zou daar haar voordeel mee kunnen doen. “Het klassieke vangnet in het privaatrecht, de redelijkheid en billijkheid, zou ook in het spoorwegrecht onnodige juridificering tegen kunnen gaan.”

Het realiseren van één Europese spoorwegruimte kan volgens de advocate helpen om onnodig ingewikkelde regelgeving en administratieve of technische hindernissen bij grensovergangen te verminderen.

Juridificering

De advocate geeft verschillende voorbeelden van juridificering, oftewel overregulering, in de spoorsector. Als voorbeeld noemt ze artikel 3 in de Spoorwegwet dat onder meer het gevaar of hinder kunnen veroorzaken op spoorwegen verbiedt en strafbaar stelt.

“Dit terwijl er hierover sinds jaar en dag veel preciezer geformuleerde verboden in het Wetboek van Strafrecht stonden en nog steeds staan. Naast deze twee artikelen in het Wetboek van Strafrecht, is artikel 3 van de Spoorwegwet weinig noodzakelijk om te kunnen optreden tegen gevaarlijk gedrag op spoorwegen.”

Een ander voorbeeld van juridificering is volgens de advocate ontoegankelijke regelgeving. Ze noemt als voorbeeld artikel 36 van de Spoorwegwet:

Het is een spoorwegonderneming verboden om van hoofdspoorweginfrastructuur gebruik te maken met een spoorvoertuig dat voldoet aan alle relevante technische specificaties inzake interoperabiliteit die op het ogenblik van indienststelling van kracht zijn, op voorwaarde dat de essentiële eisen voor een groot deel in deze technische specificaties inzake interoperabiliteit zijn opgenomen en dat de relevante technische specificatie inzake interoperabiliteit inzake rollend materieel in werking is getreden en van toepassing is, waarvoor Onze Minister geen vergunning voor indienststelling als bedoeld in het derde lid, respectievelijk aanvullende vergunning voor indienststelling als bedoeld in het vijfde lid heeft verleend. Onze Minister kan op aanvraag, na de beheerder te hebben gehoord, ontheffing verlenen van dit verbod.”

“Dit verbod is een voorbeeld van uit de hand gelopen juridificering. Hier wilde de wetgever zo veel in één artikellid regelen, dat een bijna onleesbare brij is ontstaan.”

Spoorwetgeving

Adriaan Hagdorn legt uit dat de auteurs met het boek beoogden om spectrum van spoorwetgeving systematisch in kaart te brengen. Advocaat Taco van der Valk legt uit waarom dit belangrijk is: “Het vervoer van personen en goederen is vitaal voor de economie. Daarnaast is het belangrijk dat het spoor voortdurend op de politieke agenda staat.” Als voorbeeld noemt hij het plan van het ministerie van IenM om ProRail publiek te maken. “Zo stond het oorspronkelijk in de spoorwegwet.”

Andres Wedzinga vertelt dat er een omwenteling gaande is van een ‘klassiek nationaal systeem’ naar ‘Europese regulering’. “Al in 1855 werden de eerste Europese afspraken gemaakt over spoorbreedte. Er is op dit moment een omwenteling gaande dat de regie bij de Europese Commissie is komen te liggen. Ook een ander stelsel voor de marktordening is nieuw. Nu worden bijvoorbeeld conflicten tussen spoorwegondernemingen neergelegd bij ACM.”

Complexiteit regelgeving

“De regels zijn soms als ze uit Europa komen niet geheel kleurloos”, legt Wedzinga uit. Soms worden ze nationaal overgenomen, zonder daar over nagedacht te hebben. De complexiteit die de afgelopen vijftien jaar over de wetgeving is heen gekomen is heel hoog.” Dit beaamt jurist Wim Timmer.

“De gevolgen van marktwerking hebben geleid tot een enorme groei aan overheidsregels. Er is bijvoorbeeld een nieuwe organisatie geïntroduceerd als toezichthouder. De terugtrekking van de overheid heeft geleid tot meer regelgeving. Toendertijd werd dat nog deregulering genoemd”, zegt hij lachend.

Susi Zijderveld, Chief Governance, Risk and Compliance Officer bij NS complimenteerde de auteurs met hun werk en gaf aan dat het een “hele krachttour” om het handboek te schrijven. “Dit handboek is een waardevolle bijdrage aan de mobiliteit van de toekomst. Ik verwacht dat het onze juridische afdeling ontzettend kan ontlasten.”

Vierde Spoorpakket

Ans Ruyken, sectorhoofd Spoor en Weg bij de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertelt dat de Nederlandse overheid op dit moment druk doende is met het omzetten van de implementatie van de Europese regelgeving uit het Vierde Spoorpakket.

Daarbij wordt getracht om de Technische en de Politieke Pijler onder te brengen bij één wet. Het belangrijke van de Politieke Pijler is dat er nog onderhands gegund mag worden”, vindt Ruyken.

“ACM houdt hier de controle op en bepaalt of er sprake is van verstoring van het economisch evenwicht. Verder is het de keuze aan de lidstaten om spoorwegondernemingen aan te laten sluiten bij e...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Stroomstoring treft treinen Breda - Dordrecht

DORDRECHT - Tussen Dordrecht en Breda/Zevenbergen rijden geen treinen door een stroomstoring. De NS meldt zondagochtend dat passagiers daar te maken hebben met een extra reistijd van meer dan 60 minuten.

De stroomstoring die zondagochtend het treinverkeer tussen Dordrecht en Breda/Zevenbergen heeft getroffen, is weer verholpen. Dat liet een woordvoerster van spoorbeheerder ProRail weten. Het treinverkeer is hervat, maar het kan wel even duren voordat de treinen weer normaal rijden.

De stroomstoring, die bij Lage Zwaluwe was ontstaan, was tegen 10.00 uur weer verholpen. Door de storing waren ook werkzaamheden uitgelopen, maar dat euvel was rond 10.30 uur voorbij.

De NS meldde zondagochtend dat passagiers te maken hadden met een extra reistijd van meer dan 60 minuten. Er ware...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


Asset Rail wint onderhoudscontract in Drenthe

asset rail ov9292 9292ovDe spooraannemer Asset Rail heeft in Drenthe een onderhoudscontract gewonnen voor vijf jaar.

Asset Rail heeft de aanbesteding voor het Prestatie Gericht Onderhoud-contract Drenthe2 gewonnen. De spooraannemer gaat vanaf deze zomer vijf jaar lang het spooronderhoud in en rond Zwolle en een groot deel van Drenthe verzorgen.

Asset Rail wint onderhoudscontract

Het gaat om het contract Drenthe2 dat in opdracht van ProRail wordt uitgevoerd. De partijen ondertekenden woensdag daarvoor het contract. Het is daarmee het vierde PGO-contract dat Asset Rail met ProRail heeft afgesloten. Asset Rail heeft daarmee twintig procent van de PGO-gebieden in handen in Nederland.

Onderhoudscontract

Volgens algemeen directeur Jorn Pruntel ziet Asset Rail het nieuwe contract als bevestiging van de aanpak. “We hebben een relatief jonge organisatie met een frisse blik op spooronderhoud. Door klantgericht te zijn en te investeren in innovaties hebben we bewezen resultaten te boeken en de prestaties op het spoor te kunnen verbeteren.”

Het in 2006 opgerichte Asset Rail is in relatief korte tijd een belangrijke speler geworden in de Nederlandse spoorsector. Met het verwerven van het nieuwe onderhoudscontract is gestart met de werving van tientallen nieuwe spoorwerkers zoals (hoofd)monteurs voor seinwezen, baan, energievoorziening en kunstwerken. Railinfrabeheerder ASSET Rail werd in 2006 opgericht en is eigendom van Dura Vermeer en Arcadis.

PGO-gebied Drenthe2 betreft het spoor in en om Zwolle tot aan de grens van spooremplacement Groningen en alles wat daarvan ten oosten ligt, zoals ook het spoor naar Emmen. Het gaat oom 500 kilometer spoor, 26 stations, ruim 400 wissels en 55 spoorbruggen.

Spoorvernieuwing

Er is onlangs veel spoor vernieuwd zoals op emplacement Zwolle. Komende jaren vindt er bovendien nog veel vernieuwingswerk plaats, waaronder de elektrifi...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Trein botst op auto in Venlo

VENLO - Het treinverkeer bij Venlo ligt momenteel stil door een ongeval tussen een trein en een auto ter hoogte van de Vierpaardjes. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt.

Een vrouw reed vrijdagmiddag even voor 16.00 uur met haar auto over de spoorwegovergang. Onduidelijk is nog waarom de auto op de spoorweggang tot stilstand kwam. De bestuurster wist op tijd uit de auto te stappen, maar kon niet voorkomen dat de auto door de trein werd meegesleurd, aldus de politie.

Voor zover nu bekend is de schade aan het spoor dermate groot dat het nog lang zal duren voordat het treinverkeer weer op gang kan komen.

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


Spoorwegmuseum en ProRail wijzen op gevaren van het spoor

spoorwegmuseum martenv ov9292ProRail en het spoorwegmuseum laten de gevaarlijke kanten zien van het spoor. Bijvoorbeeld het lopen langs het spoor.

UTRECHT - Op 22 februari opent in het Spoorwegmuseum de ‘Spoorloper', een presentatie over veiligheid op het spoor. De Spoorloper is een diorama waar bezoekers op een speelse manier gewaarschuwd worden voor de gevaren van voorbijrazend treinverkeer.

Spoorwegmuseum laat gevaren zien van spoor

Het project is een samenwerking tussen het Spoorwegmuseum en ProRail en heeft als doel mensen bewust te maken van de gevaren van het spoor. De Spoorloper staat de komende twee jaar in het Spoorwegmuseum.

Het initiatief voor de Spoorloper komt van ProRail waar medewerkers via een ‘Dragon’s Den’ ideeën konden pitchen die problemen van ProRail kunnen oplossen. Eén van deze ideeën was een museale presentatie die bezoekers bewust moet maken van de gevaren van lopen langs het spoor.

ProRail kreeg in 2016 ruim 3.100 meldingen van personen die onbevoegd langs het spoor lopen. Deze zogenaamde ‘spoorlopers’ zorgen voor gevaarlijke situaties en vertragingen van het treinverkeer.

ProRail probeert met fysieke maatregelen, zoals hekken langs het spoor en de inzet van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), die boetes uitdelen aan mensen die langs het spoor lopen. Maar ook met een bewustwordingscampagne en vernieuwende ideeën, zoals de ‘Spoorloper’ die vanaf woensdag te zien is in het Spoorwegmuseum wil ProRail op het gevaar wijzen van lop...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Doden door een busongeluk in de Andes

BUENOS AIRES - Bij een busongeluk in Argentinië zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen. Onder de doden zijn drie kinderen, meldt de BBC. Het ongeluk gebeurde in de Andes, vlakbij de grens met Chili.

De meeste slachtoffers zijn Argentijnen, maar ook mensen uit Chili, Colombia en Haïti kwamen om. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Aconcagua, de hoogste berg buiten Azië, tijdens goede weersomstandigheden.

Mogelijk reed...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Topman Grube van Deutsche Bahn stapt op

BERLIJN - Topman Rüdiger Grube van Deutsche Bahn heeft maandag onverwacht zijn onmiddellijke vertrek aangekondigd bij de Duitse spoorwegen. Naar verluidt had hij een conflict over de voorwaarden van een contractverlenging.

Eigenlijk zou Grube tot eind 2020 met nog eens drie jaar mogen aanblijven in ruil voor het afzien van een loonsverhoging. Dat zou echter zijn veranderd in een termijn van twee jaar. Daarop beschuldigde Grube Deutsche Bahn ervan de afsprak...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


Hongaarse scholieren omgekomen bij busongeluk in Italië

busongelukIn Italië heeft een busongeluk plaatsgevonden met scholieren uit Hongarije.

VERONA - Bij een busongeluk met Hongaarse middelbare scholieren in Italië zijn zestien inzittenden om het leven gekomen. Nog eens 39 zijn gewond geraakt. Dat heeft de Italiaanse brandweer gemeld.

Busongeluk in Italië met scholieren

De bus met scholieren kwam uit Frankrijk en was op doorreis. Bij Verona botste de bus rond middernacht tegen de pijler van een viaduct, waarna het voertuig in brand vloog, berichtte de Italiaanse krant Corriera della Sera.

In de bus zaten leerlingen, leraren en begeleidende ouders van een middelbare school in Boedapest. Zij waren op de terugreis van een skikamp in Frankrijk, zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto op een persconferentie.

Hij voegde eraan toe dat er onzekerheid was over het aantal inzittenden van het busongeluk. Er zaten meer mensen in de bus dan waar de directeur van de school van afwist, zei hij.

De minister verklaarde dat alle gewonden van het busongeluk in ziekenhuizen liggen. Een van hen verkeert in kritieke toestand en wordt in een kunstmatig coma gehouden. Twaalf passagiers van de bus die niet naar het ziekenhuis hoefden, zijn ondergebracht in een hotel in Verona.

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het busongeluk. Er waren geen aanwijzingen dat er andere voertuigen bij betrokken waren, zei een woordvoerder.

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Minder vertraging treinen bij lekkage gevaarlijke stoffen

Een nieuwe manier van alarmeren moet ervoor zorgen dat treinen minder vertraging oplopen bij kleine incidenten met gevaarlijke stoffen op het spoor. De nieuwe methode wordt op dit moment getest in de Rotterdamse haven en op goederenemplacement Kijfhoek.

Incidentbestrijding ProRail

Toch gaat altijd weer ‘code rood’ af, hijsen medewerkers van de incidentbestrijding van ProRail zich in een maanpak en rukt de brandweer grootscheeps uit mensen en materieel. Gevolg is dat rond de plek van de lekkage het treinverkeer volledig wordt stilgelegd.

Dat is niet nodig dankzij een informatiesysteem waar de brandweer en Incidentenstrijding van ProRail gebruik van maken. In dit systeem staat geregistreerd wat voor stoffen er in de druppelende wagons zit.

Aan de hand kan worden bepaald  hoe groot het gezondheidsrisico is voor de buitenwereld. Dat is volgens ProRail meestal zo klein, dat de brandweer niet met man en macht hoeft uit te rukken. De spoorbeheerder kan zelf met haar gekwalificeerd personeel lekkages snel oplossen.

Treinen blijven rijden

In de haven betekent dit dat goederenvervoerders en verladers bij een ‘code groen’ in plaats van ‘code rood’ toch kunnen blijv...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Duitsers geven startsein voor aanleg Derde Spoor

derde spoorIn Duitsland is vrijdag officieel gestart met de aanleg van een derde spoor tussen Oberhausen en Emmerich.

OBERHAUSEN - Vandaag, vrijdag 20 januari, geeft Duitsland het officiële startsein voor de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen.

Derde spoor Duitsland goedgekeurd

Dankzij deze spooruitbreiding kunnen er in de toekomst meer goederentreinen gebruik maken van de Betuweroute. Dat is goed voor de economie in Nederland.

De starthandeling vindt plaats in Oberhausen ‘an der Rothofstraße’. Hier bouwt de Duitse spoorbeheerder DB Netz een nieuw viaduct dat straks over de sporen heen gaat. Het is de eerste van meer dan 100 viaducten en bruggen die op de 73 kilometer lange route tussen Emmerich en Oberhausen moeten worden gebouwd of aangepast.

De starthandeling wordt verricht door onder meer de minister van verkeer van de deelstaat Noordrijn-Westfalen Michael Groschek en de Duitse staatssecretaris Enak Ferleman van het ministerie van Transport.

Omleiden spoorgoederenvervoer

De bouw van het 73 kilometer lange derde spoor dwars door een aantal grote steden neemt nog vele jaren in beslag. Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om ook treinen te laten rijden.

Goederentreinen worden in Nederland dan omgeleid via de Brabant- en Bentheimroute. In 2017 gaat het om een aantal weekenden waarin er niet gereden kan worden en zeven werkweken waarin er maar één spoor beschikbaar is.

Stuurgroep Derde Spoor Duitsland

Om de impact van de aanleg van het derde spoor in Duitsland te beperken is de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland opgericht. Hierin werkt ProRail samen met: Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, het Strategisch Platform Logistiek, decentrale overheden, vervoerders en verladers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voorzitter van deze stuurgroep.

Nieuw spoor bij Zevenaar

Ook in Nederland wordt hard gewerkt om de aansluiting tussen Duitsland en de Betuweroute te verbeteren. Tussen Zevenaar en de grens wordt over een lengte van 3 kilometer een derde spoor aangelegd. Vorig jaar is de bovenleiding al aangepast zodat goederentreinen bij de grens nog maar eenmaal van spanning hoeven te wisselen.

Ook is het spoor uitgerust met een nieuw Europees beveiligingssysteem (ERTMS). Dankzij deze aanpassingen verbetert de doorstroming en kunnen er in de toekomst meer treinen van de Betuweroute gebruik maken.

Derde Spoor Duitsland 

Een goede infrastructuur voor spoorgoederenvervoer is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Nederland. Het aantal treinen dat gebruik maakt van de Betuweroute is de afgelopen jaren gegroeid en zal naar verwachting verder toenemen. Bijvoorbeeld door de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte. Om de verwachte toename in goede ...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Miljoenen voor bewaken spoorovergangen

DIEPENHEIM - Het kabinet trekt nog eens 25 miljoen euro uit om tot dusver onbewaakte spoorwegovergangen toch te beveiligen. Sommige overwegen verdwijnen, andere krijgen bijvoorbeeld spoorbomen of worden uitgerust met waarschuwingssignalen.

Voor het beveiligen van de overgangen lag al 10 miljoen euro klaar, maar staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) doet daar nog eens 25 miljoen bij. Dijksma hoopt provincies en gemeenten zover te krijgen ook wat extra geld op tafel te leggen, zei ze in het Overijsselse praatprogramma Politiek in de Pol.

Nederland telt nog ruim honderd onbewaakte overwegen. Eind vorig jaar vielen achttien gewonden bij een aanrijding tussen een trein en een melkwagen op een onbewaakte spoorwegovergang in het Groningse Winsum. Die overweg, waar de afgelop...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl


Zijderoute in ere hersteld

zijderoute ns24.nlDe Zijderoute is weer in ere hersteld nu een goederentrein in Londen aankomst na een lange reis vanuit het verre China.

LONDEN - Met de aankomst in Londen van een goederentrein uit China na een reis van 12.000 kilometer wordt volgens Britse media 'de Zijderoute' heropend. De trein komt woensdag in Barking, in het oosten van de Britse hoofdstad, aan met 34 wagons vol handelswaar na een tocht door China, Kazachstan, Rusland, Wit-Rusland, Polen, Duitsland, België en Frankrijk.

Zijderoute actueel

De vrachttrein is met een reis van zestien dagen sneller dan een schip en goedkoper dan een vliegtuig. Ondanks hindernissen onderweg zoals verschillende spoorbreedten moet de trein een voorhoede zijn van veel meer transport over het spoor. De vrachttrein heet East Wind en gaat om te beginnen één keer per week rijden van het Chinese Yiwu naar Londen.

China is erg geïnteresseerd in vrachtvervoer over het spoor en heeft eerder al vrachttreinen voor transport naar Europa gelanceerd zoals die van Chengdu naar Rotterdam. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor een nieuwe spoorwegroute via Iran en Turkije.

Met de Zijderoute wordt het stel...

Lees verder ...

Bron: http://www.transport-online.nl

Treinverkeer ontregeld door stroomstoring Amsterdam

Het treinverkeer van en naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol Airport is dinsdagochtend ernstig ontregeld na een grote stroomstoring in Amsterdam. Hoewel de stroomstoring inmiddels is verholpen, zal de nasleep hiervan de rest van de dag gevolgen hebben voor het treinverkeer in de rest van het land.

Stroomstoring

NS adviseert reizigers om hun reis naar Amsterdam, Utrecht of Schiphol uit te stellen. De stroomstoring legde dinsdagochtend vroeg ook het metro- en tramvervoer in Amsterdam plat. Stadsvervoerder GVB meldt dat de metro’s inmiddels weer vo...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ACM tikt ProRail op vingers om Moerdijkbrug

De Moerdijkbrug is een probleemgeval geweest, voornamelijk door slecht beleid van ProRail.

AMSTERDAM - Spoorwegbeheerder ProRail heeft in april vorig jaar spoorgoederenvervoerders RFF, Locon en LTE oneerlijk behandeld toen de Moerdijkbrug op korte termijn gesloten moest worden.

Moerdijkbrug problematisch door slecht beleid

Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek op verzoek van RailGood, de belangenvertegenwoordiger van goederenvervoerders.

De Moerdijkbrug moest in april enkele dagen dicht voor spoorverkeer nadat er gebreken aan het spoor waren geconstateerd.

ProRail zou daarbij grote spoorvervoerders als NS Reizigers en DB Cargo beter en eerder hebben betrokken bij het besluit om de brug te sluiten dan de andere vervoerders. Daarmee hadden de grote spoorvervoerders een voorsprong op kleinere partijen bij de zoektocht naar alternatieven.

Het oordeel is volgens de ACM van belang bij het eventueel indienen van een schadeclaim. Volgens Locon zal het zo'n vaart niet lopen en komen de betrokken partijen er samen in ,,normaal overleg" wel uit. Van een claim zal volgens een zegsman dan ook geen sprake zijn.

Ook RFF verwacht een "constructief" gesprek met ProRail en vertrouwt er in de toekomst op dat de spoorwegbeheerder bij "infrastructurele verstoringen" de juiste procedures zal volgen.

ProRail zegt gedupeerde spoorgoederenvervoerders inmiddels allemaal een schadevergoeding te hebben aangeboden. Sommige partijen zijn volgens een woordvoerder al gecompenseerd. Andere partijen zijn nog bezig de geleden schade te berekenen. Over het compensatiebedrag deed ProRail geen uitspraak.

ProRail beloofde verder partijen voortaan beter te betr...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Maatregelen op spoor door winters weer

UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen en ProRail zetten vrijdag extra personeel in en nemen een aantal maatregelen om zich tegen het aangekondigde winterweer te verweren.

Met name in het midden en zuiden van het land kan het weer de dienstregeling in de war gooien. De NS raadt reizigers aan om voor vertrek 'naar buiten te kijken' en de berichten van de NS over de dienstregeling te checken.

ProRail heeft vrijdag extra sneeuw- en storingsploegen en hulplocomotieven paraat staan. Ook worden treinen behandeld door anti-icing installaties. De onderkant van de treinstellen worden met glycol ingespoten zodat sneeuw en ijs minder kans krijgen te hechten aan treinen. Zo wordt voorkomen dat wissels blokkeren of treinen beschadigd raken.

Tussen Den Bosch en Sittard rijden tot h...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


Grote opkomst bij werkoverleg NS-personeel

werkoverlegOp woensdag is op het werkoverleg midden op de dag veel NS-personeel afgekomen.

UTRECHT - Op het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen zijn woensdag zo'n 160 machinisten en conducteurs afgekomen op het werkoverleg met de directie, meldden de initiatiefnemers.

Werkoverleg NS-personeel met grote opkomst

Het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK) had het werkoverleg aangevraagd omdat het rijdend personeel met name ontevreden is over de nieuwe dienstregeling. De werknemers zijn bang dat ze voortaan alleen nog maar 'een rondje om de kerk' rijden.

Volgens AMK-woordvoerder Dick van der Meulen waren 180 machinisten en conducteurs op het werkoverleg afgekomen. ,,De NS-directie heeft toegezegd dat er gevarieerdere diensten komen." Het aangepaste rooster voor de machinisten zou in april ingaan; dat van de conducteurs in juni.

"Maar we houden een slag om de arm. We geven de directie tot 1 maart de tijd om de daad bij het woord te voegen." In een reactie zegt de NS te streven naar meer variatie in de diensten; daarom wordt het rooster aangepast.

Volgens de NS had de grote opkomst van het personeel voor het werkoverleg geen gevolgen voor de treinreizigers. De werknemers hadden vrij genomen om het werkoverleg bij te wonen.

Eerder wilde het personeel gaan staken vanwege de nieuwe dienstregeling, omdat het rondje om de kerk tot concentratieverlies zou leiden. NS zegde toen al ni...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Moeder raakt kinderen kwijt op station

LEIPZIG - Een driejarig jongetje is hem dinsdag op het centraal station van Berlijn gesmeerd en alleen in de intercity naar Leipzig gestapt.

De politie vertelde dat terwijl de moeder kaartjes stond te kopen haar ondernemende kroost de benen nam. Toen de vrouw, afkomstig uit Peru en woonachtig in Italië, zich omdraaide waren haar vier zoons in de leeftijd tot zes jaar verdwenen. Zij alarmeerde in alle staten de politie.

Die vond twee kinderen vlak bij de plek van verdwijning terug, de derde werd wat later aangetroffen op het station Berlin-Südkreuz. Vlak daarna volgde ook het verlossende telefoontje. Een oplettende conductrice vond het vreemd dat een knul van drie zonder begeleiding en ticket in de trein zat en lichtte de politie in.

Aan het eind van de middag was de familie herenigd in Leipzig. "De kleine jongen, die alleen Spaans en Italiaans sprak, wilde zijn naam niet zegg...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

VDL levert aan Amerikaanse autofabrieken

EINDHOVEN - VDL levert geautomatiseerde productielijnen voor een aantal autofabrieken in de Verenigde Staten. Dat maakte het Brabantse industrieconcern dinsdag bekend.

Met de orders van BMW, Volvo en een aantal niet met naam genoemde Amerikaanse fabrikanten is dit jaar een bedrag van meer dan 100 miljoen euro gemoeid, aldus het Brabantse industrieconcern dinsdag

Dochterbedrijf VDL Steelweld is in Europa al jaren een belangrijke toeleverancier van veel autofabrikanten, zoals Jaguar Land Rover, Ford, Volvo en BMW. Die bedrijven wilden de machines vervolgens ook hebben voor hun Amerikaanse fabrieken. "En die ervaring heeft er weer toe geleid dat wij ook voor Amerikaanse klanten in de VS aan de slag gaan'', aldus directeur Peter de Vos.

Om voet aan de grond te krijgen en houden bij Amerikaanse autofabrieken, dienen ook toeleveranciers zelf in de VS gevestigd te zijn. Daarom heeft VDL Steelweld in 2016 drie vestigingen in de VS geopend, in Fremont (Californië), Detroit (Michigan) en Spartanburg (South Carolina).

Het bedrijf verwacht dan ook snel te kunnen groeien in de VS, waar volgens een woordvoerder nu alleen nog enkele "kwartiermakers'' aan de sla...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online


Strukton ontwikkelt dataloggers voor wisselmonitoring DB

struktonStrukton is bezig wissels te monitoren voor de Deutsche Bahn met behulp van dataloggers.

De Duitse spoorbeheerder DB Netz AG is op dit moment bezig met een grootschalige uitrol van de monitoring van spoorwegwissels door 12.500 wisselmotoren aan te sluiten op dataloggers. Dit systeem ontwikkelde de infrastructuurbeheerder samen met spoorbedrijf Strukton.

Strukton voor wisselmonitoring DB

Deze dataloggers zijn gebaseerd op de architectuur van het Nederlandse POSS-monitoringssysteem. De loggers worden aangesloten op het monitoringsplatform DIANA, dat DB Netz AG gebruikt voor de analyse van de data.

Strukton levert daar nog eens zeshonderd dataloggers voor, zo maakte het bedrijf in november bekend. Inmiddels is de opdracht voor nog eens 320 stuks binnen. De uitrol gaat namelijk sneller dan door DB Netz verwacht.

Monitoringsplatform

Samen met DB Netz AG zorgt Strukton ervoor dat de dataloggers worden ontsloten via het monitorings- en analyseplatform DIANA van de Duitse spoorbeheerder. De dataloggers ondersteunen het OPC-UA protocol. Deze internationale en open standaard maakt het voor DB Netz mogelijk om in de toekomst meerdere spoorsystemen via DIANA te ontsluiten en analyseren.

DB Netz AG gebruikt de verzamelde meetresultaten en data voor preventief en voorspelbaar onderhoud, om de punctualiteit te verbeteren en uitval door storin...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Uitrol monitoringssysteem Strukton over metronetwerk Londen

Na een geslaagde pilot op de stations Loughton en Waterloo, wordt het Preventief Onderhoud- en Storingsdiagnosesysteem (POSS) van Strukton verder uitgerold over het Londense metronetwerk. Op 4 maart is er gestart met de aansluiting van 64 wissels op het POSS-monitoringsysteem. Vanaf september dit jaar staan er nog 29 wissels ingepland.

Test

Na een positieve test met een POSS-testwissel bij de fabriek in Chippenham, tekenden Strukton en Westinghouse in 2010 een samenwerkingscontract. De samenwerking tussen London Underground, Siemens en Strukton leidde tot het voorkomen van wisselstoringen dankzij effectieve POSS-meldingen en hersteladviezen.

Na verschillende pilots werd ook station Hainault in 2013 met het systeem uitgerust. Vanwege de zeer nauwe tunnels op grote diepte en de grote passagiersaantallen, heeft London Underground zeer strenge eisen. Inmiddels zijn de wisselstellers met POSS-monitoring toegelaten op het Londense metronetwerk. In maart van dit jaar kon worden gestart met de daadwerkelijke installatie van het systeem.

Monitoring

POSS kan gebruikt worden voor onder andere monitoring van bijvoorbeeld wissels, treindetectie, wisselverwarming en civiele objecten. Het wordt veel toegepast voor assetmanagement. POSS is inmiddels het grootste wisselmonitoringsysteem in de wereld.

De monitoringgegevens zijn toegankelijk via internet. Experts kunnen de situatie vanaf elke gewenste plek online bewaken en de data gebruiken voor preventief onderhoud.

POSS registreert alles wat afwijkt van de norm en herke...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Van der Vlist transporteert de eerste nieuwe tram voor de Uithoflijn

Vanuit Spanje is de eerste tram voor de Uithoflijn aangevoerd.

GROOT-AMMERS - Van der Vlist heeft onlangs vanuit Spanje de eerste tram voor de Nederlandse Uithoflijn vervoerd.

Uithoflijn krijgt eerste tram

Dit eerste transport voor de Uithoflijn vormde een logistieke uitdaging daar de route met de maximaal toegestane transport afmetingen door Spanje, Frankrijk, Duitsland en Nederland voerde. Voor deze uitdaging is een speciaal ontworpen rail trailer gebouwd.

Dit speciale ontwerp  maakte het voor Van der Vlist mogelijk om een totale transport lengte van 40 meter te managen tbv de eerste tram van de Uithoflijn.

Een speciaal ontworpen lier en “ramp” werde...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Treinverkeer had afgelopen weekend last van winterse weer

UTRECHT - Niet alleen het wegverkeer, ook het treinverkeer heeft hier en daar last van de winterse omstandigheden. Zo rijden er op verschillende trajecten geen treinen door rijp of ijzel aan de bovenleiding.

Dat is het geval tussen Vlissingen en Roosendaal, tussen Dordrecht en Geldermalsen en tussen Lelystad en Zwolle.

Ook op het traject Hoorn-Enkhuizen tussen Hoogkar...

Lees meer lees verder

Bron: Transport Online

Werkoverleg op woensdag van boze NS-ers in Utrecht

UTRECHT - Ontevreden machinisten en conducteurs van de Nederlandse Spoorwegen houden woensdag om 13.00 uur werkoverleg bij het hoofdkantoor in Utrecht. Ze willen daar een 'lijst van ongenoegens' aanbieden aan de NS-directie.

De nieuwe dienstregeling heeft voor rijdend personeel nare gevolgen, vinden ze. De machinisten vrezen dat ze voortaan alleen nog maar een 'rondje om de kerk' rijden.

Wat de gevolgen zijn voor treinreizigers, is volgens de initiatiefnemer het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK), nog moeilijk te zeggen. "Het is voor ons nog volstrekt onbekend of machinisten en conducteurs van hun trein afstappen om naar het overleg te gaan'', aldus een AMK-woordvoerder maandag. "Er is veel belangstelling voor de meeting. Veel rijdend personeel heeft vrij genomen om naar de bijeenkomst te komen.''

Hij waarschuwt dat als drie of meer machinisten besluiten hun trein in Utrecht stil te zetten voor het werkoverleg, dat veel gevolgen kan hebben voor het treinverkeer in het hele land. Veel hangt af van de inhoud van de zogenoemde werkpakketten van de machinisten, waarin de directie de werkzaamheden vastlegt. "Maandag en dinsdag zijn er inloopsessies waarin NS toelichting geeft over de werkpakketten.''

Ook NS kon maandag nog niet overzien wat de consequenties van de bijeenkomst zijn en houdt een vinger aan de pols. "Op voorhand kunnen we niet inschatten of het gevolgen heeft voor het treinverkeer'', zei een woordvoerder. Mocht dat nodig blijken dan verstrekt het spoorbedrijf specifieke, extra reizigersinformatie, onder meer via de website.

Eind vorig jaar verbood de rechter in Breda een geplande staking van machinistenvakbond VVMC tegen het door hen verfoeide rondje om de kerk. Het recht op staken werd tot 6 januari opgeschort. De machinisten en conducteurs zien niets in het rijden op vaste traj...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


ProRail ambieert betere beschikbaarheid spoor en minder hinder

ProRail wil een betere beschikbaarheid van het spoor dit jaar.

Net als een jaar eerder moet ProRail zich in 2017 concentreren op minder hinder voor gebruikers bij storingen en extra aandacht voor spoorgoederenvervoer. Dit jaar is echter ook een betere beschikbaarheid van de infrastructuur en meer transparantie over de prestaties van belang.

Beschikbaarheid spoor beter in 2017

Deze prioriteiten zijn opgenomen in het Beheerplan 2017. Verder moet de infrabeheerder de verbetermaatregelen op de A2 verder uitwerken, werken aan punctualiteit en aan de slag met een betere betrouwbaarheid van de IC Direct op de HSL.

Onderhoud

In 2017 is de verwachting dat er veel moet worden gewerkt aan het spoor, omdat de vervanging van sporen, wissels en bovenleiding in de afgelopen jaren vaak is uitgesteld. ProRail hoopt in 2017 ongeveer 50 procent meer vervangingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan de bovenbouw dan in de afgelopen jaren.

Daarom heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu ProRail de opdracht te geven om te werken aan een ‘toekomstbestendige en efficiënte aanpak’. Dijksma heeft het beheerplan al goedgekeurd.

ProRail belooft daarom de hinder vanwege onderhoud voor de gebruikers van het spoor tot een minimum te beperken, door de onderhouds- en vervangingsbehoefte te optimaliseren om zo de kwaliteit van het spoorwegnetwerk op de lange termijn te waarborgen en door beter om te gaan met de financiën.

Zonder wijzigingen van ProRail zal de spoorvervoerder tussen 2018 en 2028 geconfronteerd worden met een tekort van 475 miljoen euro in het budget. De infrabeheerder hoopt dit verschil op te lossen met maatregelen die moeten leiden tot dit toekomstigbestendig en efficiënt onderhoud.

Veiligheid

Ook worden de veiligheidsmaatregelen tijdens werkzaamheden onder de loep genomen. “Veiligheidsregels zijn soms doorgeschoten in hoeveelheid, complexi­teit of toepassing. Maken we regels meer pragmatisch en integraal? Dan kunnen we aan de ene kant betrouwbaarheid én een hoge beschikbaarheid van het spoor realiseren. Aan de andere kant kunnen we de toenemende hoeveelheid werkzaamheden aan het spoor op een efficiënte en effectieve manier uitvoeren”, aldus ProRail in het Beheerplan.

ProRail laat weten dat in specifieke situaties bestaande veiligheidsmaatregelen losgelaten kunnen worden, omdat ze niet per se zorgen voor een hogere veiligheid, maar wel ten gaan koste van de beschikbaarheid. Dit kan gaan gelden voor wijzigingen in de veiligheidsorganisatie van gepland werken op en nabij infrastructuur, maar ook om de verschillende werkwijzen rond storings- en incident afhandeling.

Spoorgoederenvervoer

Het spoorgoederenvervoer is een belangrijke pijler voor ProRail dit jaar. Staatssecretaris Dijksma heeft de infrabeheerder de opdracht gegeven om de landelijke concurrentiepositie van het spoorvervoer te verbeteren. Tevens heeft ProRail enkele maatregelen opgenomen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rails leidde dit jaar veel kritiek, maar ProRail benadrukt dat dit al op een veilige wijze gebeurt. In 2017 wordt gewerkt om het nog veiliger te maken door de herbouw van het ICT-systeem waarmee ProRail hoopt een betrouwbaarheid van 100 procent te krijgen bij de registratie van alle goederenwagons in Nederland.

Verder is ProRail bezig om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in te vullen, die deze raad heeft gedaan na het treinongeval in Tilburg.

Indicator spoorgoederenvervoer

In een begeleidende brief die Dijksma naar de Tweede Kamer stuurde bij het Beheerplan van ProRail, liet ze weten een indicator te wijzigen voor het spoorgoederenvervoer. Er zou te veel gekeken worden naar de punctualiteit van het goederenverkeer, terwijl de vervoerders zelf juist meer waarde hechten aan de capaciteit van goederen, dus de hoeveelheid treinen.

“Ik bezie daarom momenteel samen met ProRail en goederenvervoerders of een (of meerdere) alternatieve prestatie-indicator(en) beter aansluit(en) op de prioriteiten van de vervoerders en de in de praktijk gewenste sturing”, laat de bewindsvrouw weten.

In 2017 verwacht ProRail de indicator ‘punctualiteit goederenverkeer 3 minuten’ niet te halen, maar Dijksma zegt begrip te hebben voor de afweging van de beheerder om vooral zo veel mogelijk treinen te laten rijden, omdat die hiermee tegemoet komt aan de wensen van van de goederenvervoerders.

Innovaties

Voor de toekomst wil ProRail meer gebruik gaan maken van innovaties. Het spoor wordt nu uitgedaagd door veranderingen in de maatschappij, waaronder schone en zelfrijdende auto’s en elektrische fietsen.

ProRail zegt in deze uitdagingen echter ook kansen te zien, om een impuls te geven aan vernieuwing en innovaties op het spoor. ProRail wil zelfrijdende treinen gaan testen in Nederland en bereidt in 2017 een proef voor in combinatie met DB Cargo. 

Bovendien zijn innovaties ook in te zetten voor moderne en nog veiligere beveiligingssystemen en digitaal inframanagement. ProRail wil met deze innovati...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail moet gebruiksvergoeding spoor verlagen

ProRail moet over 2015 en 2016 een deel van de gebruiksvergoeding voor het spoor terugbetalen aan Arriva, Connexxion, Veolia en Syntus.

ProRail moet de te veel betaalde kosten voor de gebruiksvergoeding van het spoor over 2015 en 2016 restitueren aan de verschillende spoorvervoerders. Het gaat hier om 4 miljoen euro per jaar. Verder moet de infrabeheerder de al vastgestelde tarieven voor 2017 en 2018 aanpassen.

Gebruiksvergoeding spoor verlaging

Dit heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten in de zaak die door Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia was gestart tegen ProRail. ProRail heeft namelijk de Spoorwegwet overtreden.

Tariefdaling

Deze tariefverlaging wordt veroorzaakt omdat ProRail de factor ‘complexiteit’ ten onrechte heeft doorberekend aan de spoorvervoerders. Voor verschillende systemen rekende ProRail gebruiksafhankelijke kosten, dus extra kosten die worden veroorzaakt door de treinen die over het spoor rijden.

Maar uit onderzoek blijkt nu dat ProRail niet is uitgegaan van de bestaande infrastructuur waarbij de systemen toch al aanwezig zijn, maar van de minimaal benodigde infrastructuur. Dit blijkt in strijd te zijn met de spoorwegwet. ProRail mag deze factor daarom niet meer meerekenen in de gebruiksvergoeding en moet het te veel betaalde bedrag terugbetalen.

Verder heeft ProRail kosten doorberekend aan de vervoerders die niet rechtstreeks voortvloeien uit de exploitatie van de treindienst, maar via een ‘tussenstap’. In de Spoorwegwet is bepaald dat het niet toegestaan is om de spoorvervoerders te laten opdraaien voor kosten die niet direct worden veroorzaakt door treingebruik van het spoor.

Verhoging tarieven

Deze zaak tegen ProRail werd in eerste instantie aangespannen nadat bleek dat de tarieven voor het gebruik van het spoor in 2015 en 2016 flink stegen, namelijk van 279 miljoen euro in 2014 naar 330 miljoen euro in 2016. Dat is een totale stijging van 51 miljoen euro (18 procent). Dit leek een gevolg van een bezuinigingsopdracht van het kabinet Rutte I en niet een reflectie van de exploitatiekosten van het spoor.

“Het is prettig dat nu vaststaat dat ProRail een te hoge gebruiksvergoeding heeft berekend en dat FMN dit deel nu gerestitueerd krijgt”, aldus advocaat Viola Süto van Legal Rail, die FMN in deze zaak vertegenwoordigd.

Het is al het derde besluit in de zaak. Na het eerste besluit moest ProRail de berekening van de tarieven ook al op drie onderdelen aanpassen. Verder gaf ACM de opdracht om een betere motivering voor de andere onderdelen vast te stellen en die opnieuw aan ACM voor te leggen.

In het tweede besluit oordeelde ACM dat voor een aantal systemen de motivering voor de gebruiksvergoeding niet voldoende was en vroeg een nadere onderbouwing van de kosten.

Gewichtklassen

ProRail werd eerder ook al verordonneerd door ACM om de indeling van de gewichtklassen voor de verschillende treinen fijnmaziger te maken. ProRail hanteerde tarieven, waardoor de regionale vervoerders met hun lichte treinen, met uitzondering van de spits, niet zwaa...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Flexibel en slim OV in 2040

In 2040 dienen we een flexibel en slim OV te hebben.

Het openbaar vervoer in Nederland zal er in 2040 heel anders uitzien. Niet alleen in de dunbevolkte gebieden waar het reguliere OV niet meer rendabel is, maar ook in de steden waar metro’s en lightrailverbindingen aan hun eigen succes ten onder dreigen te gaan. Dit blijkt uit het Toekomstbeeld OV dat donderdag is gepresenteerd door staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

Doel

Het doel van deze toekomstvisie met slim OV is om reizigers in 2040 binnen een uur van deur tot deur te kunnen laten reizen tussen de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Op dat gebied lijkt deze visie veel op de visie die afgelopen juli werd gepresenteerd door NS en de stadsvervoerders. Deze visie richtte zich echter alleen op het vervoer in de Randstad en de streekvervoerders waren er daarom niet bij betrokken.

Ditmaal is er echter ook rekening gehouden met de dunbevolkte gebieden, waar de bussen veel leger zijn en waar het traditionele OV niet meer voldoet en niet langer rendabel is. Hier zien de partijen wel iets in innovatieve vormen van vervoer, zoals zelfrijdend vervoer en deelvervoer. Daarmee kunnen reizigers in dunbevolkte gebieden net zo goed snel en gemakkelijk op de gewenste bestemming komen.

Bovendien is in deze visie ook rekening gehouden met steden buiten de Randstad. “De reistijd van de verbindingen tussen de Randstad en de economisch sterke gebieden rond Groningen, Enschede, Arnhem-Nijmegen, Breda-Tilburg-Eindhoven en Maastricht moet verkort worden”, aldus Dijksma.

Verandering

Dit vereist van betrokken partijen dat ze scherpe keuzes moeten maken. “Het Nederlandse openbaar vervoer staat nooit stil”, zei de staatssecretaris. “Er is de afgelopen jaren al veel veranderd, zoals de OV chipkaart die nu al helemaal geïntegreerd is in ons systeem. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen het nu eens zijn geworden over de richting waarin het openbaar vervoer zich in stedelijke en in dunbevolkte gebieden moet ontwikkelen. Daarbij is ook belangrijk dat we sneller kunnen én durven inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.’

Dit betekent voor slim OV in ieder geval dat er moet worden ingezet op een groot netwerk met directe verbindingen naar de drukbezochte plekken in steden. Hier moeten de wachttijden kort zijn, wat inhoudt dat metro’s, lightrailvoertuigen en bussen in hoge frequentie gaan rijden. Het ministerie laat weten daarvoor investeringen in infrastructuur en fietsvoorzieningen belangrijk te vinden.

Techniek

Techniek speelt in de visie een belangrijke rol. Het ministerie wil dat reizigers real time-reisadviezen kunnen krijgen via bijvoorbeeld apps en zo zelf snel de afweging kunnen maken tussen verschillende reisopties. Tevens moet het automatisch afrekenen en het integreren van reisabonnementen van verschillende vervoerders zo snel mogelijk realiteit worden.

Om de nieuwe vormen van slim OV te realiseren, gaan de verschillende partijen de visie omzetten in een agenda voor de komende jaren. Dit moet ervoor zorgen dat er sneller kan worden ingesprongen op ontwikkelingen en innovaties, die op dit moment nog niet allemaal te voorzien zijn. De partijen zullen werken aan het opzetten van proeven en experimenten en een overzicht van acties en maatregelen die op termijn nodig zijn.

Experimenten

Het ministerie benadrukt hoe belangrijk het is om alvast te experimenteren net nieuwe concepten, zodat deze op termijn snel en op grote schaal van de grond komen.

Daarom zal onder andere in Friesland worden onderzocht of en hoe het uitbreiden van bestaande bushaltes naar grotere ‘overstaplocaties’ met plek voor conventionele auto’s en fietsen, maar ook voor deelauto’s, e-fietsen en deeltaxi’s het gemak van reizigers kunnen vergroten. Verder zal bij vers...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Vlaamse overheid wil minimale dienstregeling bij stakingen

In België wil de overheid dat er een minimale dienstregeling blijft bestaan als er wordt gestaakt.

De Vlaamse overheid wil dat er zelfs bij stakingen van buspersoneel van de Belgische vervoerder De Lijn bussen blijven rijden. Chauffeurs die toch komen werken, moeten worden ingezet op de drukste lijnen om zo de ‘schade’ van een staking te beperken.

Minimale dienstregeling bij stakingen

De kans is aannemelijk dat deze ‘minimale dienstverlening’ zal worden opgenomen in de nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse vervoerder De Lijn en de Vlaamse regering.

Drukste lijnen

De invoering van deze maatregel houdt in dat chauffeurs die bij een staking toch komen werken, niet op hun gewone lijn mogen rijden, maar worden ingezet op de drukste lijnen. Zo blijven die in ieder geval bezet. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat een chauffeur een flink stuk buiten zijn eigen regio aan het werk gesteld kan worden.

De invoering van de minimale dienstverlening werd geëist door de minister van Mobiliteit Ben Weyts. Zelfs als de minimale dienstregeling wordt ingevoerd, kan Weyts overigens nog steeds geen medewerkers dwingen om te komen werken en deze maatregel geeft dus geen garantie dat er tijdens elke staking bussen rijden.

Het gaat namelijk alleen om ‘vrijwillige’ chauffeurs, die ervoor kiezen bij stakingen alsnog te komen werken. Toch blijkt dit voor vakbonden en medewerkers een grote stap, die stakingen moeilijker zal maken.

Vakbonden

De Belgische vakbonden zijn dus allesbehalve blij met deze eis van de minister van Mobiliteit. Ze zijn van mening dat een staking meteen niet werkt wanneer er enkele chauffeurs hun werk wel uitvoeren. Zij moeten namelijk ondersteund worden ondersteund worden door andere medewerkers, zoals controleurs.

“Zodra je een aantal bussen laat rijden, is een staking in feite al gebroken”, liet de vakbond ACOD weten aan Het Nieuwsblad. Meerdere Belgische media melden dat in de beheersovereenkomst echter is toegevoegd dat sociaal overleg belangrijk is en dat het stakingsrecht en recht op arbeid gerespecteerd moeten worden.

De beheersovereenkomst die nu wordt gecreëerd voor de komende decennia, vereist flink wat aanpassingen voor De Lijn. De vervoerder gaat zich vooral op stedelijke ge...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Overheid en ING investeren in Nederlandse elektrische bussen

De overheid en de ING investeren allebei in elektrische bussen van De Nederlandse fabrikant Ebusco.

De Nederlandse overheid en ING hebben allebei geïnvesteerd in een Nederlandse fabrikant van elektrische stadsbussen, Ebusco. Het ministerie van Economische Zaken draagt bij in de vorm van een innovatiekrediet en ING heeft een belang in het Helmondse bedrijf genomen en verstrekt verder financiering aan de busbouwer.

Elektrische bussen investering

De bank denkt dat Ebusco een belangrijke rol kan spelen in de afspraak om in 2030 alle OV-bussen emissievrij te laten rijden. ING heeft dit besluit genomen omdat het bedrijf wil bijdragen aan een groenere samenleving.

“Klimaatverandering en milieu-emissies stellen ons wereldwijd voor ongekende uitdagingen. ING wil duurzame ontwikkelingen stimuleren en de wereldwijde transitie naar een CO2-arme, klimaatbestendige economie helpen vormgeven.”

Verduurzaming

ING meldt aan het Financiële Dagblad een sterke groei van de productie van elektrische bussen te verwachten, ongeveer tientallen procenten. Het gaat echter nu nog vaak om kleine orders, omdat de OV-bedrijven eerst de techniek willen testen. Maar wanneer die testperiode voorbij is, wordt een flinke groei verwacht.

In 2012 zette Ebusco voor zijn eerste prototype elektrische bus op de markt en ING verwacht dat elektrische bussen een groot marktpotentieel hebben. “Het gaat alleen al in Nederland om een vervangingsmarkt van vijfduizend bussen.

De Europese markt voor stadsvervoer is geraamd op minimaal honderdduizend bussen.” ING heeft een behoorlijk marktaandeel in de financiering van Nederlandse OV-bedrijven.

Betrokkenheid ING

“De betrokkenheid van ING en de overheid is van grote betekenis voor Ebusco”, aldus Peter Bijvelds, de algemeen directeur van Ebusco. “Beide bedrijven hebben zich verbonden aan een jong en innovatief bedrijf dat substantieel bijdraagt ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

RET test elektrische bussen voor transitie richting zero emissie

De vering in de elektrische bus moet nog iets beter afgesteld worden, om het op en neer gaan tegen te gaan en de 13 meter-bus is eigenlijk een meter te lang voor het stadsvervoer in Rotterdam. Maar verder is RET-chauffeur Ronald van der Kleij erg positief over de Finse elektrische Linkker-bus die enkele weken geleden een paar dagen door Rotterdam reed.

De Rotterdamse vervoerder bereidt zich momenteel voor op de inzet van zero emissievervoer en test daarom verschillende elektrische bussen.

De bus verhoudt zich zeer goed in vergelijking met andere elektrische bussen, legt Theo Konijnendijk van RET uit. De vervoerder start nu al met het testen van verschillende bussen als voorbereiding op de nieuwe concessie die in 2018 ingaat. In die concessie wil de RET elektrisch vervoer gaan opnemen. ““We stellen een transitie naar zero emissie voor dat past in de kaders van het bestuursakkoord”, legt Konijnendijk uit. Dit bestuursakkoord stelt dat alle nieuwe bussen in 2025 zero emissie moeten zijn.

Informatie dashboard

Chauffeur Van der Kleij heeft al in een flink aantal elektrische bussen proef gereden en wijst op het dashboard. De Linkker-bus is volgens de chauffeur de eerste waarin hij zowel de temperatuur van de motor als de temperatuur van de accu kan zien. Daaraan kan Van der Kleij zelf afzien hoe hij moet rijden. “Je ziet meteen wat er gebeurt als je een keer flink gas geeft.”

Op die manier kan hij zichzelf dus ook corrigeren in zijn rijstijl. Hij geeft toe dat niet elke chauffeur dit zal kunnen, omdat zij wellicht minder kennis hebben over elektrische bussen of minder geïnteresseerd zijn in de techniek. “Er moet dus ook een begeleider worden aangesteld bij de implementatie van elektrisch vervoer, zodat chauffeurs goed leren rijden in een elektrische bus”, oordeelt Van der Kleij.

Linkker

Verder blijken chauffeurs tijdens het rijden te merken dat de bus erg licht is; beduidend lichter dan een dieselbus. Dit komt vanwege het aluminium-body, legt Erik van der Staak namens Linkker uit. Dit is volgens hem de enige elektrische bus die gemaakt is van volledig lichtgewicht aluminium en dit zorgt ervoor dat het voertuig snel kan optrekken en snel rijdt.

De vervoerder en de chauffeurs zijn als laatste te spreken over de schuifzwenkdeuren en het ontbreken van stangen en beugels aan de deuren. De huidige busdeuren hebben vaak beugels die naar buiten en naar binnen zwaaien, wanneer de deur van de bus opent of sluit. “Al koop je alleen voor een deur geen bus”, nuanceert Konijnendijk d...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


FNV: medewerkers gedupeerd door ruzie over concessie Utrecht

De concessie Utrecht levert voor Syntus nog wat problemen op.

Syntus heeft al ruim een week de concessie van Connexxion in de provincie Utrecht overgenomen, maar toch lijkt de onrust over de overgang nog steeds niet volledig voorbij. Volgens vakbond FNV Streekvervoer zijn enkele voormalige medewerkers van Connexxion de dupe geworden van de slechte verhoudingen tussen de oude en nieuwe concessiehouder.

Concessie Utrecht met problemen

Medewerkers vallen ‘tussen wal en schip’, omdat hun dienstverband bij Connexxion per 11 december is beëindigd, terwijl ze geen nieuw dienstverband hebben gekregen bij Syntus.

Ruzie

Hij is totaal niet te spreken over de wijze waarop de twee vervoerders het personeel behandelt; volgens hem een resultaat van de slechte verhoudingen tussen de twee vervoerders. “Syntus en Connexxion weigeren het goed te maken en daarom worden er nu medewerkers slachtoffer van de ruzie tussen de vervoerders.”

Volgens Jonkhout is het in eerste instantie nu aan Connexxion om Syntus aan te spreken, aangezien Syntus al geen recht heeft om de lijst met niet-herleidbaar, indirect personeel te weigeren bij deze concessie.

Als Syntus de rechtmatigheid van die lijst aan de kaak wil stellen, had de vervoerder daarvoor een procedure moeten starten. Dit heeft Syntus bij deze concessie echter niet gedaan, waardoor de vervoerder het recht niet heeft om enkele mensen van de lijst niet aan te nemen.

Maar wanneer dit alsnog gebeurt, is het aan Connexxion om Syntus te dwingen om zich te houden aan de Wet Personenvervoer 2000. Dat laat de oude vervoerder ook na. “Connexxion heeft tegen de medewerkers gezegd dat ze zelf maar een rechtszaak moeten beginnen. En het vervelende is verder dat een medewerker niet kan aantonen of ze rechtmatig of onrechtmatig op die lijst staan.”

Syntus

Syntus zegt te begrijpen hoe lastig dit is voor mensen, maar legt uit dat de Wet Personenvervoer 2000 op een aantal manieren kan worden ingevuld. Daardoor heeft de vervoerder pas op het moment dat hij de niet-herleidbare lijst werkelijk in handen kreeg van Connexxion een afweging kunnen maken bij deze concessie of alle mensen ook echt op die lijst thuishoorden. “Dan pas zien we namen en functies”, legt woordvoerder Frans Zwerver uit.

Om die reden weet Syntus pas sinds de werkelijke transitie van al het personeel dat er enkele personen op de lijst staan bij deze concessie die er niet op horen te staan. Zwerver benadrukt wel nog hierover met Connexxion in gesprek te zijn, omdat de vervoerder net zo goed duidelijkheid wil. Een rechtsgang wordt niet helemaal uitgesloten, wanneer de twee vervoerders er samen niet uit kunnen komen. Connexxion kon niet bereikt worden voor een reactie.

Korte implementatie

Toch behoort het bij deze concessie niet zo te gaan, vindt Jonkhout. Het is de verantwoordelijkheid van de vervoerders om een goede transitie van het personeel te realiseren, maar beide vervoerders nemen hun verantwoordelijkheid niet. Jonkhout gelooft niet dat dit probleem veroorzaakt wordt door de korte implementatietijd van Syntus in Utrecht.

“Als ze de rechtmatigheid van die lijst wilden aankaarten, hadden ze dat meteen kunnen doen toen de lijst bekend werd. Maar daar moest Connexxion ook al toe gedwongen worden. De verhoudingen tussen Syntus en Connexxion staan op scherp; het botert niet.”

Behalve slechte verhoudingen, lijkt ook het kostenplaatje bij deze concessie een rol te spelen. “Connexxion wil de medewerkers niet langer in dienst houden en loon uitbetalen, omdat Syntus deze mensen zou moet betalen”, legt Jonkhout uit. “Maar Syntus zegt die bewuste functies niet nodig te hebben.”

Connexxion zou volgens de FNV-bestuurder bovendien onterecht vrezen dat het de medewerkers nog jaren in dienst zou moeten houden, wanneer er een rechtszaak wordt begonnen.

Gevolgen

Jonkhout maakt zich zorgen over de gevolgen van dit incident bij deze concessie wanneer hier niet tegen wordt opgetreden. “Ik ben er beducht op dat andere vervoerders dit ook gaan doen bij toekomstige concessiewisselingen, wanneer hier geen gevolgen aan verbonden zijn.

Als Connexxion en Syntus hiermee wegkomen, is het natuurlijk een goedkope manier om van personeel af te komen.” Overigens heeft Connexxion deze negen medewerkers wel een vergoeding meegegeven.

De vakbonden FNV en CNV hebben een brief verzonden aan de Utrechtse gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof om haar te verzoeken in te grijpen. Zij moet als opdrachtgever de beide vervoerders aanspreken op hun verantwoordelijkheden in de ho...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Vakbonden verwachten geen nieuwe stakingsacties bij HTM

Er komen waarschijnlijk geen nieuwe stakingsacties meer bij de HTM.

De vakbonden FNV en CNV Vakmensen verwachten dat medewerkers van HTM niet opnieuw zullen gaan staken voor betere roosters met ruimere rij- en rusttijden. De directie van HTM is de medewerkers op een aantal punten tegemoet gekomen tijdens het overleg tussen de directie van de vakbonden over de dienstenpakket.

HTM waarschijnlijk zonder stakingen

Daarom denken de bonden dat de medewerkers geen reden meer zien om actie te voeren. Woensdag werd er overlegd door de vakbonden, de medezeggenschap en de directie van de Haagse vervoerder.

Tijdens dit overleg is afgesproken dat HTM eerst onderzoek uitvoert naar de rijtijden van de werknemers. Volgens de vakbonden is er in het overleg over de rijtijden en de zogeheten dienstenpakketten van de buschauffeurs én de trambestuurders vooruitgang geboekt.

Procesafspraken

Tijdens dit overleg is afgesproken dat de huidige dienstregeling voor HTMbuzz tijdelijk zal worden doorgetrokken tot 2017, waardoor de wijzigingen in het busvervoer pas later zullen worden ingevoerd. HTM gaat een aantal weken meten hoe het precies is gesteld met de rijtijden, waarvoor de vervoerder een objectieve registratie via GPS-systemen wordt gebruikt.

De resultaten hiervan worden begin 2017 verwacht, waarna er nieuwe afspraken gemaakt worden over de dienstenpakketten. Een groot aantal medewerkers van HTM legde vorige week in een ‘spontane actie’ het werk neer.

De vakbonden waren hier niet bij betrokken en ook de directie van de Haagse vervoerder wist tot kort voor de actie van niets. Dit zorgde voor een ernstige verstoring van het openb...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Mark Lohmeijer directeur Techniek & Operatie bij GVB

Mark Lohmeijer is afgelopen maandag benoemd tot directeur Techniek & Operatie bij de Amsterdamse stadsvervoerder GVB en zal in die hoedanigheid leiding gaan geven aan deze twee bedrijfsonderdelen. Lohmeijer is sinds juni 2016 al werkzaam bij GVB als interim-directeur Techniek.

Noord/Zuidlijn

Als directeur Techniek is Lohmeijer verantwoordelijk voor de instandhouding van het rijdend materieel en voor de verschillende nieuwbouwprojecten en de railinfrastructuur van GVB. Het is bovendien een belangrijke taak voor Lohmeijer om ervoor te zorgen dat GVB Techniek klaar is voor de instandhouding en operatie van de Noord/Zuidlijn.

Voordat Lohmeijer bij de GVB kwam te werken, bekleedde hij verschillende directiefuncties in andere bedrijven. Hij was bijvoorbeeld van 2009 tot 2016 werkz...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Duurder Eurokaartje Qbuzz moet gebruik OV-chipkaart stimuleren

In de noordelijke provincies wil men het Eurokaartje duurder maken.

De prijs voor het Eurokaartje bij Qbuzz zal duurder worden gemaakt om zo het gebruik van de OV-chipkaart te stimuleren. Dit is een van de maatregelen die Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe nemen om het contante geld te weren uit de bussen in de provincies Groningen en Drenthe.

Eurokaartje duurder

Verder worden er enkele typen van het Eurokaartje afgeschaft en heeft Qbuzz nu al op enkele lijnen pinapparaten geplaatst.

Eurokaartje

Het Eurokaartje is in eerste instantie vooral bedoeld voor reizigers die weinig met het OV reizen. Maar volgens de provincie Gelderland zijn de tarieven voor dit Eurokaartje nooit aangepast aan het prijspeil. Dit in tegenstelling tot de tarieven voor het reizen op de OV-chipkaart. Om die reden zou het nu in bepaalde gevallen goedkoper zijn om te reizen met een Eurokaartje dan met een OV-chipkaart. Hierdoor is het nu belangrijk om de tarieven voor de Eurokaartjes te verhogen.

Een Eurokaartje voor twee zones gaat € 2,50 kosten in plaats van 2 euro. Ook komen er minder verschillende soorten kaartjes, waardoor minder contant geld in de bus nodig is. Er komen standaardtarieven van €2,50,5 euro, €7,50 en 10 euro. Hierdoor zijn er nog maar twee soorten kaartjes nodig, namelijk van 2,50 en 5 euro.

Wijzigingen

De Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, de gemeenteraad van Groningen en de consumentenplatforms van Groningen en Drenthe mogen nog advies geven over de aanpassingen van de tarieven. Hierna zal het OV-bureau Groningen Drenthe een definitieve keuze maken. Naar verwachting gaan de wijzigingen per april 2017 in.

Om de veiligheid te verbeteren, heeft de vervoerder verder pinapparaten geplaatst op Qlinks 3 en 4. Dit heeft er tot nog toe voor gezorgd dat er 70 kaartjes per dag al met de pin worden betaald in plaats van met contant geld. Een hoger gebruik van de OV-chipkaart z...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Personeel HTM legde werk neer in ‘ongecoördineerde’ actie

Vorige week donderdag legden werknemers van HTM spontaan het werk neer.

Door een ‘spontane’ werkonderbreking van HTM-medewerkers, was de dienstregeling bij de Haagse vervoerder afgelopen donderdag ernstig verstoord. Buschauffeurs en trambestuurders legden hun werk neer als protest tegen de krappe rij- en rusttijden, roosters en hoge werkdruk bij het vervoersbedrijf.

HTM medewerkers spontaan met werken gestopt

Na de ochtendspits reden er enkele uren lang geen bussen en geen trams. Het personeel heeft ondertussen laten weten bereid te zijn nieuwe acties te voeren als de onderhandelingen met de directie spaak lopen, al worden nieuwe acties in dat geval wel vooraf gemeld aan de directie.

Het was dus vooraf onduidelijk wat de gevolgen waren van deze actie op het OV-netwerk in Den Haag. Wel liet HTM in de ochtend weten dat dit een forse impact zou hebben op de reizigers van HTM.

Rij- en rusttijden

HTM zei het te betreuren dat reizigers de dupe worden van de ‘ongecoördineerde actie’. “HTM keurt deze actie sterk af en roept op tot constructief overleg met de medezeggenschap en de vakbonden in het belang van de reizigers en het bedrijf.”

De vervoerder hield op donderdag zelf overleg met de vakbonden over de dienstenpakketten waarin de rij- en rusttijden worden geregeld, maar volgens HTM besloten enkele medewerkers de uitkomst van dit overleg niet af te wachten.

De rij- en rusttijden bij HTM zorgen al langer voor veel discussie. Het personeel is van mening dat de diensten te lang zijn en dat ze te weinig rustmomenten hebben tussen de diensten in. Dit leidde een jaar geleden nog tot een rechtsgang, nadat HTM zonder toestemming van de OR een nieuw rooster besloot in te voeren.

Uiteindelijk besliste de rechter dat HTM voor een nieuw rooster toestemming moest hebben van de OR. “We zijn al een jaar in overleg, maar er wordt niet naar ons geluisterd. Nu is het tijd om actie te voeren en ons ongenoegen over te brengen aan de directie”, aldus een buschauffeur tegen Radio West.

Busconcessie

Naast de problemen met de rust- en rijtijden, speelt bij HTM momenteel ook de nieuwe busconcessie. Binnenkort zal hierover gesproken worden met de concessieverlener Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Tevens loopt de huidige cao van HTM op 31 december van dit jaar af en onderhandelen vakbonden en directie over de arbeidsvoorwaarden. Volgens de vervoerder speelt verder mee dat de Ondernemingsraad van HTM zich opmaakt voor de komende verkiezingen begin 2017.

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Syntus biedt op 26 locaties OV-fietsen aan als aanvullend OV

Syntus gaat reizigers OV-fietsen aanbieden als aanvulling op het Openbaar Vervoer.

Regionale vervoerder Syntus gaat OV-fietsen aanbieden aan de reizigers als aanvulling op het openbaar vervoer. Hiermee moeten reizigers gemakkelijker de ‘first and last mile’ kunnen afleggen, met name in gebieden waar minder frequent regulier openbaar vervoer rijdt.

OV-fietsen als aanvullend OV

240 van deze ‘KeoBikes’ worden geplaatst op 20 locaties op de Veluwe en nog 100 KeoBikes op 6 locaties in Leusden. Het gaat hier dus in totaal om 340 fietsen in Nederland. “KeoBike past bij de ontwikkeling in de samenleving”, aldus Syntus.

“Mensen veranderen in hun manier van leven, recreëren en werken. En ook in hun manier van reizen. Een reis is niet langer aan één modaliteit gebonden. Daarom introduceert Syntus nieuwe, flexibele vormen van mobiliteit.” Syntus-directeur Cees Anker noemt de KeoBike het antwoord van Syntus op de OV-visie van de provincie Gelderland.

App

De eerste fietsen worden gestald in Apeldoorn en Leusden, gevolgd door fietsen in Ede-Wageningen, Harderwijk en nog vijf andere centrale locaties op de Veluwe in januari. Reizigers die gebruik willen maken van deze fietsen kunnen via een speciale app de fiets bestellen.

Die app vormt ook het slot van de fiets, het zogenaamde ‘Mobilock’, waardoor geen fietssleutel meer nodig is. Het is nog niet bekend hoe hoog de huurprijs van deze fietsen zal worden. Donderdag werd de KeoBike in Apeldoorn gepresenteerd. De KeoBike is tot stand gekomen in samenwerking met de provincie Gelderland.

Deze KeoBike past bovendien volgens Syntus goed bij de mobiliteitsstrategie van Keolis. De Franse vervoerder Keolis, het moederbedrijf van Syntus, biedt in verschillende Franse steden al in totaal 17.000 deelfietsen aan.

Syntus laat weten dat deze deelfietsen reizigers kunnen helpen om snel en eenvoudig hun eindbestemming te bereiken. Dit is belangrijk nu duurzaamheid en bereikbaarheid een steeds grotere betekenis krijgen, meldt de vervoerder.

OV-fietsen

Momenteel biedt NS al op ruim 250 locaties OV-fietsen aan. De OV-fietsen kunnen reizigers met hun OV-chipkaart huren. Bovendien is de Rotterdamse vervoerder RET betrokken bij het project met de Gobike, ook een project met deelfietsen die bedoeld zijn als aanvulling op het conventionele OV. Start-up Urbee biedt in Amsterdam de mogelijkheid om elektrische fietsen te huren.

Hoewel de verschillende andere regionale vervoerders nog geen deelfietsconcept ontwikkeld hebben, kunnen studenten die normaal veel gebruikmaken van de Valleilijn bij vervoerder Connexxion een abonnement krijgen voor een elektrische fiets. Hiermee wil de vervoerder d...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


ACM: Den Haag mag aandelen van NS in HTM terugkopen

De aandelen van de NS in HTM mogen weer worden teruggekocht door de gemeente Den Haag.

De Autoriteit Consument en Markt geeft toestemming voor de verkoop van de aandelen van NS-dochter Abellio in HTM aan de gemeente Den Haag. Met deze uitspraak zullen alle aandelen van NS in HTM begin december weer teruggekocht worden door de gemeente Den Haag tegen het bedrag van 25,8 miljoen euro.

Aandelen HTM weer terug naar Den Haag

Dit bedrag betreft de aanbetaling van 30 miljoen euro die NS in 2013 heeft gedaan voor de aandelen minus het dividend dat NS al ontvangen heeft. In juli van dit jaar werd duidelijk dat NS van plan was zijn aandelen in HTM Personenvervoer terug te verkopen aan de gemeente.

De spoorvervoerder had in 2013 voor een bedrag van 45 miljoen 49 procent van de aandelen gekocht om de samenwerking te versterken en de reis voor de reiziger te verbeteren. Van die 45 miljoen is 15 miljoen nog niet betaald en die zal nu ook niet meer komen. NS wil onder meer nu van de aandelen af, omdat de vervoerder zich meer op de kerntaken wil richten.

Aandeelhouderschap

De gemeente Den Haag en NS waren beide van mening dat het slim zou zijn om het aandeelhouderschap niet verder door te zetten. NS meldde in een aparte brief aan de gemeente dat dat het voorstel voor de verdeling van de financiën tussen de verschillende aandeelhouders niet in balans was. De commissie had voorgesteld dat de gemeente een garantie zou verstrekken van 45 miljoen euro, waarop NS onder bepaalde voorwaarden een beroep kon doen, er zou geen 15 miljoen meer geïnvesteerd hoeven worden in een investeringsagenda en de gemeente zou structureel 750.000 euro minder dividend ontvangen.

Tevens waren de gemeente en NS allebei van mening dat de aansturing van HTM gemakkelijker zou worden, wanneer Abellio geen aandeelhouder meer zou zijn. Wanneer NS aandeelhouder zou blijven, moest er een extra holding opgericht worden, vanwege de wensen van NS en Abellio. Dit zou de aansturing van de Haagse vervoerder lastiger maken. De vormgeving van HTM vanaf december zal meer gaan aansluiten bij de zeggenschap van de RET.

Samenwerking

Een reden voor de koop van de aandelen, was een betere samenwerking tussen NS en HTM. Zo moest onder meer een goede deur-tot-deurreis gerealiseerd worden. HTM-woordvoerder Ernst Moeksis maakt zich geen zorgen over de samenwerking nu NS geen aandelen meer zal hebben in het Haagse vervoersmaatschappij.

“We hebben altijd een goede samenwerking gehad met NS en dat zal ook hierna nog wel doorgaan. Wij vinden het belangrijk dat de reiziger geen last heeft van deze aandelen-transactie.”

Hij benadrukt bovendien dat het een speerpunt van HTM blijft om een goede aansluiting te realiseren van de treinen van NS op de trams en bussen van HTM. Ook gezamenlijke initiatieven van HTM en NS zoals de servicewinkel op station

Den Haag blijven gewoon bestaan en het personeel zal volgens de woordvoerder geen verschil merken van de overgang van de aandelen. In 2013 gaf de ondernemingsraad van HTM nog aan niet blij te zijn met de deal tussen HTM en NS.

Het was de bedoeling dat NS en HTM samen ruim 75 miljoen euro zouden investeren in de kwaliteit van het openbaar vervoer, waarmee onder meer de tramlijnen 11 en 17 doorgetrokken moesten worden naar de Strandweg en het Norfolkterrein. Daarmee zou het vervoer in Den Haag flink verbeteren voor de reiziger.

Transactie

Door de overname van de aandelen, komt HTM voor bijna 100 procent in eigendom van de gemeente Den Haag. Dit is echter maar zeer kort. Slechts één aandeel wordt voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de concessieverlener van de railconcessie voor HTM.

Door dat ene aandeel te bezitten, krijgt de MRDH zogenaamde ‘bijzondere rechten’. Dit betekent onder meer dat de MRDH het recht heeft om de railconcessie onderhands te gunnen aan HTM, maar ook dat ze invloed kan uitoefenen op het uitvoeren van deze concessie.

“De MRDH heeft zelf geëist dat ze een aandeel hebben in HTM Personenvervoer”, legt Moeksis uit. “Bij dat ene aandeel behoren enkele bevoegdheden.”

15 miljoen

Hoewel NS eigenlijk in totaal 45 miljoen zou betalen voor de aandelen, zal de laatste aanbetaling van 15 miljoen dus niet gedaan worden door NS. Die 15 miljoen zou eigenlijk door NS betaald worden als HTM de railconcessie gegund zou krijgen.

Dit heeft effecten voor enkele projecten die met dit geld zouden worden gefinancierd, zoals zoals de tramlijn naar Norfolk. Dit wordt nu aangemeld als subsidieproject bij de MRDH.

Echter, NS heeft al toegezegd wel degelijk te blijven investeren in enkele projecten bij HTM. NS heeft beloofd om op basis van gezamen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


HTM wint Blije Reizigers Prijs 2016

Dit jaar heeft de HTM de Blije Reizigers Prijs gewonnen.

HTM heeft dit jaar de Blije Reizigers Prijs gekregen voor het programma waarmee de vervoerder gevonden voorwerpen gemakkelijker terug wil brengen bij de rechtmatige eigenaar. Circa 2000 stemmers verkozen dit initiatief uit in totaal vijf initiatieven die bedoeld zijn om de OV-reis voor de reiziger prettiger te maken.

Blije reizigers prijs gewonnen door HTM

De Blije Reizigers Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door kennisnetwerk Railforum. Eerder dit jaar paste de Haagse vervoerder het proces aan waarop de vervoerder omging met gevonden voorwerpen en startte HTM met een campagne om reizigers erop te wijzen hoe gemakkelijk het was om gevonden voorwerpen terug te krijgen.

De vervoerder maakt hiervoor gebruik van een nieuw systeem, waarin alle gevonden voorwerpen worden verzameld en geregistreerd. Foto’s van de objecten worden op internet geplaatst. Het internetbedrijf iLost is hiervoor verantwoordelijk.

Internet

Nu iLost alle voorwerpen registreert, fotografeert en deze foto’s op internet plaatst, kunnen reizigers volgens HTM zelf gemakkelijker hun verloren object terugvinden. Reizigers zijn hierdoor namelijk in staat om de hele dag op internet hun object zoeken.

Wanneer ze dit vinden, moeten ze nog bewijzen dat het voorwerp werkelijk van hun is en dan krijgen ze tegen 4 euro administratiekosten het voorwerp thuisbezorgd. HTM hoopt hierdoor meer voorwerpen te kunnen terugbezorgen bij de rechtmatige eigenaar.

Tijdens de presentatie van de vervoerder voorafgaand aan de uitreiking, bleek dat dit inderdaad is gelukt. Terwijl volgens de vervoerder eerder circa 5 procent weer bij de eigenaar terug werd bezorgd, is dit aantal sinds HTM gebruikmaakt van het nieuwe systeem gestegen naar 25 procent.

Genomineerden

Verder waren de audiotour van NS genomineerd, het klanttevredenheidsproject WELKOM! van Veolia, de wereldwijde boekingssite HappyRail en het petflesproject van de RET genomineerd voor de prijs van Railforum.

Het was de derde keer dat de Blije Reizigers Prijs w...

Bron: ovpro.nl

NS onthult nieuwe R-net treinen in Leidschendam

Er zijn nieuwe treinen onthuld in Leidschendam: de R-net treinen uit Zwitserland.

Bij onderhoudsbedrijf NedTrain in Leidschendam zijn woensdag de nieuwe R-net treinen gepresenteerd waarmee NS vanaf 11 december gaan rijden tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. De treinen zijn geproduceerd door de Zwitserse fabrikant Stadler en zijn van het type Flirt-3.

De rood-grijze treinen hebben zeventien schermen met reizigersinformatie, stopcontacten, comfortabele stoelen en een rolstoeltoegankelijk toilet. Fietsen kunnen in de trein worden meegenomen en worden geplaatst in speciale fietsrekken.

Reizigers die vanaf de R-net lijn doorreizen bij NS hoeven niet opnieuw in- en uit te checken. Andersom geldt hetzelfde: reizigers die al hebben ingecheckt bij NS hoeven dat niet nog een keer te doen als zij op de R-net trein stappen. De R-net trein rijdt uitsluitend heen en weer tussen Alphen en Gouda.

Bereikbaarheid regio

“Met de ingebruikname van deze treinen zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio met het openbaar vervoer. In de randstad rijden al R-net bussen, trams en metro’s. Nu voor het eerst ook R-net treinen”, vertelt gedeputeerde Vermeulen.

“Er rijden straks nieuwe treinen over het traject met aan boord wifi, usb-oplaadpunten en goede toegankelijkheid voor minder validen. Onze machinisten staan te trappelen om reizigers op dit traject te mogen vervoeren”, aldus Jeroen Alting von Geusau.

Kwaliteitsverbetering spoorlijn

Het inzetten van de R-net treinen is een eerste stap in de kwaliteitsverbetering van de lijn, waar de provincie Zuid-Holland samen met NS, ProRail en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Waddinxveen aan werken. De volgende stap is de frequentieverhoging op de spoorlijn in het najaar van 2017.

Nu rijden twee treinen per uur tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. In het najaar van 2017 gaan op werkdagen overdag vier treinen per uur rijden. Ook komen er twee nieuwe stations bij. In december 2017 wordt het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk in geb...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


‘Interoperabiliteit’ elektrische bussen en laadpalen beproefd

Elektrische bussen en laadpalen worden met elkaar gematched.

De levensduur van de infrastructuur voor elektrische bussen is vaak langer dan de levensduur van een elektrische bus. Daarom is het belangrijk dat elk type of merk elektrische bus opgeladen kan worden bij een bepaalde laadpaal, de zogenaamde ‘interoperabiliteit’ van elektrische bussen en de laadpalen.

Laadpalen voor bussen getest

Die interoperabiliteit is eerder deze maand voor het eerst in Nederland in de praktijk gebracht.

“Vervoersautoriteiten hoeven nu geen nieuwe laadinfrastructuur en laadpalen aan te schaffen als in een nieuwe concessies met andere elektrische bussen wordt gereden.” Van der Staak heeft ervoor gezorgd dat enkele Nederlandse vervoerders de Linkker-bus konden testen.

Charge point operator

Die primeur vond op 9 november plaats op Transferium de Vliert in Den Bosch, waar al drie elektrische bussen worden geëxploiteerd door Arriva. Normaliter wordt hier slechts één type bus op geladen, al zeiden alle betrokken partijen dat de laadpalen in principe ook door andere bussen gebruikt kunnen worden.

Dit blijkt het geval, al kostte het wel meerdere pogingen. “Er moet een ‘hand shake’ zijn tussen de paal en de bus, maar het bleek lastig om de juiste laadpalen aan de juiste bussen te koppelen.” De huidige koppeling geldt alleen voor de huidige laadpalen in Den Bosch.

Als een bus dus moet worden gekoppeld aan nieuwe palen – bijvoorbeeld omdat er er nieuw materieel wordt gekocht in een concessies – moet dat elke keer opnieuw gedaan worden. “Dat is meer werk dan alleen een pasje voor de paal houden”, aldus Van der Staak. Echter, nu het in Den Bosch is gelukt, moet het de volgende keer gemakkelijker worden. “Nu weten Heliox en Allego wat er gedaan moet worden.”

Koppeling

Het is voor de interoperabiliteit van een elektrische bus belangrijk dat de laadpalen precies weten welke bus geladen worden. Daarom moet het MAC-adres van de bus bij de laadpalen bekend zijn. Van der Staak: “Zo kan de backoffice zien welke bus geladen wordt en hoe veel stroom de bus nodig had. Op die manier krijgt de juiste persoon de rekening.” Woensdag fungeerde Allego als de Charge Point Operator die deze backoffice in de gaten houdt, maar ook andere charge point operators kunnen die rol op zich nemen.

Door de busindustrie is lang gewerkt aan een zogenaamde open interface voor laadpalen, zodat alle bussen die aan het afgesproken protocol voldoen in principe allemaal ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Elk kwartier een trein op de Valleilijn technisch mogelijk

De Valleilijn zou technisch elke vijftien minuten een trein kunnen laten rijden.

Het is volgens ProRail, de provincie Gelderland en vervoerder Connexxion technisch mogelijk om elk kwartier een trein te laten rijden op de gehele Valleilijn. Dit blijkt uit een memo die de drie partijen hebben gestuurd naar de leden van de gemeenteraad Ede. De realisatie van een kwartierdienst op de hele Valleilijn moet de bereikbaarheid van alle gemeenten langs de Valleilijn verder verbeteren. 

Snelheid verhogen

Dit vereist wel enkele maatregelen en aanpassingen aan het spoor. Om de frequentie te kunnen verdubbelen, is het nodig dat de treinen sneller kunnen rijden en moeten tussen Barneveld Centrum en Ede-Wageningen de dubbele sporen worden uitgebreid. ProRail werkt aan twee projecten om de robuustheid op het spoor te verbeteren en om de snelheid te kunnen verhogen.

ProRail zou de snelheid op bepaalde delen graag willen verhogen tot maximaal 140 kilometer per uur. Die is momenteel nog 80 kilometer per uur. Een hogere snelheid is in ieder geval nodig tussen Barneveld en Meulunteren, vanwege de toevoeging van de stations Barneveld-Zuid en Hoevelaken.

“De stops op deze stations leiden namelijk tot een afnemende robuustheid op de merendeels enkelsporige Valleilijn”, staat te lezen in de memo. Het tweede project bevindt zich momenteel nog in de studiefase en daarover moet de definitieve besluitvorming dus nog plaatsvinden.

Onderdeel van dit project is hoogstwaarschijnlijk het rechter leggen van de spoorbogen bij Meulunteren. Daardoor kunnen over een groter deel van het baanvak – ook in Ede – de treinen sneller rijden.

Dubbelspoor

Het uitvoeren van een kwartierdienst is bovendien nu nog niet mogelijk, omdat de treinen elkaar niet kunnen passeren. De Valleilijn is namelijk op een groot deel enkelsporig. Behalve een hogere snelheid, moet er dus ook een stuk dubbelspoor worden gecreëerd ter hoogte van station Ede-centrum.

ProRail heeft geen belemmeringen gezien om hier deze aanpassing aan het spoor te kunnen realiseren. Om de veiligheid te kunnen blijven handhaven, zullen ook enkele overwegen aangepast moeten worden in de gemeente Ede. De infrabeheerder wil in 2017 een plan aanbied...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NS-medewerkers krijgen nabetaling onregelmatigheidstoeslag

Alle onregelmatig werkende NS-medewerkers krijgen een nabetaling van onregelmatigheidstoeslag.

Alle NS-medewerkers die onregelmatig werken, hebben niet alleen vanaf 1 januari 2017 recht op een onregelmatigheidstoeslag over hun wettelijke vakantie-uren, maar krijgen die toeslag ook terug over de afgelopen vijf jaar.

NS-medewerkers krijgen nabetaling

Die afspraak hebben NS en de vakbonden gemaakt. Dit betekent volgens vakbond FNV Spoor een flinke nabetaling voor circa 11.000 NS-medewerkers. Dit hebben NS en de vakbonden FNV, VVMC, CNV Vakmensen en VHS bereikt na een overleg over het recht op onregelmatigheidstoeslag.

“Dit is een ruimhartig aanbod van 5 jaar 100 procent over de genoten wettelijke vakantie-uren”, aldus FNV.”In andere branches is steeds geschikt op een lager percentage of een kortere periode.”

De bonden en NS gingen met elkaar hierover om tafel nadat vorig jaar een rechtszaak plaatsvond, omdat een verpleegster recht op onregelmatigheidstoeslag meende te hebben over haar vakantie-uren en verlof.

Nabetaling

De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met de afspraak. Wanneer dit gebeurt, verwacht NS een eerste nabetaling te kunnen doen rond de kerstperiode. Daarvoor hoeven de NS-medewerkers zelf geen actie te ondernemen.

“Door deze afspraak hoeven medewerkers niet individueel hun recht op onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie-uren en de omvang hiervan over de afgelopen jaren aan te tonen, waar dit bij een juridische procedure wel het geval is”, meldt de vakbond. “Medewerkers ontvangen bij een schikking op relatief korte termijn een nabetaling, terwijl dit bij een juridische procedure nog jaren kan duren.”

Door een uitspraak van de rechter vorig jaar hebben alle werknemers die onregelmatige uren werken vanaf volgend jaar recht op onregelmatigheidstoeslag over hun vakantie-uren. De betaling rond de kerstperiode betreft de onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012 tot en met 2015.

NS heeft beloofd voor 31 maart de medewerkers de na te betalen toeslag te bieden voor 2016. Hoe hoog de nabetaling is, is afhankelijk van de werkperiode van de medewerker, maar het gaat volgens FNV om een “flinke nabetaling”.

Definitieve afspraak

De afspraak die NS en de bonden hebben gemaakt is definitief. Daarmee wordt afgezien van een mogelijke toekomstige vordering, mits de Hoge Raad nog besluit dat medewerkers over de periode voor 1 januari 2017 ook recht hebben op een onregelmatigheidstoeslag over de bovenwettelijke vakantie-uren. Wel is afgesproken dat de ontwikkelingen voor de bovenw...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Meerijdienst Samobiel groeit langzaam maar gestaag

Het kost wel wat tijd, maar de meerijdienst Samobiel gaat nu toch momentum krijgen.

De eerste ervaringen met Samobiel in Nederland leren dat het tijd kost om dit van oorsprong Zweedse carpool-initiatief goed van de grond te krijgen in kleine plattelandsgemeenten met weinig of geen OV.

Samobiel groeit als meerijdienst

Sinds afgelopen zomer zijn er nu vier Nederlandse dorpen waar de dienst actief is. Het Friese dorp Haule was de eerste. Drie andere dorpen volgen binnenkort.

Het initiatief is bedoeld als aanvulling op het openbaar vervoer. Bovendien wil Samobiel hiermee een laagdrempelige en veilige oplossing bieden, die kan bijdragen aan de leefbaarheid in kleine plattelandsgemeenten.

Vrijwilligers

Nederland is na Zweden het tweede land dat hiermee begonnen is onder de naam Samobiel. Behalve in Haule (Friesland) is de dienst ook actief in Ruinerwold (Drenthe), Klarenbeek (Gelderland) en Marknesse (Flevoland). Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de lancering in Zaamslag (Zeeland), Vianen (Noord-Brabant) en Augustinusga (Friesland). Het gaat om kleine dorpen met een inwoneraantal tussen de 400 en 5000.

De introductie van Samobiel is geen “quick fix”, maakte Victor Wollaert van Samobiel duidelijk tijdens BusVision eerder deze maand in Houten. “De aanloop, implementatie en activatie is een langdurige zaak. Verandering op het platteland gaat langzaam. Ik had verder willen zijn.” De dienst is volgens hem erg afhankelijk van vrijwilligers.

Het kost veel tijd en energie om hen enthousiast te krijgen en ze vertrouwd te maken met de lokale website die Samobiel vervolgens inricht. Dat lukt het beste als een groepje vrijwilligers zich opwerpt als ambassadeur voor de dienst. De organisatie zorgt verder voor de technische ondersteuning en de eventuele trainingen voor gebruikers.

Bewezen oplossing

Ook de financiële afhandeling regelt Samobiel, zodat er geen onderlinge discussie ontstaat tussen dorpsgenoten. Het dorp betaalt tevoren zelf het prijsniveau. Gemiddeld ligt dat voor een passagier tussen de 12 en 15 eurocent per kilometer.

Daarvan krijgt de chauffeur ongeveer 8 eurocent. Dat bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten. Er is dus geen sprake van vervoer dat valt onder de Taxiwet, benadrukt Wollaert. Per boeking betaalt een gebruiker daarbovenop eenmalig 50 cent.

Hoewel de introductie van de meerijdienst meer tijd kost dan verwacht, gelooft Wollaert nog steeds heilig in de potentie van het concept. “Onze strategie is nu om een succes te maken van de pilots die lopen en van daaruit door te gaan. Het is een bewezen op...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


CDA: Dijksma ‘trechtert’ besluitvorming over ProRail toe naar zbo

De staatssecretaris doet niets met kritiek en let niet op hinderlijke feiten maar trechtert de besluitvorming over ProRail.

Staatssecretaris Dijksma ‘trechtert’ de besluitvorming over ProRail toe naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en zet overwegingen voor andere organisatievormen te snel aan de kant. De bewindsvrouw dient meerdere scenario’s uit te werken, inclusief de huidige organisatievorm van ProRail.

Besluitvorming over ProRail getrechterd

Dat zei CDA-Kamerlid Martijn van Helvert donderdagmiddag tijdens een debat met de staatssecretaris in de Tweede Kamer. Ondanks de bezwaren van het CDA stemde een meerderheid in de Tweede Kamer in met het voorstel van Dijsma om ProRail als zbo onder te brengen bij het ministerie van Infrastructuur.

Ook gaf de CDA’er aan eraan te twijfelen of de staatssecretaris deze vier varianten wel voldoende met de stakeholders heeft besproken. “Als u rekening houdt met de positie van de stakeholders en hun hierin betrekt, dan krijgt u misschien een veel bredere steun.”

Stakeholders

In de spoorsector is er hevige kritiek op de plannen van Dijksma om van ProRail een publieke organisatie te maken. Er wordt gevreesd dat de arbeidsvoorwaarden van ProRail-medewerkers achteruit zullen gaan, de spoorbeheerder te ver van de spoorsector af komt te staan, de kosten van de gebruikersvergoeding en het treinkaartje zullen stijgen en dat de prestaties op het spoor achteruit zullen gaan.

VNO-NCW stelde deze week daarnaast dat vormen van vernieuwd privaat investeren van infrastructuur minder kans krijgen als ProRail een publieke zbo wordt. “Investeringen blijven in een publieke zbo-constructie waarschijnlijk eerder volledig afhankelijk van overheidsbudgetten”, verwacht de werkgeversorganisatie.

Zbo

Dijksma wees erop dat het kabinet in april al een ‘principebesluit’ heeft genomen over het omvormen van ProRail tot een publieke organisatie. “We hebben nu een tussenbesluit genomen, maar dit is nog geen eindbesluit. Laten we onze energie steken in een variant die kansrijk is. Dat is de zbo.”

Van Helvert: “Ik vind het heel vreemd dat dit nu zo snel moet gebeuren. Als u vindt dat we al twintig jaar hebben gerommeld, dan maakt de komende drie jaar ook niet meer uit. Als u doorwerkt naar een zbo, dan maakt u een onomkeerbare stap. UWV en CBR zijn ook zbo’s. Nou, wat zijn we daar tevreden over”, zei hij gekscherend.

VVD-Kamerlid Betty de Boer wees erop dat de stakeholders meegenomen dienen te worden in het hele proces. “De staatssecretaris hoeft wat mij betreft niet te tre...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Dijksma baseert zich niet op feiten bij omvorming ProRail

De staatssecretaris wil alleen haar zin doordrammen bij de omvorming ProRail. Ze soort zich daarbij niet aan hinderlijke feiten.

De spoorsector vindt dat staatssecretaris Dijksma zich bij de afweging om ProRail om te vormen tot een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) niet baseert op de feiten. De bewindsvrouw ging eerder deze week opnieuw met ProRail en andere belanghebbenden in gesprek over de plannen om van de spoorbeheerder een publieke organisatie te maken, maar ze heeft de partijen nog niet van het nut kunnen overtuigen.

Omvorming ProRail doorgedramd door staatssecretaris

“Ze baseert zich niet op de feiten maar lijkt erop uit om politiek te scoren”, stelt voorzitter Godelieve Kok van de ondernemingsraad van ProRail.

Transitie ProRail

Zo schrijft onderzoeksbureau PwC: “Een transitie van ProRail naar het publieke domein betekent dat veel contractuele verbintenissen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden, aangezien niet op voorhand te zeggen is in hoeverre er effecten zijn.

Naast de consequenties voor ProRail als organisatie, raakt deze transitie ook aan het stelsel of de inrichting van de spoorsector in Nederland. Dit laatste effect is niet door ons onderzocht.”

“Wij vinden dat de staatssecretaris buitengewoon onzorgvuldig bezig is. Als je haar brief naast de rapporten legt dan vraag je je af hoe ze in godsnaam tot zo’n conclusies kan komen. De rapporten wijzen er niet op dat er voordelen uit voortvloeien”, aldus voorzitter Godelieve Kok van de ondernemingsraad van ProRail.

Ze baseert zich niet op de feiten maar lijkt erop uit om politiek te scoren. Het is nogal wat om de sector en de reizigers zo op afstand te zetten. We worden er steeds bozer over.”

Wild plan

Directeur Ad Toet van KNV noemt het voornemen van de staatssecretaris “een wild plan” waarvan “niemand weet wat de gevolgen zijn”. “Het gaat drie jaar duren om dit plan uit te voeren. Het is niet zeker dat werknemers van ProRail bij het spoorwegpensioenfonds kunnen blijven.”

Onderzoeksbureau BDO geeft aan dat de transitie als zodanig kan leiden tot een herziening of correctie van in de afgelopen tien jaren in aftrek gebrachte BTW op investeringen in spoorweginfrastructuur. De bandbreedte van deze herziening ligt volgens het onderzoeksbureau tussen de 0 en 605 miljoen euro. “Het moet eerst maar eens worden uitgezocht hoe hoog dit bedrag is”, vindt Toet.

Andere organisatievorm voor omvorming ProRail

Ook directeur Anne Hettinga van Arriva stelt dat de meerwaarde van een andere organisatievorm niet is aangetoond. “De staatssecretaris zegt dat ze als aandeelhouder onvoldoende invloed heeft. Dat verbaast mij. Als aandeelhouder kun je op allerlei manieren de aansturing beïnvloeden.”

In een juridische analyse die door onderzoeksbureau Stibbe in opdracht van ProRail is uitgevoerd worden diverse organisatievormen tegen het licht gehouden en komt de huidige organisatievorm als beste uit de bus. “De staatssecretaris stapt daar erg luchtig overheen”, aldus Hettinga.

Gebruikersvergoedingen

De spoorvervoerders zijn bang dat ze met hogere kosten voor de gebruikersvergoeding te maken krijgen als ProRail straks geen BTW mag aftrekken. “Eerder leverde de afschaffing van de rode diesel bij Arriva al een jaarlijkse kostenpost van acht miljoen euro op, en deze impact is vele malen groter”, aldus Hettinga.

Ook VNO-NCW sprak deze week haar vrees uit over de omvorming ProRail in de plannen van het ministerie. De werkgeversorganisatie verwacht dat vormen van vernieuwd privaat investeren van infrastructuur minder kans krijgen als ProRail een publieke zbo wordt.

“Investeringen blijven in een publieke zbo-constructie waarschijnlijk eerder volledig afhankelijk van overheidsbudgetten. Dit terwijl met meer ruimte voor private investeringen, zoals elders in Europa, juist een versnelling van investeringen mogelijk is.”

Daarnaast denkt VNO-NCW dat ProRail verder van andere marktpartijen af komt te staan. “Dat zorgt voor een oneerlijk speelveld op het spoor, waar marktpartijen juist op gelijkwaardige basis moeten samenwerken.”

Donderdagmiddag stond een debat over de positie va...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Dijksma: ProRail wordt zbo, weinig gevolgen voor personeel

De overheid legt ProRail gewoon op een zbo te worden.

ProRail wordt een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met rechtspositie onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze ‘tussenconclusie’ heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu maandag bekendgemaakt. Daarmee laat ze de overweging om van de spoorbeheerder een agentschap te maken vallen.

ProRail wordt zbo

Volgens de bewindsvrouw voorkomt de keuze voor een zbo dat de omvorming van de spoorbeheerder ingrijpende gevolgen heeft voor het personeel. De arbeidsvoorwaarden en het pensioen zullen daarbij behouden blijven.

Onafhankelijkheid ProRail

“Daarnaast wordt in een zbo de onafhankelijkheid van ProRail het beste geborgd, zowel ten aanzien van de Inspectie Leefomgeving en Transport als een aantal taken van ProRail en het toezicht daarop”, schrijft de bewindsvrouw.

Volgens Dijksma wordt de governance eenvoudiger omdat de Raad van Commissarissen zal verdwijnen. De staatssecretaris wordt ‘stelselverantwoordelijk’ voor de zbo, wat inhoudt dat ze verantwoordelijk wordt voor de inrichting maar niet voor de dagelijkse praktijk.

De bewindsvrouw krijgt er een aantal sturings- en verantwoordelijkheden bij. Zo komt ProRail na een omvorming onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vallen. Ook kan zonder tussenkomst van een Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur worden benoemd, schorsen en ontslagen.

Uitvoering publieke taken

De staatssecretaris moet vaak bij de Tweede Kamer op het matje komen om verantwoording af te leggen over ProRail omdat het gaat om het uitvoeren van publieke taken. De huidige rechtsvorm van een BV sluit daar volgens haar niet bij aan.

Volgens de bewindsvrouw is een het een logisch gevolg dat de uitvoering van publieke taken die bekostigd worden door de overheid, ook een publiekrechtelijke vorm krijgen. “In het geval van ProRail gaat het om taken die de markt niet in concurrentie kan uitvoeren en om jaarlijkse uitgaven van ongeveer twee miljard die grotendeels door het Rijk worden gefinancieerd.”

Dijksma benadrukt dat het ministerie in de aansturing zich zal richten op de hoofdlijnen en niet de dagelijkse operatie. “Hiermee wil ik de zorg van het personeel wegnemen dat de politiek zich bezighoudt met het dagelijkse functioneren van de organisatie.” Doordat de afstand tussen ProRail en IenM kleiner wordt zou ProRail volgens de staatssecretaris beter advies en input kunnen geven voor het spoorbeleid.

Omvorming ProRail

De bewindsvrouw "belooft" dat bij de omvorming de kosten ‘niet op de reiziger, de verladers en de investeringen op het spoor worden afgewenteld’. Aan het einde van het jaar wordt een definitief besluit genomen over de organisatievorm van ProRail.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu sorteert met de bekendmaking voor op het Algemeen Overleg Spoor van aankomende donderdag in de Tweede Kamer. Het nieuws over de omvorming van ProRail tot een zbo werd vorige week vrijdag al naar de media ge...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Amsterdamse OV-netwerk op de schop voor Noord/Zuidlijn

Ten behoeve van de Noord/Zuidlijn wordt in Amsterdam het OV-netwerk gewijzigd.

Amsterdam gaat het OV-netwerk op de schop gooien voor de komst van de metroverbinding Noord/Zuidlijn in de zomer van 2018. Het is de bedoeling dat het metronetwerk de ‘ruggengraat’ wordt van al het openbaar vervoer in de stad en dat alle andere modaliteiten hierop aan gaan sluiten. Dat staat in het concept vervoerplan van stadsvervoerder GVB.

Deze bezuiniging kan volgens GVB alleen worden doorgevoerd als grote reizigersstromen kiezen voor de metro. Dat betekent dat parallelle tram- of busroutes minder vaak rijden. Dit bespaart volgens de vervoerder  dubbele kosten.

OV-knooppunt

Volgens het GVB kan tachtig procent van de reizigers vanaf 2018 sneller naar meer bestemmingen in Amsterdam reizen. Bus- en tramreizigers zullen vaker moeten overstappen, omdat er vaker zal worden gereden tot een OV-knooppunt waar reizigers de metro kunnen pakken.

De Amsterdamse vervoersdeskundige Guido Bruggeman stelt in een interview met het Parool dat het bus- en tramnetwerk in Amsterdam wordt uitgekleed om te voorkomen dat de Noord/Zuidlijn straks te weinig reizigers heeft. Hij vergelijkt deze situatie met de Fyra, waarbij de Intercity van Amsterdam naar Brussel werd geschrapt om de Fyra-treinen te vullen.

Vervoerplannen

Om aan te sluiten op het nieuwe metronetwerk hebben stads- en streekvervoerders hun vervoerplannen voor 2018 aangepast. Busvervoerder EBS past de lijnen en frequenties van het OV-netwerk Waterland aan, zodat deze beter aansluiten op het metronetwerk en grote OV-knooppunten. Grote delen van Amsterdam zullen straks beter te bereiken via metrostation Noord.

Vandaar dat 70 procent van de bussen van de concessie Waterland vanaf de zomer van 2018 bij het metrostation Noord zullen eindigen. Voor reizigers in de nabijheid van het Centraal Station zal EBS met rechtstreekse bussen naar het Centraal Station blijven rijden.

De andere twee streekconcessies rondom Amsterdam zijn nu nog in handen van Connexxion. Dit zijn de concessies Zaanstreek en Amstelland-Meerland. In de Zaanstreek verandert er weinig van het OV-netwerk en de frequenties blijven gelijk.

Voor Amstelland-Meerlanden heeft de vervoerder nog geen plan gemaakt, omdat het busvervoer hier momenteel opnieuw wordt aanbesteed. De concessieverlener vraagt wel van de nieuwe vervoerder dat hij de uitgangspu...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoor Moerdijkbrug in 2017 compleet vervangen

In het tweede kwartaal van volgend jaar wordt het spoor van de Moerdijkbrug helemaal vervangen.

Het spoor op de Moerdijkbrug wordt in het tweede kwartaal van 2017 compleet vervangen. Het vervangen van de spoorstaven en -lassen zal naar verwachting maximaal twintig dagen duren. De afgelopen tijd waren er meerdere defecten aan het spoor, waarvan het goederenvervoer en passagiersvervoer flinke overlast ondervond.

Moerdijkbrug spoor vervangen in 2017

Volgens ProRail komt dat doordat een deel van de spoorlassen op de Moerdijkbrug niet aan de gestelde eisen voldoet. Dat komt doordat er fouten zijn gemaakt tijdens het onderhoud van deze lassen in 2014 en 2015.

In 2003 is gekozen voor een innovatieve methode waarbij de sporen werden ingegoten in een elastische emulsie. Dit werd gedaan om de levensduur van de Moerdijkbrug te verlengen. De lassen op de brug hebben in 2014 en 2015 gepland onderhoud gehad.

Volgens ProRail is dit onderhoud kwalitatief niet juist uitgevoerd, waardoor een deel van de lassen niet voldoet. Er is nu op korte termijn onderhoud nodig. “Als er niets wordt gedaan betekent dit het risico op spoorstaafbreuken. Dit is echter een complexe klus, omdat de ingegoten sporen speciale lastechnieken vragen”, meldt ProRail.

Onderhoudswerkzaamheden

ProRail werkt de komende maanden ieder weekend aan de Moerdijkbrug om de lassen die in slechte staat zijn aan te pakken. Dit gebeurt in reguliere buitendienststellingen in de nachten van zaterdag op zondag (zes uur) en zondag op maandag (vijf uur).

Het reizigersvervoer ondervindt hier nagenoeg geen hinder van. Tijdens deze buitendienststellingen worden de slechte lassen hersteld. Daarnaast wordt de staat van het spoor gemeten en zwakke plekken in kaart gebracht. ProRail verwacht dat met deze manier van onderhoud en monitoring de kans op acute storingen flink wordt teruggebracht.

De verwachting is dat de spoorbrug na de werkzaamheden minstens tien j...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Proef met waarschuwingssysteem spoor in Limburg

In Limburg wordt op het spoor een nieuw waarschuwingssysteem getest voor het naderen van een trein.

Op het Limburgse spoor wordt op dit moment een waarschuwingssysteem getest dat baanwerkers tijdig informeert zodra een trein nadert. Kleinschalige werkzaamheden kunnen zo zonder hinder voor het treinverkeer overdag worden uitgevoerd.

Waarschuwingssysteem spoor in Limburg getest

Om de veiligheid van baanwerkers te kunnen garanderen, wordt nu het waarschuwingssysteem grondig beproefd. Technologiebedrijf Dual Inventive heeft het Automatic Track Warning System 3000 (ATWS 3000) ontwikkeld en test het systeem op dit moment met spooraannemer Strukton Rail op een spoortraject in Limburg.

ATWS 3000 is een mobiel en fail safe waarschuwingssysteem dat verbonden is met een draadloos gelicentieerd gesloten netwerk. Het systeem is volledig compliant met de nieuwe Europese standaarden.

Treindetectie

Jasper Covers van Dual Inventive: “De detectie-installatie van het waarschuwingssysteem staat ongeveer een kilometer verwijderd van de werkplek. Doordat het systeem zowel geluids- als lichtsignalen afgeeft kunnen baanwerkers tijdig het spoor verlaten. Het draadloze systeem kan snel en eenvoudig geplaatst worden.”

ATWS 3000 is aangesloten op het Internet of Things platform MTinfo 3000 Cloud en daardoor te bedienen via een app. “MTinfo 3000 kan door alle spoorbedrijven gebruikt worden om hun spoorsystemen mee te verbinden”, vertelt Corvers.

Middels dit platform wordt een maximale beschikbaarheid gegarandeerd en over een onbeperkte afstand kan in milliseconden gecommuniceerd worden.

Innovatieve veiligheidshelm

Een innovatie van Dual Inventive die nog in ontwikkeling is, is de SmartCap 3000. Deze veiligheidshelm zal worden toegevoegd aan het ATWS 3000 systeem.

Middels trillingen en lichtsignalen wordt de baanwerker gewaarschuwd voor naderende treinen. Deze technologie werd vorige maand tijdens de railvakbeurs InnoTrans in Berlijn voor het eerst gepresenteerd.

“De SmartCap 3000 werkt twee kanten op. Aan de ene kant garandeert de helm de veiligheid van de baanwerker. Aan de andere kant heeft de helm een gps-functie waardoor het te ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Aantal studenten hbo-minor Railtechniek neemt toe

Er komen steeds meer HBO-ers die een minor in Railtechniek gaan doen.

Het aantal hbo-studenten dat de hbo-minor Railtechniek aan de Hogeschool Utrecht volgt, is opnieuw toegenomen. Dit studiejaar zijn er dertig studenten gestart met de minor die dit jaar vijf jaar bestaat.

Railtechniek studenten nemen toe

Spoorbeheerder ProRail is sinds de start betrokken bij dit studie-onderdeel. De minor Railtechniek valt onder de Rail Academy, die studenten voorbereidt om in de spoorsector aan de slag te gaan.

Studenten kunnen tijdens hun hbo-studie een minor van een half jaar kiezen naast het hoofdaspect van hun studie. Deze minor kunnen zij ook bij een andere hbo-opleiding volgen, dus de studenten van de minor Railtechniek komen ook van andere opleidingen dan de Hogeschool Utrecht.

Minor Railtechniek

De vakken van de minor worden aangeboden door verschillende spoorprofessionals. In de minor ontwikkelen studenten een brede kijk op het railvervoer. Ze krijgen een introductie van de branche via spoordeskundigen van ProRail, ingenieursbureaus, spooraannemers en leveranciers.

Railcenter in Amersfoort helpt mee met de invulling van de praktijklessen, Strukton stelt de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. NL ingenieurs steunt het initiatief, door onder andere een excursie aan te bieden naar de railvakbeurs InnoTrans in Berlijn.

In de minor is veel aandacht voor onderhoud en veiligheid van het spoornetwerk. “Dit vraagt om een samenwerking met professionals tussen verschillende disciplines. Door de grote tijdsdruk en de complexiteit ontstaat binnen de teams een hechte samenwerking.

Dit kunnen studenten in dit half jaar ook beleven tijdens hun projecten. De minor richt zich op studenten in het domein Engineering, Gebouwde Omgeving en Vervoerskunde, maar het staat voor anderen ook vrij om deel ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Dijksma schrapt geen spoorlijnen uit Programma Hoogfrequent Spoor

De overheid laat de spoorlijnen uit Programma Hoogfrequent Spoor intact.

Ondanks het verwachte financiële tekort zullen er geen spoorlijnen uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) worden geschrapt. Dat meldt staatsscretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Spoorlijnen niet geschrapt

Met het doorvoeren van besparingen en versoberingen lukt het volgens de bewindsvrouw om het potentiële tekort terug te brengen tot tweehonderd miljoen euro. Dat is zeven procent van het resterende budget voor PHS. Het totale budget van het spoorprogramma is 2,8 miljard euro.

PHS is een spoorprogramma met als doel om op alle belangrijke spoortrajecten iedere tien minuten een trein te laten rijden. Het programma is nodig om de groei van het reizigers- en goederenvervoer per spoor mogelijk te maken en knelpunten op het gebied van capaciteit op het spoor en op de stations te voorkomen.

Uitrol PHS

Op de begroting van PHS zijn grote tekorten ontstaan door scopewijzigingen, bezuinigingen van het rijk, onverwachte risico’s en indexering. Het gaat om spoorprojecten in Weesp, Vught, Veenendaal, Geldermalsen en Amsterdam die zich nog in de planfase zijn. Deze projecten zijn nog niet in uitvoering en ook nog niet aanbesteed.

Het potentiële tekort zou oorspronkelijk per 6 juli 2026 uitkomen op 500 miljoen euro. Dat is nu teruggebracht naar 200 miljoen euro. Binnen het programma zijn besparingen en versoberingen doorgevoerd van 210 miljoen euro.

“Zo blijkt de benodigde verbetering van de be- en bijsturing van de treindienst te realiseren met veel minder extra ICT-middelen dan eerder was voorzien”, meldt Dijksma. Het overige bedrag betreft een risicoreservering van 90 miljoen euro.

De staatssecretaris belooft alle benodigde maatregelen te nemen om te zorgen dat “PHS binnen het realistische budget wordt uitgevoerd”. Mocht dat ondanks de inspanningen toch niet lukken, dan zal mogelijk de uitrol van PHS op één corridor worden uitgesteld tot 2030. Of de staatssecretaris hiervoor al een corridor in gedachten heeft, wordt niet duidelijk in de brief.

Programma Hoogfrequent Spoor

Met ingang van de dienstregeling 2018, die start in december 2017, gaan een vijfde en zesde Intercity rijden tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Ook gaan er zes sprinters rijden tussen Utrecht en Houten Castellum. Daarna volgen andere spoortrajec...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Laatste telg uit ‘stationsfamilie’ Randstadspoor gereed

Het laatste station uit de familie van het Randstadspoor is nu af: De Vaartsche Rijn.

Met de opening van station Vaartsche Rijn afgelopen dinsdag is de laatste telg uit de ‘stationsfamilie’ Randstadspoor gereed. Volgens architect Paul van der Ree van studioSK/Movares is het nieuwe station nu al onderdeel van de stad en functioneert het als ‘een stuk stad met tram- en treinperrons op het dak’.

Randstadspoor laatste telg station gereed

Met de opening van het station zijn de barrières tussen twee wijken verdwenen. Het station staat pal in het centrum van de Domstad aan de rand van de Oude Gracht en het Museumkwartier.

Behalve het station maken winkels, bedrijfsruimtes, een parkeergarage voor tweehonderd auto’s, twee fietsenstallingen en ook bergingen voor omwonenden deel uit van het totaal. Dat maakt dit project bijzonder, vertelt Van der Ree. “Het functioneert als stadspoor naar het centrum en ook als een transferium. Je kan je auto er achterlaten en lopend de stad in. Het intensief ruimtegebruik en efficiënt benutten van kostbare centrumgrond maakt het tot een duurzaam voorbeeldproject.”

Station

Utrecht Vaartsche Rijn is het laatste station dat is opgeleverd van Randstadspoor, een spoornetwerk in de regio Utrecht met tachtig kilometer nieuw spoor en zeven nieuwe stations. De stations van het netwerk zijn Amersfoort Vathorst, Utrecht Zuilen, Utrecht Terwijde, Utrecht Leidsche Rijn, Houten Castellum, Tiel Passewaaij en Utrecht Vaartsche Rijn. Er zijn uiteindelijk minder stations gebouwd dan oorspronkelijk werd voorzien.

Het nieuwe station is over het water van de Vaartsche Rijn gebouwd en ligt zo’n zes meter boven straatniveau. Door de hoge ligging van de sporen en de aanleg van een aantal nieuwe spoorviaducten kunnen de treinen en trams het normale verkeer kruisingsvrij passeren. Bij de centrale passage is het verkeer gecombineerd met de Vaartsche Rijn, de anderen dienen als doorgang voor fietsers en het overige wegverkeer.

Randstadspoor

Randstadspoor biedt inwoners in de regio Utrecht een soort lightrail-verbinding met korte stops. De reis van Utrecht Centraal naar Vaartsche Rijn duurt slechts drie minuten. Doordat de opening van het nieuwe station niet met ingang van de nieuwe dienstregeling samenvalt en er ook nog werkzaamheden zijn aan het spoor, kan het zijn dat tijdelijk sommige aansluitingen nog niet op elkaar zijn afgestemd.

Van der Ree: “Het is fantastisch dat het station nu al open gaat voor reizigers en niet pas in december van het jaar, met de nieuwe dienstregeling. Het zou oorspronkelijk vorig jaar december open gaan. Door werkzaamheden elders op het spoor was dit echter niet mogelijk.

De gemeente heeft er bij NS en ProRail op aangedrongen om het station in augustus te openen vanwege de start van het nieuwe schooljaar. Op deze manier kunnen veel scholieren en studenten worden bediend. In de directe omgeving zitten veel onderwijsinstituten en scholen.”

Architectuur

StudioSK is het architectenbureau van Movares dat de ontwerpen voor de architectuur van de nieuwe stations van het spoornetwerk heeft verzorgd. De overige ingenieurs van Movares zijn meer bij het technische ontwerp betrokken van spoorprojecten, zoals bijvoorbeeld het design van constructies, de sporen-layout en spoorbeveiliging.

“Wij hebben met vijf architecten aan de reeks stations van Randstadspoor gewerkt. Vanuit een totaalvisie wilden we de stations op deze lijn dezelfde uitstraling geven, zodat ze een beetje familie van elkaar zijn. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door alle stations een warme uitstraling te geven door veel hout toe te passen in de kappen, overal eenzelfde vormgeving toe te passen en de stationsnamen prominent op de voorkant te zetten.”

“Vaartsche Rijn is een uniek geval vanwege de ligging boven het water en de combinatie van de trein- en tramhaltes op het dak. Vanaf 2018 maakt dit station onderdeel uit van de belangrijke Uithoflijn die op dit moment wordt aangelegd.” Op dit moment rijden er nog bussen vanuit het treinstation naar de universiteitscampus de Uithof. Die worden uiteindelijk vervangen door trams.

Meerdere functionaliteiten station

Van der Ree ziet gelijkenissen met het nieuwe station van Breda, waarin ook verschillende functionaliteiten worden gecombineerd. “Waar Vaartsche Rijn het vervoer per trein en tram op het dak combineert, zorgt het inpandig busstation van de Brabantse stad ervoor dat buspassagiers direct op de trein kunnen stappen.”

Ook het gebruik van baksteen is een overeenkomst. Architect Koen van Velsen heeft in het uit bakstenen opgetrokken stationscomplex ook woningen en kantieken geintegreerd. Opvallend zijn de creatieve details in de plaatsing van de verschillende gekleurde bakstenen van het stationsgebouw.

Van der Ree speelt ook met een palet van verschillende kleuren baksteen in zijn ontwerp. Net zoals in Breda stonden de metselaars voor een uitdaging, bevestigt Van der Ree.

“Ik pas vaker een complex metselpatroon toe, daardoor ziet het er ook echt mooier uit. In Utrecht is er een rustiek effect gecreëerd waardoor het er gelijk bij het begin al ‘ouder’ uitziet en daardoor gelijk aansluit op de omgeving. Voordat sommige stenen de oven in gaan is er wat zaagsel opgegooid. Daardoor verbrandt hij op sommige plekken wat extra wat een mooi effect op het uiterlijk van de steen geeft.”

Onderdoorgang

Ook bijzonder zijn de fotopanelen die in de onderdoorgangen van de Bleekstraat en Vaartse straat zijn geplaatst. “Ze zijn gemaakt door de kunstenaar Frans Hofmans en hieraan hebben omwonenden en scholen aan meegewerkt”, vertelt de architect.

“Er was in eerste instantie veel weerstand tegen de aanleg van de Uithoflijn en het nieuwe station, omdat het heel dicht staat op de aangrenzende woningen. Het was een uitdaging om mensen blij te maken en het is mooi om te zien dat het gelukt is.”

Al in 2004 zette toenmalig minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat haar handtekening onder de plannen voor Randstadspoor. In 2006 openden de deu...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Spoorsector verliest marktaandeel aan zelfrijdend wegtransport

De spoorsector moet meer haast maken anders verliest ze de strijd tegen zelfrijdende vrachtwagens.

De spoorgoederensector moet de komende jaren flink kosten reduceren en kwaliteit verhogen. Als spoorvervoerders niet snel innoveren, dan zullen zij op termijn 20 tot 30 procent van hun marktaandeel kwijtraken aan het wegtransport.

Spoorsector moet inhaalslag maken mbt automatisering

De wegsector maakt op dit moment vergaande stappen op het gebied van de zelfrijdende technologie. In 2030 kunnen vrachtwagens volledig autonoom rijden en de concurrentie aangaan met het spoorvervoer. Dat zei Thomas Steffens van Boston Consulting Group op de UIC Global Rail Freight Conference in Rotterdam.

Zijn presentatie had als titel ‘Will the driverless truck derail the freight train?’, oftewel ‘Zal de zelfrijdende vrachtwagen de goederentrein laten ontsporen?’

 “De zelfrijdende technologie zal de spoorsector ontwrichten, tenzij de spoorsector tijdig haar kosten flink reduceert en de kwaliteit aanzienlijk verbetert”, aldus Steffens.

“Dat kan onder meer door condition based maintenance, betere aansluiting tussen de operatie en onderhoud, intelligentere inkoop en planning van reserve-onderdelen en koppeling van salarisontwikkeling aan productiviteitsgroei.”

Autonome vrachtwagens

In 2020 zullen autonome vrachtwagens worden geïntroduceerd en vóór 2030 zullen deze op grote schaal volledig autonoom gaan rijden, voorspelt BCG. “Hoewel volledig autonome vrachtwagens nog ver weg lijken te zijn, is de industrie nu al klaar om hierin te gaan investeren. Deze technologie zal de kosten van het wegtransport tot vijftig procent reduceren en de kwaliteit verhogen.”

De spoorsector moet daarom nu handelen en zorgen dat ze sneller en competitiever wordt, stelde Steffens. Daarnaast moet de sector zorgvuldig kijken naar geplande investeringen.

“Bij iedere grote investering, zoals de implementatie van ERTMS of aanleg van nieuwe infra of spoorwegmaterieel, moet men toetsen of het doel die de investering rechtvaardigt, ook in verschillende scenario’s van zelfrijdend vervoer kan worden behaald.”

“Het risico bestaat dat er nu investeringen worden aangegaan op basis van het huidige wereldbeeld, maar die niet bij de realiteit passen van 2030 of 2040. Je kunt de vraag niet precies voorspellen, maar je kunt wel op verschillende vraagscenario’s stresstesten, zoals bijvoorbeeld een scenario met een grootschalige uitrol van zelfrijdende auto’s.”

Investeringen

Het Europese treinbeïnvloedingssysteem ERTMS maakt een zekere mate van autonoom rijden al mogelijk. Zo grijpt het systeem bijvoorbeeld nu al in als de trein met een te hoge snelheid rijdt of door een rood sein dreigt te rijden. ERTMS brengt de trein dan automatisch tot stilstand.

Op termijn kan dit systeem ook worden ingezet voor bestuurderloos rijden. “De spoorsector zal iedere mogelijkheid om kosten te reduceren zo snel mogelijk moeten doorvoeren om er qua concurrentiepositie niet op achteruit te gaan. De zelfrijdende trein is er daar zeker één van”, aldus Steffens.

ProRail en DB Cargo onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om deze technologie toe te passen op de Betuweroute. De spoorbedrijven kondigden in juni van dit jaar proeven aan, waarbij ze met zelfrijdende treinen over deze goederenspoorlijn willen rijden.

Ook wordt bekeken hoe dit op een veilige manier kan gebeuren. In Australië werkt ijzererts-producent Rio Tinto op dit moment aan de eerste volautomatische goederenspoorlijn. De onderneming verwacht dat de introductie van de onbemande operatie de veiligheid en capaciteit op het spoor zal verhogen.

Truck platooning

De zelfrijdende technologie heeft in de automotive sector de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. “Dat komt doordat er nog maar weinig barrières zijn in de wetgeving, de kosten naar verhouding laag en de technologische belemmeringen beperkt zijn”, aldus Steffens.

Ook in Nederland gaan de ontwikkelingen snel. In april van dit jaar vond de European Truck Platooning Challenge plaats. Truck platooning houdt in dat twee of drie trucks, die met WiFi verbonden zijn, in colonne rijden. Daarbij bepaalt de voorste vrachtauto de snelheid en de route en kunnen de andere trucks, met een chauffeur enkel als toezichthouder, op korte afstand volgen.

“Platooning reduceert de kosten van goederenvervoer over de weg met tien tot twintig procent. Als vrachtwagens volledig zelfsturend worden, dan zullen deze kosten zelfs met vijftig procent afnemen”, meent Steffens. “Dan zal het wegvervoer sneller zijn en beter zijn in het deur tot deur vervoer dan het spoorvervoer.”

Concurrentiepositie verbeteren

Om te concurreren met het wegvervoer dient de spoorsector zijn concurrentiepositie te verbeteren, business cases te ontwikkelen voor investeringen en een positie op te bouwen in autonoom rijden. “Oefen druk uit op overheden om te investeren, maar blijf tegelijkertijd ook ontwikkelen. De vijand gaat doorpakken met deze technologie, zorg ervoor dat je bij blijft.” De spoorsector zou v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Chroom-6 slachtoffers willen Tilburg aansprakelijk stellen

De advocaat die 27 mensen vertegenwoordigt die bij NedTrain in Tilburg hebben gewerkt wil de gemeente aansprakelijk stellen voor de problemen vanwege Chroom-6.

Een advocaat, die namens een lotgenotengroep van 27 mensen die bij NedTrain in Tilburg aan treinen  hebben gewerkt optreedt, wil de gemeente aansprakelijk stellen in de Chroom-6 kwestie.

Chroom-6 slachtoffers door werken aan treinen

De gemeente Tilburg zegt dat er pas uitspraken over de aansprakelijkheid kunnen worden gedaan als het wetenschappelijk onderzoek is afgerond. De advocaat wil daar echter niet op wachten. Het onderzoek is naar verwachting september volgend jaar afgerond.

Chroom-6 komt voor in verflagen van sommige oude treinen van NS of sommige onderdelen van treinen. Het werd door fabrikanten gebruikt vanwege de hechtende eigenschappen. Herhaalde of langdurige blootstelling aan Chroom-6 kan de huid overgevoelig maken, astma veroorzaken, beschadiging van de nieren leiden en zelfs kankerverwekkend zijn.

Museumtreinen

In mei van dit jaar werd bekend dat naast het NedTrain-personeel ook medewerkers uit de regio mogelijk in aanraking gekomen met Chroom-6. Het gaat om ongeveer 580 mensen die tijdens een re-integratietraject bij NedTrain aan treinen met Chroom-6 hebben gewerkt die bestemd waren voor het Spoorwegmuseum. Zij werkten tussen 2004 en 2011 aan de voertuigen.

De deelnemers aan het traject hebben museumtreinen geschuurd en soms met de roller geverfd. De giftige stof van chroom-6 zat in de verflagen van de voertuigen. De advocaat wil dat mensen met aantoonbare gezondsheidsproblemen nu alvast een vergoeding krijge...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Eerste vernieuwde VIRM-dubbeldekker NS rolt van ‘de band’

Na een uitgebreid moderniseringstraject rolde dinsdag de eerste vernieuwde VIRM-dubbeldekker bij NedTrain in Haarlem van de spreekwoordelijke band. De VIRM-Intercity’s worden gezien als de ruggengraat van de NS-vloot.

In totaal krijgen 416 rijtuigen van 81 treinstellen een metamorfose waardoor ze niet van nieuw te onderscheiden zijn. De revisie zorgt er daarnaast voor dat de levensduur van twintig jaar met nog eens twintig wordt verlengd.

Inmiddels rijden er al vier series van de VIRM-dubbeldekker op het Nederlandse spoor. Bij dit vernieuwingstraject wordt de VIRM-1 onder handen genomen, de eerste generatie van dit type dubbeldekstreinen. Dit betreft ongeveer de helft van de totale VIRM-vloot.

“De oudste generatie van de VIRM is nu aan het einde van de technische levensduur. We maken ze nu geschikt voor de tweede helft van hun leven”, licht directeur Hans Seegers van de NedTrain-vestiging in Haarlem toe.

De trein is een compleet gemoderniseerde versie van de in de jaren negentig door NS bij Talbot/Bombardier aangeschafte dubbeldekker. De dubbeldekstreinen Inter Regio Materieel (IRM) werden destijds ontworpen voor de drukke Intercity-lijnen van het Nederlandse hoofdrailnet.

In 2000 besloot NS de dubbeldekstreinen uit te breiden door er extra bakken aan toe te voegen. Dit is het programma Verlengde IRM (VIRM).

Werkstations

Om het proces in de werkplaats van NedTrain gestroomlijnd te laten verlopen wordt er gewerkt met 22 verschillende stations, ieder ingericht om een bepaald type werk uit te voeren. Zo wordt bijvoorbeeld bij station 1 de eerste inspectie gedaan, zijn stations 11 en 12 bedoeld voor het schilderwerk, 13 tot en met 19 voor de montage en worden bij station 21 en 22 de rijtuigen weer aan elkaar gekoppeld.

“De bakken worden met een luchtkussentransport verplaatst van het ene naar het andere station. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, want één bak weegt ongeveer 26 ton”, legt project engineer Jean-Pierre Pieters uit.


Interieur trein

“De indeling van de trein is gebaseerd op de wensen van de reiziger”, vertelt programmamanager Joris Rouppe van der Voort. “We werken in deze trein met zones. De bovenverdieping is bedoeld om te werken en te rusten en de onderverdieping is ingericht voor ontmoeting en gezelligheid met zitplaatsen die tegenover elkaar staan en een brede lounge zitplaats.”

Alle treinen zijn verder voorzien van het modernste meubilair, en schermen met actuele reisinformatie. De voertuigen hebben rolstoeltoegankelijke toiletten met voor het eerst ook een urinoir, brailleplaatjes bij de trapleuningen en verbeterde zichtbaarheid van en signalering bij treindeuren.

Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en de nieuwste technologie zoals design LED-lampen die zich aanpassen aan de hoeveelheid buitenlicht.

Vernieuwing trein

In de trein is, in lijn met de NS-traditie, ook moderne kunst aangebracht. Verder is er in de oude liftschachten, waar vroeger de trolley van railcatering inging, meer bagageruimte gecreëerd.

NS investeert de komende jaren in totaal 2,5 miljard euro in nieuwe treinen en de vernieuwing van de vloot. De vernieuwing van de eerste generatie VIRM-treinen kost in totaal 450 miljoen euro.

De kosten komen uit op één miljoen euro per rijtuig. Bij een treinstel bestaande uit vier rijtuigen komt dit uit op vier miljoen euro. Seegers: “De modernisering van een trein kost ongeveer de helft van de aanschaf van een nieuwe trein.”

Dienstregeling

“Nu we deze eerste dubbeldekker klaar hebben, kunnen we de serieproductie opstarten. Tussen 2016 en 2020 komen er zo elk jaar ongeveer twintig nieuwe treinen op het spoor”,...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Cofinanciering EU nodig voor spoorgoederenvervoer

Het spoorgoederenvervoer in Europa heeft het nodig dat de EU het gaat cofinancieren.

De Europese Commissie dient het goederenvervoer per spoor effectief te stimuleren met een substantiële cofinanciering. Alleen op die manier kunnen de acties uit de ministeriële afspraken en de daarop inhakende sectorverklaring worden gerealiseerd.

Spoorgoederenvervoer heeft cofinanciering nodig

Dat schrijft Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een notitie ter begeleiding van een rapport van de Europese Rekenkamer. Dit rapport wordt op 14 september aangeboden aan het Nederlandse Parlement.

In het rapport ‘Rail freight transport in the EU: still not on the right track’ concludeert de Rekenkamer dat het spoorgoederenvervoer achter blijft bij eerder gestelde verwachtingen.

Ook wordt vastgesteld dat naast investeringen in de infrastructuur er meer moet werk worden gemaakt van operationele verbeteringen van het spoorgoederenvervoer. KNV vindt dat het hoog tijd dat er opnieuw werk gemaakt wordt van modal shift-beleid.

Positie spoorgoederenvervoer

De controleurs bevelen aan dat de Commissie en de lidstaten de zwakke punten aanpakken in de liberalisering van de markt voor het spoorgoederenvervoer.

Daarbij gaat het om verkeersbeheerprocedures, administratieve en technische beperkingen, toezicht op en de transparantie van de prestaties van het goederenvervoer per spoor en eerlijke concurrentie tussen de verschillende vervoerwijzen. Nederland komt in dit lijstje niet voor.

De Rekenkamer wijst op de ongelukkige positie van het goederenvervoer bij de toewijzing van capaciteit op het spoornet. Hierin wordt verbetering verwacht vanwege de European Rail Freight corridors.

Ook vermeldt de Rekenkamer de kosten die voortkomen uit toelating van materieel en gebrekkige interoperabiliteit. Het Vierde Spoorpakket gaat hier wellicht op de middellange termijn verbetering opleveren. KNV beschouwt de totstandkoming van een geïntegreerde Europese spoorsector, ofwel een Single European Rail Area, als topprioriteit en tevens randvoorwaarde voor aantrekkelijk spoorgoederenvervoer.

Gebruikersvergoedingen

Opvallend is volgens KNV het overzicht van gebruiksvergoedingen voor goederentreinen (zie pag. 45). “Als dit overzicht zou worden geactualiseerd voor 2016, dan bevindt Nederland zich tussen de Oost-Europese lidstaten met de hoogste gebruiksvergoedingen in de EU.”

De Rekenkamer wijst daarnaast op de onevenwichtigheid in concurrentiepositie, die wordt veroorzaakt door (te lage) heffing voor het weggebruik door vrachtauto’s. Vanwege het ontbreken van evenwichtige beprijzing van infrastructuurgebruik bij zowel wegvervoer als binnenvaart, stelt KNV dat de gebruiksvergoedingen voor het spoor in Nederland onevenredig hoog zijn geworden.

Acties spoorgoederenvervoer

De Rekenkamer beveelt de Europese commissie aan om meer werk te maken van de European Rail Freight Corridors. Het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft op 21 juni in Rotterdam ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


TU Delft wil hoogleraar ERTMS aanstellen

De TU Delft wil een hoogleraar ERTMS gaan benoemen voor dit ingewikkelde systeem.

De TU Delft heeft plannen om een hoogleraar aan te stellen die gespecialiseerd is in ERTMS. Dat maakt het mogelijk om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te starten dat zich richt op dit treinbeïnvloedingssysteem.

Hoogleraar ERTMS op komst?

“In de spoorsector is grote behoefte aan uniforme kennis, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs over ERTMS. Vandaar dat ik al ruim een jaar in de markt aan het aftasten ben wat de behoefte is op het gebied van ERTMS”, aldus hoogleraar Railbouwkunde Rolf Dollevoet.

De railmarkt zou via een soort gezamelijk fonds vijftig procent van de financiering van het hoogleraarschap op zich kunnen nemen. “We willen samen met andere universiteiten onderwijs op gaan zetten in Nederland en daar buiten”, aldus Dollevoet. “De sector is op Europees niveau ook aan de weg aan het timmeren. Zo werkt ProRail op dit moment aan Level 3 in samenwerking met Network Rail.

Onderwijs

Volgens ERTMS-specialist Eelco Schrik van Strukton Rail is er in de Europese railsector nog een gebrek aan kennisborging en onderzoek naar dit spoorsysteem. “Er zijn allerlei inframanagers, vervoerders, consultants, aannemers, leveranciers NoBo’s en uiteraard de ERA met veel verspreide kennis over ERTMS.

Echter ontbreekt nog de vrije kennisborging, onderwijs en onderzoek die je nodig hebt om op grote schaal een systeemsprong te kunnen maken naar ERTMS.”

“Dit belemmert de uitontwikkeling van ERTMS, omdat marktpartijen voornamelijk onder financiële prikkels willen doorontwikkelen en daarbij ook nog eens de neiging hebben om niet voorbij de oogkleppen van de eigen organisatie te willen kijken”, aldus Schrik.

“Als onderwijsinstelling kun je sneller innovaties in gang zetten. Een universiteit is minder geneigd investeringen terug te willen verdienen dan bijvoorbeeld een leverancier.”

De spoorexpert moedigt het aanstellen van een hoogleraar ERTMS aan. “De betreffende hoogleraar kan mijns inziens de meeste meerwaarde bieden als hij ook actief een functie bij een spoorbedrijf vervult en in deeltijd hoogleraar zal zijn. Een actieve relatie tussen de universitaire wereld en de spoorsector acht ik van groot belang om goed richting te kunnen geven aan onderwijs en onderzoek.”

Onderzoek

Op dit moment worden met name machinisten, werkplekbeveiligers, monteurs en treindienstleiders opgeleid om te werken met ERTMS. Volgens de ERTMS-specialist zouden overheden moeten inzetten op ERTMS-kennisborging, onderwijs, research en ontwikkeling op mbo- hbo- en wo-niveau.

“Op lange termijn kan er alleen succes worden geboekt indien dit op alle drie opleidingsniveaus gebeurt. Immers, bij grootschalige invoer van ERTMS zal het dagelijkse werk van een groot deel van het personeel dat in de spoorsector werkt vroeg of laat veranderen. Wij zullen hier in alle lagen van de sector dan op voorbereid moeten zijn.”

Een voorbeeld van een nuttig onderzoek naar ERTMS is het SATLOC project, waarbij elf partijen uit zes verschillende Europese landen onderzoek doen naar de mogelijkheid om satellietnavigatie te gebruik voor de positiebepaling van treinen.

Op dit moment gebeurt de positiebepaling van de trein bij ERTMS nog via balises, elektronische bakens in het spoor. Omdat de kosten van deze methode hoog zijn, is er een onderzoek gestart naar een alternatieve manier van positiebepaling. Satellietnavigatie zou kunnen worden toegepast op de dunne, regionale lijnen.

Voorkeursbeslissing

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu maakt binnenkort de aangepaste plannen voor de uitrol van het treinbeïnvloedingssysteem bekend. De bewindsvrouw meldde eerder dat 250 miljoen euro uit het budget voor de uitrol van ERTMS wordt gebruikt voor de uitbreiding van station Schiphol. Mogelijk loopt de uitrol van het systeem hierdoor wat vertraging op.

Directeur Ad Toet van KNV: “Het ERTMS-project is enorm en de complexiteit is gigantisch. Het is voor de veiligheid en de robuustheid goed dat hier de tijd voor wordt genomen. Ik verwacht dat de brief van de staatssecretaris ertoe zal leiden dat er een beetje rust ko...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Netwerkborrel voor Duitse en Nederlandse spoorbranche op InnoTrans

De Nederlandse en Duitse samenwerking in de spoorbranche wordt op InnoTrans gevierd met een netwerkborrel.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse railsector is cruciaal voor de ontwikkeling van het Europese spoorvervoer. Het succes voor de spoorbranche valt of staat met goede afspraken over het gebruik van het spoor, technische standaarden en interoperabiliteit.

Spoorbranche viert samenwerking op InnoTrans

Om deze samenwerking verder te bevorderen, organiseert de Nederlandse ambassade op woensdag 21 september samen met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en de Duits-Nederlandse Handelskamer een netwerkborrel in Berlijn. De netwerkborrel voor de spoorbranche vindt plaats tijdens InnoTrans, de grootste spoorvakbeurs van Europa. De lezers van OVPro en hun relaties zijn van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten.

Bekijk hier de officiële uitnodiging.

“Het Nederlandse ministerie, ProRail en het Parlement zetten zich in om de samenwerking met de Duitse spoorsector te bevorderen”, vertelt directeur Ad Toet van KNV. “Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we de afgelopen jaren veel hebben bereikt met de samenwerking aan het Derde Spoor.

We zijn ongeveer drie jaar geleden deze overleggen met de Duitse collega’s in de spoorbranche gestart. Destijds kenden de managers van DB Netz en ProRail elkaar niet. Nu werken zij intensief samen.”

Spoorgoederencorridors en regionaal passagiersvervoer

“Ook bij de spoorgoederencorridors naar Milaan en Warschau wordt constructief samengewerkt met de Duitse collega’s. Nu zitten er bijvoorbeeld een team van zes ProRail-medewerkers permanent in Duisburg om het verkeer in deze spoorbranche goede banen te leiden.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg is samen met ProRail en Arriva bezig om grensoverschrijdend regionaal passagiersvervoer met Duitsland te bevorderen. Gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen is actief met de verbinding Groningen-Bremen. En de ministeries trekken samen op. Bijvoorbeeld om stille treinen te bevorderen.”

Tijdens de TEN-T dagen in Rotterdam werd er een Europese strategie aangekondigd om geluidsoverlast van goederentreinen aanzienlijk te verminderen. Deze stappen werden gemaakt op aandringen van de Nederlandse en Duitse spoorsector die zich hier gezamenlijk hard voor hebben gemaakt.

Parlementaire delegatie

Op vrijdag 23 september bezoekt een parlementaire delegatie Berlijn onder wie VVD-Kamerlid Betty de Boer en CDA-Kamerlid Martijn van Helvert Berlijn. Zij bezoeken de Bondsdag en hebben een gesprek met staatssecretaris Ferelemann op het ministerie van Verkeer. Toet: “Wij zijn blij dat een parlementaire delegatie naar Berlijn gaat om een steentje bij te dragen aan de samenwerking op het gebied van de spoorbranche.”

Hoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gemaakt, zijn er zaken die nog beter kunnen, vindt de directeur. “Er zijn op dit moment nog te veel verschillen in technische standaarden en operationele werkwijzen.

Als je kijkt naar het Europese treinbeïnvloedingssysteem ERTMS dan zie je dat de diverse lidstaten dit systeem over verschillende manieren hebben geïmplementeerd. Daarnaast is het vervoer van en naar de Nederlandse havens nog steeds duurder dan het vervoer naar de Duitse havens. Op het gebied van interoperabiliteit zijn er nog een aantal klussen te klaren.”

Netwerkborrel

OVPro-lezers en hun Duitse collega’s zijn van harte welkom om op woensdag 21 september aan te sluiten bij de netwerkborrel in de spoorbranche die van 19.00 tot 21.00 uur plaatsvindt in de Nederlandse Ambassade in Berlijn. Zij worden ontvangen door Kees van Laarhoven, de vertegenwoordiger van het ministerie van IenM op de ambassade. Duitse en Nederlandse ondernemers ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Provincie Zeeland moet extra investeren in buurtbussen

Er moet extra geïnvesteerd worden in buurtbussen in de provincie Zeeland.

De provincie Zeeland moet de komende jaren extra subsidie geven aan de buurtbussen die deel uitmaken van het openbaar vervoer. Om lege bussen te voorkomen, maken buurtbussen sinds 2015 een belangrijk deel uit van het Zeeuwse OV-netwerk, maar daardoor zijn ook de onkosten voor de vrijwilligers flink toegenomen. Ze lieten weten hierdoor financieel kwetsbaar te zijn.

Buurtbussen erbij in Zeeland

In 2015 is de nieuwe concessie in Zeeland ingegaan. Het openbaar vervoer moest beter worden afgestemd op de vraag en daarom werden inschrijvers ook gestimuleerd om veel samen met buurtbussen en haltetaxi’s.

Er rijden nu 18 buurtbussen in de provincie op plekken waar de vaste lijnen vervallen zijn. Behalve een hogere subsidie gaat de provincie ook nog ruim 1 miljoen investeren in andere knelpunten in het Zeeuwse OV.

Besparingen concessie

De nieuwe concessie in Zeeland werd aan Connexxion gegund en werd gesplitst in een kernnet en een flexnet. Flexnetritten worden gereden in combinatie met het wmo-vervoer, dat door de Zeeuwse gemeenten wordt aanbesteed. De Provincie koopt OV-ritten in bij de Zeeuwse gemeenten en daarvoor worden buurtbussen of haltetaxi’s gebruikt.

De buurtbusverenigingen gaven onlangs echter aan financieel kwetsbaarder te zijn. De bestaande subsidie voor de buurtbus zou niet langer toereikend zijn, omdat de onkosten voor het woon-werkverkeer voor de vrijwilligers in het afgelopen jaar flink zijn toegenomen.

Volgens de buurtbusverenigingen loopt het voortbestaan van de buurtbussen – en daarmee een belangrijk onderdeel van het OV in Zeeland – gevaar. Het College heeft daarom besloten 60.000 euro extra subsidie te investeren in de komende drie jaar.

Deur-tot-deur

Ten tweede investeert de provincie 210.000 euro in betere haltevoorzieningen. Hiertoe behoort de bouw van extra fietsenstallingen, zodat reizigers gemakkelijk van en naar de halte kunnen komen. Dit geld zal ook worden besteed aan een pilot met e-bikes in West Zeeuws-Vlaanderen.

Juist in die regio zijn na ingang van de nieuwe concessie veel vaste lijnen komen te vervallen en wordt nu vaak gebruikgemaakt van de haltetaxi. Dit is echter een relatief dure voorziening en daarom wil het College onderzoeken of het mogelijk is hier deze elektrische fietsen aan te bieden voor vervoer van en naar haltes om zo die hoge kosten op te vangen.

Het gros van het geld wordt geïnvesteerd in het updaten van veel haltes. Omdat veel haltes zouden verdwijnen, durfde de provincie het eerder niet aan om hier investeringen in te doen. Nu worden alle haltes langs provincie uitgerust met een meer uitgebreid voorzieningenniveau en ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


U-OV gaat geen contant geld meer accepteren op nachtlijnen

In Utrecht wil de vervoerder U-OV geen contante betalingen meer in de bussen op de nachtlijnen.

De Utrechtse vervoerder U-OV accepteert vanaf zaterdag 3 september geen contante betalingen meer in de bussen die rijden op de verschillende nachtlijnen. Als vervanging hiervoor worden er in de bussen pinapparaten geplaatst. Hiermee is de Utrechtse vervoerder de eerste die in ieder geval op bepaalde lijnen contant geld volledig weert uit de voertuigen. 

U-OV wil 's nachts geen contant geld

Andere vervoerders zijn ook op zoek naar alternatieve betaalmogelijkheden en hebben al eerder pinapparaten geïnstalleerd in de bussen. Zo heeft Arriva in enkele Noord-Brabantse steden pinapparaten in de stadsbussen geplaatst en test Connexxion in Zeeland de Ticketbox, waarmee ook gepind kan worden.

Voor deze vervoerders gaat het echter om een aanvullende maatregel; voorlopig is daar nog geen sprake van een volledige afschaf van contant geld. De vrees is dat de volledige afschaffing van contant geld meer agressie zal oproepen.

Veiligheid te vergroten

U-OV heeft er echter voor gekozen om cash meteen volledig uit de bus te weren, omdat de vervoerder zo snel mogelijk van het contante geld in de bus af wil. “Een overgangsperiode betekent dat we gedurende een periode drie betaalmogelijkheden hebben, namelijk het nachtlijnenproduct op de OV-chip, contant en pin”, verklaart Tanja Copal van U-OV deze beslissing.

“Bovendien moeten we de reiziger daarna alsnog laten weten dat contant niet meer kan. We gaan daarom in één keer over omdat we met pin een goed alternatief kunnen bieden dat bovendien de sociale veiligheid verhoogt.”

Daar komt nog bij dat de noodzaak om pinapparaten te plaatsen in de bussen op de zeven nachtlijnen van de Utrechtse vervoerder hoger is dan op de normale buslijnen. “Door het afwijkende tarief en het aparte product dat nodig is op je OV-chipkaart, is de losse kaartverkoop op de nachtlijnen hoger dan op andere lijnen; extra reden dus om snel te starten met pinnen”, aldus Copal.

“We informeren nu al actief via verschillende kanalen over deze wijziging. De nachtlijnen hebben een vrij specifieke doelgroep, die we goed kunnen bereiken.

Risico overvallen

Door contant geld te weigeren en dit te vervangen door pintransacties, heeft een buschauffeur minder geld bij zich en daarmee wordt het risico op overvallen steeds kleiner. In de pinapparaten kan zowel met de pincode als contactloos betaald worden. Ook kan in de bussen nog steeds worden gereisd met het gratis Nachtlijnproduct dat op de OV-chipkaart wordt geladen.

Vanwege de recentelijke, hevige overvallen in het OV hebben alle Nederlandse vervoerders enkele maanden geleden in de branchevereniging OVNL aangegeven ernaar te streven om het contante geld per 2018 volledig uit de bussen te willen weren, om de veiligheid voor de chauffeurs te vergroten.

Ook U-OV heeft die wens. “Het pinnen in de nachtbus is de eerste stap”, vertelt de vervoerder. “De ervaringen van het pinnen op de nachtlijnen neemt U-OV mee bij de verdere ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Halfjaarcijfers NS: betere klanttevredenheid en omzetstijging

De klanttevredenheid voor de NS is het afgelopen half jaar goed verbeterd.

Reizigers bij NS zijn in de eerste zes maanden van 2016 minder vaak geconfronteerd met vertragingen en de klanttevredenheid is gestegen naar 76,2 procent in vergelijking met 75,0 procent in 2015. Bovendien is de omzet gestegen met bijna 9 procent. De klanttevredenheid over het vervoer op de HSL-Zuid bleef steken op 75,1 procent.

Klanttevredenheid NS verbeterd

De IC Direct tussen Amsterdam Centraal en Breda blijft onder de maat presteren, met een beduidend hogere uitval op dit traject dan gemiddeld bij NS. Wel lijkt er op basis van het prestatiedashboard van ProRail een lichte verbetering op te treden in vergelijking met een jaar eerder.

De nettowinst van NS is in het eerste half jaar zelfs met 23 procent gestegen. De vervoersopbrengsten op het binnenlandse net, de vervoersomvang op het binnenlandse net in miljoenen reizigerskilometers zijn gestegen en NS heeft onroerend goed verkocht. Wel zijn de retail- en horecaopbrengsten gedaald. Dit betrof in 2015 nog 196 miljoen euro en dit jaar nog maar 184 miljoen euro.

Punctualiteit

De punctualiteit is gestegen van 91,6 procent vorig jaar tot 92,3 procent dit jaar. Hierbij gaat het om de treinen die met minder dan 5 minuten vertraging arriveerden op de plaats van bestemming. Die stijging verklaart NS door het ontbreken van flinke landelijke verstoringen, die in de eerste zes maanden van 2015 wel plaatsvonden en veel impact hadden op de punctualiteit. Daarbij worden uitgevallen treinen niet meegeteld.

De reizigers waren vooral meer tevreden over NS vanwege een betere gastvrijheid van het stationspersoneel, omdat het personeel op de stations en in de treinen beter aan te spreken was en door een betere vervoerscapaciteit in 2016 dan in 2015.

In 2016 heeft NS veel geïnvesteerd in het creëren voor extra zitplaatsen, zolang de nieuw bestelde treinen nog niet rijden. De spoorvervoerder heeft bijvoorbeeld enkele eersteklascoupés verbouwd om op die wijze meer tweedeklasplaatsen te realiseren.

Nieuw materieel

Om de verwachte stijging van het aantal reizigers op te vangen, heeft NS in de eerste helft van dit jaar 333 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan ook nieuw materieel wordt gekocht. Ook de komende jaren blijft NS fors investeren in nieuw materieel.

In totaal investeert NS de komende jaren meer dan € 2,5 miljard in modernisering en uitbreiding van de vloot waaronder 176 nieuwe Sprinters. In december van dit jaar gaan er nieuwe sprinters instromen in de dienstregeling.

In maart van dit jaar maakte NS haar nieuwe strategie bekend voor de periode tussen 2016 en 2019, om zo het vertrouwen van de reizigers en de sector terug te winnen. NS gaat zich richten op drie kerntaken, namelijk de concentratie op het hoofdrailnet, een goede exploitatie van de station en het bijdragen aan een goede reis van deur tot deur. Daarbij hoort dus ook de verkoop ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Mooiste treinreis tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum

De treinreis tussen Lelystad Centrum en Almere Centrum is door treinreizigers gekozen als mooiste NS treinreis.

Treinreizigers bij NS hebben de spoorverbinding tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum uitgeroepen tot mooiste treinreis van Nederland. Machinisten en conducteurs hadden eerder al hun zes favoriete trajecten genomineerd, waarna NS aan reizigers hun mening vroeg.

Treinreis Lelystad - Almere het mooiste

Uiteindelijk koos 37 procent van de bijna 4400 respondenten voor deze verbinding tussen Almere en Lelystad.

De spoorlijn Sittard – Maastricht eindigde op de tweede plaats en met 17 procent van de stemmen ging de verbinding Haarlem – Zandvoort aan Zee met de derde plaats aan de haal.

Verkiezing

De spoorlijn Almere Centrum – Lelystad Centrum loopt dwars door natuurgebied Oostvaardersplassen. Dit traject was voorafgaand aan de reizigersverkiezing uitgekozen door hoofdconducteur Carola Nummerdor. “Je ziet hier heel goed de wisseling van de seizoenen.

Het prachtige uitzicht op het natuurgebied is geen dag hetzelfde.” NS laat nu verder nog een audiotour ontwikkelingen met de hoogtepunten van deze verbinding.

De andere drie tracés die werden verkozen door NS-personeel, waren Baarn – Utrecht Overvecht, Haarlem – Hoorn en de verbinding tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal. Daarmee waren trajecten geselecteerd die veel verschillende uitzichten lieten zien, zoals heel veel natuur of juist mooie stedelijke uitzichten. De verkiezing werd door NS georganiseerd onder...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Dader en slachtoffer van steekpartij Zwitserse trein overleden

Bij een steekpartij in een Zwitserse trein dit weekend zijn de 27-jarige dader en een 34-jarig slachtoffer om het leven gekomen. Verder zijn enkele andere reizigers gewond geraakt, waarvan er één nog steeds zwaargewond is.

De dader stak met een mes tijdens een treinreis in op reizigers en probeerde een vrouw in brand te steken. Dit gebeurde net voor het station van Salez, een plaatsje in het zuidoosten van Zwitserland. Volgens de politie had de man waarschijnlijk geen terroristische motieven voor zijn daad.

Hij is namelijk niet bekend bij de politie en had een typische Zwitserse naam. Bovendien is het huis van de dader onderzocht en daarbij is niets bijzonders gevonden, meldt de Zwitserse Basler Zeitung.

Slachtoffers

De politie acht het meer waarschijnlijk dat het hier gaat om een crime passionel. De 27-jarige dader gooide een brandbare stof over een vrouw en stak die daarna aan. Het is niet zeker of deze vrouw is overleden aan haar verwondingen.

Hierna probeerde de man met een mes tijdens de treinreis andere personen te verwonden. Er is waarschijnlijk voor ruim 92.000 euro schade aan de trein veroorzaakt.

Op het moment dat de man toesloeg, zaten er enkele tientallen passagiers in de trein. Behalve de overleden vrouw, zijn een man van 50, een jongen van 17, drie vrouwen van 17, 34 en 43 en een 6-jarig kind gewond geraakt.

De trein stopte op het stations van Salez omdat het brandalarm afging. Een man die op het perron stond te wachten, zou de dader ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Connexxion test Ticketbox om sneller en veiliger te betalen in bus

Vier OV-bussen in Zeeland zijn nu voorzien van Ticketbox om te kunnen betalen.

Minder handelingen voor de chauffeur als hij een kaartje verkoopt, korter stilstaan bij de bushalte en de mogelijkheid om met pinpas of creditcard te betalen, dus een betere sociale veiligheid. Dit zijn volgens vervoerder Connexxion de grootste voordelen van de installatie van de zogenaamde Ticketbox in vier Zeeuwse OV-bussen.

Ticketbox om te betalen in de bus

Deze Ticketbox is een soort kassasysteem waarin alle papieren dag- en ritkaarten zijn opgenomen en waarmee de reiziger bovendien voor zijn reis kan betalen met een pinpas of met zijn creditcard. Het gaat nu nog om een proef met het apparaat.

Assistent vestigingsmanager bij Connexxion, Charles Tournoij, is in ieder geval erg enthousiast. Dit apparaat biedt alternatieve betaalmogelijkheden voor contant geld en is voordelig voor de chauffeur.

De verkoop van dagkaartjes gaat namelijk veel sneller via dit apparaat, dan wanneer de chauffeur de kaartjes moet afscheuren en stempelen. “De chauffeur hoeft hierdoor veel minder handelingen te verrichten en dat scheelt tijd. Bovendien hoeft de chauffeur niet langer stapels dagkaarten mee te nemen.”

Reizigers

De Ticketbox is nu enkele weken geïnstalleerd in vier zomerbussen. Lijn 864 is in Zeeland een van de meest toeristische lijnen in Zeeland en daarom hebben lang niet alle reizigers in deze bus een OV-chipkaart. Dit betekent dat er op deze bussen nog veel sprake is van losse verkoop, maar ook dat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van contant geld.

Terwijl de proef loopt heeft Connexxion in de bussen een A4’tje opgehangen om passagiers te wijzen op de mogelijkheid om te pinnen. Toch maakte daar tijdens een ritje van een uur in bus 864 nog niemand gebruik van. “De OV-chipkaart is veel gemakkelijker”, verklaarde een oudere reiziger die een dagje naar Zeeland was gekomen.

Dat is zeker het geval, zo geeft Tournoij onmiddellijk toe en het is dan geenszins de bedoeling dat dit apparaat de OV-chipkaart gaat vervangen. Je reis afrekenen met de OV-chipkaart is namelijk niet alleen makkelijker, maar ook beduidend goedkoper dan een los kaartje kopen in de bus. “Betalen met de OV-chipkaart blijft ‘leading’ in de OV-sector.”

Proef

Het gaat momenteel nog om een proef met dit product dat gecreëerd is door IVU. In Duitsland zijn al duizenden bussen uitgerust met dit apparaat. Begin september eindigt de proef en op dat moment gaat Connexxion de ervaringen hiermee analyseren en worden eventuele kinderziektes verholpen. Ook wordt er dan gekeken of een verdere uitrol in andere Connexxion-bussen gerealiseerd gaat worden.

De vervoerder heeft er nu nog bewust voor gekozen om de Ticketbox in te voeren in Zeeland. Hier bestaan namelijk behoorlijk wat verschillende dag- en ritkaartjes. Door de Ticketbox te gebruiken, betekent dit dat chauffeurs niet langer met kaartjes hoeven te slepen, de kaartjes niet meer af hoeven te stempelen en zelf niet meer hoeven te rekenen.

Omdat de Ticketbox is uitgerust met een GPS-systeem en kan afrekenen, hoeft de chauffeur niet langer zelf het aantal zones te berekenen of uit te rekenen hoe duur de reis is. “Hier heeft iedereen voordeel van”, aldus Tournoij.

Werking

Om met de ticketbox te kunnen werken, moet elke chauffeur apart inchecken met zijn chauffeursnummer en een pincode. Hierna krijgt de chauffeur een beginscherm te zien, met daarop alle verschillende kaartjes die te koop zijn.

Via dit touchscreen kunnen chauffeurs gemakkelijk aangeven welk kaartje ze willen en de reiziger laten afrekenen. Uit de printer komt dan een buskaartje. Aan het einde van de dienst van de chauffeur moet de chauffeur zich ook weer uitloggen en hij krijgt dan een dienstafrekenbon.

Hierop staat precies beschreven hoeveel kaartjes er tijdens zijn dienst zijn verkocht en zelfs hoe deze zijn afgerekend.

Volgens Tournoij zijn de chauffeurs nu al heel enthousiast over de Ticketbox en ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Vakbond VVMC lanceert speciale jongerenafdeling JOR

De VVMC vakbond is een nieuwe jongerenbeweging gestart, de JOR.

De Vakbond voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) heeft een speciale jongerenafdeling opgericht, onder de naam Jongeren Organisatie Railvervoer (JOR). Hiermee wil de vakbond voor rijdend personeel in de spoorsector, jongeren tot 26 jaar kennis laten maken met de vakbondswereld. Ook wil de VVMC zo garanderen dat alle werknemers in de sector vertegenwoordigd zijn. 

Jongeren die een opleiding volgen om machinist te worden op een ROC of bij de STC-Group kunnen gratis lid worden van de JOR. Alle jongeren tot 26 die nu al lid zijn van de VVMC worden automatisch lid van JOR. Machinist Melvin Bloemendaal is de voorzitter van de nieuwe afdeling.

Vertegenwoordiging

De JOR moet jongeren helpen om hun stem te laten horen over de ontwikkelingen in de sector, maar heeft verder ook als doel om leerlingen die in de spoorsector willen gaan werken, informatie te geven over de juridische en praktische kanten van het werken in de trein. “We moeten iedereen ‘met handjes in en aan de trein’ vertegenwoordigen, want dat maakt de VVMC zo sterk”, aldus Bloemendaal. Naar eigen zeggen groeit het ledenaantal van de VVMC jaarlijks.

De JOR krijgt met dertien kaderleden een eigen bestuur, maar de afdeling maakt wel integraal deel uit van de VVMC. Bloemendaal: “Voor de VVMC is de aanwas, maar ook de mening van jongeren belangrijk. Niet alleen tegen de vergrijzing, maar ook omdat jongeren weer anders tegen het spoor en hun beroep aankijken, en dat is leerzaam.” Bovendien krijgen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

11-jarige ‘buschauffeur’ pikt passagiers op met gestolen bus

Een 11-jarige jongen heeft afgelopen vrijdag een bus weten te stelen en daarmee een traject afgelegd van ongeveer 4 kilometer, waarbij hij ook enkele passagiers heeft opgepikt. Dit gebeurde in de Duitse stad Ingolstadt.

De jonge chauffeur zei later tegen de politie dat hij een passie heeft voor bussen en zelf altijd veel gebruikmaakt van de lijnbussen door de stad. Dit meldt de Duitse krant Donaukurier.

Zowel deze passagiers als de ‘chauffeur’ zijn er goed vanaf gekomen. De bus is aan de voorkant wat ingedeukt, maar dat kan volgens de Duitse politie voor een paar honderd euro hersteld worden.

Sleutels

De elfjarige had de bus gestolen van een busdepot. Hij beweerde de sleutels voor deze bus al ooit op een andere plek te hebben gevonden. De bus stond op het depot na onderhoud, omdat het voertuig eigenlijk verkocht zou worden.

Hier slaagde de jongen er in om de deur van buitenaf te openen en weg te rijden met het voertuig. Naar verluidt heeft hij de bus in ieder geval succesvol over twee zeer drukke straten in de stad weten te manoeuvreren.

Op het moment dat de politie de bus stopte, had de jongen hoogstwaarschijnlijk een rit van circa 4 kilometer afgelegd. Een expert liet weten aan de Donaukurier dat het erg onwaarschijnlijk is dat deze jongen voor het eerst achter het stuur zat. Het is niet ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Syntus verliest rechtszaak over concessie Haarlem-IJmond

Eindelijk is er een uitsprak over de concessie Haarlem-IJmond gedaan en kan gestart worden met de uitvoering ervan.

Syntus heeft de rechtszaak verloren die de vervoerder had aangespannen tegen de gunning van de concessie Haarlem-IJmond aan Connexxion verloren. De provincie Noord-Holland gunde de concessie aan vervoerder Connexxion na een loting, nadat beide vervoerders een gelijk aantal punten hadden behaald.

Concessie Haarlem-IJmond duideijk door rechtszaak

Syntus was het op zes punten niet eens met de gunning en startte een rechtszaak tegen de provincie. Hoewel Gedeputeerde Staten erkent dat de beoordeling van de rijtijden en de gekozen berekeningwijze nader moet worden onderbouwd, stelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven Syntus op geen één van de zes punten in het gelijk.

Connexxion zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak, na 1,5 jaar te hebben gewacht. De concessie had oorspronkelijk in december vorig jaar in moeten gaan. De nieuwe startdatum is nog niet duidelijk. Woordvoerder Nicky Jansen:

“We gaan nu in overleg met de provincie over de implementatie van de concessie. Omdat we 1,5 jaar hebben moeten wachten moeten we kijken of we op sommige punten niet door de tijd zijn ingehaald. Zoals bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen in bustechniek, pinmogelijkheden in de bus enzovoorts. We gaan met de provincie kijken hoe we deze ontwikkelingen in de concessie mee kunnen nemen.”

Syntus vindt het teleurstellend dat de concessie niet aan haar is gegund. “Wij hadden ook de reizigers in deze concessie graag onze dienstverlening geboden.”

Reizigersgroei en klanttevredenheid

Door de beoordelingscommissie is gekeken naar de mate waarin de inschrijvers reizigersgroei en klanttevredenheid konden realiseren. Daarbij moet geïnvesteerd worden in lijnen waar veel reizigers gebruik van zullen maken en die kostendekkend zijn. “Het oordeel dat het aanbod van Syntus niet toekomstvast is, past binnen dit kader”, zo valt in de uitspraak te lezen.

Syntus was van mening dat de provincie de motivering van de gunning later nog heeft aangevuld met nieuwe relevante redenen. Het is niet toegestaan dat na de gunning de motivering nog wordt aangevuld die aan de gunning ten grondslag lag.

Het College heeft vastgesteld dat de motivering is aangevuld met ‘nieuwe relevante redenen’ nadat er al was gegund. “Daarmee staat het College voor de vraag of deze aanvulling van de motivering ontoelaatbaar moet worden geacht.”

Vervoerplan

Daarnaast was de vervoerder het niet eens met de manier waarop GS het vervoerplan en het realiteitsgehalte van de rijtijden beoordeelde.

GS had de rijtijden door SEO Economische Onderzoek laten beoordelen op basis van KV-6 data, zoals door Syntus is voorgesteld. Op basis van deze rekenmethode stelde GS vast de vervoerder voor de lijnen 73, 80 en R-netlijn 385 een te ruime dienstregeling bood.

“Aangezien GS tot deze conclusie is gekomen aan de hand van de door Syntus voorgestane rekenmethode” (…) “heeft GS naar het oordeel van het College in redelijkheid tot de conclusie kunnen komen dat bij de toets aan de minimumeisen, noch bij de beoordeling van het vervoerplan, sprake is geweest van benadeling van Syntus”, aldus het CBb.

Ook was Syntus het niet eens met de beoordeling van het duurzaamheidsplan. Syntus was van mening dat ze meer dan Connexxion bijdraagt aan de vermindering van schadelijke emissies, geluidshinder en andere milieuhinder.

“Gelet op de aspecten die GS als positief heeft beoordeeld, is naar het oordeel van het College niet komen vast te staan dat GS aan het Duurzaamheidsplan van Syntus een onbegrijpelijke waarde heeft toegekend.”, aldus het CBb.

Beoordeling

Daarnaast bestreed de vervoerder de beoordeling van de aangeboden capaciteit op de busverbinding Delftplein-Haarlem Station. GS oordeelde dat die onvoldoende was. Volgens Syntus was de geboden capaciteit twintig procent hoger dan die van de concurrent.

Het College is het met GS eens dat de R-netlijn Delftplein-Haarlem station ‘niet voor alle reizigers een volwaardig alternatief kan vormen’, aangezien deze lijn slechts bij een beperkt aantal haltes zal stoppen. GS heeft daarom terecht gesteld dat de capaciteit niet voor alle reizigers op het traject beschikbaar komt.

GS heeft volgens Syntus verder ten onrechte aangenomen dat de communicatie naar de reiziger via moeilijk leesbare tabellen plaatsvinden. Het College oordeelt dat GS terecht concludeert dat uit de betreffende tabel ‘niet eenduidig blijkt op welke manier over welke onderwerpen met de reiziger wordt gecommuniceerd’.

Loting

In januari 2015 werd bekend dat de winnaar van de concessie Haarlem-IJmond, met een waarde van 320 miljoen euro, moest worden bepaald door een loting. Connexxion en Syntus ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Marieke van Gompel


Weer lichte stijging van agressie in OV in de afgelopen jaren

De laatste jaren is agressie met geweld in het OV weer toegenomen.

Hoewel het totale aantal incidenten met agressie in het OV momenteel flink lager is dan tien jaar geleden, lijkt er in de afgelopen jaren juist weer een lichte stijging op te treden van gewelddadige incidenten.

Agressie met geweld in OV toegenomen

Zowel de ernstige als lichte incidenten blijken vaker voor te komen in regionale bussen. Ook is er bij NS weer sprake van een lichte stijging van het aantal incidenten in 2014 en 2015 in vergelijking met de voorgaande jaren.

Daaruit bleek inderdaad dat het totale aantal incidenten bij vrijwel alle vervoerders was gedaald. Een verdere analyse toont echter aan dat er bij veel vervoerders – vooral bij Connexxion, Arriva en Qbuzz – in de afgelopen jaren vaak weer sprake is van een kleine stijging van het aantal incidenten in het OV, met name in het busvervoer.

Stijging

De grootste stijging in het busvervoer van de streekvervoerders is op te merken bij Qbuzz, waar in 2013 ‘slechts’ 68 incidenten in de categorie B werden gemeld. Hierbij gaat het over lichtere incidenten, zoals het uitschelden of beledigen van personeel of medereizigers.

In 2014 steeg dit aantal naar 628 en een jaar later naar 1146. Ook het aantal A-incidenten – mishandeling, bedreiging of diefstal – steeg in deze jaren, van 78 naar respectievelijk 217 en 273 incidenten in de daaropvolgende jaren.

Ook bij Arriva en Connexxion hebben in laatste paar jaren weer meer incidenten met agressie plaatsgevonden, al was de stijging daar wel beduidend minder hoog dan bij Qbuzz. Personeel van Arriva is tot aan 2013 steeds minder vaak met incidenten geconfronteerd, maar in de jaren daarna groeide dit aantal elk jaar weer met minstens 100 incidenten. Bij Connexxion is tussen 2014 en 2015 sprake van een stijging van 13 procent.

Spoorincidenten

Op het regionale spoor groeide het aantal lichte incidenten weer sinds 2013. Dit zijn gebeurtenissen zoals schelden, beledigen, optreden bij betalingsproblemen en misbruik van voorzieningen. De cijfers van 2015 zijn hier niet bekend. Daarentegen is er wel bij alle streekvervoerders sprake van een daling van het aantal ernstige incidenten in de trein.

Deze stijging is ook bij NS op te merken. Spoorvervoerder NS heeft tussen 2005 en 2011 een daling van het aantal incidenten opgemerkt, waarna er in 2012 weer sprake was van een flinke stijging. In 2013 en 2014 lijkt er een stagnatie op te treden van circa 770 incidenten per jaar.

Daar lijkt bovendien sprake van een verschuiving van incidenten in de trein naar incidenten op de stations. Om dit aan te pakken heeft NS al enkele maatregelen genomen, zoals het sluiten van OV-chippoorten en het toepassen van de methodiek Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Tevens moet hier wel opgemerkt worden dat het aantal reizigers ook is gegroeid.

Daling

Het is lastig om op basis van deze cijfers te zeggen of er sprake is van een verharding in het OV. Echter, het aantal ernstige incidenten door agressie in bussen lijkt wel degelijk te groeien. GVB sprak eerder dit jaar al over die verharding, nadat de vervoerder merkte dat gewelddadige en fysieke incidenten vaker voorkwamen.

Ook dit jaar zijn verschillende buschauffeurs van GVB op gewelddadige wijze overvallen en na enkele rustige weken, verspreidde de Amsterdam politie afgelopen weken beelden van een GVB-chauffeur die door overvallers met een mes werd geslagen.

Enkele dagen geleden kreeg een chauffeur in Hengelo door agressie een kopstoot van een boze reiziger. Andersom moest Connexxion een chauffeur ontslaan die een passagier een klap verkocht na een ruzie.

De FNV liet weten verbaasd te zijn over de eerdere melding dat de agressie in het OV daalt, omdat deze cijfers in strijd lijken te zijn met de gevoelens van het personeel. Sociale veiligheid is namelijk een onderwerp dat hoog op de agenda staat, zowel bij de vakbonden als bij vervoerders en politiek.

Meldingsmoeheid is daarvoor een mogelijke verklaring, maar de vakbond wil ook niet ontkennen dat het beeld van een lagere sociale veiligheid...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Connexxion wil drukte op Valleilijn verlichten met verhuur e-bikes

Connexxion gaat e-bikes verhuren om de druk in de spits van de Valleilijn af te laten nemen.

De treinen van de Valleilijn zijn tijdens de spitsuren vaak erg druk en daar wil vervoerder Connexxion wat aan doen. De vervoerder gaat daarom definitief door met de verhuur van e-bikes aan reizigers, zodat zij tijdens de spitsuren niet langer in de trein hoeven te stappen.

Valleilijn minder druk door e-bikes

Een kleinschalige proef onder studenten heeft al tien abonnementen opgeleverd, zo laat de vervoerder weten.

Verhuur

Het gaat hierbij om de verhuur van elektrische fietsen. Deze kunnen heel goed gebruikt worden om langere afstanden – tussen de 5 en 20 kilometer – af te leggen, zo meent Connexxion. Het is zelfs in gevallen mogelijk dat scholieren per fiets sneller op school arriveren dan wanneer ze met de trein zouden gaan. Om in aanmerking te komen voor de huur van deze e-bike, moeten reizigers wel wonen in de gemeenten Ede, Barneveld of Nijkerk.

Zelf vindt Connexxion het niet vreemd om als OV-bedrijf ook fietsen te verhuren. “Het verhuren van e-bikes past in de ambitie van Connexxion om zich te profileren als aanbieder van mobiliteit”, aldus Connexxion. Hoewel de vervoerder zich voornamelijk blijft richten op vervoer per bus en trein, gaan ook andere vervoermiddelen, zoals de e-bike, net als nu bij de Valleilijn, een grotere rol spelen.

Campagne

Connexxion begon in april van dit jaar met een kleine proef met de verhuur van e-bikes aan studenten en leerlingen van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College in Amersfoort. Studenten konden voor een vast aantal maanden een elektrische fiets huren, die Connexxion tegen lage huurkosten kan aanbieden. Omdat die proef erg succesvol bleek te zijn, gaat de vervoerder nu een campagne starten op het Hoornbeeck College om meer studenten over te halen.

Voor dit project ontvangt Connexxion financiering uit het project Beter Benutten Regionaal Spoor. In het kader van Beter Benutten werken het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders samen aan een betere mobiliteit. In het OV proberen de partijen de drukte in de spits in de treinen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Gedeputeerde: onderzoek mogelijkheden spoorlijn Groningen-Emmen

Een gedeputeerde uit Drenthe wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een spoorlijn Groningen-Emmen.

Gedeputeerde Henk Brink van Drenthe wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een spoorlijn tussen Groningen en Emmen. Later dit jaar wordt namelijk ook onderzocht of een verdubbeling van de provinciale weg N34 mogelijk is.

Groningen-Emmen met een spoorlijn?

Brink heeft zijn twijfels over de kansen voor deze wegverdubbeling, maar is van mening dat er wellicht mogelijkheden bestaan voor de directe treinverbinding Groningen-Emmen op dit traject.

De gedeputeerde heeft dit laten weten aan het Dagblad van het Noorden. Onlangs stemde een meerderheid van de Statenfracties in de provincie Drenthe in met een motie voor een onderzoek dat analyseert in hoeverre de verdubbeling van deze provinciale weg mogelijk is.

Onderzoek

Brink hoopt dat er in dit onderzoek ook rekening gehouden zal worden met bijvoorbeeld een spoorlijn tussen de twee steden. De kas van het Rijk is namelijk leeg tot 2028, waardoor hij de kansen voor een wegverdubbeling klein acht, en het is daarom belangrijk ook andere mogelijkheden mee te nemen in deze analyse. “Is zo’n spoorverbinding Groningen-Emmen haalbaar.

Elektrisch of op waterstof? Wat zijn de onderhoudskosten? Moet dat spoor parallel langs de N391 lopen? Dat soort vragen’’, aldus Brink.

De politieke partijen willen dat de verdubbeling van de weg wordt onderzocht, omdat een groep ondernemers in de regio van mening is dat een snellere en betere verbinding cruciaal is voor de economische ontwikkeling van de regio Coevorden.

Volgens de gedeputeerde kan een spoorlijn die economische voordelen ook bieden. Het onderzoek naar de wegverdubbeling ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


V-Storage wil batterijen van elektrische bussen hergebruiken

Van elektrische bussen kunnen de batterijen worden hergebruikt, vindt V-Storage.

Het bedrijf V-Storage wil oude batterijen van elektrische bussen gaan hergebruiken om batterijsystemen te ontwikkelen waarin energie kan worden opgeslagen. Die opgeslagen energie kan dan weer gebruikt worden om andere elektrische bussen of bijvoorbeeld bedrijven van elektriciteit te voorzien.

Batterijen elektrische bussen laten hergebruiken

V-Storage is recentelijk opgericht door busfabrikant VDL en de Valkenswaardse energieleverancier Scholt Energy Control, zodat de twee partijen samen verder kunnen werken aan nieuwe innovaties op het gebied van energieopslag.

De twee partijen zien de opslag van energie als een uitdaging vanwege de toekomstige omschakeling naar elektrisch busvervoer. De overheid en vervoerders hebben afgesproken dat alle nieuwe bussen vanaf 2025 uitstootvrij moeten rijden en dit betekent waarschijnlijk een flinke groei van het aantal elektrische bussen.

Deze bussen moeten allemaal van elektriciteit worden voorzien en dat kan leiden tot een enorme piek in de vraag naar elektriciteit. Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen, kan een dure uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk wellicht voorkomen worden.

Batterijsysteem

Op winderige en op zonnige dagen wordt een overschot aan energie opgewekt, die ook nog eens relatief goedkoop is. In de batterijsystemen die V-Storage wil ontwikkelen, kunnen de overschotten aan energie worden opgeslagen en worden gebruikt worden op momenten dat het aanbod lager is en de stroom dus duurder.

“De op gunstige momenten opgeslagen elektriciteit wordt gebruikt om elektrische bussen op te laden en dient daarnaast als reservecapaciteit om pieken in de stroomvraag op te vangen”, aldus VDL.

Het eerste batterijsysteem van V-storage zal nog dit jaar worden geïnstalleerd op het terrein van VDL ETG in Eindhoven, al zal dit batterijsysteem nog niet worden gevormd van oude batterijen uit elektrische bussen.

“Momenteel zijn er nog geen oude batterijen”, erkent Menno Kleingeld, de directeur van VDL ETS (Enabling Transport Solutions). VDL ETS is een van de aandeelhouders van V-Storage. “Maar die gaan er wel komen.” In de stad Eindhoven moeten alle bussen al in 2020 op elektriciteit gaan rijden. VDL gaat aan het einde van dit jaar al veertig voertuigen leveren.

Batterijcapaciteit

De oude batterijen uit elektrische bussen kunnen volgens VDL worden hergebruikt omdat ze vervangen zullen moeten worden wanneer de capaciteit van de batterij te laag wordt. “Je kunt dit zien als een mobiele telefoon”, legt Kleingeld uit.

”Op het begin gaat de batterij van je telefoon nog twee dagen mee, maar als je je telefoon een tijdje gebruikt, moet je hem al na één dag opladen. De capaciteit van een batterij wordt steeds minder; dit geldt ook voor de batterijen van elektrische bussen.” Op dat moment is de batterij niet meer geschikt om een bus te laten rijden, maar zijn de batterijen nog prima geschikt om energie in op te slaan.

Hoe lang het precies zal gaan duren voordat de batterijen van een elektrische bus vervangen moeten worden, kan Kleingeld niet zeggen. Dit ligt namelijk aan veel verschillende ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Arriva gedraagt zich niet als een sociale werkgever

Volgens de vakbond CNV is Arriva niet zo'n geweldige werkgever.

Vakbond CNV veegt vervoerder Arriva de mantel uit over de gebrekkige ontslagvergoedingen die de vervoerder wil bieden aan de huidige medewerkers van Veolia die waarschijnlijk hun baan kwijtraken als de concessie overgaat naar Arriva.

Arriva volgens het CNV geen sociale werkgever

Arriva zou niet meer vergoeding willen bieden dan de wettelijk minimumnormen. Volgens vakbond CNV Vakmensen houdt Arriva zich hier niet de afspraak om het sociaal plan-Brabant ook aan te houden voor het personeel in Limburg.

In december van dit jaar wordt de OV-concessie in Limburg overgenomen door Arriva. Dit houdt in dat het directe personeel een nieuwe werkgever krijgt, maar ook dat sommige indirecte medewerkers waarschijnlijk niet meer op de loonlijst komen te staan. Daarom onderhandelen de vakbond en de toekomstige vervoerder nu over een sociaal plan waarin de overgang naar de nieuwe concessie voor indirect personeel wordt geregeld.

Acht weken geleden zou Arriva hebben gezegd dat de uitgangspunten uit het sociaal plan dat in 2014 voor de concessie in Brabant was opgesteld, ook leidend waren in Limburg. “Maar Arriva lijkt dit anders te hebben opgepakt dan wij”, aldus Jean-Marie Severijns, bestuurder bij CNV Vakmensen.

Afspraak

Volgens CNV Vakmensen biedt Arriva nu louter wat wettelijk gezien minimaal geboden moet worden. Bovendien verwees de vervoerder tijdens het overleg van afgelopen maandag steeds terug naar de wet- en regelgeving.

Maar volgens Severijns moet een sociaal plan de wettelijke eisen aanvullen. “Alle extra’s worden nu grotendeels weggepoetst. Het lijkt erop alsof Arriva de concessie wil verdienen over de rug van het personeel en daarover zijn wij meer dan ontstemd.”

Volgens Severijns blijft er van de vergoeding die in Brabant was afgesproken nu nog maar 40 procent over. “Een modale werknemer die een salaris van 4000 euro bruto per maand verdient, krijgt van Arriva nu een transitievergoeding van 41.333 euro bruto. In Brabant zou deze persoon een transitievergoeding van 100.000 euro hebben gekregen.”

Severijns: “Die transitievergoeding is er voor de ontwikkeling van mensen naar een andere baan en alle overige inspanning die daarvoor wordt geleverd. Los daarvan hebben mensen recht op een vergoeding voor het feit dat ze hun baan verliezen.

Bovendien is het ons uitgangspunt dat een werkgever zich aan de afspraak moet houden. We mogen toch van een werkgever verwachten dat hij zich als sociaal werkgever gedraagt?”

Medewerkers

Dit sociaal plan zal waarschijnlijk gelden voor 20 tot 30 medewerkers van Veolia. Er werken nu ongeveer duizend medewerkers bij Veolia en het directe personeel wordt overgenomen. Verder werken er circa 140 mensen als indirect personeel, waarvan er dus hoogstwaarschijnlijk 20 tot 30 hun baan kwijtraken.

Er vindt volgende week opnieuw overleg plaats waarin CNV Vakmensen het uitgangspunt van de vakbond gaat proberen duidelijk te maken aan de vervoerder. De vakbond hoopt dan van Arriva niet opnieuw nul op het rekest te krijgen. “Arriva toont zich zo niet echt ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Nederlandse spoor is vol en daardoor kwetsbaar

Het Nederlandse spoor is helemaal vol en dat verbetert niet.

Ondanks een flinke toename van het aantal stations en een beduidend hogere frequentie van de treinen, is de reistijd op het Nederlandse spoor de afgelopen paar decennia nauwelijks verbeterd. En de wens voor meer intercitystations leidt tot nog tragere verbindingen.

Nederlandse spoor vol

Dit zei Gerard Snel, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en programmamanager van het Toekomstbeeld OV, tijdens de Dag van de Rail.

Het Toekomstbeeld OV is de opvolger van de denktank Moreelse Tafel. Hierin werken onder andere het ministerie van IenM, decentrale overheden en vervoerders samen om na te denken over de toekomst voor het OV in 2040. Er worden toekomstbeelden bedacht, die gebruikt worden bij het opstellen van een nieuw visie.

Die visie voor de toekomst is hard nodig door alle snelle en grote veranderingen in de OV- en mobiliteitsmarkt. Zo is het huidige spoor rondom de Randstad heel vol en verschillende systemen lopen door elkaar heen. “We bedienen heel veel mensen en dat is mooi, maar het spoor is ook vol en kwetsbaar.” Volgens Snel zal het moeilijk worden om op het huidige spoor nog beter te benutten.

Modellen

Om een beeld te krijgen van het toekomstige OV zijn in kader van het Toekomstbeeld OV vier modellen gemaakt. Hiervoor is een analyse gemaakt op basis van de wensen voor het internationale vervoer en het regionale vervoer. Daarna is pas gekeken naar de betekenis voor het landelijk spoornetwerk.

Dit leidde tot vier mogelijke, nog speculatieve modellen om het openbaar vervoer in de toekomst in te richten. Een van de modellen is dat er kan worden ingezet op snelle verbindingen tussen verschillende steden. Snel: “Dan kunnen we bepaalde delen van het land die hard groeien snel met elkaar verbinden. Daartussen moet je dan wellicht stations overslaan.”

Het zou daardoor dus kunnen dat station Zwolle wordt overgeslagen om een goede verbinding te creëren tussen Groningen en Amsterdam. “Regionale systemen gaan zich dan echt richten op bepaalde kernrelaties.”

Daarnaast werd er een model bedacht waarin juist wordt ingezet op een systeem waarbij ieder punt in het nationale netwerk wordt geoptimaliseerd. Het netwerk blijft dan grotendeels hetzelfde, maar er ontstaat een sterk sneltreinnet, waarbij heel veel verbindingen gemaakt worden. “Dit heeft veel kwaliteiten, maar is wel minder ondersteunend aan het idee dat de economische groei het hardste gaat in de Randstad.”

Stadsvervoer

Uit onderzoek van de denktank gebleken dat de meeste mensen niet zo ver reizen. In feite gaat het bij 95 procent van alle reizen om ritten korter dan 20 kilometer. Dit zou betekenen dat het OV richting 2040 het beste de zogenaamde daily urban systems centraal kan stellen tbv het Nederlandse spoor.

“Hiermee kunnen we mensen zo snel mogelijk bij centra brengen waar wordt gewerkt en waar voorzieningen liggen. Andere gebieden moeten ook verbonden blijven, maar de nadruk moet misschien meer liggen op stadsvervoer.

Uiteindelijk was er binnen het Toekomstbeeld OV ook nog een groep die geen toekomst durfde te voorspellen en daarom graag zou zien dat er wordt ingezet op het ‘innovatiemodel’.

In dit innovatiemodel kunnen concessieverleners, beginnende bij de regionale concessies, de bal bij de vervoerder leggen. Volgens Snel moet de Rijksoverheid nog steeds wel een regisseursrol vervullen, maar vanwege de onzekerheid van toekomstige innovaties krijgt de vervoerder louter een opgave en verder de vrijheid om die opgave zo goed mogelijk in te vullen.

Verschil in regio

De partners in het Toekomstbeeld OV zijn bij elkaar gebracht door de constante beweging in de sector momenteel. Daarom willen zij alvast nadenken over de wijze waarop het OV en het Nederlandse spoor er in 2040 uitziet. Zo kan ook gezocht worden naar een goede visie voor het openbaar vervoer.

“We moeten met elkaar praten over enkele fundamentele keuzes en daar de knoop over doorhakken.” Hij vindt het positief dat de verschillende regio’s verschillende wensen hebben. “Dan kun je juist veel meer oplossingen verzinnen dan de klassieke.”

Overigens gelooft Snel niet dat één van de hierboven genoemde modellen een kant-en-klaar-model biedt voor de toekomst. “Ik vermoed dat geen van vieren het zal worden”, aldus Snel. “Ieder model heeft wel iets te bieden voor het openbaar vervoer van de toekomst. We moeten natuurlijk rekening houden met wat het oplevert, zowel economisch als sociaal. Toekomstvoorspellingen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Geen eerlijke marktwerking als NS meedingt op decentrale spoorlijnen

De minister vindt het niet eerlijk voor de marktwerking als de NS meedingt bij aanbestedingen van de decentrale spoorlijnen.

Op het moment dat NS meedingt naar regionale spoorconcessies, is hier geen sprake meer van eerlijke marktwerking. De NS bezit namelijk veel te veel kennis, te veel materieel en te veel financiën op het Nederlandse spoor.

Marktwerking NS niet nodig

Dit zei minister Jeroen Dijsselbloem deze week tijdens een debat met de Tweede Kamer naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. “Als een monopolist gaat meedingen op onderdelen in een gemengde marktordening, wordt eerlijke marktwerking kwetsbaar.”

De minister wilde zich tijdens dit debat nog niet wagen aan een uitspraak over de positie van NS na 2019. Onlangs sprak NS-topman Roger van Boxtel de wens uit dat NS na 2019 weer zou mogen meedoen met aanbestedingen van regionale spoorconcessies.

Dijsselbloem liet echter wel aan de Tweede Kamer weten dat momenteel alleen het kortetermijnperspectief bekend is. Door dit kader alvast op te stellen, weet de NS in ieder geval de komende tijd wat hij moet.

Dit kan allemaal veranderen als meer bekend wordt over het onderzoek naar marktwerking op het spoor. Dijsselbloem: “Wij gaan op korte termijn op verzoek van de Kamer die scenario’s uitwerken. Daar zitten grotere keuzes in voor de NS.

Als de Kamer of een nieuwe coalitie of wie dan ook — uiteindelijk gaat het om de meerderheid van de Kamer — besluit om de marktordening en dus ook de positie van de NS weer helemaal te gaan veranderen, is die strategie natuurlijk ook onmiddellijk aan herijking toe.”

Buitenlandstrategie

Hoewel de NS in Nederland voorlopig in ieder geval niet gaat meedingen naar concessies, blijft het bedrijf wel in het buitenland op de vrije markt opereren. Hier is echter geen sprake van een dominante positie op het spoor, zo oordeelde de minister op vragen van de Tweede Kamerleden. Daarom brengt een deelname van NS in het buitenland de eerlijke marktwerking niet in gevaar. Ook is het voordelig voor de Nederlandse reiziger. “Ik denk dat de NS hier oprecht van leert.”

NS loopt bovendien slechts een zeer beperkt risico met haar dochterondernemingen als er ooit iets fout gaat. “Als de dochter van NS in het buitenland failliet zou gaan, gaat de dochter failliet. Abellio heeft een eigen vermogen.” Hij geeft toe dat er op specifieke onderdelen soms wel een garantie nodig is voor een concessie, maar daar is een plafond aan verbonden.

Bovendien worden alle concessies door externe deskundigen beoordeeld op het risico en de aantrekkelijkheid. De minister heeft beloofd nog een brief te sturen over de precieze cijfers, zodat de Kamerleden weten wat de eigen buffer van Abellio is en welk deel maximaal kan doorslaan naar de NS. 

Financiële belangen

Tijdens het debat werd de minister direct aangesproken op de verantwoordelijkheid van zijn ministerie in het Fyra-debacle. Hoewel hij die verantwoordelijkheid toegaf, ontkende hij de conclusie dat financiële belangen altijd hebben geprevaleerd binnen het Fyra-dossier. In dat geval zou de NS namelijk nooit zo’n hoog bod hebben gedaan. Pas nadat Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Drie provincies en MRDH willen meer waterstofbussen

Waterstofbussen worden gewenst door wel drie provincies plus de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De provincies Groningen, Zuid-Holland, Noord-Brabant en de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag( MRDH) hebben dinsdag een intentieverklaring getekend voor de uitbreiding van het aantal waterstofbussen in hun provincie.

Waterstofbussen prioriteit drie provincies en MRDH

Zij deden dit op de Ten-T dagen in Rotterdam. De provincies hopen met deze handtekening een volgende stap te zetten in de verduurzaming van het OV

Volgens de betrokken partijen spelen waterstofbussen een belangrijke rol in het verwezenlijken van duurzaam busvervoer, met name in gebieden buiten de stad. De intentieverklaring wordt gesteund door het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu, omdat het een invulling is van het bestuursakkoord om vanaf 2026 alleen nog gebruik te maken van zero emissie-bussen in het OV.

Financiële ondersteuning

De drie provincies en de vervoersautoriteit MRDH vragen voor deze opschaling financiële ondersteuning aan de Europese Unie. De Europese Unie ziet waterstof als een zeer geschikte brandstof om het busvervoer duurzamer te maken en heeft daarvoor enkele miljoenen euro’s beschikbaar. Hiermee wil Europa financiële ondersteuning bieden voor 100 bussen.

Dit geld wordt geboden door een publiek-private samenwerking, genaamd de Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Het publiek-private samenwerkingsverband verwacht dat de aanschafkosten voor de bussen en de kosten voor waterstof en de benodigde infrastructuur dalen wanneer het aantal waterstofbussen wordt uitgebreid. Door actief in te zetten op die uitbreiding moet een belangrijk obstakel weggenomen worden in de verdere marktontwikkeling van deze schone bussen.

FCH-JU

Volgens deze FCH-JU kunnen voertuigen op waterstof een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de energie, het transportsysteem en het milieu in Europa. Waterstofcellen kunnen namelijk de uitstoot van CO2 terugdringen, de afhankelijkheid van koolwaterstoffen verminderen en uiteindelijk zelfs meewerken aan meer economische groei en meer werkgelegenheid.

Overigens werd vorige week nog een waterstofbus gepresenteerd aan vervoerder Syntus die in juli gaat rijden en deze bus was mede gefinancierd door de provincie Gelderland. Verder bestelde de Rotterdamse vervoerder RET in februari twee waterstofbussen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Bussen Schipholnet vanaf december 2017 volledig elektrisch

Het Schipholnet krijgt bussen die helemaal elektrisch zijn.

De nieuwe vervoerder in de concessie Amstelland-Meerlanden moet meteen vanaf december 2017 met volledig elektrische bussen gaan rijden op alle lijnen binnen het Schipholnet. Dit blijkt uit het bestek dat de concessieverlener, de Stadsregio Amsterdam, maandag heeft gepubliceerd. De nieuwe concessie zal op 15 december van dit jaar gegund worden en treedt in werking op 10 december 2017.

Schipholnet met elektrische bussen

De concessie wordt momenteel geëxploiteerd door Connexxion. De vervoerder die de concessie dit jaar gegund krijgt, mag de komende tien jaar het busvervoer verzorgen in de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor deze concessie is vanaf 2018 jaarlijks 37,3 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is inclusief een bijdrage van de provincie Noord-Holland en van Schiphol.

Zero emissie

De Stadsregio wil een omslag naar zero emissie-busvervoer in 2025, waardoor op de meeste verbindingen het vervoer geleidelijk kan worden worden geïntroduceerd. Maar volgens de Stadsregio Amsterdam en Schiphol leent het Schipholnet zich heel goed voor een snelle transitie naar zero emissie. Daarom moet een nieuwe vervoerder hier meteen elektrische bussen gaan inzetten.

De Stadsregio vraagt verder aan alle inschrijvers om in een transitieplan aan te geven of en wanneer zij zero emissie-vervoer gaan invoeren op de andere lijnen. Aan de realisatie van dit plan is een boete gekoppeld, mits de vervoerder zich hier niet aan het.

Het bestek stelt tevens dat de nieuwe concessiehouder moet meewerken met een eventuele elektrificatie van de voormalige Zuidtangent als de Stadsregio en provincie Noord-Holland hiertoe besluiten, zelfs als de vervoerder dit niet zo in zijn transitieplan heeft opgenomen.

Innovatie en sociale veiligheid

De nieuwe bussen die worden ingezet moeten wifi hebben, schoon zijn en voldoende ruimte hebben voor bagage – met name voor bussen op het Schipholnet. Bovendien vindt de Stadsregio innovatie erg belangrijk.

“De Stadsregio zoekt een vervoerder die optimaal gebruik maakt van nieuwe (informatie)technologieën om de betrouwbaarheid en het comfort van het openbaar vervoer en daarmee de kwaliteit voor reizigers te verbeteren en tegelijkertijd zo effectief mogelijk gebruik te maken van de soms schaars beschikbare infrastructuur”, zo is te lezen in het bestek.

De concessieverlener houdt sociale veiligheid buiten de concurrentiesfeer, maar stelt wel enkele eisen. Dit betekent dat de concessiehouder minimaal 1 miljoen per jaar moet investeren in sociale veiligheid en ten minste 16 FTE moet inzetten voor de sociale veiligheid in de eerste 2 jaar. Hierna moet de concessiehouder een voorstel doen aan de Stadsregio via het Actieplan Sociale Veiligheid op welke manier hij de sociale veiligheid wil handhaven en verbeteren.

 Financiën

Voordat het Programma van Eisen definitief werd vastgesteld, kregen betrokken kans te reageren. Vakbond CNV gaf hierop commentaar dat de Stadsregio wil bezuinigen nu de BDU niet meer kostendekkend is, maar dat de uitgangspunten van dit plan niet inspeelden op de bezuinigingen.

Echter, de Stadsregio zegt zelf te streven naar een maximaal effect voor iedere euro. “Het klopt dat er door bezuinigingen op de BDU minder middelen voor het openbaar vervoer beschikbaar zijn en dat dwingt ons om keuzes te maken wat betreft een doelmatige inzet van middelen”, ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Buschauffeur of trambestuurder worden is meer dan rijbewijs halen

In het OV als trambestuurder of buschauffeur is het belangrijk dat je meer in je mars hebt dan alleen je rijbewijs D te halen.

Wanneer een persoon nu als buschauffeur in het OV wil gaan werken, hoeft hij daarvoor vaak louter zijn rijbewijs D te halen. Maar het zou goed zijn om potentiële nieuwe medewerkers in het OV op meer punten te trainen, zoals veiligheid en klantvriendelijkheid.

Trambestuurder meer dan rijbewijs halen

“Wij proberen onze mensen meer vakinhoudelijke bagage mee te geven”, aldus Marcel van Heugten, eigenaar van uitzendbureau MOBIwerk in Den Haag.

MOBIwerk werft en selecteert kandidaten voor het OV en leidt hen ook op. Daarbij biedt het uitzendbureau niet alleen theorie- en praktijkexamens voor rijbewijs D, maar ook aanvullende cursussen en trainingen. Juist deze onderdelen zijn in het huidige OV steeds belangrijker. Ook mag het bedrijf de psychologische testen verzorgen voor bestuurders van trams en metro’s.

Railbestuurders moeten tegenwoordig voldoen aan strenge eisen en MOBIwerk mag deze testen hiervoor afnemen. Dit zijn strenge testen waar diverse persoonlijke aspecten worden getest. Slechts twee van de tien personen komen door de selectieprocedure heen. Van Heugten: “Maar ben je geschikt bevonden, dan is de kans op een vaste baan heel erg groot.”

Werkgelegenheid in het OV

Volgens MOBIwerk is het momenteel een belangrijk moment om te investeren in goed personeel in het OV. Van Heugten: “Vervoerders kunnen aan ons de werving en selectie van het personeel uitbesteden en dan zorgen wij ook voor de vakinhoudelijke opleiding van buschauffeurs. Omdat dit in opdracht van de klant is, hebben medewerkers dan vaak een baan- en urengarantie.

Tevens is MOBIwerk bezig met de ontwikkeling van een flexpool. “Op deze wijze creëren we extra werkgelegenheid en bieden we onze krachten de mogelijkheid om ervaring op te doen. Met de flexpool kunnen we bovendien snel, flexibel en oplossingsgericht inspelen op de vraag van de opdrachtgever.”

“Wel merken we dat veel ‘MOBIwerkers’ tegenwoordig snel worden overgenomen door de vervoerders”, vertelt Van Heugten. “Vanwege vergrijzing is het steeds belangrijker om nieuwe mensen in dienst te nemen. Vooral het werven van jongeren wordt steeds belangrijker. We merken dat zowel bij chauffeurs als bij het railpersoneel steeds meer nieuwe aanwas komt in de leeftijd tussen 20 en 30 jaar.”

Procedure

MOBIwerk hanteert een gedegen selectieprocedure. Kandidaten mogen eerst tijdens een intake-gesprek uitleggen waarom ze interesse hebben in de bepaalde functie. “We willen weten of mogelijke nieuwe medewerkers zich ervan bewust zijn wat de functie met zich meebrengt”, legt vestigingsmanager Paul Jochem uit. “Daarna moet de kandidaat verschillende testen afleggen om in samenwerking met een psycholoog vast te stellen of hij of zij geschikt is voor de baan.”

Belangrijk onderdeel vindt Van Heugten dat de trambestuurder ook bij de opdrachtgever zelf gaan kijken. “Er moet een klik bestaan tussen de medewerker en de opdrachtgever.” Pas wanneer een kandidaat voldoet aan al die eisen, moet hij of zij aan de slag met het praktijk- en theorie-examen en de aanvullende vakinhoudelijke opleiding. Dat is bij MOBIwerk dus een van de laatste stappen.

Niemandsland

De strenge procedure is onderdeel van de persoonlijke aanpak die typerend is voor het uitzendbureau MOBIwerk. “MOBIwerkers worden niet gezien als een nummer, maar als een persoon”, vertelt Van Heugten. “Uitzendkrachten vallen vaak bij de opdrachtgever in een niemandsland. Vaak is er weinig begeleiding. Maar niet bij ons; bij ons horen ze erbij.”

Het gevoel er bij te horen van de trambestuurder zorgt voor betrokkenheid en stabiliteit. En dat vertaalt zich ook in een prettige medewerker voor vervoerders. “We hebben een platte organisatie” zo vertelt Van Heugten verder, “en gedragen ons ook zo naar de medewerkers. Dit zorgt voor weinig verzuim. Onze medewerkers zijn goed voorbereid en weten bij wie ze terecht kunnen.”

Nederlandse vervoerders

MOBIwerk is in 2011 opgericht en heeft nu acht man personeel. In eerste instantie kreeg het bedrijf vooral regionale opdrachten. Maar het gebied ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


HTM en Metropoolregio bereiken akkoord over concessie

De Metropoolregio en HTM hebben een akkoord bereikt,

Na langdurige onderhandelingen hebben de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en HTM een akkoord bereikt over de nieuwe concessie in Den Haag die in december 2016 ingaat.

Metropoolregio en HTM worden het eens

Dit betekent dat vervoerder HTM het tramvervoer en de Randstadrail in de regio Haaglanden de komende tien jaar hoogstwaarschijnlijk mag blijven verzorgen. Dit heeft de Haagse wethouder Tom de Bruijn donderdagnacht tijdens de gemeenteraadsvergadering gemeld.

Deze concessie leidde tot flink wat spanningen bij de Ondernemingsraad en het personeel, omdat de onderhandelingen nogal stroef leken te verlopen. De angst bestond dat er ontslagen zouden vallen, omdat de Metropoolregio te weinig geld wilde investeren in de concessie. Wethouder De Bruijn wilde volgens Omroep West deze week nog niet kwijt hoeveel geld HTM nu krijgt voor de exploitatie.

HTM

Het akkoord wordt nu door de onderhandelaars van de Metropoolregio en HTM voorgelegd aan de eigen achterban, die het goed moeten keuren. Daarna doet de vervoerder een officiële bieding en kan de Metropoolregio de concessie gunnen. De OR meldde eerder dat er een verschil van dertig miljoen euro zat tussen het bod dat HTM deed en het bedrag dat de Metropoolregio wilde betalen.

Ook de vervoerder zelf zei de nieuwe concessie een uitdaging te vinden, omdat de voorwaarden waaraan de nieuwe concessie moet voldoen aanzienlijk strikter zijn dan die van de lopende concessie. “HTM gaat de uitdaging aan om voor de Haagse regio en haar inwoners een bod te doen dat tegemoet komt aan de kwaliteit die de reiziger verlangt, aan de ontwikkeling van de stad en aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze omgeving”, aldus de vervoerder.

Pieter Winsemius

Omdat de concessie in Den Haag onderhands gegund wordt, moeten de Metropoolregio en HTM voorafgaand aan de concessie een akkoord bereiken. Dit leidde ditmaal echter tot zo veel problemen dat oud-minister Pieter Winsemius moest worden ingeschakeld om de partijen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


CPB: stedelijk en regionaal OV verdienen uitbreiding

Volgens het CPB moet de overheid veel meer investeren in regionaal OV en stedelijk OV.

De landelijke overheid, provincies, gemeenten en vervoerders investeren nu lang niet altijd op de juiste manier in de OV-sector. Het is namelijk slimmer om te investeren in kleine, lokale OV-projecten dan in grote railprojecten, een verandering van het studentenreisproduct kan een flinke besparing betekenen voor het overheidsbudget en een verlaging van de tarieven in de daluren kan positief uitpakken voor de welvaart.

Regionaal OV en stedelijk OV uitbreiden

Dit blijkt uit het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid van het CPB en PBL. “Vervoerders en overheden moeten met veel deskundigheid kijken waarin ze investeren”, aldus Ad Toet, directeur van KNV.

Het rapport heeft in dit rapport de effectiviteit van bepaalde beleidskeuzes onderzocht, zodat er goed gefundeerde keuzes gemaakt kunnen worden over de toekomst van mobiliteit. Daaruit kwam naar voren dat het weinig rendabel was om te investeren in grote railprojecten, omdat het Nederlandse spoornetwerk al erg dicht is en de bezettingsgraad hoog.

Op basis daarvan concludeerden verschillende andere media dat uit het rapport bleek dat investeringen in meer spoor of weg helemaal onnodig of zelfs nutteloos waren. Dat klopt toch niet, zo zegt Toet. Hij vindt het een goed rapport met zorgvuldige aanbevelingen.

Stedelijk en regionaal vervoer

In het algemeen is het rapport goed in lijn met de visie van KNV, zo vindt Toet. “We moeten inderdaad investeren in stedelijk en regionaal OV.” In de steden wordt heel veel gebruik gemaakt van het OV en het OV heeft hier een belangrijke sociale functie.

Om die reden moet er worden geïnvesteerd in het OV in de stad, onder meer op tijden waarop nu weinig regulier openbaar vervoer rijdt. Mogelijk kunnen ook nieuwe vervoersconcepten on demand een rol spelen, wanneer er te weinig draagvlak is voor regulier openbaar vervoer.

Hoewel er al jaren wordt geklaagd over de verlaging van de rijksbijdrage aan vervoer in de regio’s, blijkt uit het rapport dat de vraag naar openbaar vervoer op het platteland beperkt is omdat het autobezit hoog is.

Alle gebieden in Nederland moeten wel bereikbaar blijven, maar de beperkte vraag kan grotendeels worden opgevangen door in te zetten op een flexibeler systeem van OV. Hierbij zou de integratie van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer en het inzetten van vrijwilligers helpen.

BDU

Hoewel er op het spoor weinig te winnen valt door een uitbreiding van de infrastructuur, kan het juist slim zijn om te investeren in lokale OV-projecten. Voorbeelden daarvan zijn de Uithoflijn in Utrecht of de Qliners. Maar hoewel er meer geïnvesteerd moet worden in lokale OV-projecten, moet zeker niet achteloos met geld voor OV omgegaan worden.

In tegendeel, volgens het rapport is het mogelijk om de Brede Doeluitkering voor verkeer en vervoer te verlagen. De BDU kunnen provincies en gemeenten gebruiken om de exploitatie van het regionale openbaar vervoer en regionale projecten op het gebied van infrastructuur, veiligheid en mobiliteitsmanagement te financieren.

Momenteel zou de BDU namelijk overbesteding stimuleren, omdat provincies en vervoerders niet kijken naar andere goedkopere vervoersopties of een verlaging van de lokale lasten of schuld. ‘Als de aanbesteding tot extra besparingen leidde, werd dit vaak ingezet om weinig rendabele lijnen in het openbaar vervoer in stand te houden’, zo meldt het rapport.

Behalve een verlaging van de BDU, kan ook een aanpassing tot de mogelijkheden behoren. Dit kan namelijk helpen om geld geld dat besteed wordt aan OV en vervoer beter te verdelen.

Tarieven

Het rapport onderzocht ook of de OV-sector zelfvoorzienend zou moeten zijn of juist helemaal gefinancierd door de overheid. Om de OV-sector en het regionaal OV winstgevend te maken zonder overheidsbijdragen, zouden de tarieven moeten verdubbelen. Dit leidt waarschijnlijk tot een flinke daling van het aantal reizigers en als zodanig meer congestie op de weg.

Andersom is het gratis maken van het OV en regionaal OV ook geen oplossing. Dit leidt namelijk tot minder opbrengsten op het traject dat gratis ook, maar ook tot minder opbrengsten op concurrerende trajecten. Dit heeft daarom negatieve effecten op de verkeersveiligheid, het overheidsbudget en het milieu.

Wel zou het slim zijn om de spoortarieven in het daluren te verlagen. Dit levert de een hogere maatschappelijke welvaart op, omdat meer mensen in de spits in de trein zullen stappen, terwijl de kosten hiervoor beperkt zijn. Bovendien heeft het voordelen voor NS en andere vervoerders, omdat de drukte in de spits vermindert, waardoor hier de capaciteit en comfort kan groeien.

OV-studentenkaart

Een aanpassing in studentenreisproduct zou goed zijn voor de capaciteit in het OV en voor het overheidsbudget. Momenteel reizen studenten te vaak in de spits, omdat ze geen financiële stimulans hebben om buiten de spits te reizen. Maar het aanbieden van capaciteit in de spits is bijna vier keer zo duur als in de daluren en een verandering van de OV-studentenkaart is daarom verstandig.

Het rapport suggereert om de OV-studentenkaart dusdanig te wijzigen dat studenten niet langer gratis kunnen reizen in de spits. De verwachting is dat dit ertoe leidt het aantal studenten in de spits met 50 procent daalt, terwijl het aantal studenten dat reist in de daluren met 46 procent stijgt.

Studenten blijven dus zelfs in dit geval veelal gebruikmaken van het OV. Tevens kunnen overheden ervoor kiezen om studenten alleen nog maar een trajectkaart te geven of om studenten deels te laten meebetalen aan de reiskosten in de spitsuren. Al deze maatregelen hebben een structureel positief effect op de overheidsbegroting.

Impact

“Het is een heel degelijke studie en ik denk dat hij zeker wel impact heeft voor de sector”, aldus Toet. “Met name de uitspraken over de studenten-OV en de BDU-uitkering zijn risicovolle onderwerpen voor de sector. Maar ik heb veel respect voor dit evenwichtige ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Den Bosch voert in fases elf elektrische bussen in

In 2018 wil de gemeente Den Bosch elf elektrische bussen gaan inzetten.

De gemeente Den Bosch wil in 2018 elf elektrische bussen door de stad laten rijden. De invoering van deze elf bussen moet gefaseerd gebeuren. Daarom zijn dinsdagochtend de eerste vier elektrische bussen gaan rijden, waarvan er drie door middel van een pantograaf geladen worden en één via inductie. Hier moeten de komende twee jaar nog zeven elektrische bussen bijkomen.

Elektrische bussen voor Den Bosch

Op de transferiumhalte Pettelaarpark in Den Bosch gaven de wethouder van Verkeer en Vervoer Jos van Son en de directeur Techniek van Arriva Nederland het startsein voor deze gefaseerde invoering. De vier elektrische bussen gaan rijden op de twee buslijnen, namelijk de Transferiumlijnen 70 en 80. De stad wil in fases meer elektrische bussen invoeren, zodat er uiteindelijk in 2018 minimaal 10 bussen in de dienstregeling rijden

Elektrische bussen

De bus die op Transferiumlijn 80 gaat rijden, wordt draadloos bijgeladen met behulp van inductie. Voor de bushalte zit daarvoor een laadstation in de weg. ’s Nachts laadt de bus in de remise van Arriva, zodat de bus elke ochtend geheel opgeladen is.

De bussen op Transferiumlijn 70 worden bij de halte De Vliert opgeladen met een pantograaf. Dit gebeurt tijdens het in- en uitstappen van de reizigers. Zo kan de bus de hele dag blijven rijden. Ook deze bus wordt ’s nachts opgeladen bij de remise.

Het zijn niet de eerste elektrische bussen die door de binnenstad rijden. Al sinds 2009 testen de gemeente Den Bosch, Arriva en de provincie Noord-Brabant elektrisch busvervoer, maar tot nog toe waren dit kleine, schone en stille busjes door de binnenstad van de Brabantse hoofdstad rijden.

Deze bussen worden ’s nachts geladen en kunnen hierop de hele dag rijden. De drie partijen gebruiken de ervaringen die ze hebben opgedaan met deze bussen om de komende jaren minimaal 10 bussen succesvol in de dienstregeling op te nemen.

Duurzaamheid

Vervoerder Arriva zegt de omslag naar zero-emissie van groot belang te vinden. “Als organisatie willen we steeds duurzamer te werk gaan”, aldus Ietze van der Meer. “We staan aan de vooravond van een uitdagende transitie binnen het openbaar vervoer.

Daarom zijn we nu onder andere druk bezig met zero emissie-busvervoer. In ’s Hertogenbosch hebben we de afgelopen jaren door een intensieve samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s Hertogenbosch al vele stappen met elkaar gemaakt op dit gebied en de komende jaren zetten we dit voort.”

Ook wethouder Van Son benadrukte hoe belangrijk elektrisch vervoer was voor de leefbaarheid en duurzaamheid van een stad. De gemeente wil de stad namelijk schoner, duur...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Delegatie Brest onderzoekt mogelijkheden railgoederenvervoer Coevorden

Een afvaardiging uit het Franse Brest is op bezoek geweest bij de gemeente Coevorden, onder andere om de mogelijkheid van een railgoederenvervoer uit te zoeken.

COEVORDEN - Een delegatie uit Brest heeft van 11 tot en met 14 mei een bezoek gebracht aan de gemeente Coevorden. Tijdens diverse werkbezoeken stond de vraag hoe Coevorden en Brest elkaar, met name op het gebied van railgoederenvervoer, kunnen versterken.

Railgoederenvervoer Coevorden onderzocht

De delegatie bezocht onder andere logistiek dienstverlener Graaco en de Euroterminal in Coevorden, de Container Terminal Twente in Hengelo en Futureland, het informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. De Euroterminal is een belangrijk doorvoerstation voor de goederenstromen uit de West-Nederlandse mainports naar het Europese achterland.

Het bezoek is een voorbereiding op de TEN-T Days, de jaarlijkse logistieke conferentie van de Europese Unie. Tijdens de TEN-T Days, eind juni in Rotterdam, komen transportministers van diverse landen bijeen. Anatoly Sivak, minister van Transport van Belarus is daar aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst staat de ontwikkeling en financiering van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T) centraal.

Burgemeester Alexander Stepanovich, Hoofd Spoorwegen Igor Zjerelo en Hoofd Kamer van Koophandel Valeri Labrun maakten deel uit van de delegatie. Namens de gemeente Coevorden ...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Europees Parlement keurt Technical Pillar Vierde Spoorpakket goed

De Technical Pillar is goedgekeurd van het Vierde Spoorpakket door het Europees Parlement.

Het Europees Parlement heeft donderdag de Technical Pillar van het Vierde Spoorpakket goedgekeurd. Dit onderdeel van de Europese spoorwet is ontwikkeld om de technische obstakels weg te nemen die verschillende nationale standaarden en procedures met zich meebrengen.

Technical Pillar goedgekeurd

De European Railway Agency (ERA) gaat een centrale rol spelen in dit proces en wordt krijgt meer bevoegdheden waardoor de organisatie verantwoordelijk wordt voor de toelating van spoorwegmaterieel en het afgeven van veiligheidscertificaten.

ERA gaat ervoor zorgen dat deze procedures sneller gaan en makkelijker worden voor spoorwegondernemingen en treinfabrikanten.

Toelating rollend materieel

Procedurele kosten voor de toelating van een locomotief kunnen tot tien procent van de kosten bedragen. Daarnaast duurt de autorisatie van rollend materieel onder de huidige wetgeving soms wel twee jaar.

Met het eenvoudiger maken en versnellen van deze procedures, zal de concurrentiepositie van de Europese spoorsector verbeteren en komt er een wetgevend kader voor de Single European Railway Area (SERA). Die moet ervoor zorgen dat klanten kwaliteitsproducten krijgen tegen concurrerende prijzen.

Een ander onderdeel van de Technical Pillar is de komst van de one stop shop. Dit is één loket dat de veiligheidscertificaten en de toegang tot het spoor regelt. Spoorvervoerders kunnen straks bij dit loket een internationale reis plannen, waarvoor nu nog bij alle nationale infrastructuurbeheerders afzonderlijk moet worden aangeklopt. De ERA zal daarnaast toezien op de verdere harmonisatie ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Rail Promotion Center werkt aan imago spoorsector

Het Rail Promotion Center is hard bezig met het verbeteren van het imago van de hele spoorsector.

Het verbinden van spoorpartijen en van daaruit gezamenlijk werken aan de promotie en verder verbeteren van de prestaties van het spoor. Dat is het doel van het Rail Promotion Center (RPC), dat zich onlangs als startup bij kennisnetwerk Railforum heeft aangesloten.

Rail Promotion Center voor imago spoorsector

Een rondgang langs spoorbedrijven leert volgens initiatiefnemers Peter Wink en Philip Hupkes van RPC dat de sector er aan toe is om positief onder de aandacht te komen. “De tijd is rijp en alléén samen werkt. Verschillende vervoerders, aannemers, havenbedrijven, ProRail, het ministerie, de VVRV; ze zijn het er allemaal over eens dat dit er moet komen.”

Promotie spoorsector

Het Rail Promotion Center gaat werken aan de promotie van de spoorsector richting het publiek met bijvoorbeeld wereldspoordagen, het verzorgen van maatwerk rondleidingen achter de schermen voor stakeholders en gaat energie steken in de interne beleving en trots van de medewerkers. “We kijken uit naar de samenwerking met alle leden van Railforum.”

Directeur van Railforum Corina de Jongh: “Het is mooi om te zien dat een startup als RPC met onze leden wil samenwerken om de spoorsector aantrekkelijker te maken voor de reiziger ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NS-machinisten blij met ‘bok’ van nieuwe Flirt-treinen

De nieuwe Flirt-treinen hebben een geweldige "bok", vinden de NS-machinisten.

Spoorvervoerder NS is op dit moment de eerste drie Flirt-treinen van de Zwitserse treinfabrikant Stadler op het Nederlandse spoor aan het testen. De eerste reacties van de machinisten zijn positief: in de cabine kunnen ze nu voor het eerst door zij-ruiten kijken en ze zijn erg tevreden over de ergonomie.

Flirt-treinen met prima bok

SpoorPro bekeek een van de treinen in de onderhoudswerkplaats in Maastricht die voor deze nieuwe voertuigen wordt verbouwd.

NS heeft 58 Sprinters van het type Flirt besteld bij Stadler, waarvan de eerste 40 vanaf december 2016 op het Nederlandse spoor gaan rijden. De andere 18 volgen het jaar daarna. Toen bekend werd dat de OV-studentenkaart behouden bleef voor studenten en in 2017 ook beschikbaar wordt gesteld aan mbo-studenten, deed NS een spoedbestelling bij Stadler.

‎Roel Okhuijsen, programmadirecteur Nieuw Materieel bij NS: “In december 2014 kwamen we erachter dat we voor de nieuwe dienstregeling te weinig treinen hadden. In april 2015 hadden we het contract met Stadler al getekend.”

Tests

“Op dit moment zijn we de treinen uitgebreid aan het testen. Dit doen we met het oog op de wet van de badkuipkromme.” De badkuipkromme betekent dat in het begin bij een nieuwe trein extra kosten zijn, omdat er kinderziektes moeten worden opgelost. Gaandeweg worden die steeds lager. “We kunnen de technische problemen die we nu al herkennen, oplossen.”

Ook bij de machinisten bevalt de nieuwe trein. Jerrimy van der Berg, één van de testmachinisten van de Flirt: “Ik heb nu een aantal testritten gemaakt en het is een erg fijne trein. Soepel, stabiel en snel. De bediening is net anders dan we gewend zijn, maar voelt al snel vertrouwd.”


Sprinters

Dirk-Jan Brakel van Stadler: “Deze sprinter is modulair opgebouwd. Er zijn echter een paar dingen waar niet aan getornd kan worden

. Zo zit bijvoorbeeld de tractie-installatie zit achter de bestuurder. De reden daarvan is dat de treinen betrouwbaarder zijn, want ze zijn daardoor minder kwetsbaar. Daarnaast zijn ze makkelijker te onderhouden.”

NS heeft met Stadler een maintenance support-contract afgesloten. Brakel: “Dat houdt onder meer in dat we trainingen geven aan het NedTrain-personeel en zorgen voor handleidingen. Op dit moment zijn er acht monteurs van NedTrain gedetacheerd bij Stadler die meehelpen in de assemblage. Daardoor leren ze alle details van de treinen kennen.”

NS heeft twee jaar garantie op de treinen. Volgens Brakel zijn de voertuigen erg betrouwbaar. “Er gaan geen onderdelen onderuit vallen zoals bij de Fyra. Een belangrijk verschil met de Fyra is ook dat er van deze Flirt-treinen inmiddels als 1200 op het spoor rijden.”

Ontwerp

Bijzonder aan de Flirt-treinen is dat ze grote ramen hebben. Anders dan bij de SLT-treinen hebben de machinisten nu zijruiten. Ook de reizigers kunnen door grote ramen kijken. “Deze treinen rijden ook in de Zwitserse bergen. Er is voor dit ontwerp gekozen omdat toeristen graag naar buiten kijken.”

De treinen zijn in Zwitserland ontworpen en in de fabriek in Polen van Stadler in elkaar gezet. Brakel: “We hebben in Polen een grote assemblagefabriek. De Poolse spoorwegen hadden in 2014 al een grote bestelling geplaatst in deze fabriek. Omdat NS ook een grote spoedbestelling had kon deze daar achteraan volgen.”

Interieur trein

Andere dingen die opvallen in de trein zijn de kleine tafeltjes voor reizigers die voldoen aan de eisen voor botsveiligheid zoals in 2012 zijn gedaan door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad concludeerde dat er bij het ontwerp van het interieur van de trein te weinig rekening was gehouden met botsveiligheid. Reizigers bezeerden zich bij het ongeluk onder andere aan de tafels.

Ook vallen de grote, rolstoeltoegankelijke toiletten en de stopcontacten en USB-aansluitingen, die er zowel in de eerste als tweede klas zijn, op. Deze Sprinters zijn daarnaast voor het eerst, net als de Intercity’s, uitgerust met WiFi en camera’s.

NS heeft daarnaast in samenwerking met het gemeentemuseum Den Haag het interieur volledig in Mondriaan-stijl uitgevoerd. Overal in de trein zijn de schilderingen van de Nederlandse kunstenaar terug te vinden.


Beveiligingssysteem

Omdat deze treinen alleen in het zuidoosten van Nederland rijden worden ze vooralsnog niet met het treinbeïnvloedingssysteem ERTMS uitgerust. Wel is Automatische Treinbeïnvloeding, Verb...

Lees verder ..

Bron: spoorpro.nl


Bonus voor vervoerders Connexxion en EBS, boete voor GVB

De vervoerders EBS en Connexxion hebben van de stadsregio Amsterdam een bonus gekregen. GVB is juist beboet.

De Stadsregio Amsterdam heeft de vervoerders Connexxion en EBS beloond voor de prestaties die zij in 2014 hebben geleverd in de streekconcessies rondom Amsterdam. Stadsvervoerder GVB is juist beboet voor de prestaties in de concessie Amsterdam.

Bonus voor Connexxion en EBS

Vanwege de goede prestaties krijgt Connexxion een beloning van bijna 6 ton en EBS ontvangt ruim 85.000 euro. Stadsvervoerder GVB krijgt een boete van ruim 1,26 miljoen euro.

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam bepaalt of de vervoerbedrijven het openbaar vervoer hebben uitgevoerd zoals is afgesproken in de concessieafspraken, waarin eisen worden gesteld over onder meer de punctualiteit, rituitval, klantvriendelijkheid en het materieel. De beloningen en boetes moeten volgens de Stadsregio de vervoerders stimuleren om het openbaar vervoer te verbeteren en de reiziger betrouwbaar en goed OV te bieden.

Klantwaardering

De concessie Waterland wordt uitgevoerd door vervoerder EBS en deze vervoerder krijgt voor deze concessie over 2014 een bonus van €85.576. Die bonus krijgt EBS voor de hoge klantwaardering die ze kreeg in de OV-Klantenbarometer. De vervoerder kreeg de beste punten van alle streekvervoerders in deze peiling van kennisplatform CROW. Wel heeft EBS een punctualiteitsboete gekregen, die werd gemeten tijdens de mystery guest-metingen van de Stadsregio. Deze is meteen verrekend in de bonus.

Ook de stadsvervoerder GVB kreeg een hoge klantwaardering in 2014 volgens de landelijke OV-klantenbarometer, maar toch ontvangt GVB een boete van €1.263.725. Dit is een totaalbedrag dat voortkomt uit boetes voor onder andere de rituitval, de punctualiteit en het niet rijden met toegankelijk materieel. De bonus die GVB ontvangt voor de goede klantwaardering is ook hier verrekend met die boetes.

Connexxion

Connexxion ontvangt een bonus voor beide concessies die ze nu heeft, namelijk de concessie Zaanstreek en de concessie Amstelland Meerlanden. Voor de eerste concessie krijgt de vervoerder een bonus van €539.400 euro. De stadsregio heeft de vervoerder beloond voor de gemiddelde reizigersgroei van 5,7 procent op de bereikbaarheidslijnen tussen Amsterdam en Zaandam en voor de hoge klantwaardering in 2014 volgens de landelijke OV-Klantenbarometer.

In de concessie Amstelland Meerlanden heeft Connexxion alle kwartalen boven de norm gescoord en ook hier bleek een hoge klantwaardering uit de OV-Klantenbarometer. Daarom beloont de Stadsregio de vervoerder voor deze concessie met €42.500. De vervoerder heeft overigens wel een boete verrekend omdat ze in beide concessies niet heeft voldaan aan de eisen die de Stadsregio Amsterdam had gesteld aan het functioneren van reisinformatie in de voertuigen.

Meten via GOVI

De punctualiteit in de concessie Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden is in 2014 al gemeten via GOVI (Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie). Het voordeel van het digitaal meten via GOVI is dat alle ritten die in GOVI geregistreerd zijn, meetellen voor het bepalen van de pun...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Eerste Hermes bus overgespoten in nieuwe roodwitte huisstijl

Hermes heeft haar eerste bus overgespoten in de nieuwe roodwitte huisstijl.

Hoewel Hermes, de huidige vervoerder in Zuidoost-Brabant, ook met ingang van de nieuwe concessie in december 2016 het busvervoer in de regio blijft verzorgen, krijgen de bussen wel een heel ander uiterlijk.

Hermes bussen roodwit

Vervoerder Hermes verandert namelijk zijn huisstijl in deze regio van het vertrouwde grijs naar de kleuren rood en wit. Vanaf deze week zullen er al bussen in deze nieuwe huisstijl in Eindhoven gaan rondrijden.

De eerste Hermes-bus die was overgespoten in de nieuwe kleuren, stond afgelopen donderdag in de garage van Hermes in Eindhoven. En dat is niet de enige verandering. De bussen krijgen USB-aansluitingen, het interieur in veel bussen wordt aangepakt en opgefrist en het OV-kastje krijgt een nieuwe plek in de bus. Er worden in totaal 92 bussen overgespoten.

Volans-lijn

Deze bussen krijgen nieuwe kleuren, zodat ze qua stijl passen bij de nieuwe bussen die Hermes heeft besteld bij busbouwer VDL. VDL levert namelijk 43 zogenaamde Evolans-bussen en twee waterstofbussen.

De Evolans-bussen kunnen volledig elektrisch kunnen rijden en passen bij de Volans-lijn, een netwerk van hoogwaardige busverbindingen in Noord-Brabant. Rood en wit zijn de traditionele kleuren van de provincie Noord-Brabant en ook vervoerder Arriva rijdt in West- en Oost-Brabant in deze kleuren.

Tevens wordt het wagenpark verder uitgebreid met 65 nieuwe dieselbussen, die ook in de nieuwe huisstijl van Hermes worden uitgerust. De aanschaf van deze bussen is nodig om een gedeelte van het huidige dieselwagenpark om te zetten naar Euro 6-voertuigen om zo de overb...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Aanleg HOV-lijn op Schiphol-Oost van start

Er is gestart met de aanleg van een HOV-lijn tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk.

Om de bereikbaarheid van Schiphol met het OV te verbeteren, is er donderdag begonnen met de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding (HOV) tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk. De route is bijna drie kilometer lang en stopt op vier haltes. Deze busbaan maakt onderdeel uit van meerdere HOV-verbindingen binnen het R-net.

HOV-lijn naar Schiphol-Oost

De HOV-lijn op Schiphol-Oost moet eind 2017 gerealiseerd zijn.  Volgens de provincie Noord-Holland is deze HOV-verbinding nodig om Schiphol beter bereikbaar te maken voor reizigers en werknemers op Schiphol.

Essentiële schakel

“De nieuwe HOV-lijng is een essentiële schakel in het OV-netwerk”, aldus Elisabeth Post, gedeputeerde Mobiliteit. “Door deze schakel verbetert de bereikbaarheid van Schiphol-Oost. Dat is belangrijk voor de reizigers en bedrijven en maakt dit een nog aantrekkelijker gebied om te werken.” Nu al werken er ruim 13.000 werknemers op Schiphol-Oost.

Wanneer de HOV-lijn af is, kan er elke tien minuten een bus rijden tussen Schiphol-Oost en Schiphol-Rijk. De busbaan moet bovendien zeven tot acht minuten rijtijdwinst per rit opleveren. De provincie hoopt bovendien dat deze HOV-lijn een goed alternatief biedt aan reizigers die uit Alsmeer en Uithoorn komen. Zij hoeven dan niet maar via het Schiphol Plaza te reizen.

Vrije busbaan

De HOV-lijn maakt deel uit van de zogenaamde Ringlijn van Schiphol. Om de laatste twee haltes te bereiken, moet de bus het Schiphol-terrein verlaten. Om te zorgen dat de bus toch niet gehinderd wordt door het andere verkeer, kan de bus gebruikmaken van een viaduct over een rotonde – een zogeheten fly-over – en wordt er een vrije busbaan gecreëerd.

De aanleg van deze busbaan is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Schiphol en provincie Noord-Holland. het overgrote deel van de kosten wordt gedragen door de Stadsregio Amsterdam, terwijl de uitvoering in handen is va...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Vervoerders ontwikkelen OV-toeristenkaart voor heel Nederland

Er komt heel binnenkort een OV-toeristenkaart op de markt die in heel ons land geldig is en overal in het Openbaar Vervoer mag worden gebruikt.

Nog voor de zomer komt er een OV-toeristenkaart te koop die in heel Nederland geldig is en in alle OV-voertuigen gebruikt mag worden. Dit hebben alle Nederlandse vervoerders samen gerealiseerd in het NOVB( Nationaal Openbaar Vervoer Beraad). Dit Holland Travel Ticket is in principe één jaar als proef te koop.

OV-toeristenkaart in heel ons land

Toeristenkaart

Staatssecretaris Sharon Dijksma beloofde eerder dit jaar aan de Tweede Kamer dat er zo snel mogelijk een speciale OV-toeristenkaart zou komen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken werken al langere tijd samen om toeristen in Nederland beter te spreiden. Daarvoor is het belangrijk dat toeristen gemakkelijk gebruik kunnen maken van het OV.

Het Holland Travel Ticket is een nieuw initiatief van alle vervoerders in samenwerking met het NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad) en is onderdeel van verschillende acties die de sector onderneemt om het openbaar vervoer toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor toeristen.
Verder wordt momenteel gewerkt aan een betere zichtbaarheid en verkrijgbaarheid van OV-vervoerbewijzen op Schiphol wordt een OV-reiswinkelwebsite speciaal voor buitenlandse toeristen ontwikkeld.

Niet alleen voor toeristen

Deze OV-toeristenkaart kan niet alleen door toeristen gekocht worden, maar ook door andere reizigers. Daar hebben de vervoerders tijdens het bepalen van de prijs rekening mee gehouden. Nu kost een NS-dagkaart waarmee alleen bij NS en bij andere treinvervoerders gereisd kan worden, 52,60 euro. De vervoerders hopen dat buitenlandse toeristen met dit ticket gemakkelijker door heel Nederland kunnen reizen om verschillende trekpleisters te bezoeken.

Ook komt de regio Zuid-Holland binnenkort met een speciale dagkaart voor toeristen die gebruikt kan worden in de provinice Zuid-Holland. Deze kaart is vergelijkbaar met het Amsterdam Travel Ticket, maar met de Zuid-Hollandse toeristenkaart kan geen gebruik gemaakt worden van de trein.

De proef met het Holland Travel Ticket duurt in principe één j...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Voestalpine Railpro installeert speciale spoorstaaffrees

Dit jaar installeert Voestalpine Railpro een unieke spoorstaaffrees.

Voestalpine Railpro gaat dit jaar een speciale spoorstaaffrees installeren om de ontkoolde bovenlaag van spoorstaven te verwijderen. Het spoorbedrijf neemt de machine op 1 januari 2017 in gebruik in het Rail Service Centrum in Hilversum, dat hiervoor wordt uitgebreid. Vanaf 1 juli 2016 staat ProRail niet meer toe om spoorstaven onbehandeld in de spoorbaan te plaatsen.Spoorstaaffrees van Voestalpine Railpro

Bij het productieproces van spoorstaven ontstaat aan de buitenzijde een laag waarvan de staalstructuur is veranderd, de ontkoolde bovenlaag. “Als de ontkoolde bovenlaag niet wordt verwijderd, dan wordt deze ingereden in de spoorstaaf en loopt deze schade op.

Door de ontkoolde bovenlaag eraf te halen krijgt de spoorstaaf een lange levensduur”, legt Wouter Lampe van Voestalpine Railpro uit. “Nu wordt de ontkoolde bovenlaag, na inbouwen door de aannemer, nog door middel van een slijptrein verwijderd. Maar door allerlei logistieke problemen gebeurt dit lang niet altijd of niet op tijd.”

Spoorstaaffrees

Bijzonder aan de spoorstaaffrees van de spoorleverancier is dat de frees de ontkoolde bovenlaag vooraf symmetrisch in een fabriek verwijdert. “De rijrichting van de trein, die de spoorstaaf naar de plek van de werkzaamheden brengt, is bepalend voor de manier waarop de spoorstaaf moet liggen. Het voordeel van symmetrisch frezen is dat je de spoorstaven aan beide kanten kunt berijden.”

“Voor spooraannemers die eenzijdig gefreesde spoorstaven bestellen, is de richting van aanvoer in het werk essentieel. Deze richting is niet altijd goed te voorspellen als de trein door onvoorziene omstandigheden wordt omgeleid. Als de spoorstaaf symmetrisch gefreesd is, dan maakt het niet uit hoe het in de baan wordt gelegd en vanuit welke richting deze bereden wordt”, vertelt de spoorexpert. “Wij zijn de enige leverancier in Nederland die de ontkoolde bovenlaag van spoorstaven verwijdert en de enige in Europa die in één bewerking symmetrisch kan frezen.”

Productieproces

ProRail schrijft vanaf 1 juli 2016 voor dat spoorstaven alleen nog maar mogen worden toegepast als ze voor inbouw ontdaan zijn van de ontkoolde bovenlaag. Daarbij dient minimaal 0,7 millimeter te worden gefreesd met een symmetrisch profiel. ProRail vindt het niet wenselijk dat door de ontkoolde bovenlaag de kwaliteit van de spoorstaaf sneller achteruitgaat en heeft daarom besloten om het preventief frezen verplicht te stellen.

Voestalpine Railpro kan vanaf 1 juli 2016 de gefreesde spoorstaven leveren. Deze worden besteld bij diverse producenten in Europa en wordt in eerste instantie gefreesd bij een zusterbedrijf van Voestalpine in Duitsland. “De spoorstaven moeten daar twee keer door de machine ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NedTrain investeert ruim 30 miljoen in Haarlemse vestiging

NedTrain gaat 30 miljoen investeren in een onderhoudswerkplaats in Haarlem.

NS-dochter NedTrain gaat ruim dertig miljoen euro investeren in de onderhoudswerkplaats in Haarlem. Deze zomer start de bouw van een nieuwe hal voor de revisie van wielen. Ook wordt er geïnvesteerd in de productielijn en nieuwe IT-systemen, waarmee onder andere actuele data over de wielen worden beheerd. Medio 2018 zal de onderhoudswerkplaats gereed zijn.

NedTrain investeert 30 miljoen

Het gedeelte van de werkplaats waar nu de wielen worden gereviseerd, is bijna honderd jaar oud en is dringend aan vernieuwing toe. Daarom komt er een nieuwe en duurzame hal van zo’n 8.800 vierkante meter. In deze hal worden alle wielen van het treinmaterieel van NS onderhouden. Van de oude wielenhal wordt een overdekte opslagruimte gemaakt voor de te reviseren en gereviseerde wielstellen.

Wielenhal

In de nieuwe wielenhal gaan straks honderd medewerkers aan de slag. Deze technici zijn verantwoordelijk voor ongeveer 6.400 draaistellen en 13.000 wielstellen van NS. Elk wiel moet periodiek gecontroleerd worden op schade of voor herstel. De totale revisiecapaciteit van de nieuwe hal komt straks op 3.000 wielstellen per jaar. Na de revisie kunnen de wielen volgens NedTrain weer zo’n 1,2 miljoen kilometer mee.

Naast de revisie van wielstellen worden in de werkplaats in Haarlem treinen gemoderniseerd, schade hersteld en onderdelen geproduceerd. De vestiging in Haarlem stamt nog terug uit de tijd van het ontstaan van de Nederlandse Spoorwegen en de bouw in van het toenmalige station in ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Nieuwe staking van buschauffeurs dreigt in Almere

Waarschijnlijk komt er een nieuwe staking van buschauffeurs in Almere voor meer veiligheid op de werkvloer.

Naar alle waarschijnlijk gaan buschauffeurs in Almere volgende week opnieuw staken voor meer sociale veiligheid. De FNV zat donderdagavond enkele uren om tafel met de wethouder van Almere, maar ze konden niet tot een oplossing komen. 

Nieuwe staking buschauffeurs Almere

Afgelopen dinsdag legden de chauffeurs ook al vijf uur lang hun werk neer om de gemeente over te halen meer geld te investeren in de sociale veiligheid.

Maatregelen

FNV wil in ieder geval dat de gemeente maatregelen moet nemen om de sociale veiligheid te vergroten. De vakbond vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat reizigers met ingang van de nieuwe concessie alleen nog contactloos kunnen betalen, dat in alle bussen poortjes bij de deuren worden geïnstalleerd en dat de bussen worden uitgerust met schermen bij de chauffeur, die omhoog komen als de chauffeur zich belaagd voelt.

Afgelopen dinsdag werd door FNV en de buschauffeurs uit Almere voor het eerst gestaakt, omdat volgens de twee partijen de sociale veiligheid in Almere heel slecht is. Vooraf werd door de vakbond een ultimatum gesteld, maar de gemeente bleek destijds niet bereid hierop in te gaan. FNV zegt wel open te staan voor nieuwe gesprekken met de gemeente en stuurt zaterdag een nieuw ultimatum naar de wethouder.

Teleurstelling

Vakbond FNV zegt erg teleurgesteld zijn in de antwoorden van de Almeerse wethouder. Ze vinden het onzin dat er niet meer dan 1 miljoen uitgetrokken zou kunnen worden om de veiligheid te verbeteren, omdat de aanbesteding hierdoor enkele maanden vertraging op zou lopen.

Tevens denken zij dat het wel degelijk mogelijk moet zijn om per 1 januari 2018 cashloos rijden in te voeren. In verschillende steden waar GVB, Syntus en Arriva ri...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Voormalig NS-topman genoemd in Panama Papers

NS-topman (voormalig) is genoemd in de Panama Papers en legt meteen zijn huidige functie neer.

Voormalig topman van NS, Bert Meerstadt, wordt genoemd als eerste aandeelhouder van een bedrijf op de Maagdeneilanden in de zogenaamde ‘Panama Papers’. Dit melden Trouw en het Financiële Dagblad, naar aanleiding van documenten die zij hebben kunnen inzien. Meerstadt legt per direct zijn huidige functie als commissaris van ABN Amro neer. 

Aandeelhouder

Volgens het FD heeft de voormalig topman van NS een maand de tijd gekregen om een verklaring te geven voor de reden dat hij werd vermeld als aandeelhouder. Hij beweert namelijk van niets te weten. Een dag voordat het FD en Trouw naar buiten kwamen met dit nieuws, liet Meerstadt overigens al weten per direct op te stappen als commissaris van ABN Amro.

In een aparte verklaring zegt hij dat hij al langer van plan was om in de loop van 2016 te stoppen bij ABN Amro, maar dat hij nu sneller vertrekt, omdat het FD zijn vertrek koppelt aan de vermelding van zijn naam in de Panama Papers. Hij benadrukte tegenover Trouw niet betrokken te zijn bij ‘Panama’.

Fyra-debacle

Meerstadt speelde als topman bij NS een rol tijdens de openbare hoorzitting rond het Fyra-debacle. Hij beweerde destijds dat er geen verband zou zijn tussen de keuze voor de goedkope Fyra-treinen en de hoge prijs die voor de exploitatie van de hog...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


FlixBus gaat ook busvervoer verzorgen tussen Randstad-steden

De vervoerder FlixBus gaat nu ook busvervoer tussen de grote Randstad-steden verzorgen.

Busvervoerder FlixBus gaat vanaf eind april ook busvervoer verzorgen tussen Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Deze steden zullen één keer per dag met elkaar verbonden worden. “Met de nieuwe verbindingen tussen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verbinden we de grootste Hollandse steden met elkaar.

FlixBus vervoer ook in Randstad-steden

De vertrektijden zijn optimaal voor dagtrips. Stap voor stap breiden we niet alleen ons Europese netwerk uit maar ook ons nationale netwerk in Nederland”, aldus André Schwämmlein, de algemeen directeur en oprichter van FlixBus.

Binnenlands vervoer

Flixbus is de eerste busvervoerder in Nederland die dergelijke binnenlandse busverbindingen aanbiedt. Nadat de Duitse vervoerder vorig jaar met deze verbindingen startte, gaf FlixBus al aan in 2016 de intentie te hebben om het nationale netwerk te gaan uitbreiden. FlixBus wil namelijk alle Nederlandse steden met meer dan 100.000 inwoners aansluiten op het binnenlandse busnetwerk.

Toch zijn de binnenlandse busverbindingen op het moment nog niet overal heel populair. Een verbinding zou zelfs alweer gestopt zijn. Ook NS ziet deze bussen nog niet als concurrentie. Wel heeft de vervoerder twee maanden geleden voor het eerst een ontheffing gekregen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Zwolle wil aangesloten worden op treinverbinding naar Berlijn

Zwolle wil dat de NS ook Zwolle aandoet in de treinverbinding tussen Berlijn en Amsterdam.

De route van de internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn moet verlegd worden, zodat de trein ook kan stoppen op station Zwolle. Daarvoor pleit de gemeente Zwolle. Dit zou dan wel kunnen betekenen dat de internationale trein niet meer stopt op station Deventer, zoals nu nog wel het geval is.

Treinverbinding naar Berlijn via Zwolle?

Reistijd verkorten

De gemeente Zwolle heeft samen met de steden Almelo, Deventer en Hengelo de wens uitgesproken dat de reistijd tussen de stedelijke centra in Overijssel en langs de Europese transportas Amsterdam-Berlijn, ingekort wordt. Bovendien zouden door de verlegging van de route ook goede verbindingen tot stand komen met de noordelijke provincies, Scandinavië en de Baltische Staten.

Door de verlegging van de route kan de internationale trein op verschillende andere stations stoppen. Nu rijdt de trein naar Berlijn via Deventer, Apeldoorn en Amersfoort richting Amsterdam. Mocht NS besluiten de route te verleggen zodat Zwolle in de route opgenomen wordt, gaat de trein vanaf Deventer via Zwolle en de Hanzelijn naar Amsterdam rijden. Lelystad ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Data reisinformatie nu zonder beperkingen beschikbaar

Iedereen mag nu de brongegevens voor reisinformatie voor het Openbaar Vervoer afnemen.

De brongegevens voor reisinformatie in heel Nederland zijn voortaan zonder voorwaarden voor iedere afnemer beschikbaar. Deze brongegevens worden nu al gebruikt om te zien of de bus, tram, metro of trein op tijd arriveert, maar deze gegevens waren altijd louter onder bepaalde voorwaarden beschikbaar. Door deze vrijwaring mag elke afnemer de data naar eigen inzicht gebruiken of hergebruiken.

Reisinformatie

Omdat er eerder nog restricties zaten op het gebruik van data, waren deze brongegevens alleen beschikbaar voor een specifiek gebied of werden ze alleen vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden. Nu al die beperkingen zijn opgeheven, kunnen afnemers de gegevens kopiëren, aanpassen en verspreiden, maar kunnen ze de gegevens ook gebruiken om analyses uit te voeren en die te verkopen.

Volgens NDOV kan het voordelig zijn voor de sector wanneer de gegevens gebruikt kunnen worden om nieuwe verbanden en relaties zichtbaar te krijgen. Hiermee kunnen namelijk vernieuwingen in het OV worden gestimuleerd en kan een aantrekkelijker product voor de reiziger gecreëerd worden. Ook kan het een stimulans vormen om betere apps te ontwikkelen voor reizigers. De open data is nu verkrijgbaar via de sites www.9292opendata.org en www.ndovloket.nl.

Transparantie

NDOV is vooral trots dat ze deze mijlpaal hebben weten te bereiken. Volgens de netwerkorganisatie is Nederland namelijk wereldwijd het eerste land waarin deze informatie voor iedereen beschikbaar komt. “Het is goed voor de vervoerssector en past bij het streven van een transparante overheid”, aldus Nico van Paridon, voorzitter van de stuurgroep NDOV. “Dat we met dit resultaat ook w...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Zet maatschappelijk belang elektrisch busvervoer voorop

Bij elektrisch busvervoer moet het maatschappelijk belang voorop worden gesteld, vindt Rutger Beekman.

Het maatschappelijk belang van elektrisch busvervoer is zo groot dat betrokken partijen over andere hindernissen heen moeten stappen. De technologie ontwikkelt zich namelijk niet zo snel als gehoopt wordt en de kosten voor elektrisch busvervoer zijn ook hoger dan voor een systeem van dieselbussen.

Elektrisch busvervoer heeft groot maatschappelijk belang

Waenneer concessieverleners en concessiehouders de hoge maatschappelijke baten erkennen, worden ook de additionele kosten voor de inzet van elektrische bussen gedekt, eventueel in combinatie met concessieverlengingen. Dit zegt onderzoeker elektrische mobiliteit Rutger Beekman.

OPINIE – De markt voor elektrische bussen ontwikkelt zich in snel tempo. Tot voor kort reden elektrisch aangedreven bussen vooral in gesubsidieerde projecten en pilots. Recentelijk zijn we een serieuze stap verder met aanbestedingen waarbij stedelijk busvervoer middels elektrische bussen zal worden uitgevoerd.

Ook in Nederland zijn hier voorbeelden van, bijvoorbeeld op Schiermonnikoog waar sinds 2013 met zes elektrische bussen gereden wordt en zijn in recent gegunde concessies in Zuidoost-Brabant (40 stuks) en Limburg (onbekend aantal) volledig elektrisch busvervoer voorzien. Ook in Amsterdam worden naar verwachting in 2018 enkele tientallen elektrische bussen geïntroduceerd.

Green Deal Zero Emissie Busvervoer

Met het in 2012 ondertekenen van de Green Deal Zero emissie bussen, hebben de minister van infrastructuur en milieu Schultz van Haegen en de provincies Limburg en Noord-Brabant de handen ineen geslagen. De Green Deal heeft als doel om in de periode 2015-2025 in alle OV-concessies de inzet van zero emissie bussen als eis op te laten nemen, wat zou betekenen dat we in 2025 de totale Nederlandse vloot van een kleine 5.000 OV-bussen volledig zero emissie zal zijn.

De Stichting Zero Emissie Busvervoer heeft zich toegelegd op veranderingen op drie gebieden, namelijk technisch, financieel en juridisch. Een ambitieuze maar terechte benadering, gezien de vele benodigde veranderingen om tot financieel gezond en schoon busvervoer te komen. Want hoe positief sommige partijen en personen ook zijn, er zijn nog wel enkele serieuze hordes te nemen voordat we in Nederland uitstootvrij busvervoer hebben: ook als het enkel om de uitstoot aan de uitlaat van de voertuigen gaat.

Batterijtechniek

Wanneer we kijken naar volledig elektrisch aangedreven voertuigen, speelt het gebruik van batterijen voor energieopslag een belangrijke rol. Hoewel de ontwikkelingen omtrent elektrische energieopslag in batterijen de afgelopen jaren grote positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt in termen van prestaties en kosten, zijn er nog de nodige beperkingen.

Evenals bij elektrische auto’s geldt dat de mee te nemen opslagcapaciteit en daarmee het bereik van de voertuigen beperkt is. Met de komst van de lithium-ion technologie zijn er serieuze stappen gemaakt ten opzichte van de oudere loodzuur-accu’s, maar het betreft hier geen gouden ei. Er bestaan verschillende lithium cellen, zoals lithium ijzer fosfaat (LFP) en lithium titanaat (LTO).

De verschillende type batterijcellen zijn onder meer onderscheidend in energiedichtheid per kilo, het vermogen waarmee ze geladen kunnen worden, het aantal laadcycli dat ze kunnen verdragen voordat hun prestaties significant afnemen en de kostprijs. Geen van de batterijsoorten stelt exploitanten vooralsnog in staat om onder alle omstandigheden de strijd aan te gaan met dieselvoertuigen, zeker niet tegen gelijke kosten.

Bereik voertuig

Een belangrijk onderscheid met bestaande dieselvoertuigen, is de zogenaamde vrije range: het bereik van een voertuig zonder bijladen. Hoewel er claims zijn van elektrische bussen met een bereik van 400 en zelfs 1.000 kilometer op één batterijlading (respectievelijk van het Amerikaanse Proterra en het Australische Brighsun), laten de ervaringen met elektrische bussen in Europa vooralsnog afstanden tussen de 100 en 300 kilometer op één lading zien.

In sommige omstandigheden is dit afdoende voor toepassing in openbaar vervoer, zoals op Schiermonnikoog, maar voor veel exploitaties is dit te weinig om bestaande diensten te draaien zonder bijladen. Hoe snel de ontwikkelingen zich de komende jaren voortdoen op het gebied van batterijen blijft grotendeels gissen, maar de snelle groei in capaciteit en daling in kosten zoals we die de afgelopen jaren gezien hebben wordt niet voorzien.

Laadinfrastructuur

Een voor de hand liggende oplossing voor het beperkte bereik van de bussen is het gebruik van laadinfrastructuur. Dit is echter slechts ten delen een oplossing, en veelal een zeer prijzige. Niet alleen betreft het nog relatief nieuwe technologie die zich (op trolley na) nog grootschalig dient te bewijzen, ook is niet elke laadtechniek voor iedere exploitatie toepasbaar.

Laadinfrastructuur bestaat in verschillende varianten: laden met stekkers (‘langzaam laden’), opportunity charging (OC) met inductie of laadpalen (‘snel laden’), en trolley waarbij de bus middels bovenleiding constant van energie voorzien wordt. Laatstgenoemde is er ook in een 2.0 variant: in motion charging (IMC), waarbij de bus een deel van de route onder bovenleiding rijdt, en deels zelfstandig, gevoed met batterijen.

Laadvermogen en laadtijd

Net als bij batterijtechnologie, hebben de verschillende laadtechnieken onderscheidende kenmerken. Een belangrijk kenmerk is bijvoorbeeld het laadvermogen (veelal uitgedrukt in kilowatt, kW), en daarmee de laadtijd van de batterijen. Dit loopt van grofweg 50kW voor langzaam laden tot enkele honderden kilowatts voor snel laden en laden middels bovenleiding.

Het te gebruiken laadvermogen is direct gekoppeld aan het type batterij dat gebruikt wordt, omdat niet elke batterij elk laadvermogen aankan. Ook de inzet van het voertuig speelt een belangrijke rol in de laadmogelijkheden. Druk bezette spitsdiensten in stedelijk gebied vragen veel energie, maar bieden weinig ruimte voor laden wanneer halteertijden in seconden in plaats van minuten worden uitgedrukt.

Realistisch voorbeeld

Ter illustratie: een stadslijn waar een bus gemiddeld 30 seconden per halte stilstaat kan met een snel lader van 500kW in theorie ruim 4 kilowattuur (kWh) laden. Hiermee kan een standaard stadsbus van 12 meter in het meest gunstige geval 4 kilometer rijden.

In veel steden zal dit ongeveer een halve lijnlengte bedragen, waarmee je met twee laders op een lijn toe zou kunnen. Een realistisch voorbeeld betreft het hier echter niet. 30 Seconden halteertijd is veel in stedelijk gebied, en resulteert als gevolg van aan- en ontkoppeltijden van de laadinfrastructuur ook niet in een halve minuut laadtijd.

Daarnaast is 500kW alles behalve de standaard en zijn de kosten van dergelijke vermogens moeilijk terug te verdienen met twee laders per lijn. Ook is een verbruik van 1 kWh per kilometer geen realistisch gemiddeld getal, zeker niet voor grotere voertuigen zoals 18 meter gelede bussen: 1,5 kWh per kilometer voor standaard voertuigen tot ruim 3 kWh per kilometer voor gelede voertuigen benadert de realiteit.

Kosten

Ook de kosten van de inzet van elektrische bussen spelen een belangrijke rol. Elektrische bussen zijn in aanschaf, gezien hun innovatieve aard, duurder dan dieselvarianten: een factor twee is al snel van toepassing. Daarnaast zijn er de kosten voor de laadinfrastructuur. Niet alleen voor de laadapparatuur zelf, zoals de laadpaal of de inductiespoelen in het wegdek, maar ook de aansluiting op een stroomnetwerk.

Hierbij geldt dat hoe krachtiger de lader, hoe krachtiger de vereiste aansluiting, wat op zijn beurt veelal hogere kosten betekent. De gebruikskosten per kilometer zijn weliswaar lager dan conventionele voertuigen, maar vooralsnog laten kostenberekeningen veelal een verschil zien ten nadele van de elektrische bussen. Zeker wanneer de additionele kosten voor infrastructuur meegerekend worden.

Concessieverlenging

Dit alles betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn om elektrische bussen grootschalig in te voeren. Zoals gezegd zijn de gebruikskosten van elektrische bussen veelal lager dan conventionele dieselvoertuigen. Dus hoe meer kilometers er gereden worden, hoe lager de totale kosten van elektrische bussen ten opzicht van dieselvoertuigen.

Hoe meer bussen zelfstandig kunnen rijden – zonder additionele tijd voor bijladen onderweg – en hoe meer kilometers per dag een voertuig maakt, des te sneller kunnen de meerkosten ten opzichte van een exploitatie met dieselvoertuigen worden terug verdiend.

Een praktische oplossing om meer kilometers te realiseren is het verlengen van de concessies, iets wat sinds kort mogelijk is met de aangenomen motie Van Veldhoven: 12 tot 15 jaar behoort bij investeringen in innovatieve infrastructuur tot de mogelijkheden. Het moet nog in de praktijk blijken of dit afdoende is om de totale investeringen in voertuigen en infrastructuur te dekken.

Maatschappelijke baten zijn de echte winst

Een veel belangrijkere mogelijkheid ligt bij de maatschappelijke baten ten gevolge van de inzet van elektrische bussen. De beredenering achter de inzet van elektrische voertuigen is immers schone lucht.

Elektrische voertuigen zijn een stuk stiller dan zelfs de meest moderne dieselvoertuigen. Maar de echte winst zit in de weggenomen uitstoot aan de uitlaatpijp, en mogelijk zelfs nagenoeg in zijn volledig emissievrij wanneer gebruikt gemaakt wordt van duurzaam opgewekte energie.

Deze maatschappelijke baten worden echter nog niet direct verrekend met de aanvullende kosten als gevolg van de invoering van elektrische bussen en de benodigde infrastructuur. Er zijn weliswaar subsidies beschikbaar, maar deze zijn alles behalve kostendekkend voor de grootschalige inzet van elektrische bussen.

De eerder genoemde motie Van Veldhoven voorziet ook in een bijdrage voor de additionele kosten van elektrische bussen, maar hoe groot en in welke vorm deze subsidie gaat zijn, is nog onbekend.

Mijn hoop is dat de maatschappelijke baten zodanig erkend worden dat de additionele kosten voor de inzet van elektrische bussen gedekt worden, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld concessieverlengingen. Alleen op die manier kunnen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Handhaaf OV-verbindingen waarmee files bestreden worden

Om files op de wegen te bestrijden zijn OV-verbindingen van essentieel belang.

Het openbaar vervoer is bij uitstek geschikt om files op snelwegen te bestrijden. Een goed voorbeeld daarvan is de bus tussen Almere en Utrecht-Uithof, maar ook deze buslijn wordt waarschijnlijk in juli opgeheven omdat de verbinding niet kostendekkend is.

OV-verbindingen het middel tegen files

De busverbinding heeft echter te weinig tijd gehad om succesvol te worden en zou dus nog zeker anderhalf jaar langer in stand gehouden moeten worden. Daarvoor pleit Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV.

Bus tussen Almere en Utrecht-Uithof

Daarom was ik zeer te spreken over de bus die is ingezet tussen Almere en Utrecht-Uithof. Deze lijn 150 helpt bij het bestrijden van de files op de snelwegen langs deze route. Het valt niet mee om een buslijn die slechts in één richting goed wordt bezet kostendekkend te exploiteren. Bus 150 is zo’n lijn. Vol in de spitsrichting, leeg in de tegenspitsrichting.

Bus 150 kon bestaan dankzij een bijdrage van IenM en de Gemeente Almere. Er reden zeven ritten per spits, maar die waren onvoldoende bezet. Daarom werd het aantal ritten terug gebracht tot zes per spits en 4 in de vakantieperioden, waardoor het beschikbaar gestelde budget over een wat langere periode kon worden uitgesmeerd. Maar naar het zich laat aanzien, valt in juli voor deze buslijn toch het doek.

Te weinig tijd

Dat vind ik erg jammer. Nieuwe OV-verbindingen hebben doorgaans veel tijd nodig om een succes te worden. Gedragsveranderingen bij mobilisten gaan langzaam. Naar mijn mening heeft bus 150 onvoldoende tijd gekregen om uit te groeien tot een succesvolle verbinding.

Bus 150 vervoert overigens niet uitsluitend Almeerders. Ook tussen bijvoorbeeld Huizen en Utrecht reizen inwoners van Eemland en Het Gooi. Niettemin maakt bus 150 formeel deel uit van de Concessie Almere. Die concessie loopt in december 2017 af. Inmiddels worden de eerste stappen qua aanbesteding gezet.

Filebestrijding

Gezien het belang van OV-verbindingen als lijn 150 bij het tegengaan van files, doe ik een beroep op alle betrokkenen. Ik vraag bij dezen aan IenM, de Gemeente Almere, de Provincie Noord-Holland en ook vervoerder Connexxion om wat geld uit te trekken om bus 150 nog anderhalf jaar overeind te houden. Voor de periode daarna hoop ik dat de vervoerder die dan de c...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Rikus Spithorst is voorzitter van de Maatschappij voor Beter OV


1 april-vacature bij NS krijgt 750 reacties

De 1 april-vacature van de NS heeft het heel goed gedaan.

Meer dan 750 mensen zijn in de 1 april-grap van NS getrapt. Zij stuurden een sollicitatiebrief naar de spoorvervoerder om te reageren op de vacature ‘backpackende e-onderzoeker’. De functie bestond uit het bezoeken van ‘voor NS nog onbekende terreinen’.

1 april-vacature NS levert veel op

Voor de kenner had NS in de vacature al een hint verstopt dat het hierbij om een grapje ging. NS noemde IJsland, Suriname, Malta en Nicaragua als voorbeelden van landen die de onderzoeker zou moeten bezoeken, terwijl geen van deze vier landen spoorwegen heeft.

Reacties

Niet iedereen trapte in de 1 april-vacature. “Dit is een geweldige vacature waar ik zeer competent voor ben. Helaas lijkt mij dit een 1 april-grap aangezien ik op IJsland ben geweest en daar helemaal geen treinstation is”, is één van de reacties. In totaal uitten 80 mensen hun twijfels bij de vacature, waarop vóór 1 april gereageerd moest worden.

Hoewel de sollicitanten niet aangenomen worden als e-onderzoeker, verloot NS onder hen nog wel twee keer 2 Interrail-passen, waarmee...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Drukte in spits met scholen en werkgevers aanpakken

De staatssecretaris vindt dat drukte in de spits niet het probleem is van de NS, maar schuift het voor haarzelf weg en maakt er een probleem van "iedereen" van. Typisch Haagse politiek.

Vanwege hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden scholen en grote werkgevers indien mogelijk studenten en werknemers aan moeten moedigen om de spits te mijden. 

Spits drukte schuld van iedereen, niet van NS, volgens staatssecretaris

Iedereen moet namelijk een bijdrage leveren aan het bereikbaarheidsprobleem op de weg en op het spoor. Dit heeft staatssecretaris Sharon Dijksma laten weten aan de Tweede Kamer. “De oplossing voor de problemen in de spits zijn maatwerk en alleen in gezamenlijkheid te bereiken.”

Maatschappelijke belang

Volgens de staatssecretaris passen de verkennende gesprekken die de spoorvervoerder voert met onderwijsinstellingen juist goed in de Taskforce Beter Benutten. Deze Taskforce adviseert het kabinet over manieren om het OV en de onderwijsgebouwen beter te benutten.

Daarbij erkent Dijksma dat het van essentieel belang dat er geen afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit van het onderwijs en de benutting van de onderwijsgebouwen, maar houdt NS er tijdens de gesprekken rekening mee dat het maatschappelijk belang van de onderwijsinstellingen gewaarborgd moet blijven.

Bovendien vindt ze niet dat het alleen negatief voor studenten kan uitpakken, wanneer studenten door de aanpassing van de schooltijden niet na langer na school kunnen sporten en werken. Dijksma wil niet ontkennen dat de aanpassing van schooltijden bepaalde bestaande activiteiten onder druk zet, maar het kan ook veel kansen bieden om activiteiten flexibel of anders in te richten. “Veel mensen werken thuis, maken gebruik van digitale mogelijkheden om op afstand te werken of in sommige gevallen te leren.”

Studenten

Dijksma benadrukte in de beantwoording van de Kamervragen dat NS voortaan wel de studenten moest betrekken bij de verkennende gesprekken. Nadat duidelijk w...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Railforum lanceert verkiezing Stagebegeleider van het Jaar

Het Railforum heeft de verkiezing gelanceerd van stagebegeleider van het jaar.

Railforum heeft maandag de verkiezing Stagebegeleider van het Jaar 2016 gelanceerd. Volgens het kennisnetwerk zijn stagiairs “de sleutel voor de toekomst van het spoor en het OV”. Daarom wil Railforum goede stagebegeleiders uit deze sectoren in het zonnetje zetten.

Door vergrijzing gaat er veel kennis en ervaring in de spoor- en OV-sector verloren. Eén van de manieren om jonge mensen aan de sector te binden is het aanbieden van stages. Goede stagebegeleiders zijn daarbij van groot belang en van grote invloed op de eerste ervaring met de sector. Railforum roept haar leden op om meer stageplekken aan te bieden, zodat meer jonge mensen kennis kunnen maken met de spoor- en OV-sector.

Verkiezing

Vorig jaar werd brand en reputatie-manager Bob Bohlander (zie foto) van NS verkozen tot Stagebegeleider van het Jaar. Voormalig NS-topman Aad Veenman reikte verder twee eervolle vermeldingen uit aan lector Jan Willem Proper van de NHTV en juryvoorzitter Niels van Oort. In ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NS gaat binnenkort Flirt-trein van Stadler testen

Binnenkort gaat de NS starten met de Flirt-trein van het Zwitserse Stadler te testen.

NS gaat binnenkort starten met het uitvoeren van tests op de eerste Flirt-trein van Stadler. De spoorvervoerder heeft NS 58 Sprinters besteld bij de Zwitserse treinfabrikant, waarvan de eerste over een paar weken binnenkomt.

Flirt-trein wordt getest

Deze treinen gaan vanaf december 2016 op het Nederlandse spoor rijden. Eerst ondergaan ze een uitgebreid test- en toelatingsprogramma.

NS heeft de extra Sprinters besteld vanwege het behoud en de aanstaande uitbreiding van de OV-studentenkaart. Daarnaast neemt het aantal treinreizigers toe vanwege de aantrekkende economie.

De Sprinter kan een afstand van 0 tot 200 meter afleggen in 17 à 18 seconden. De treinen hebben ongeveer tienduizend zitplaatsen en handgrepen bij staplaatsen. Sprinters zijn echte forensentreinen waar reizigers gemiddeld vijftien minuten in staan of zitten.

De treinen zijn transparant en hebben brede deuren voor eenvoudig en snel in- en uitstappen. De trein voldoet aan de laatste Europese veiligheidseisen.

Flirt-trein

De Flirt-trein van Stadler is, met deze bestelling erbij, meer dan duizend keer verkocht en rijdt bijvoorbeeld al in Italië en Noorwegen. De 58 treinen hebben in totaal bijna tienduizend stopcontacten en ongeveer vijfduizend USB-aansluitingen.

Ze krijgen daarnaast voor het eerst WiFi en camera’s. Een speciale uitschuiftrede zorgt voor betere rolstoeltoegankelijkheid. Ook kent elk treinstel een rolstoeltoegankelijk toilet en speciale rolstoelplekken of plekken voor de fiets.

In totaal investeert NS meer dan 2,5 miljard in nieuw en bestaand materieel. Dit jaar komt de eerste volledig gemoderniseerde VIRM-dubbeldekker op het spoor. Daarnaast volgen vanaf 2018 118 nieuwe Sprinters die besteld zijn bij treinenbouwer CAF.

Op dit moment loopt een grote aanbesteding voor nieuwe Intercity’s die vanaf 2021 moeten gaan rijden op het Nederlandse spoor (25.000 zitplaatsen). Deze zomer keren bovendien elf oude DDM1-dubbeldekkers terug op het spoor om materieelkr...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


CER: risico’s en kosten ERTMS nog te hoog

Het ERTMS is nog te duur, vindt de Community of European Railway op een conferentie in Brussel.

De risico’s en kosten van de uitrol van ERTMS zijn op dit moment nog te hoog. Daarnaast vergt de installatie van het Europese beveiligingssysteem veel tijd en expertise. Om te zorgen dat ERTMS een toekomst heeft, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

ERTMS nog te duur

Dat concludeerde directeur Libor Lochman van de Community of European Railways (CER) tijdens de UIC ERTMS World Conference in Brussel.

“We zijn 25 jaar verder en we hebben nog steeds niet het belangrijkste doel bereikt: Europese interoperabiliteit. Het is een uitdaging om het systeem grensoverschrijdend te maken. Dat moet stap nummer één zijn”, zo sprak hij de massaal toegestroomde internationale spoorsector toe. Zo’n 700 spoorprofessionals uit 30 verschillende landen bezochten de conferentie van organisatoren UIC en Infrabel. Programmamanager ERTMS Jo de Bosschere van Infrabel waarschuwde tijdens zijn presentatie ook voor het ontstaan van  nationale versies van het Europese beveiligingssysteem.

Autorisatie

Om ERTMS toekomstvast te maken dient het systeem volgens Lochman aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moeten nationale imcompatibaliteiten worden weggehaald en dienen landen die het systeem nog niet hebben uitgerold te kiezen voor een versie die aan de technische specificaties voor interoperabiliteit voldoet. “We moeten voor een ERTMS kiezen dat de grenzen wegneemt. Pas dan kunnen we onze concurrentiepositie vergroten.”

Lochman stelde dat de autorisatieprocedures voor treinmaterieel dienen te worden gestroomlijnd. “Het Vierde Spoorpakket kan verdere autorisatie steunen.” Een van de maatregelen uit het Vierde Spoorpakket van de Europese Commissie is de vereenvoudiging van de toelating van rollend materieel en vergunningen aan vervoerders. Spoorgoederenvervoerders die in meerdere Europese landen rijden, moeten daar nu nog voor bij verschillende spoorbeheerders aankloppen waar vaak hoge kosten mee gepaard gaan.

Compatibiliteit

“In het CCM (Change Control Management, red.) dient een lange termijn visie moet komen op de specificaties van ERTMS waarin een achterwaartse en voorwaartse compatibiliteit is tussen de Baseline specificaties.” Dit is nu niet volledig het geval: Basline 3 is wel backward compatibel met Baseline 3, echter sluit Baseline 2 niet aan op Baseline 3. Baselines zijn de sets Europese specificaties voor de functionaliteit van het ERTMS-systeem. Het overgaan van de ene naar de andere Baseline is te vergeleken met een update van een computerprogramma waarbij een aantal fouten of onduidelijkheden worden verbeterd. Ook kunnen er door de gebruikers benodigde functies aan worden toegevoegd. De Baselines staan los van de Levels die binnen ERTMS bestaan.

Op dit moment ontstaan er problemen doordat de Baselines niet altijd achterwaarts of voorwaarts compatibel zijn, waardoor bijvoorbeeld een oudere baseline aan boord van een trein niet voldoende aansluit op een nieuwere Baseline implementatie in de baan. Baseline 3 is opgezet om achterwaarts compatible te zijn met Baseline  2 implementaties, om alle gedane investeringen in Baseline 2 tracksides niet in gevaar te brengen.

Baselines

Treinen met Baseline 3 aan boord kunnen over sporen rijden met Baseline 2 (2.3.0 d), alleen kunnen treinen met Baseline 2 niet altijd over Baseline 3 sporen rijden. Alleen voor de laagste systeemversie SV1.0 gaat dit zonder problemen. Het probleem zit in de praktijk niet zozeer in de Baseline specificaties an sich, maar in de vaak niet volledig geïmplementeerde, op het nationale netwerk en operationele regels afgestemde installaties aan boord van de trein en de wijze waarop het in het verleden in de infrastructuur is geïmplementeerd.

In Europa gaan de meeste plannen voor de uitrol van ERTMS uit van Baseline 3 installaties voor het treinmaterieel die zowel op bestaande Baseline 2 spoorgebonden installaties als geplande Baseline 3 spoorgebonden installaties kunnen rijden. Onlangs is Baseline 3 Release 2 uitgebracht die ERTMS meer stabiliteit moet geven en daarnaast een beperkt aantal extra benodigde, door de sector vereiste mogelijkheden geeft.

Installaties

Het is de taak van de European Railway Agency (ERA), de Europese Commissie en de leveranciers om ervoor te zorgen dat de versies correct worden geïnstalleerd, stelt Lochman. “Als dit niet gebeurt dan gaan spoorvervoerders niet investeren in een ETCS-installatie en wordt er geld verspild.” ERA is onder meer verantwoordelijk voor het Change Control Management, waarbij zij de modificaties van de ERTMS specificaties beoordeelt die worden ingediend via een ‘Change Request’.

Tijdens het congres werd er daarom ook meerdere malen voor gepleit om de nieuwe Baseline 3 te ‘bevriezen’ en verdere doorontwikkeling stil te zetten totdat er een sluitende businesscase is voor het ERTMS-systeem. Lochman: “De kosten van ERTMS moeten competitief worden in de gehele levenscyclus. Daarbij gaat het om de onderdelen, de betrouwbaarh...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Dijksma wil gesaneerde overwegen niet heropenen

De staatssecretaris wil niet meer dat gesaneerde overwegen worden heropend.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu is niet van plan om particuliere overwegen die zijn gesloten in de toekomst weer open te stellen als hierover nieuwe inzichten ontstaan in het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). Dat zegt de bewindsvrouw in beantwoording op Kamervragen gesteld door ChristenUnie, PvdA, SP en CDA.

Gesaneerde overwegen niet heropend

De partijen willen dat Dijksma op basis van de uitkomsten van het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) de sluiting van bepaalde particuliere overwegen heroverweegt. In het NABO worden innovatieve oplossingen voor overwegen bedacht, zoals innovaties op gebied van beveiligingssystemen, waarschuwingsinstallaties of oplossingen op het gebied van ongelijkvloerse kruisen.

Volgens de staatssecretaris heeft dit programma als doel om uit veiligheidsoverwegingen het aantal NABO’s terug te dringen. “Daarbij past het niet om in het geval een overweg is gesaneerd om deze weer open te stellen”,schrijft de bewindsvrouw.

Spoorwegovergang

De Raad van State oordeelde in december vorig jaar dat de spoorwegovergang Laantje van Alverna in Heemstede die door ProRail was gesloten, moest worden heropend. Volgens de raad is de overweg een openbare weg en mag daarom niet gesloten worden.

De Fietserbond en Wandelnet hadden de rechtszaak aangespannen, omdat ze vonden dat er een veilige toegang moest blijven voor de honderden wandelaars en fietsers die dagelijks gebruik maakten van de overweg. De onbewaakte spoorwegovergang werd in oktober 2014 door ProRail afgesloten.

Dijksma legt uit dat de particuliere overweg bij het Laantje van Alverna door verjaring openbaar is geworden, omdat aannemelijk is gemaakt dat de weg feitelijk heeft opengestaan voor verkeer voor een aaneengesloten periode van 30 jaar.

Ook stonden er geen borden met aanduidingen zoals ‘eigen weg’ of ‘private weg’. Deze uitspraak heeft dan ook specifiek betrekking op de casus van het Laantje van Alverna en is niet op andere overwegen van toepassing, aldus Dijksma.

Spoorveiligheid

De partijen vinden dat het openbaar of particulier zijn van een overweg geen goed criterium is om te bepalen of een overweg moet worden gesloten. De staatssecretaris is het daarmee eens en vindt het ‘niet relevant voor de overweging’ of een overweg aangepakt moet worden.

“Als ProRail vanuit veiligheidsoptiek het voornemen heeft een overweg te saneren, dan volgt een brede belangenafweging, waarin ook de financiële consequenties en de recreatieve bela...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Computersysteem Kijfhoek risico voor spoorgoederenvervoer

Het spoorgoederenvervoer loopt gevaar door een niet adequaat computersysteem in de verkeersleidingspost Kijfhoek.

Het computersysteem van de verkeersleidingspost Kijfhoek van ProRail is van onvoldoende niveau en vormt een risico voor de dienstverlening van het goederenvervoer. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Gartner.

Spoorgoederenvervoer loopt gevaar door computersysteem

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ProRail-directeur Pier Eringa. Eringa wilde dat het ICT-systeem van ProRail werd doorgelicht nadat vorig jaar twee computerstoringen het treinverkeer op Utrecht Centraal lange tijd platlegde.

Gartner geeft aan dat het mogelijk om vanuit verkeersleidingspost Kijfhoek uit te wijken naar een andere post. Maar door de staat van het datacentrum van Kijkhoek vormt dit voor andere posten een risico. Dat komt onder meer omdat de uitwijkperiode langer duurt dan normaal.

ProRail heeft naar aanleiding van het onderzoek al diverse maatregelen genomen ter verbetering van de ICT op Kijfhoek. Vorige week zijn de computers op de verkeersleidingspost vervangen. Ook is de post uitwijkbaar gemaakt en is dit met een oefening getest. Volgens de spoorbeheerder wordt de computerruimte nog dit jaar vernieuwd.

Computersysteem

Op het computersysteem van Kijkhoek na zijn de ICT-systemen van ProRail op orde. “ProRail heeft het afgelopen decennium aanzienlijke vooruitgang geboekt. De ICT-systemen en dienstverlening kennen door eerdere maatregelen een laag risicoprofiel en zijn robuust”, aldus het onderzoeksbureau.

Tien jaar geleden was het ICT-systeem van ProRail niet robuust genoeg, stelt Gartner. Er traden veel Trein Aantastende Onregelmatigheden (TAO’s) op door ICT-storingen. Daarnaast waren er geen mogelijkheden om uit te wijken naar andere verkeersleidingsposten.

 Volgens Gartner heeft ProRail de afgelopen jaren een ‘professionaliseringsslag’ gemaakt om de robuustheid van de dienstverlening te verbeteren.

Projectbeheersing

“Dit heeft geleid tot een substantiële daling van het aantal TAO’s, een toename van de projectbeheersing en een ICT-organisatie die zich op de gemiddelde marktnorm bevindt.” Het aantal TAO’s in 2015 is slechts 14 procent van het aantal TAO’s in 2007.

Eringa is tevreden over de uitkomsten van het onderzoek: “Net zoals de treinen moeten blijven rijden, moet onze ICT blijven functioneren. Dag en nacht. Weer of geen weer. Een check-up is dan geen luxe, maar pure noodzaak.”

Verbetering ICT

Volgens ICT-directeur Henk Bothof heeft ProRail de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de ICT. Zo is veel software verbeterd en zijn computers en netwerken vervangen en dubbel uitgevoerd om het aantal verstoringen zoveel mogelijk te verkleinen. Wat niet betekent dat er nooit meer ict-storingen kunnen voorkomen.

Bothof: “We werken continu aan het verbeteren van onze ICT en nemen daarbij het advies van Gartner zeker mee. Kijfhoek heeft daarbij onze prioriteit: nog dit jaar zal daar de computerruimte worden vernieuwd. Daarbij wil ik overigens graag benadrukken dat de systemen zelf goed in orde zijn. Reeds vorige week zijn alle computers op de verkeersleidingspost Kijfhoek ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Oostenrijk investeert 14,6 miljard in spoorinfrastructuur

In de spoorinfrastructuur van Oostenrijk wordt door de overheid flink geïnvesteerd.

Oostenrijk gaat de komende zes jaar 14,6 miljard investeren in de uitbreiding van de spoorinfrastructuur. Het land investeert daarbij onder meer in de grote railcorridors en de ontwikkeling van terminals voor spoorgoederenvervoer.

Oostenrijk investeert in spoorinfrastructuur

Spoorwegmaatschappij ÖBB investeert daarnaast een half miljard in nieuw treinmaterieel, waaronder 101 treinstellen.

Transportminister Gerald Klug en directeur Christian Kern van ÖBB spraken tijdens een werkoverleg 1 februari over investeringen in spoorinfrastructuur, de aankoop van nieuw rollend materieel, de toekomst van goederenvervoer en stageprogramma’s.

“Iedere euro die wordt geïnvesteerd in goederenvervoer maakt het spoor aantrekkelijker als modaliteit en zorgt ervoor dat de concurrentiepositie van Oostenrijk wordt verhoogd”, benadrukte de minister.

Toekomst spoorgoederenvervoer

Ook de toekomst van het spoorgoederenvervoer werd tijdens het overleg besproken, meldt de website Think-railways.com. Daaruit bleek dat het gezamenlijke doel van het ministerie en ÖBB is om het marktaandeel van het spoorgoederenvervoer van een derde naar veertig procent ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spooktrein NMBS rijdt 12 kilometer zonder machinist

Het Belgische NMBS heeft een spooktrein 12 kilometer leeg laten rijden.

Een lege spooktrein van de Belgische spoorvervoerder NMBS heeft donderdagavond een afstand van 12 kilometer afgelegd zonder machinist. Dat gebeurde tussen de stations van Landen en Tienen.

Spooktrein NMBS rijdt 12 kilometer

De trein rolde in Landen langzaam weg toen de bestuurder was uitgestapt. In het station van Tienen sprong een andere machinist op de langzaam rijdende trein en bracht deze tot stilstand. Dat meldt dagblad De Standaard.

Volgens de NMBS was er vanwege de lage snelheid van de trein en de ontruiming van het station van Tienen op geen enkel moment een gevaar voor reizigers. Het is nog onduidelijk hoe de trein zonder bestuurder kon gaan rijden.

Inspectie trein

De machinist merkte donderdagavond tijdens de rit naar Leuven dat er een defect was aan de bewuste trein. Op dat moment zaten er geen reizigers in de trein. Hij stopte de trein in het station van Landen en stapte uit. Toen de bestuurder de trein aan het inspecteren was, begon die plotseling met lage snelheid te rijden.

De spoormedewerkers schakelde zijn collega’s in die voorzorgsmaatregelen troffen. Zo werden de seinen voor de trein op groen gezet en werd er een spoor gereserveerd voor de trein in het station van Tienen dat werd ontruimd. De andere machinist kon vervolgens ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

NedTrain krijgt nieuwe onderhoudswerkplaats in Maastricht

NedTrain krijgt een nieuwe onderhoudswerkplaats in Maastricht. De huidige werkplaats voor het onderhoud van NS-treinen wordt volgende week gesloopt om plaats te maken voor een nieuw onderkomen. NedTrain zoekt daarnaast nieuwe monteurs en ingenieurs die het team in Maastricht komen versterken.

Omdat het onderhoud van moderne treinen tegenwoordig ook aan de bovenkant van het voertuig gebeurt, voldoet de 145 jaar oude hal niet meer aan de eisen. Tot nu toe werden er in Maastricht alleen maar oude treinen onderhouden, maar met de komst van de nieuwe werkplaats zal er ook aan nieuwere treinen worden gesleuteld.

Werkzaamheden

Wethouder Van Grootheest van Maastricht gaat dinsdag samen met een medewerker van NedTrain de eerste sloophandeling verrichten, waarna de werkzaamheden v...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Studenten niet bereid om buiten de spitsuren te reizen

Buiten de spitsuren gaan reizen is voor studenten geen optie.

Studentenvakbonden en studenten hebben verbolgen gereageerd op de gesprekken die NS-topman Roger van Boxtel voert met onderwijsinstellingen om deze instellingen te bewegen de collegetijden aan te passen. Door colleges op andere momenten te plannen, zouden minder studenten tijdens de spitsuren met de trein hoeven te reizen.

Studenten blijven bij reizen in spitsuren

Al ruim 20.000 studenten hebben een petitie ondertekend waarmee ze aangeven niet bereid te zijn buiten de spits te reizen en duizenden studenten zeggen dinsdag deel te nemen aan een actie om massaal tijdens de spits in de trein te stappen.

Studenten-OV

Van Boxtel zou al gesprekken hebben gevoerd met onderwijsinstellingen in Nijmegen en Utrecht die gematigd positief hebben gereageerd. Omdat veel drukke treinen richting of vanuit Utrecht rijden, kan dit flink schelen voor de drukte in de treinen tijdens de spitsuren. Volgens het AD bestaat ongeveer een derde deel van alle reizigers in de spits uit studenten. In de nabije toekomst zal het aantal studenten dat met de trein reist bovendien nog flink groeien, want in 2017 krijgen ook de mbo-studenten een studentenkaart.

In 2012 was er nog sprake van dat de OV-chipkaart voor studenten zou verdwijnen, waarna NS heeft ingespeeld op een vermindering van het aantal reizigers. Nadat bekend werd dat de studentenkaart voor hbo’ers bleef bestaan en zelfs ook beschikbaar werd voor mbo’ers, heeft NS snel treinen gekocht die echter pas vanaf eind 2016 geleidelijk geleverd zullen worden.

In 2016 en 2017 blijft dus een materieeltekort bestaan. “Er komen flink wat nieuwe studenten bij”, zei Roger van Boxtel deze week tegen Nieuwsuur. “Het gaat dus om een goed samenspel. Wat kunnen wij als NS aanpassen en wat kunnen bedrijven en instellingen aanpassen?”

Extra reizigers

Volgens de vakbond zijn studenten nauwelijks bereid buiten de spits te rijden. Het zou namelijk betekenen dat studenten veel meer ’s avonds les hebben, terwijl studenten juist in de avonduren werken, sporten of andere activiteiten hebben. Vooral die bijbaan is nu vaak nodig omdat veel studenten sinds de invoering van het leenstelsel afhankelijk geworden zijn van werken naast hun studie.

De LSVb zegt wel bereid te zijn tot een discussie over de OV-chipkaart als onderwijskwaliteit het hogere doel is van deze discussie. Over het behoud van de OV-chipkaart wil de vakbond echter niet spreken. “De LSVb voelt zich echter niet verantwoordelijk om de problemen van de NS eigenhandig op te lossen door alle studenten buiten de spits te laten reizen”, laat ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Dronken buschauffeur van RET geschorst na botsing

Een dronken buschauffeur van de RET reed tegen een boom en is meteen geschorst.

Vervoerder RET heeft de buschauffeur geschorst die maandagmiddag frontaal tegen een boom reed. De chauffeur van de RET-bus was namelijk dronken en RET hanteert een zerotolerancebeleid tegenover het gebruik van alcohol.

Dronken buschauffeur geschorst

De chauffeur loopt het risico op staande voet ontslagen te worden. De passagier in de bus en de chauffeur raakten niet gewond bij het ongeluk.

Dronken chauffeur

De chauffeur reed maandag rond 17.00 uur tegen een boom op de Churchillsingel in Vlaardingen. Op dat moment zat er slechts één passagier in de bus. De politie heeft bevestigd dat de chauffeur dronken was.

De buschauffeur blies tijdens een blaastest namelijk 255 UGL, dat staat ongeveer gelijk aan een promillage van 0,6. De ondergrens is 225 UGL. Het is onduidelijk of de chauffeur al dronken was op het moment dat hij begon aan zijn dienst of dat hij tijdens zijn shift heeft gedronken.

Pedro Peters liet weten opgelucht te zijn dat er geen gewonden zijn bij het ongeval. RET heeft een onderzoek ingesteld naar het ongeval. Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen of de chauffeur vervolgd wordt voor het veroorzaken van het ongeluk.

Alcoholbeleid

RET zegt er alles aan te doen om de medewerkers bewust te maken van de verantwoordelijkheden die zij als chauffeur hebben. Chauffeurs worden verder op basis van steekproeven getest op het gebruik van alcohol. Maar uiteindelijk is het de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur om niet te drinken als hij moet rijden. Het is bijna niet mogelijk om maatregelen in te stellen waarmee dergelijke incidenten compleet voorkomen kunnen worden.

In 2013 veroorzaakte een buschauffeur van de RET ook een aanrijding omdat hij onder de invloed was van alcohol. Deze chauffeur botste tegen twee geparkeerde auto’s aan en reed hierna door, maar werd door een politieagent aangehouden en moest een blaastest on...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Amsterdam moet verlenging Noord/Zuidlijn naar Schiphol onderzoeken

De verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol moet onderzocht worden, vindt de Amsterdamse gemeenteraad.

De gemeente Amsterdam moet onderzoeken of de Noord/Zuidlijn doorgetrokken kan worden tot Schiphol Airport. Een motie daarvoor van D66 heeft genoeg steun gekregen in de Amsterdamse gemeenteraad.

Noord/Zuidlijn doortrekken naar Schiphol

Eerder besloot de verantwoordelijke wethouder in Amsterdam om deze mogelijkheid niet te onderzoeken, omdat deze verlenging 2,2 miljard euro zou gaan kosten zonder dat het veel voordelen zou opleveren.

Bereikbaarheid

De metroverbinding zou gunstig zijn voor de bereikbaarheid van Schiphol, omdat het vliegveld wereldwijd goed te bereiken is terwijl de bereikbaarheid aan de ‘landzijde’ nog wel wat te wensen overlaat. Bovendien werd tijdens een expertsessie in november 2015 door betrokken partijen al opgeroepen tot een substantiële verbetering van de infrastructuur tussen Amsterdam en Schiphol.

De huidige Noord/Zuidlijn zou de bereikbaarheid van het vliegveld niet verbeteren. Uit de eerder uitgevoerde Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse zou dit ook niet nodig zijn, omdat de kosten voor het extra stukje metrolijn veel te hoog zijn zonder dat het heel veel voordelen oplevert. Volgens D66 zijn in deze analyse echter reizigers van buitenaf te weinig verwerkt. Tevens zouden er recentelijk nieuwe toekomstscenario’s zijn uitgebracht door het Centraal Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving met daarin hoge groeicijfers voor Schiphol.

Verbinding

Overigens willen de politieke partijen niet alleen dat een betere verbinding met de metro wordt onderzocht. Ook andere vormen van openbaar vervoer moeten onder de loep genomen worden, zoals trein en bus. Volgens D66 zijn er meerdere vervoersmodaliteiten denkbaar om de OV-bereikbaarheid te verbeteren. Raadslid Bart Vink roept de gemeente op steeds een goede afweging te blijven maken tussen de verschillende opties en modaliteiten ‘op basis van meer gegevens dan de momenteel bekende’.

D66 hoopt dat de gemeente bereid is om het onderzoek snel op te starten, zodat uiterlijk in 2017 bekend is of een verlenging verstanding is. De Noord/Zuidlijn moet in 2017 in gebruik genomen worden. Voor dit onderzoek zou de gemeente actief moeten samenwerken ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


RET breidt busvloot uit met twee waterstofbussen

In de zomer laat ht Rotterdamse RET twee waterstofbussen door de stad rijden.

De RET gaat in de zomer van 2017 met twee op waterstof aangedreven elektrische bussen rijden in Rotterdam. De vervoerder heeft deze twee bussen maandag besteld bij de Belgische busbouwer Van Hool. De twee bussen kosten 850.000 euro per stuk en worden door verschillende partijen gesubsidieerd. 

Waterstofbussen

De RET heeft een busvloot van 250 bussen, waarvan er straks zes elektrisch zijn. Volgens de Rotterdamse vervoerder willen verschillende partijen een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare regio en zo schoon mogelijk OV.

Enkele partijen die de aanschaf van deze bussen mogelijk hebben gemaakt, zijn de Europese Unie, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De laatste heeft daarvoor een convenant gesloten met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Ook neemt de RET deel aan 3EMotion, een project dat deze bussen en de aanleg van waterstoftankstations wil doorontwikkelen en voorbereidt op commerciële introductie. De ervaring en kennis die de RET opdoet met de waterstofbussen, gebruikt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ook bij toekomstige concessieverleningen.

Zero-emissie

Waterstofbussen rijden volledig zonder emissie-uitstoot, omdat dergelijke bussen elektrisch aangedreven worden. Stroom wordt geleverd door een brandstofcel en de batterijen en hiermee worden de wielen en andere componenten aangedreven. Tevens wordt de energie die vrijkomt bij het remmen teruggeleverd aan de batterijen. Zo kan die energie worden hergebruikt voor de aandrijving. Dit is dus goed voor de luchtkwaliteit en bov...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Rover: nieuwe station Den Haag CS erg onoverzichtelijk

Den Haag CS ziet er na de verbouwing een stuk minder overzichtelijk uit, vindt Rover, om verschillende navolgende redenen.

In het verbouwde station van Den Haag Centraal moeten reizigers langer lopen naar de treinen, de reisinformatie is vaak verwarrend en de stationshal heeft een ongezellige uitstraling. Dit commentaar uit Rover op het nieuwe station van Den Haag Centraal. De reizigersvereniging vindt het maandag geopende station vooral onoverzichtelijk. 

Onoverzichtelijk

Dat klopt volgens Rover niet helemaal. Niet alleen moeten reizigers verder lopen, maar het is voor reizigers ook lastiger geworden om de juiste tram of metro te vinden. De reisinformatie voor de RandstadRail zou bijvoorbeeld te vinden zijn onder Lijn E, terwijl de stationsborden naar M verwijzen. Veel trams zouden niet op het station van Den Haag CS zelf stoppen, maar in een lastig te ontdekken hoek verder weg.

Ook het busplatform van Den Haag CS krijgt van Rover de wind van voren. Niet alleen is het platform vies en onoverzichtelijk, maar de wachtruimte zou tot nog toe altijd op slot zitten. Bovendien zijn de fietsenstalling en de wc’s weggemoffeld onder de trappen, waar ze lastig te vinden zijn.

Stationshal

De grote stationshal is weliswaar ruim, maar het is niet echt een verbetering. Rover vindt het nieuwe station namelijk vooral ongezellig en tochtig. Rover vindt daarom dat de reiziger ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Dijksma: nieuwe planning ERTMS in de zomer

Het invoeren van het Europese veiligheidssyteem ERTMS wordt door de staatssecretaris uitgesteld vanwege te slechte voorbereidingen.

De nieuwe planning voor de uitrol van het Europese systeem ERTMS wordt in de zomer vastgesteld. Dat maakte staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu woensdag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer. Vorige maand werd duidelijk dat de uitrol van het beveiligingssysteem flinke vertraging oploopt.

ERTMS invoering uitgesteld

“Op dezelfde snelheid doorgaan zou onverstandig geweest zijn”, stelde Dijksma tijdens het debat. “De programmabeheersing was niet op orde en nog niet voldoende stevig. Er was ook extra tijd nodig om de aanbevelingen uit de Fyra-enquête mee te nemen.”

Uitrol ERTMS

Als we door waren gegaan dan zou dit consequenties hebben gehad voor nationale doelen. De herijkte planning in Europa biedt kansen om opnieuw af te wegen op welk tempo we dingen gaan uitvoeren”, aldus de bewindsvrouw. Ook andere Europese lidstaten kampen met een achterstand in de uitrol. Doordat bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk niet op tijd geld hebben vrijgemaakt konden zij het systeem nog niet op hun deel van de Europese corridors installeren.

“De koplopers in de uitrol zijn Luxemburg, Denemarken, België en Zwitserland. Het Verenigd Koninkrijk wil in 2045 een landelijke uitrol, maar zij nemen meer tijd. De grote Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje concentreren zich op de verplichte corridors en de hogesnelheidslijnen. Het is niet zo dat in deze landen de uitrol is gestopt, maar ze kijken naar een meer realistische uitroldatum.”

Budget

Dijksma wil nu een deel van het geld dat blijft liggen investeren in het oplossen van de problemen rondom treinstation Schiphol. Wat dat betekent voor het oorspronkelijke budget van 2,6 miljard euro voor ERTMS, kon Dijksma nog niets zeggen. Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben een motie ingediend voor de verlenging van het infrastructuurfonds (dat nu tot en met 2028 loopt), zodat er mogelijk meer budget kan worden vrijgemaakt voor dit spoorproject.

“Als er ook na 2028 budget voor ERTMS is dan kunnen we dit project temporiseren, maar ik kan daar nu nog niet op vooruitlopen. Ik kan er op hopen, maar ik kan er nog niks over zeggen”, deelde de bewindsvrouw de Kamer mee.

Verlenging infrastructuurfonds

GroenLinks-Kamerlid Stientje van Veldhoven stelde de vraag of er een besluit komt over de verlenging van het infrastructuurfonds. “Ik heb vastgesteld dat uw Kamer hier een motie over heeft ingediend, dus we zullen invulling moeten gaan doen aan die motie”, aldus Dijksma. “Maar op het moment dat er geen verlenging komt dan zullen we scherpere keuzes moeten maken”, zo waarschuwde ze.

In april zal de uitrolstrategie op hoofdlijnen af zijn, verwacht Dijksma. Dan zal ook een nieuwe voortgangsrapportage met de Tweede Kamer worden gedeeld. In de zomer ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Strukton Rail breidt belang in Italiaans spoorbedrijf CLF uit

Er komt een groter belang in het Italiaanse Construzioni Linee Ferroviarie door Strukton Rail.

AMERSFOORT - Strukton Rail zal zijn aandeel in het Italiaanse spoorbedrijf Construzioni Linee Ferroviarie (CLF) uitbreiden naar 100 procent. Strukton Rail is sinds 1998 aandeelhouder van CLF en heeft zijn aandeel in 2013 uitgebreid van 40 naar 60 procent door de overname van een aandelenpakket van medeaandeelhouder Unieco.

Strukton Rail - meer belang in Italiaans spoorbedrijf

Bij die overname is een putoptie voor Unieco overeengekomen. Unieco heeft de putoptie ingeroepen, waardoor Strukton Rail 100 procent eigenaar wordt van CLF. De aandelen zullen eind juni 2016 worden overgedragen. Vanaf dat moment is Strukton Rail voor 100 procent juridisch en economisch eigenaar van CLF. Strukton Rail betaalt EUR 32 miljoen voor de aandelen. De betaling wordt eind juni 2017 geëffectueerd. Als zekerheid zal een bankgarantie ter hoogte van de koopsom worden verstrekt.

CLF is een van de leidende spoorbouwers in Italië. Het voert projecten uit op het gebied van onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van spoorsystemen. Met zijn dochterbedrijven beschikt CLF over expertise en ervaring op alle techniekvelden, van spoorbouw tot elektrificatie, signalisatie en telecommunicatie. CLF realiseert grote projecten op het gebied van spoorbouw en spoorvernieuwing, tram- en metroprojecten in binnen- en buitenland (zoals in Algerije, Marokko, Venezuela en Bulgarije).

In 2015 behaalde CLF een omzet van ca. EUR 150 miljoen. De onderneming heeft ruim zeshonderd medewerkers in dienst en beschikt over een zeer modern machinepark. Daarmee is CLF marktleider in gemechaniseerde werkmethodes, waarbij onderhoud en vernieuwingen worden gerealiseerd met minimale hinder voor het treinverkeer.

De uitbreiding naar het volledige eigendom van CLF past in de strategie van Strukton Rail om zijn positie als fullserviceprovider van railsystemen en elektrische systemen voor rolling stock in Europa te versterken en uit te breiden. Strukton Rail zet daarbij zijn expertise in onderscheidende technologieën in zoals meet- en inspectietreinen, energiesystemen en tractie-elektronica voor rolling stock. Als railspecialist in joint ventures met gerenommeerde systeemleveranciers wordt ...

Lees verder ...

Bron: www.transport-online.nl


Meer tussenstations voor intercity Haarlem en Alkmaar in 2017

Volgend jaar gaan waarschijnlijk de intercity's in de spits toch weer stoppen op de tussenstations van Haarlem en Alkmaar.

De spits-intercity’s tussen Alkmaar en Haarlem mogen volgend jaar waarschijnlijk toch weer stoppen op de tussenstations Castricum en Heiloo. Met ingang van de dienstregeling 2016 laat NS alleen tijdens de spitsuren nog intercity’s rijden, die stoppen op Haarlem, Beverwijk en Alkmaar. Dit besluit leverde veel klachten op van reizigers en consumentenorganisaties.  

Vervoerscapaciteit

Met de nieuwe dienstregeling voldoet NS naar eigen zeggen aan de ‘regionale wens’. Bovendien is het mogelijk om de treinen hier te laten stoppen, terwijl tegelijkertijd de aansluiting in Haarlem op de intercity’s van en naar Leiden behouden blijft. Ook kunnen reizigers zo sneller naar Haarlem reizen en de verdeling van vervoerscapaciteit op dit traject verbetert.

In de adviesaanvraag dienstregeling 2017 zegt NS ook van plan te zijn om in heel Nederland meer treinen te laten rijden, om treinreizen sneller te laten verlopen, meer rechtstreekse verbindingen te realiseren en reizigers minder lang te laten wachten op het station. De spoorvervoerder zegt dat dit mogelijk is omdat in 2016 extra infrastructuur wordt aangelegd, die NS in 2017 met een nieuwe landelijke basis van de dienstregeling wil benutten.

Groeiscenario

De consumentenorganisaties in het Locov gaven vorig jaar al aan dat NS onderzoek moest doen naar mogelijke groeiscenario’s. “Ons advies voor de middellange termijn is dat NS samen met de provincie, Metropoolregio en gemeentes de mogelijkheden van een groeiscenario onderzoekt, waarbij een beter opgezet OV-systeem een groter aantal reizigers gaat trekk...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Petitie tegen verslechtering van het OV in regio Utrecht

In de gemeente de Ronde Venen in de provincie Utrecht is een petitie gestart om de verslechtering van het openbaar vervoer tegen te gaan door een concessie die aan Syntus is verleend.

De CDA-fractie in de gemeente De Ronde Venen is een petitie gestart om de geplande versobering van het busvervoer in de regio Utrecht tegen te gaan. Syntus mag in december van dit jaar de concessie overnemen van Connexxion en presenteerde onlangs haar plannen voor busvervoer in de regio.

Petitie tegen verslechtering OV in Ronde Venen

Deze plannen schoten bij de gemeente De Ronde Venen in het verkeerde keelgat, omdat er in deze gemeente verschillende buslijnen zullen verdwijnen en de bereikbaarheid verslechtert.

Bereikbaarheid

Wanneer de plannen van Syntus worden doorgevoerd, zullen de plaatsen Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen niet langer rechtstreeks met elkaar verbonden zijn, het bedrijventerrein in Mijdrecht wordt veel lastiger te bereiken en bovendien verslechtert de bereikbaarheid met Utrecht en Amsterdam. Tevens zou Syntus geen rekening gehouden hebben met enkele wensen van de lokale bevolking zoals een busverbinding met het treinstation in Abcoude en een rechtstreekse verbinding naar Utrecht.

Volgens het CDA zal de bereikbaarheid van de gemeente met ‘het aangaan van de nieuwe concessie zo verslechteren dat wij in sommige gevallen zelfs niet meer op onze bestemming kunnen komen’. Verder komen rechtstreekse en essentiële verbindingen naar scholen en ziekenhuizen in de regio te vervallen. De politieke partij hoopt daarom dat bewoners uit De Ronde Venen massaal de petitie tekenen, zodat de vervoerder overgehaald wordt om haar plannen aan te passen.

Buurtbus

Behalve het CDA, hebben ook de VVD en de SP hun zorgen uitgesproken over het vervoer in de gemeente als de concessie overgaat naar Syntus. In de kleine kernen worden de huidige OV-bussen namelijk vervangen door vrijwillige buurtbussen. Dit betekent dat deze lijnen moeten vertrouwen op vrijwilligers.

De plannen van Syntus waren teleurstellend voor de gemeente. Syntus zei tijdens de presentatie van haar plannen namelijk dat alle kernen goed bereikbaar zouden blijven na ingaan van de nieuwe concessie. Bovendien zouden alle kleine kernen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Gemeente Amsterdam vernieuwt metrostations Oostlijn

Van de Amsterdamse Oostlijn worden zestien metrostations vernieuwd vanaf maart.

Zestien metrostations van de Amsterdamse Oostlijn worden vanaf maart op de schop genomen. Het is nodig om deze metrostations te verbouwen omdat ze al veertig jaar oud zijn.

Metrostations Oostlijn vernieuwd

De nieuwe stations moeten het gevoel van veiligheid verhogen bij de reizigers en bovendien komen er extra liften, een voetgangersbrug voor overstappers op Van der Madeweg en langere perronkappen op Spaklerweg.

Gebruiksvriendelijk

De ombouw van deze metrostations moet de stations ook meer gebruiksvriendelijk maken. Door alle kaartautomaten, SOS-palen en informatiepanelen tegen één wand te plaatsen, wordt het gemakkelijker voor reizigers om de weg te vinden in de metrostations. Bovendien verdwijnen de oude loketten die niet meer gebruikt worden. Na twee jaar moeten de zestien stations allemaal vernieuwd zijn.

Groep A is verantwoordelijk voor het ontwerp en aannemer Hegeman+ doet de uitvoering voor 57 miljoen euro. Overigens worden niet alle stations van de Oostlijn vernieuwd. De stations Ganzenhoef en Kraaiennest zijn al eerder gerenoveerd en hoeven nu ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Rover wil dat HTM op vrijwel alle lijnen brede trams inzet

In Den Haag moeten alleen nog brede trams worden ingezet, vindt Rover.

Reizigers hebben er baat bij dat er zoveel mogelijk met één type tram wordt gereden in een stad. Reizigersvereniging Rover stimuleert HTM daarom om op alle lijnen waarop het mogelijk is, te gaan rijden met de nieuwe brede Avenio-stadstrams. Daarvan heeft de vervoerder er al 60 besteld. Dit schrijft Rover in een adviesnota aan de HTM, de Haagse wethouder van Verkeer en de raadscommissie Leefomgeving van Den Haag.

Avenio-tram

Deze nieuwste stadstrams zijn 20 centimeter breder dan de huidige trams die door Den Haag rijden en beter toegankelijk, met name voor reizigers die wat minder mobiel zijn. Binnenkort zal HTM nog 70 van deze nieuwe stadstrams van Avenio aanschaffen, maar zelfs dan zullen er ook voor de lijnen 2, 6, 12, 16, 17 en 19 nog nieuwe stadstrams nodig zijn. Rover erkent dat er kosten verbonden zijn aan de aanschaf van dergelijke brede trams. Verschillende trajecten moeten aangepast of verbreed worden om ze geschikt te maken voor deze trams.

Maar ook aan de keuze van smal trammaterieel zijn volgens Rover kosten verbonden. Bovendien hebben de gemeente Den Haag en de vervoersautoriteit MRDH besloten dat de nieuwe trams 25 procent meer reizigers moeten kunnen vervoeren. De nieuwe Haagse Avenio-stadstram kan 237 reizigers vervoeren, terwijl in de huidige smalle trams slechts ruimte is voor 188 passagiers.

Smalle straten

De reizigersvereniging is overigens van mening dat niet in de hele stad bredere trams kunnen worden ingezet. Er zijn stedenbouwkundige en infrastructurele knelpunten waar geen ruimte is voor deze trams. Vooral op tramlijnen en 6 en 12 zijn bepaalde trajecten te smal. In sommige straten kunnen alleen trams rijden met een breedte van 2,40 meter breed en maximaal 35 meter lang.

“Wij hebben vastgesteld dat er infrastructurele ingrepen en mogelijke alternatieve routes nodig zijn om de nieuwe stadstram op deze tramlijnen in te kunnen zetten”, aldus Rover. “Deze infrastructurele ingrepen komen boven op de werkzaamheden in de stad die in het kader van Netwerk RandstadRail ten behoeve van de tramlijnen 1, 9, 11, 15 en 17 Zuid moeten worden uitgevoerd. De beste oplossing voor deze trajecten zou moeten liggen in het verbreden van straten ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Connexxion verdeelt 1 miljoen euro onder buschauffeurs

Buschauffeurs Connexxion verdienen met elkaar 1 miljoen extra.

De buschauffeurs van Connexxion hebben in 2015 4,3 miljoen liter brandstof bespaard door aanpassingen in de rijstijl. De busvervoerder keert daarom 1 miljoen euro uit aan haar 4989 chauffeurs, een kwart van het totaal bespaarde bedrag voor brandstof, om ze te belonen voor hun inspanningen. Met behulp van het programma Rij Wijzer probeert Connexxion de rijstijl van chauffeurs aan te passen om het milieu te ontlasten. 

Brandstofverbruik

Twee jaar geleden werd een pilot met de Rij Wijzer gestart en 2015 wordt door de busvervoerder gezien als het eerste echte meetjaar om te zien of chauffeurs zuiniger rijden. Per jaar gaat er bij Connexxion 45 miljoen liter brandstof doorheen en de vervoerder wil dat met 10 procent verminderen met behulp van de Rij Wijzer. In het afgelopen jaar heeft Connexxion 8,8 procent brandstof weten te besparen.

Brandstofbesparing is niet het enige voordeel van deze aangepaste rijstijl. Zo is de CO2 uitstoot van de bussen met 3% per kilometer gedaald. Gelens: “In Zaandam is het aantal bekeuringen fors gedaald naar slechts 3 in heel 2015. Dat bewijst dat een bewustere rijstijl ook leidt tot rustiger rijden. Dan zou je misschien denken dat de bussen dan minder op tijd rijden, maar het tegendeel is waar. Ook de punctualiteit is verbeterd. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Programma Rij Wijzer

Het Nieuwe Rijden en de module voor brandstofbesparing moeten ertoe leiden dat de buschauffeurs van Connexxion brandstof besparen en dat het rijcomfort voor de passagiers verder wordt vergroot. Bovendien kunnen de chauffeurs de ervaring die ze nu op de dieselbussen opdoen ook gebruiken op de elektrische bussen.

De cijfers voor het brandstofverbruik meet Connexxion met behulp van een kastje dat in de bussen is geplaatst, waarvan elke chauffeur kan aflezen of hij zuiniger rijdt dan voorheen. Onder meer bij het optrekken en afremmen worden er aanwijzingen ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Kunststof dwarsliggers zet lightrail infrastructuur muurvast

Innovatieve dwarsliggers van kunststof worden ingezet op twee fly-overs in Amsterdam voor het metroverkeer.

Voor de twee fly-overs op het lightrailtraject Van de Madeweg – Overamstel in Amsterdam zijn 1800 kunststof dwarsliggers geplaatst ten behoeve van het metroverkeer van GVB. voestalpine Railpro leverde deze innovatieve dwarsliggers van ontwikkelaar en producent Lankhorst Engineered Products.

Dwarsliggers van kunststof prima voor lightrail

Vervoersbedrijf GVB werkte sinds 28 juli aan de vervanging van de lightrailinfrastructuur op het traject. Met de nieuwe dwarsliggers is de stabiliteit van het spoor ook bij hoge belasting gegarandeerd. Het traject is inmiddels naar volle tevredenheid in dienst genomen.

“We proberen elke keer bij onderhoudsprojecten te streven naar duurzame vervanging en kostenefficiënt werken”, licht Bauke Hoogzaad van de Gemeente Amsterdam de keuze voor de kunststof ligger toe. “Houten dwarsliggers gaan namelijk maximaal vijftien jaar mee, terwijl de levensverwachting van de kunststof liggers minimaal vijftig jaar is.”

Volledig recyclebaar

Na gebruik zijn de dwarsliggers tevens volledig recyclebaar. De nieuwe KLP Hybride Kunststof Ligger is een duurzaam alternatief voor houten liggers, maar ook voor betonnen liggers, wanneer deze te zwaar zijn voor de onderliggende constructie, zoals de fly-overs in Amsterdam.

De kunststof dwarsliggers hebben een grote zijdelingse weerstand door speciaal reliëf aan de onderzijde en een getailleerd ontwerp, waar ballast volledig omheen gestort wordt. De dwarsligger ligt hierdoor zo ‘vast als een huis’, waardoor deze uitermate geschikt is voor toepassing op plaatsen waar een grote zijdelingse druk op het spoor wordt uitgeoefend en de verticale belasting op een kunstwerk (brug, viaduct of fly-over) aan een maximum gebonden is.

Scherpe bocht

Op de twee Amsterdamse fly-overs ligt de infrastructuur tevens in een krappe boogstraal. Passerende metro’s rijden met hoge snelheid door een relatief scherpe bocht, waardoor de zijdelingse krachten op het spoor erg hoog zijn.

De getailleerde KLP Hybride Kunststof Dwarsligger is één van de innovaties die Lankhorst Engineered Products in samenwerking met voestalpine Railpro heeft ontwikkeld, waarbij hoge eisen zijn gesteld aan duurzaamheid, life cycle costs en hoge weerstand tegen zijdelingse krachten. Naast de lange levensduur en substantiële gewichtsbesparing levert de toepassing van de kunststof liggers ook een aanzienlijke reductie van de geluidsoverlast op.

Geluidsoverlast beperkt

Metingen op recent uitgevoerde bruggen tonen een geluidsreductie van 3 tot 5 dB. Daarnaast is de hoge geluidspiek in de frequentie van gehoorbereik drastisch verminderd en wordt hiermee de geluidsoverlast extra beperkt. Door de sterkte en vormvastheid van de hybride kunststof dwarsligger is deze in alle (weers-)omstandigheden goed te gebruiken. De ligger kan op dezelfde wijze worden bewerkt als de houten dwarsligger.

Lankhorst Engineered Products en voestalpine Railpro presenteerden begin 2009 de hybride ligger van gerecycled kunststof aan de railinframarkt. Dit was een Europese primeur en sindsdien zijn meerdere trajecten in Nederland uitgerust met verschillende types van dit product. De KLP Hybride Kunststof Liggers zijn leverbaar in diverse uitvoeringen, zoals dwarsliggers, brugliggers en wisselliggers en worden momenteel ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


NS leent 300 miljoen bij EIB voor aanschaf Sprinters

Nederland leent bij de Europese Investeringsbank 300 miljoen om Sprinters aan te schaffen.

NS heeft net als de Italiaanse spoorwegen 300 miljoen euro geleend van de Europese Investeringsbank (EIB) voor de aanschaf van nieuw treinmaterieel. De Nederlandse spoorvervoerder gebruikt het geld om nieuwe Sprinters te kopen.  

Sprinters lening bij EIB van de NS

NS tekende in april vorig jaar een contract met de Zwitserse treinenbouwer Stadler voor de levering van in totaal 58 nieuwe Sprinters van het type Flirt. Eind 2014 tekende het spoorbedrijf een overeenkomst voor 118 nieuwe Sprinters (SNG) bij treinenbouwer CAF. Deze Sprinters stromen vanaf 2018 in.

Lening

“Het voordeel van een lening voor sprinters van het EIB is dat EIB een goede kredietpositie heeft. Daardoor kunnen we goedkoop geld lenen op de kapitaalmarkt en dat goedkoop doorlenen. NS kan op deze manier tegen gunstige voorwaarden geld lenen”, vertelt woordvoerder Tim Smit van de EIB. “De EIB leent nooit het volledige bedrag uit. De voorwaarde is dat de totale kosten van de investering minimaal 600 miljoen zijn.”

NS maakte deze week bekend dat Alstom, Bombardier, Siemens en Stadler zijn geselecteerd voor de laatste fase van de lopende aanbesteding van de nieuwe Intercity’s. Het spoorbedrijf verwacht deze zomer de gunning voor de Sprinters bekend te maken. Deze treinen moeten vanaf dienstregeling ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail wil in 2016 meer aandacht voor innovatie

De directeur van ProRail wil dat er dit jaar meer aandacht komt voor innovatie bij het spoor.

Smart sensoren, een rolpantograaf en frontcamera’s op treinen gaan er volgens ProRail de komende jaren voor zorgen dat het Nederlandse spoor betrouwbaarder wordt. De spoorbeheerder presenteerde deze drie innovaties dinsdagavond tijdens haar relatiedag. Het bedrijf wil in 2016 meer aandacht schenken aan innovatieve oplossingen voor het spoor.

Innovatie spoor krijgt prioriteit

Om problemen op het spoor sneller het hoofd te kunnen bieden, rust ProRail bepaalde spooronderdelen zoals rails of wissels uit met smart sensoren die data-uitwisseling mogelijk maken. Deze sensoren worden op de rails of op de wissels geplaatst en versturen nuttige informatie over deze spoorobjecten via het communicatienetwerk van KPN naar belanghebbende partijen.

ProRail voert op dit moment een pilot uit waarbij prototypes controleren of de wisselverwarming werkt. Op een beeldscherm wordt constant getoond wat de temperatuur van de wissels is, zodat men kan zien of het systeem in bedrijf is.

Met dit systeem kunnen ook trillingen en versnellingen in kaart worden gebracht. Ook kunnen de sensoren in kaart brengen of er ergens verzakkingen in het spoor zijn. “Het gaat allemaal om open data en de uitwisseling van gegevens”, aldus programmamanager Innovatie en Ontwikkeling Wim Verheul van ProRail.

Rolpantograaf

De Technische Universiteit Delft ontwikkelde samen met de universiteit Twente een rolpantograaf die het contact met de bovenleiding verbetert. Dit zorgt voor minder slijtage aan de bovenleiding en de pantograaf zelf. Een rolpantograaf hoeft namelijk minder hard tegen de bovenleiding te drukken om contact dan de reguliere pantografen op treinen.

Deze rolpantograaf wordt al jaren ingezet bij trolleybussen en trams, maar omdat treinen een veel hoger vermogen nodig hebben om te rijden, leek een rolpantograaf bij treinen niet mogelijk. De twee partijen hebben nu een prototype weten te ontwikkelen, dat op het moment wordt getest om te controleren of de rolpantograaf niet te heet wordt en minder goed gaat geleiden.

Voordat deze nieuwe pantograaf kan worden ingezet, moeten er nog veel meer testen gedaan worden. Mits de testen goed verlopen, verwacht ProRail op zijn vroegst in 2020 deze nieuwe pantograaf te kunnen inzetten. Dus innovatie staat ook hier weer voorop.

Frontcamera’s Arriva

De laatste innovatie die op de nieuwjaarsreceptie werd gepubliceerd waren frontcamera’s die Arriva in de cabine van de machinist plaatst. Omdat de camera’s precies registreren wat de machinist ziet en dit opslaat, kunnen deze camerabeelden bij calamiteiten ter plaatse bezichtigd en gedownload worden en onder bepaalde voorwaarden aan de politie gegeven worden.

Op basis van deze beelden kan de politie sneller vaststellen wat er gebeurd is en treinen kunnen zo sneller weer onderweg gaan waardoor de vertraging voor de reiziger tot een minimum kan worden beperkt. Tevens kunnen deze beelden ondersteuning bieden bij andere omstandigheden zoals bijna-aanrijdingen en STS-passages.

Hoewel het plaatsen van deze camera’s gemakkelijk lijkt, blijkt Arriva in de praktijk flink wat hobbels te hebben moeten overwinnen voor het mogelijk was. Volgens regiodirecteur Henk Feijen van Arriva moeten de camera’s namelijk aangepast worden aan de wijze waarop de trein is gebouwd en voldoen aan de wet en regelgeving.

Daarnaast is er een strikt protocol dat omschrijft op welk moment welke beelden mogen worden uitgelezen. Ook in NS-treinen zijn deze camera’s eind vorig jaar geïnstalleerd om met camerabeelden te kunnen bewijzen wat er bij calamiteiten heeft plaatsgevonden.

ProRail-directeur Pier Eringa sprak tijdens zijn nieuwjaarsspeech over deze camera’s en over de veiligheid op het Nederlandse spoor en over innovatie. “We moeten een goede balans vinden tussen treinen laten rijden en veiligheid en we hebben nu een van de veiligste spoorwegen in Europa.”

Innovaties

Om innovaties in het spoor te bevorderen werkt ProRail onder andere nauw samen met de technische universiteiten en andere vervoerders. Daarnaast werkt ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Inge Jacobs


Potentiële investeerder voor Groningse kabelbaan

Er is een potentiële investeerder gevonden voor de kabelbaan in Groningen, aldus stichting Flyover Groningen.

De stichting Flyover Groningen heeft naar eigen zeggen een potentiële investeerder gevonden voor de aanleg van een kabelbaan door de Groningse binnenstad. Een dergelijke kabelbaanverbinding boven een stad behoort tot aanvullend openbaar vervoer. Dit heeft de voorzitter van de stichting, Dirk Nijdam, tegen RTV Noord gezegd.

Openbaar vervoer

Deze kabelbaan zou een aanvulling kunnen zijn op de bestaande vervoersystemen in Groningen. Via de kabelbaan zouden reizigers namelijk gemakkelijk en op een milieuvriendelijke wijze bij toeristische trekpleisters kunnen komen.

Ook de Vereniging Bedrijven Noord-Oost zei in juni van 2015 al interesse te hebben in een dergelijke kabelbaan. Een meerderheid van de leden zei destijds dat de kabelbaan een ‘attractieve verbindingsmogelijkheid’ zou zijn om van het bedrijventerrein naar het centrum van de stad te komen.

Dit is ook de mening die de Stichting Flyover Groningen is toegedaan. De kabelbaan kan veel reizigers vervoeren, waardoor de stad voor een grote groep toeristen beter bereikbaar wordt. De kabelbaan kan bijvoorbeeld parkeerplaatsen buiten de stad verbinden met de binnenstad.

Bovendien heeft deze kabelbaan een hoge opstapfrequentie en kan duizenden personen per uur vervoeren. Het is nog niet zeker wat de beste route voor een dergelijke verbinding zou zijn, maar de meest aannemelijke route loopt waarschijnlijk vanaf het NS-station Europark naar de Grote Markt.

De kabelbaan

Volgens de stichting heeft een dergelijke kabelbaan veel voordelen. Het is veilig, fietsen kunnen gemakkelijk meegenomen worden en kabelbanen kunnen heel snel gebouwd worden zonder dat andere vervoerssystemen hier last van hebben. Bovendien zouden de investeringskosten voor een kabelbaanverbinding relatief laag zijn in vergelijking met railsystemen.

In april vorig jaar onderzocht advies- en ingenieursbureau Arcadis de haalbaarheid en kosten van deze verbinding. Het bureau zei dat de verbinding haalbaar was voor een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro en dit zou in dertig jaar terugverdiend moeten worden. In de brochure van de stichting zelf staat echter nog steeds dat de kabelbaan voor 20 tot 30 miljoen gebouwd moet kunnen worden, afhankelijk van de plek ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Vervoerders moeten elektrische bussen gefaseerd invoeren

De elektrische bussen moeten door de vervoerders gefaseerd aan de bestaande busvloot worden toegevoegd.

Vervoerders moeten elektrische bussen stap voor stap toevoegen aan de busvloot. Het is namelijk nogal een omslag voor chauffeurs en andere weggebruikers, om nog maar niet te spreken over de vele aanpassingen die nodig zijn aan buswerkplaatsen, stallingen en natuurlijk de infrastructuur.

Elektrische bussen gefaseerd invoegen

Alleen door oude dieselbussen gefaseerd te vervangen door elektrisch busvervoer, kunnen stappen gezet worden naar volledig zero emissie-busvervoer. “De big bang bestaat niet”, aldus Han van der Wal van Qbuzz. Hij is manager Wagenpark en Facilitair en nauw betrokken bij de inzet van de drie elektrische bussen bij Qbuzz.

Inductieplaten

De drie bussen werden later geleverd vanwege problemen tussen de toeleverancier en de bouwer, waarvan Qbuzz de dupe werd. Nadat de bussen eenmaal geleverd waren, bleek dat de oude inductieplaten erg gevoelig waren. Alleen wanneer de chauffeurs hun bus precies boven de inductieplaat in de weg wisten te parkeren, laadden de bussen ook werkelijk op. “Op het moment dat we begonnen reden de bussen slechts 40 procent van de tijd elektrisch”, aldus Van der Wal.

Van der Wal wist dit percentage op te krikken naar 60 en soms 70 procent, maar hoger leek lange tijd niet mogelijk. “Vorig jaar hebben we een camera geïnstalleerd in de bus. Op het scherm en op de weg zijn markeringen aangebracht, waarmee de chauffeurs precies kunnen zien waar ze moeten parkeren. Sinds we die camera gebruiken kunnen onze bussen ruim 95 procent van de tijd elektrisch rijden.”

Helft wagenpark elektrisch

Ondanks deze opstartproblemen heeft Qbuzz grote plannen met elektrisch busvervoer. De vervoerder wil over 5 jaar de helft van het wagenpark elektrisch hebben. Komend jaar wil Qbuzz 10 nieuwe elektrische bussen aanschaffen en in 2019 nog eens 100 extra bussen die elektrisch kunnen rijden. “We zijn dan klaar om in 2023 de hele concessie met zero-emissiebussen aan te bieden”, zegt Van der Wal trots.

“Je kunt alleen maar kleine stappen nemen om het wagenpark om te bouwen naar zero emissie, maar het is wel belangrijk om nu te beginnen. Er is zoveel om aan te denken, namelijk de infrastructuur en het laden van de bussen, maar ook de dienstregeling. Bussen kunnen niet zomaar een half uur stilstaan om te laden. Het elektrisch rijden zelf ging wel goed, maar de stroom erin krijgen bleek nogal een opgave. Daarover heb ik wel een half jaar moeten tobben.”

Chauffeurs

Ook chauffeurs moeten vaak erg wennen. Niet alleen bleek er psychologisch een drempel te bestaan, maar ook op de rijstijl kwam kritiek. “Dat is de crux van het anders rijden”, legt Van der Wal uit. “Je moet eraan wennen. Veel chauffeurs zeiden op het begin dat ze geen snelheid konden maken, omdat de bussen zo stil rijden. Ze verwarden geluid met snelheid.”

Het voordeel van deze bussen is bovendien dat chauffeurs gestimuleerd worden om netjes en anticiperend te rijden. “Dit moet een basiskwaliteit zijn van een buschauffeur en bij een elektrische bus gaat direct de actieradius omhoog.” Overigens verwacht Van der Wal niet dat er enkel elektrische bussen gaan rijden in Nederland. “In de stad is elektrisch rijden goed mogelijk met opportunity charging, maar in het streekvervoer verwacht ik eerder dat er bussen op waterstof gaan rijden.

Experiment

Hij roept andere vervoerders dan ook op om toch maar vooral te beginnen met de aankoop van elektrische bussen. “Je moet ooit met het experiment beginnen, want dan pas kun je zeggen wat er wel of niet goed werkt. Ik ben blij dat Qbuzz het aangedurfd heeft om in 2013 de bussen te kopen en nu weer deze investeringen durft te doen. Op een moment moet je ophouden met de schriftelijke cursus dansles en het gewoon doen. Alle problemen die je dan ervaart, horen bij het proces van ontwikkelen.”

Van der Wal gelooft zelf voornamelijk in de mogelijkheid tot opportunity charging. In dit geval hoeven bussen niet aan een stekker worden aangesloten, maar kunnen ze snel op een centraal punt opgeladen worden. Dit kan ook nu al op Utrecht Centraal Station, waar een inductieplaat in de weg is geplaatst.

Om meer elektrische bussen te kunnen inzetten, moeten er meer van deze laadpunten komen. Na de aanschaf van tien extra elektrische bussen, verwacht de manager Wagenpark vier laadpunten nodig te hebben. Deze laadpunten worden aan het einde van de lijn geplaatst worden. Zo is er geen aanpassing in de dienstregeling nodig.

Vermogen elektrische bussen

Het blijft echter de vraag wat de beste manier is om de bussen op te laden. Vooral het vermogen waarmee geladen kan worden, blijkt problematisch. “Ik zou best nog meer laadpunten erbij willen op onze stalling, maar dat kan niet.”, aldus Van der Wal. “Daarvoor is meer vermogen nodig, dus extra stroomnetcapaciteit en dat is heel duur.” Er zijn nu al bussen die heel snel kunnen opladen en daarop lang kunnen rijden, maar het stroomnetwerk in Nederland is daar nog niet overal voor geschikt.

Bovendien is Van der Wal niet van overtuigd dat bussen laden met een hoog vermogen nu zo verstandig is. “Ik heb nu ervaren dat het beter is voor de levensduur van de batterij om met een lager vermogen te laden.” Hij verwacht dat elektrische bussen waarschijnlijk rond 2020 geheel gaan rijden op natuurlijk opgewekte energie, zoals windenergie en zonne-energie. “Daarmee kunnen we grotendeels de doelstelling halen van de Stichting Zero Emissie Busvervoer.” Deze stichting wil dat alle bussen in het openbaar vervoer in Nederland in 2025 zonder CO2-uitstoot rijden.

Busfabrikanten

De laatste hindernis die nog overwonnen moet worden, is de hoge kostprijs van een elektrische bus. Vanwege de dure batterijen zijn elektrische bussen duur. Bovendien is een Euro 6-bus op dit moment nog beduidend goedkoper, omdat er relatief weinig elektrische bussen worden geproduceerd. “De haalbaarheid wordt groter als je het volume vergroot”, aldus Van der Wal.

Daarom is hij blij dat ook andere vervoerders langzaam meer gaan investeren in dit busvervoer. Hermes heeft vorige maand bekend gemaakt dat ze veertig elektrische bussen van VDL heeft besteld, die de komende jaren gaan rijden in de regio Zuidoost-Brabant. “We moeten ...

Lees verder ...

 Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Eindhoven wil hsl naar Düsseldorf

Er moet een HSL komen tussen Düsseldorf en Eindhoven, vinden de burgemeesters.

De burgemeesters van Eindhoven en Düsseldorf willen dat er een hogesnelheidslijn komt tussen die twee steden. De lijn zou moeten lopen van Den Haag, via Rotterdam en Eindhoven, naar Düsseldorf. De burgemeesters hebben dinsdag de Nederlandse en Duitse regering opgeroepen om een snelle rechtstreekse intercityverbinding van hsl-kwaliteit te realiseren.

HSL mogelijk tussen Düsseldorf en Eindhoven

Volgens de burgemeesters kan een snelle treinverbinding in 2020 in gebruik genomen worden. Deze rechtstreekse intercityverbinding tussen Düsseldorf, Eindhoven en Rotterdam zou een impuls kunnen geven aan de handelsbetrekkingen tussen de steden en de arbeidsmarkt.

Spoorverbinding

Burgemeesters Thomas Geisel van Dusseldorf en Rob van Gijzel van Eindhoven noemen de huidige verbinding van ‘zeer matige kwaliteit’. Reizigers die nu vanuit Eindhoven naar de Duitse stad reizen, kunnen via Venlo één keer per uur van Eindhoven naar Düsseldorf reizen. Tijdens die route moeten reizigers overstappen en die trein stopt op veel tussengelegen stations.

Een snelle en goede treinverbinding is volgens de burgemeesters nodig om de concurrentiekracht met andere gebieden te versterken. Grensoverschrijdende relaties tussen steden maken het mogelijk om als kenniseconomie internationaal te kunnen concurreren en Nederland en Duitsland zijn economisch nauw met elkaar verbonden, vinden de burgemeesters.

ICE Deutsche Bahn

Op dit moment rijdt enkel een ICE van Deutsche Bahn vanaf Amsterdam naar Düsseldorf. Die trein stopt onderweg op de stations Utrecht Centraal, Schiphol en Rotterdam. De burgemeesters van Eindhoven en Düsseldorf kwamen op woensdag in de Duitse stad bij elkaar om het plan voor een rechtstreekse verbinding te bespreken.

Er wordt al langer gesproken over een rechtstreekse hsl intercity van Eindhoven naar Düsseldorf, maar ook de mogelijkheid van een verbinding tussen in stad in het oosten van Nederland, zoals Arnhem, en Düsseldorf wordt nog onderzocht.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat door de komst van een intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf, de treinrit tussen de twee steden op zijn minst nog 90 minuten zou duren. Hier werd wel de kanttekening gemaakt dat een dergelijke intercityverbinding alleen mogelijk zou zijn als het spoor tussen Kaldenkirchen en Dülken verdubbeld wordt. De kosten daarvoor werden toen op 40 miljoen euro geschat.

Export

De totale Nederlandse export naar Duitsland bedroeg in 2013 105 miljard euro, andersom is dat 63 miljard euro. Zo’n 40 procent van de Nederlandse omzet gaat naar Nordrhein-Westfalen, op zijn beurt komt zo’n 30 procent van de totale Duitse export uit die deelstaat.

Een groot deel van de Nederlandse export komt uit het Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Het gaat dan om hightech, tuinbouw en havengerelateerde goederen.

Volgens burgemeester Rob van Gijzel is de HSL verbinding Eindhoven Düsseldorf meer dan een verbinding tussen twee steden. “Vanuit Nederlands perspectief wordt de technologische hotspot Eindhoven verbonden m...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Flinke groei van aantal reisadviezen 9292 in 2015

9292 heeft een flinke groei gezien in het geven van reisadviezen over het jaar 2015.

De leverancier van OV-reisinformatie, 9292, heeft dit jaar ruim 100 miljoen extra reisadviezen gegeven. In totaal heeft 9292 in 2015 ruim 661 miljoen reisadviezen geproduceerd. “Dit is een fantastische uitkomst, vooral als je bedenkt dat er door de komst van beschikbare open data meer concurrentie is gekomen”, aldus algemeen directeur Stefan Hulman.

Volledige reis

Die groei is mede veroorzaakt door de beschikbaarheid van real-time reisinformatie. Elke minuut krijgt 9292 te horen waar bussen en treinen zich bevinden. “Per dag krijgen wij tachtig miljoen extra berichten van de vervoerders en die moeten allemaal verwerkt worden”, vertelt Hulman. Vertragingen van de trein of bus worden onmiddellijk verwerkt in het reisadvies en volgens de algemeen directeur van 9292 wordt de informatie daardoor nog interessanter en betrouwbaarder.

“9292 is voor veel reizigers een vertrouwde reishulp geworden in de afgelopen jaren”, aldus Hulman. “We merken dat aan de reacties die we krijgen via onze diverse klantenservicekanalen.” Bovendien zijn ook verschillende andere diensten die 9292 in 2015 heeft gelanceerd goed gebruikt. De nieuwe bannerposities voor aanvullend vervoer blijken een groot succes en door de nieuwe OV Prijswijzer wordt het gemakkelijker voor reizigers om het abonnement te berekenen.

Dienstverlening in 2016

De leverancier van OV-reisinformatie heeft de intentie om in 2016 de dienstverlening nog meer te verbeteren. Dit doet 9292 onder meer door een website te creëren die zich automatisch aanpast aan het device en de browser waarmee de reiziger de site bezoekt en door Mijn 9292 te verbeteren.

Verder wil 9292 komend jaar e-ticketing gaan uitbreiden, de looproutes op haar site gaan verbeteren en ook fietsroutes opnemen in het reisadvies.

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk omdat reizigers zo nog beter geïnformeerd worden en bovendien past het bij de behoefte van vervoerders om een goede reis van deur tot deur aan te bieden. “Reizigers willen van vertrek tot aankomst actuele reisadviezen”, vertelt de directeur van 9292.

Ook op de actualiteit gaat 9292 inspringen, door alerts aan haar reizigers aan te bieden over eventuele vertragingen die zij oplopen voorafgaand of tijdens hun reis. Hulman: “Daardoor kan het best gebeuren dat het aantal reisadviezen volgend jaar gaat afnemen. Maar het is geen doel op zich om komend jaar nog meer reisadviezen te produceren. Het is het doel om mensen nog beter te informeren.”

Vervoerders

Deze ontwikkelingen bij 9292 zijn ook voordelig voor de vervoerders. In de bannerposities worden reizigers nu al gewezen worden op aanvullende vormen van openbaar vervoer, waaronder buurtbussen maar ook regiotaxi’s zonder vaste dienstregeling.

En ook reguliere vervoerders hebben baat bij nog beter advies over het OV. “Als 9292 de reis nog gemakkelijker maakt, gaan meer mensen gebruikmaken van het OV”, aldus Hulman. “Het product OV wordt z...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Zelfrijdende bussen rijden in maart 2016 in het Zwitserse Sion

Komende lente gaan in het Zwitserse Sion zelfrijdende bussen passagiers vervoeren.

In de Zwitserse stad Sion zullen deze lente enkele volledig zelfrijdende bussen rijden. Deze voertuigen kunnen opereren in het normale verkeer zonder dat er een chauffeur nodig is. De bussen worden als proef ingezet in de stad, nadat zes vergelijkbare zelfrijdende bussen al sinds november rijden in het Griekse Trikala.

Techniek

De bus in Griekenland heeft enkele maanden gereden zonder passagiers, maar sinds november vervoert de bus ook werkelijk reizigers. De bussen kunnen uiterlijk negen passagiers tegelijk vervoeren en zijn volledig elektrisch aangedreven.

Deze bussen kunnen niet van rijstrook wisselen en niet omdraaien. Dit betekent dat de bus moet stoppen als een obstakel voor de bus op de rijbaan stil gaat staan. De bus kan pas weer verder rijden als het obstakel voor de bus zelf ook weer gaat rijden of verdwijnt. Die maatregel is echter nodig om de kans op ongelukken tot een minimum te beperken.

CityMobil2

De bussen zijn ontwikkeld als onderdeel van het programma CityMobil2. Dit is een project dat door de EU wordt gefinancierd en het doel heeft om oplossingen te bedenken voor openbaar vervoer in middelgrote steden.

In dergelijke steden reizen te weinig mensen met het OV om hier een normale bus of metro laten rijden. Oplossingen zoals deze zelfrijdende bus maken het wel mogelijk dat ouderen of mensen die minder mobiel zijn toch met een vorm van OV door ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Definitief afscheid van oude regels met nieuwe Spoorwegwet

De Spoorwegwet is vernieuwd, samen met het Besluit Bijzondere Spoorwegen en de Wet Lokaal Spoor, waardoor alle oude regels voor het Nederlandse spoor niet meer van toepassing zijn.

Met het ingaan van de vernieuwde Spoorwegwet samen met de Wet Lokaal Spoor en het Besluit Bijzondere Spoorwegen is vorige maand definitief afscheid genomen van alle oude regels voor het Nederlandse spoor. “Dit is een groots moment voor de Nederlandse spoorsector. Voordat deze wetten werden aangenomen, waren er zelfs nog regels uit de Spoorwegwet 1875 van toepassing”, vertelt advocate Viola Sütő van LegalRail.

Gebruikersvergoeding

Spoorbeheerder ProRail maakt jaarlijks de tarieven voor de gebruikersvergoeding bekend in de concept Netverklaring. Bij het vaststellen van deze vergoeding worden rekenmodellen toegepast waarin variabelen zoals treingewicht, gemaakte kilometers en het aantal halteringen aan perrons zijn opgenomen. Nadat de vervoerders hun zienswijzen hebben gegeven op de tarieven, stelt ProRail de definitieve Netverklaring vast met de tarieven.

Voordat de wetswijziging in werking was getreden, was het zo dat als de vervoerders het na de vaststelling niet eens waren met de tarieven zij een klacht konden indienen bij ACM die vervolgens de rekenmethodiek van ProRail toetste. Nu toetst ACM de methodiek voorafgaand aan de vaststelling. Het is nog steeds mogelijk voor vervoerders om een klacht in te dienen. Sütő: “Deze verandering van toetsmoment kan risico’s meebrengen. Als ACM de methode van ProRail voorafgaand goedkeurt, kun je je afvragen hoe onafhankelijk, hoe onbevangen ACM nog kan zijn als vervoerders daarna een klacht indienen. Dan zou je een situatie kunnen krijgen dat ProRail zegt ‘je hebt het zelf goedgekeurd’.”

Dienstvoorziening

Een andere wijziging in de Spoorwegwet is dat ACM nu ook, althans als er sprake is van een aanbesteding, de exploitatie van een dienstvoorziening voorafgaand toetst. Voorbeelden van dienstvoorzieningen zijn wasstraten, werkplaatsen en laad- en losstations. Doordat veel van dit soort diensten in handen zijn van één marktpartij, vaak nog NS, ontstond er discussie over of zij deze diensten zonder discriminatie aan haar concurrenten aanbood. Die verplichting is nu in de wet vastgelegd.

“De vernieuwde wet bepaalt dat de manier waarop de diensten worden aangeboden aan de vervoerders transparant en niet discriminerend moet zijn. De exploitant mag de voorwaarden voor toegang en de vergoedingen daarvoor pas toepassen, nadat ACM deze heeft goedgekeurd. Deze toets is een mooie extra bescherming voor spoorwegondernemingen.”

Nieuwe wetgeving

De Wet Lokaal spoor bepaalt dat provincies en metropoolregio’s verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het beheer van het regionale railnetwerk. Het Besluit Bijzondere Spoorwegen bevat regels waar bedrijven met een spooraansluiting aan moeten voldoen, maar ook bijvoorbeeld over museumlijnen.

Met name de Wet Lokaal Spoor brengt volgens de advocate veel teweeg vanwege de verregaande verantwoordelijkheden die de lokale overheden hebben gekregen. “Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor vergunningverlening voor de indiensttreding van de spoorweginfrastructuur en de spoorvoertuigen. Hij stelt de beheerder aan, regelt de verkeersleiding, het veiligheidscertificaat voor de vervoerder en de vergunningen voor werkzaamheden.”

Toezicht

De Wet Lokaal Spoor heeft het toezicht op de veiligheid van het lokale spoor bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) belegd. Voorheen deden de vervoerders dit zelf. Over deze wijziging is de advocate kritisch. “Ik vind het onnodig en niet in lijn met de decentralisatiegedachte van de Wet Lokaal Spoor dat dit nu is gecentraliseerd bij ILT. De gedachte erachter is als het bij verschillende partijen zou worden neergelegd dat er versnippering zou ontstaan. Voor nationale spoorwegen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Marieke van Gompel


NS zet toch langere sprinters in tussen Nijmegen en Den Bosch

De sprinters tussen Den Bosch en Nijmegen worden langer, omdat er teveel mensen achterblijven en niet mee kunnen. Dit alles op aandringen van de reizigersorganisatie Rover door de grote problemen op dit spoortraject tussen deze twee grote steden.

NS heeft na lang aandringen van Rover besloten vanaf 11 januari langere sprinters te laten rijden op het traject Nijmegen-Den Bosch. Vorig jaar werden deze sprinters ingekort omdat er in het kader van de veiligheid meer ruimte op station Nijmegen zou moeten overblijven voor zicht op de seinen.

Sprinters langer tussen Den Bosch en Nijmegen

Na die beslissing kwamen heel veel klachten binnen in het meldpunt volle treinen van Rover. Reizigers zouden zelfs achterblijven op de perrons.

Veiligheidseis

De sprinters uit Nijmegen moesten ingekort worden door een aangescherpte veiligheidseis van NS, maar Rover twijfelde hieraan. Uit eigen berekeningen van de reizigersorganisatie bleek dat de sprinters met zeker 5 bakken konden rijden in plaats van de 3 bakken waarmee de trein in 2015 gewoonlijk reed. NS heeft nu besloten om de sprinters per 11 januari te verlengen naar zes bakken.

NS heeft bovendien het besluit genomen om vanaf februari tijdens de ochtendspits drie Intercity’s tussen Nijmegen en Den Bosch te laten stoppen in Rosmalen. Hiermee hoopt de spoorvervoerder de huidige drukte in de sprinters op te lossen. Rover is blij met de maatregelen en hoopt dat het aantal klachten nu flink zal dalen. NS sprak in november vorig jaar ook de intentie uit om vanaf 2017 meer treinen in te gaan zetten tus...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Boete voor niet stopzetten OV-studentenkaart naar 300 euro

De minister wil de boete verhogen als jongeren de OV-studentenkaart niet tijdig stopzetten.

Als het aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt, moeten studenten die hun gratis reisproduct op de OV-chipkaart niet op tijd stopzetten per 1 januari 2017 een hogere boete gaan betalen. Verschillende studenten die geen recht meer hebben op de OV-studentenkaart, blijken nu alsnog te reizen met deze kaart.

OV-studentenkaart met hogere boete

De boete is namelijk goedkoper dan een regulier OV-abonnement of losse vervoersbewijzen. De minister wil het boetebedrag verhogen van 194 euro per maand naar 300 euro.

Boetebedrag

Om het onterecht reizen op een OV-chipkaart te ontmoedigen, wil minister Bussemaker het boetebedrag met 50 procent verhogen naar 150 euro per halve maand. De minister gelooft dat het niet stopzetten van het reisproduct daardoor niet langer financieel voordeliger is dan de aanschaf van een abonnement of een los vervoersbewijs.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vinden het wetsvoorstel maar niets. Ze zijn het ermee eens dat studenten hun studentenreisproduct niet mogen misbruiken, maar de boete is nu onredelijk hoog. Studenten die vergeten hun reisproduct stop te zetten, zijn ook de dupe van deze maatregel. “Het is belachelijk dat studenten met een boete van 300 euro worden gestraft als zij per ongeluk hun OV-studentenkaart niet op tijd hebben stopgezet”, aldus Stefan Wirken, voorzitter van de LSVb.

Maandelijkse verhoging

ISO-voorzitter Linde de Nie: ‘Wij pleiten ervoor om de boete stapsgewijs te verhogen. Met een getrapte ophoging worden studenten in de eerste paar weken niet direct geconfronteerd met een te hoge boete.”

De maatregelen zou studenten aanpakken die bewust misbruik maken van het reisproduct, zonder dat studenten die het vergeten ‘direct disproportioneel hard aangepakt worden’. De studentenorganisaties willen liever dat de minister het boetebedrag laat beginnen bij circa 50 euro en pas bij langer gebruik de boete verhoogt naar 300 euro.

Die mogelijkheid is overigens wel al overwogen door de minister. “De principiële keuze die gemaakt is, is dat onterecht bezit van het studentenreisproduct per definitie onwenselijk is.” Net als bij normale boetes is het overtreden van de norm is voldoende voor het geven van een boete, vindt Bussemaker. Bovendien zou de student er regelmatig op gewezen worden dat zijn reisproduct afloopt.

Boetebedrag lager dan abonnement

Het nieuwe boetebedrag is overigens nog steeds lager dan de waarde die het reisproduct kan hebben voor oud-studenten die intensief gebruikmaken van de kaart. Een traject vrij abonnement kost namelijk ongeveer 340 euro per maand en een netabonnement voor bus, tram en metro zelfs 273,30 per maand. “Afgezet tegen deze reële, commerciële alternatieven wordt duidelijk wat de financiële waarde is van het studentenreisrecht voor de gebruiker”, aldus Bussemaker.

De studentenorganisaties denken dat er gemakkelijkere manieren zijn om het probleem op te lossen. Ten eerste moeten studenten nu per se naar een automaat om het product stop te zetten, want digitaal is het niet mogelijk. Tevens zou het slim zijn als het reisproduct niet door de student hoeft worden stopgezet. Wirken: ‘Het zou ideaal zijn als de OV-studentenkaart automatisch stopgezet wordt wanneer een student afstudeert, dan zijn al deze boetes sowieso overbodig.’

Verhoging 2012

In 2012 werd de boete ook al verhoogd, destijds van 68 euro per twee weken naar 97 euro. Daar kwamen veel klachten over. Met name onduidelijkheid over de wijze waarop studenten hun reisproduct konden stopzetten en onwetendheid dat de studenten zelf actie moesten ondernemen om dit reisproduct stop te zetten, bleken redenen waarom oud-studenten hun product niet stopzetten.

Daar is volgens de minister nu geen sprake meer van, want DUO informeert de studenten op meerdere manieren over de verplichting om het reisproduct stop te zetten. Studenten krijgen vaker en via verschillende kanalen te horen dat ze hun reisproduct stop moeten zetten. Ook hebben verschillende vervoerders op hun website en in folders informatie opgenomen ov...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Vervoer zonder dienstregeling nu ook in reisadvies 9292

In het reisadvies van de OV planner 9292 wordt nu ook vervoer zonder speciale dienstregeling opgenomen.

Het reguliere OV verdwijnt op verschillende luwe plekken, maar wordt daar vervangen door vervoermiddelen zonder vaste dienstregeling. Dit weten echter niet alle reizigers en in de meeste planners wordt dit niet meegenomen in het reisadvies. Daar wil 9292 verandering in brengen.

Dienstregeling loos vervoer ook in planner 9292

De planner wijst reizigers via banners of advertenties op de website op alternatieve vormen van vervoer. “Andere soorten van vervoer vervangen het reguliere OV. We willen die vormen onder de aandacht brengen en reizigers gelegenheid geven om hiervoor tickets te boeken”, aldus algemeen directeur Stefan Hulman.

Public-available transport

9292 wil niet louter kijken naar de vraag van de reiziger, maar ook naar het aanbod dat er bestaat. Daarvoor kijkt 9292 naar ‘public available transport’. “Deze soorten van vervoer zijn strikt genomen geen OV, maar wel publiek beschikbaar vervoer. 9292 heeft voor dit soort vervoer een zeer relevant publiek en wij willen dit graag voor de reiziger ontsluiten”, aldus Peter Coen Koppert van 9292.

Op basis van de locatie die de reiziger ingeeft, wordt dus bepaald welke advertentie de reiziger te zien krijgt. Hulman: “De reiziger moet een passende reis kunnen maken.” Overigens hoeft deze banner niet per se een alternatieve vervoersmogelijkheid te bevatten. Het kan een advertentie zijn voor een lokaal abonnement in het OV of een advertentie voor een kop koffie op het station waarvan de reiziger op dat moment reist. “We willen een kwalitatieve aanbieding doen, dus zo goed mogelijk passend in de context van het persoonlijke reisadvies”, vertelt Koppert.

Ticket boeken

9292 brengt voorlopig alleen het alternatieve vervoer onder de aandacht, maakt het bestellen van alternatief vervoer gemakkelijker en geeft de reiziger de garantie dat hij gebruik kan maken van goed vervoer. Via die banners kunnen de reizigers doorklikken naar het betreffende bedrijf om hierop bijvoorbeeld de regio-taxi te bestellen.

In de toekomst is het belangrijk dat het doorlinken van de informatie nog intelligenter wordt. 9292 ziet mogelijkheden om reizigers met een WMO indicatie makkelijker hun vervoer te kunnen laten regelen en wil reizigers meer relevante geven door in het reisadvies ook de prijs van de alternatieve reis op te nemen. “Zo willen we de keuze voor de reiziger zo gemakkelijk mogelijk maken en het OV een stimulans geven”, vertelt Hulman.

Meteen een ticket boeken voor de gehele reis of de taxi al bestellen behoort nu nog niet tot de mogelijkheden. Dit is wel een wens van 9292. “We willen niet alleen een etalage zijn voor deze andere vervoeropties, maar hopen met partijen ook het gemak voor de reiziger te kunnen vergroten”, vertelt Hulman. “We zijn technisch gereed om e-ticketing te levere...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

Inge Jacobs


Afteller op station leidt tot snellere doorstroming treinverkeer

Voor een betere doorstroming van het treinverkeer helpt een afteller op een station enorm.

ProRail en NS zijn van plan om 105 treinstations in Nederland uit te rusten met een afteller die terugtelt tot het vertrek van de trein, zodat treinen stipter kunnen vertrekken. Uit een proef van ProRail en NS op stations Hilversum en Hilversum Sportpark blijkt dat het vertrekproces beter verloopt door de aftellers.

Afteller goed voor doorstroming

Ook gaat de veiligheid op de overwegen achter de stations omhoog. Daarom zijn ProRail en NS voornemens om het systeem op meerdere stations met een overweg kort ervoor of erna te installeren.

De afteller helpt een conducteur om 15 seconden voordat het vertreklicht gaat, te starten met het vertrekproces op stations met een overweg erachter. Daardoor vertrekt de trein sneller en ontstaat er minder spreiding in de dienstregeling. Ook gaat de veiligheid omhoog, omdat de dichtligtijd van overwegen omlaag gaat. Daardoor hoeven mensen minder lang te wachten op een overweg.

“Vanuit het LVO (Landelijk Verbeterprogramma Overwegen, red.) ben ik met ProRail en NS in gesprek om nadere afspraken te maken over de daadwerkelijke uitvoering van de Afteller voor vertrek. Daarbij ben ik bereid vanuit het LVO-belang een substantiële financiële bijdrage te leveren”, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM.

Aftellers

Bij de evaluatie van de proef met de aftellers eerder dit jaar, bleek dat het merendeel van de hoofdconducteurs positief was over het systeem. Ze gaven aan de afteller zichtbaar en herkenbaar te vinden. Ook vinden de spoormedewerkers het een mooie aanvulling op het vertreklicht en de stationsklok.

Woordvoerder Lucas Stassen van ProRail: “In totaal zijn er tweehonderd stations met een overweg nabij. We zijn voornemens op 105 daarvan de afteller installeren. Dit systeem wordt dan op deze plekken geïnstalleerd op verzoek van NS, Connexxion en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.”

Verbeterprogramma

De aftellers op stations maakt onderdeel uit van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma heeft als doel om het aantal ongelukken op overwegen terug te brengen. De meeste spoorwegongevallen gebeuren op overwegen. In 2014 kwamen 9 personen om het leven op een spoorwegovergang en raakten er 4 zwaargewond, zo blijkt uit het Jaarverslag Spoorveiligheid 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

“De oorzaak van het hoge aantal is mede te wijten aan risicovol gedrag van overweggebruikers, zoals het oversteken bij een naderende trein of het ‘slalommen’ langs gesloten slagbomen”, zo concludeerde de Inspectie in haar rapport.

Installatie

“We starten waarschijnlijk in de tweede helft van 2016 met de installatie van de aftellers op de corridor Utrecht-Eindhoven. We zullen daar ongeveer een jaar mee bezig zijn. Mogelijk komen er in de tussentijd nog nieuwe verzoeken binnen voor andere stations.” Naast NS en ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


Machinisten NMBS Logistics besparen 25 procent energie

Op de goederentreinen van NMBS Logistics besparen de machinisten wel 25% aan energie.

Machinisten van NMBS Logistics hebben het energieverbruik van een serie goederentreinen in één jaar tijd met 25 procent terug weten te brengen. Ook kwamen de treinen die meededen aan de proef 72 procent minder dubbel geel of rode seinen tegen, waarmee de spoorveiligheid is verhoogd.

NMBS Logistics machinisten besparen 25% energie

Deze proef werd mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van energiemeters op de locomotieven. Bart van der Spiegel van het Energy Management van spoorbeheerder Infrabel geeft hier op 28 januari een presentatie over tijdens de Rail Technology Conferences in Parijs.

NMBS Logistics heeft in 2013 vijftig goederentreinen uitgerust met energiemeters. Dat is een derde van de totale vloot van de spoorgoederenvervoerder. Van der Spiegel: “De energiemeter meet de elektrische energie en zorgt ervoor dat energiebesparingen ook effectief leiden tot een lagere energiefactuur.”

Energiemeters

“Op basis van de gegevens die de energiemeters geven, het voorziene rijpad, het hoogteprofiel en het snelheidsprofiel van de lijn, bereiden de machinisten hun rit voor. Het doel is om zoveel mogelijk ongewenste stops te vermijden. Het stoppen en optrekken kost het meeste energie. In de voorbereiding van de rit houden de machinisten rekening met andere treinen die voor of achter hun rijden. Als ze zien dat er verstoringen zijn, dan nemen ze contact op met de verkeersleiding. Op basis van deze informatie bepalen ze zelf of ze op een bepaald moment zachter moeten gaan rijden of moeten uitrollen.”

“De machinisten hebben zelf een instructie voorbereid die ze tijdens de rit bekijken op een tablet. Er is een interne competitie tussen de machinisten. Dit doen ze puur voor de eer. Het zijn schitterende werknemers die dit voor hun werkgever NMBS Logistisch doen.”

Remenergie trein

“Door het minder bruusk rijden, gebruiken de treinen minder energie. Ze stoppen minder vaak en trekken niet zo snel op. De bestuurders anticiperen op een voorziene snelheidsverlaging en rollen een heel stuk uit. Het remmen verloopt langzamer waardoor een groter gedeelte van de energie terug geleverd kan worden aan de bovenleiding. Zo wordt dus veel minder energie verbruikt.”

De machinisten hebben daarmee het afgelopen jaar het energieverbruik van de goederentreinen met 25 procent weten terug te brengen. Daarnaast kwamen de treinen 72 procent minder dubbel geel of rode seinen tegen. Naast het dalende energieverbruik en de verhoogde veiligheid vermindert deze manier van rijden ook de slijtage aan de remmen van de treinen én de spoorinfrastructuur.

Feedback verkeersleiding

De volgende stap in het verminderen van het energieverbruik op het Belgische spoor is volgens Van der Spiegel de ingebruikname van een Traffic Management Systeem (TMS). “Dit TMS stelt vooraf vast waar treinen in conflict komen. De verkeersleider kan dan zelf een alternatief voorstellen. Dit wordt onmiddellijk doorgerekend. Zo wordt de dienstregeling dus realtime aangepast.”

“Machinisten hebben deze informatie nodig om ongewenste stops te vermijden. Infrabel onderzoekt hoe ze de data in het TMS kan exporteren naar tools op de treinen. Dit kunnen Driving Advisory Systems zijn. Zij geven de machinist feedback, zodat hij vooraf weet in welk tijdsvenster hij een volgende locatie moet bereiken. Daardoor kan een machinist op een gebruiksvriendelijke en energiezuinige manier zijn goederen van a naar b vervoeren.”

Energieverbruik spoor

Infrabel wil het energieverbruik op het Belgische spoor de komende jaren flink terugbrengen. De spoorbeheerder zou graag zien dat alle 1500 locomotieven van NMBS Logistics en treinstellen die op het Belgische spoor rijden met een energiemeter en een Driving Advisory System worden uitgerust.

Uit het onderzoek van NMBS Logistics blijkt dat de kosten hiermee flink kunnen worden teruggebracht. “Infrabel wil de spoorwegondernemingen de juiste informatie aanreiken. De plaatsing van ene...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Marieke van Gompel


SNCF test software die verdacht gedrag op stations herkent

De Franse SNCF is bezig speciale programma's te testen die verdacht gedrag detecteren op stations.

De Franse spoorvervoerder SNCF test de komende tijd nieuwe software waarmee verdacht gedrag van reizigers geïdentificeerd kan worden. Deze software moet bijvoorbeeld veranderingen in lichaamstemperatuur, stemverheffingen en schokkerige bewegingen analyseren. Dit meldt het persbureau AFP. 

Camera’s

SNCF wil met behulp van intelligente software de veiligheid op de stations verhogen, vanwege het hoge niveau van terrorismedreiging na de aanslagen in Parijs en de mislukte aanslag in de Thalys. Bovendien wil de Franse spoorvervoerder polsen hoe hoog de maatschappelijke aanvaardbaarheid van dergelijke software is. Als de software succesvol blijkt te zijn, kan die software worden geïntegreerd met de beveiligingscamera’s op de station.

De Franse spoorvervoerder onderzoekt meerdere mogelijkheden om de sociale veiligheid te verhogen. Deze week zijn er op de Thalys-stations Parijs en Lille al beveiligingspoorten geplaatst en bovendien moet alle bagage door een röntgenapparaat. Daarnaast overweegt SNCF bodycams in te zetten. In oktober koos ook de NS ervoor om dergelijke bodycams in te gaan zetten om de sociale veiligheid te verhogen, nadat een vergelijkbare proef van NS-dochter Abellio in Glasgow met dergelijke camera’s een groot succes bleek te zijn.

App

Tevens evalueert SNCF camera’s die verdachte pakketten kunnen detecteren, omdat koffers bijvoorbeeld te lang onbeheerd zijn achtergebleven en de Franse spoorvervoerder lanceert komend voorjaar een app waarmee reizigers in tijden van nood ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


VDL mag 40 elektrische Citea’s leveren voor concessie ZO-Brabant

40 Citea’s worden door VDL geleverd ten behoeve van de busconcessie ZO-Brabant aan vervoerder Hermes.

De Eindhovense busproducent VDL Bus & Coach gaat 40 Citea’s SFLA Electric leveren aan busvervoerder Hermes. Met deze levering van elektrische bussen krijgt de busvervoerder een van de grootste zero emissie-busvloten in Europa. Hermes mag tussen 2016 en 2025 het busvervoer in Zuidoost-Brabant verzorgen en wil in die periode een omslag realiseren naar volledig zero emissie-vervoer. 

Volans

De Citea’s SFLA zijn gelede bussen van 18,1 meter die worden uitgevoerd in een nieuw BRT (Bus Rapid Transit) design. Naast de 40 Citea’s heeft Hermes ook 65 Citea’s SLE bij VDL besteld. Deze bussen zijn volgens VDL nodig om een gedeelte van het dieselwagenpark om te zetten naar Euro-6 bussen zodat de omslag naar zero emissie-bussen schoner kan verlopen.

De omslag naar zero emissie-busvervoer in Zuidoost-Brabant zal in fases worden ingevoerd. VDL wil namelijk rekening houden met nieuwe technologische ontwikkelingen, zodat de elektrische bussen en de bijbehorende laadinfrastructuur functioneel en economisch geoptimaliseerd kunnen worden. Hermes zal verder ook samenwerken met de TU/e, Fontys, Eindhoven Airport, Stichting Zet en Storeplay.

VDL

In West- en Oost-Brabant rijdt busvervoerder Arriva ook voornamelijk met bussen van VDL. VDL Bus & Coach is één van de grootste busproducenten in Europa. Maandag werd bekend dat Willem van der Leegte zijn vader Wim van der Leegte opvolgt als directeur van VDL Groep. Wim van der L...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Voorlopig geen extra cameratoezicht op onveilige stations

Er is nog geen extra cameratoezicht op onveilige stations.

De aanbesteding van ProRail om verschillende kleine en middelgrote stations te voorzien van extra beveiligingscamera’s is mislukt. ProRail wilde extra cameratoezicht op dertig onveilige stations als reactie op de gewelddadige incidenten op het spoor. Er bleek echter te weinig interesse voor de aanbesteding vanuit de markt. 

Aanbesteding

ProRail had in de aanbesteding beschreven dat de camera’s een kabel moesten hebben, maar kreeg van verschillende beveiligingsbedrijven de reactie dat draadloze camera’s beter geschikt zouden zijn. De beveiligingsbedrijven hadden meer vragen over de eisen in de aanbesteding, al is niet zeker welke vragen dat waren.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloot in augustus extra geld vrij te maken om de sociale veiligheid te verbeteren. Het ministerie stelde destijds 13,3 miljoen euro beschikbaar aan ProRail voor het plaatsen van cameratoezicht op de 30 stations, het tijdelijk huren van camera’s op 12 stations en een proef met het plaatsen van beeldschermen.

Sociale veiligheid

De camera’s moeten de veiligheid verhogen op de stations Almere Centrum, Amsterdam Sloterdijk (inclusief Hemboog), Gouda, Rotterdam Alexander, Rotterdam Zuid, Zaandam, Alkmaar, Den Helder, Dordrecht, Enschede, Hilversum, Hoofddorp, Naarden-Bussum, Zandvoort aan Zee, Hengelo, Culemborg, Leeuwarden, Maastricht, Roosendaal, Tilburg, Sneek, Deventer, Groningen, Helmond Brandevoort, Meppel, Roermond, Sittard, Zuidhorn, Emmen en Meerssen.

De proef met de beeldschermen op station Den Haag Holland Spoor en Rotterdam Lombardijen is wel van start gegaan. Reizigers kunnen op de beeldschermen zien wat de camera’s registreren. Dit moet het effect va...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Coöperatie voor innovatieve betaalmethoden in het OV officieel van start

Voor innovatieve betaalmethoden in het OV is een coöperatie opgericht.

Om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van betalen in het OV het hoofd te kunnen bieden, zijn alle Nederlandse vervoerders maandag officieel lid geworden van de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven.

Betaalmethoden OV steeds vernieuwender

In deze coöperatie kunnen de vervoerders nieuwe betaalmogelijkheden testen en de innovaties gezamenlijk realiseren, zoals betalen met de smartphone of de bankpas. Door de oprichting van deze coöperatie is Trans Link Systems (TLS), de organisatie achter de OV-chipkaart, in handen gekomen van alle Nederlandse vervoerders.

Innovatieve betaalmethoden

Bart Schmeink, directeur van Connexxion, is voorzitter van de coöperatie. Het doel van de coöperatie is volgens Schmeink het vergroten van het betaalgemak in het hele Nederlandse openbaar vervoer met behulp van OV-chiptechnologie, transacties vergemakkelijken en nieuwe technologieën versneld uitrollen.

De vervoerders kunnen in de coöperatie dus allerlei pilots uitvoeren om innovatie betaalmethoden te testen. “Dat betekent dat het werk nooit af is”, zei Dijksma maandag. “Ik zie de coöperatie als een dynamisch kunstwerk dat steeds aantrekkelijker wordt.”

De eerste pilot van de coöperatie is twee weken geleden al gestart. Reizigers die deelnemen aan de Smart-OV proef kunnen bij alle Nederlandse OV-vervoerders in- en uitchecken en dus afrekenen met hun smartphone. In de toekomst komt er waarschijnlijk een pilot waarbij reizigers hun rit kunnen betalen met hun bankpas. Deze nieuwe betaalmogelijkheden kunnen door de oprichting van de coöperatie gemakkelijker worden getest, waardoor de reiziger uiteindelijk eenvoudiger kan reizen in het OV.

OV-chipkaart

Overigens is het doel van de coöperatie niet om de chipkaart helemaal te vervangen. De OV-chipkaart blijft bestaan, maar kan wel van vorm veranderen omdat de chipkaart wordt geïntegreerd in een simkaart van een mobiele telefoon of een bankpas. Elke betaalmethode wordt uiteindelijk aangeboden in het hele OV.

De coöperatie is een samenwerking tussen alle Nederlandse vervoerders en Translink. Eerder hadden in TLS alleen NS, RET, HTM en GVB aandelen. Van deze coöperatie zijn alle vervoerders louter lid en ze hebben geen aandelen meer.

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Nieuwe dienstregeling zonder grote problemen ingevoerd

Het afgelopen weekend is de nieuwe dienstregeling voor het OV ingevoerd, wat zonder grote problemen is verlopen.

De invoering van de nieuwe dienstregeling dit weekend is zo goed als probleemloos verlopen. Zondag ging de nieuwe dienstregeling in waardoor trams, bussen en treinen op andere tijden gingen rijden, op andere haltes en stations stopten of haltes werden opgeheven. Wel heeft de VVD Kamervragen gesteld over de treinverbinding tussen Alkmaar en Den Haag en Rotterdam

Nieuwe dienstregeling

Ondanks vele veranderingen ervoeren de vervoerders geen problemen. “Het is echt uitstekend gegaan de afgelopen twee dagen”, vertelt Hendri Beltman, de woordvoerder van Connexxion. “We zijn zeer tevreden.” Connexxion heeft enkele grote veranderingen doorgevoerd in de dienstregeling, maar dat verliep allemaal zonder problemen. De extra bussen die de vervoerder achter de hand had gehouden om in te zetten in geval van nood, bleken niet nodig te zijn.

De meeste vervoerders lieten meerdere hun voertuigen later of eerder vertrekken of veranderden de frequentie van de verbinding, maar zowel Connexxion, Arriva, Qbuzz en Syntus hebben ook lijnen of bushaltes opgeheven of laten vervallen. Daar hebben de vervoerders echter weinig commentaar op gehad deze afgelopen twee dagen.

Kamervragen

Kamerleden Heerema en De Boer van de VVD stelden wel Kamervragen naar aanleiding van de nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Den Haag/Rotterdam. De Kamerleden waren van mening dat alle tijdwinst door de nieuwe dienstregeling teniet werd gedaan door de langere overstaptijd en omdat er geschakeld moet worden tussen intercity’s en sprinters om tot de snelste verbinding te komen. De Kamerleden wilden daarom betere overstaptijden.

Staatssecretaris Sharon Dijksma was het daar echter niet mee eens. Dijksma beloofde in de ochtendspits een reistijdwinst van minimaal 10 minuten. “Het is gelukt om in de nieuwe dienstregeling een aanpassing te realiseren waardoor de overstap in Haarlem beter wordt, zonder nadelige effecten voor een andere overstap.

Deze aanpassing kan niet meer per 13 december 2015 van kracht worden, maar wordt begin 2016 ingevoerd. Hiermee hebben de vijf Intercity’s in de ochtendspits binnenkort een reistijd van een uur.”

NS

Er verandert verder weinig in de nieuwe dienstregeling van NS. De treinverbinding tussen Haarlem en Alkmaar verandert en er rijden weer elk kwartier treinen van en naar Utrecht Lunetten. Dit was eerder een half uur. Bovendien gaat er een extra Thalys rijden en binnenkort zal er een nachttrein gaan rijden tussen de Randstad en het noorden van het land.

“Wij hadden geen bijzonderheden of problemen”, aldus Martijn Kamans van de NS. “Maar bij ons zijn er dan ook niet echt grote veranderingen doorgevoerd.”

De grootste veranderingen zijn de nieuwe namen van verschillende stations en haltes. Station Schiphol heet tegenwoordig Schiphol Airport en Eindhoven Beukenlaan is omgedoopt tot Eindhoven Strijp-S. GVB heeft de naam van de eindbestemming van tramlijn 5 van Amstelveen Binn...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Behoud intercitystation Schiedam kost tussen 10 en 25 miljoen

Om het intercitystation Schiedam te behouden moet tussen de 10 en 25 miljoen worden neergeteld.

Om station Schiedam haar status als intercitystation te laten behouden is een extra investering nodig van 10 á 25 miljoen euro. Het is namelijk alleen mogelijk om in de toekomst intercity’s te laten stoppen op station Schiedam als er meer sporen aangelegd worden dan de twee die er nu liggen. Dit heeft staatssecretaris Dijksma laten weten als antwoord op Kamervragen van de ChristenUnie en de VVD.

ProRail

In opdracht van de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam heeft ProRail onderzocht wat de kosten zouden zijn om de sporen van de Hoekse Lijn toe te voegen aan het hoofdrailnet. In dat geval kunnen er wel nog intercity’s stoppen op Schiedam Centrum. De Metropoolregio, de VVD en de ChristenUnie vrezen namelijk dat er heel veel reizigers gedupeerd worden wanneer er alleen sprinters stoppen op dit station. Schiedam is volgens de Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie een belangrijk station met 20.000 instappers.

De voormalige treinverbinding Hoekse Lijn tussen Schiedam en de Hoek van Holland wordt omgebouwd tot een metrolijn. De treinverbinding loopt echter nog door van Schiedam naar Rotterdam. Die twee sporen zouden kunnen worden toegevoegd aan het hoofdrailnet en dan liggen er vier sporen tussen Schiedam en Rotterdam. Dijksma gaf toe dat dit scenario het inderdaad mogelijk zou maken om de intercitystatus van Schiedam te behouden, omdat er meer treinen kunnen rijden en de dienstregeling robuuster zou worden.

Ministerie Infrastructuur en Milieu

Dit zou echter een flinke extra uitgave betekenen, namelijk tussen de 10 en 25 miljoen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert al een bedrag van 19 miljoen euro, zodat de frequentie van het aantal treinen tussen Den Haag en Rotterdam omhoog kan. In het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is namelijk bepaald dat er elke tien minuten een intercity moet gaan rijden. Deze intercity’s stoppen niet meer op Schiedam.

Volgens de staatssecretaris is dit extra geld om ook nog de sporen van de voormalige Hoekse Lijn toe te voegen aan het hoofdrailnet er niet. Dijksma zei echter wel alle opties open te houden. Ze wil pas een definitief besluit maken als de onderzoeken naar viersporigheid tussen Rijswijk en Delft-Zuid en het onderzoek van ProRail afgerond zijn. Dijksma zal haar beslissing baseren op deze onderzoeken. Bovendien heeft ze met de regio afgesproken dat ze over kan stappen op de realisatie van viersporigheid wanneer daar voldoende middelen voor beschikbaar zouden komen.

Schiedam Kethel

De Kamerleden vroegen de staatssecretaris van IenM ook om twee opties voor de realisatie van station Kethel te onderzoeken op haalbaarheid. Dijksma zag echter geen redenen om opnieuw onderzoek te doen naar de realisatie van dit station, omdat de regio Schiedam Kethel ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Arriva wint busconcessie in ZO-Friesland en de Waddeneilanden

De vervoerder Arriva heeft de busconcessie op de Waddeneilanden gewonnen en ook in ZO-Friesland.

Vervoerder Arriva heeft de busconcessie gegund gekregen om de komende jaren het busvervoer in Zuidoost-Friesland en op de Waddeneilanden te mogen verzorgen. De busconcessie heeft een looptijd van vier jaar met een optie op twee jaar verlenging.

Nu rijdt Qbuzz nog in Zuidoost-Friesland. De provincie betaalt ruim 12 miljoen euro per jaar voor deze concessi

Busconcessie gewonnen door Arriva

Euro VI en elektrische bussen

Arriva gaat in deze regio met 80 bussen rijden, waarvan 7 HOV-bussen worden overgenomen van de huidige vervoerder. Ook gaat Arriva in Zuidoost-Friesland met Euro VI-bussen rijden en op de Waddeneilanden met nieuwe elektrische bussen. Er wordt al op Schiermonnikoog met elektrische bussen gereden door Arriva.

De provincie Friesland zei bij de aanbesteding veel waarde te hechten aan duurzaamheid. Daarnaast worden de nieuwe bussen uitgerust met gratis wifi en USB-oplaadpunten bij elke zitplaats.

“We zijn ontzettend blij en verheugd om het vervoer in deze regio weer te mogen verzorgen, helemaal omdat we dat heel goed kunnen uitvoeren in combinatie met onze huidige gebieden, de Noordelijke treinlijnen en de busregio Noord- en Zuidwest-Fryslân”, aldus Anne Hettinga, de directeur van Arriva Nederland.

Dienstregeling

Arriva belooft een dienstregeling te maken met goede en frequente verbindingen, die goed aansluiten op het treinvervoer en de bussen in Noord- en Zuidwest-Friesland. Ook in die regio’s verzorgt Arriva het vervoer.

Verder wil Arriva op diverse HOV-lijnen de frequentie verhogen en in alle kleine kernen in de regio een vorm van openbaar vervoer hebben. In de gemeente Ooststellingwerf wordt begonnen met een elektrische deelauto.

De provincie Friesland zegt voor de busconcessie van Arriva te hebben gekozen omdat deze partij het beste scoorde op kwaliteit en prijs. Tegen de gunning is nog bezwaar en beroep mogelijk. De andere inschrijvers waren Connex...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Drieduizend kilo spoorkoper gevonden bij hennepkwekerij

Bij een hennepkwekerij in Utrecht is 3000 kilogram spoorkoper gevonden.

De politie in Utrecht heeft bij een ontmanteling van een hennepkwekerij drieduizend kilo koper aangetroffen. Het koper is grotendeels afkomstig van het spoor. Volgens ProRail gaat het om een zeer grote vangst.

Spoorkoper gevonden bij hennepkwekerij

Bij koperdiefstal ontstaat schade aan het spoor en dit leidt tot vertraging voor reizigers. ProRail neemt daarom diverse maatregelen om het koperdieven zo moeilijk mogelijk te maken.

Uit cijfers van ProRail blijkt dat het aantal koperdiefstallen flink afneemt. In de eerste helft van 2015 waren er 54 diefstallen, waar dat in dezelfde periode vorig jaar nog 127 keer voorkwam.

Maatregelen

Waar het kan wordt koper door aluminium vervangen, omdat dit veel minder waard is. Daarnaast is veel koper door ProRail bewerkt met synthetisch DNA, zodat de afkomst van het koper kan worden bepaald.

Ook zijn er nachtelijke controles van beveiligers met honden, onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie. Op meerdere plekken langs het spoor staan hekken en camera’s met infrarood en bewegingsmelders. Ook omwonenden wordt gevraagd om alert te zijn.

De spoorbeheerder werkt met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de metaalbranche en het openbaar ministerie samen in ‘Actie Koperslag’. Binnen deze samenwerking is de wettelijke identificatieplicht bij de inkoop van koper gestart. Daarnaast wordt volgens ProRail tijdens de strafrechtelijke vervolging rekening gehouden met de gevolgen die koperdiefstal voor het spoor ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Spoorsector steunt ProRail in pleidooi bij twijfel vervangen

ProRail wil spooronderdelen bij twijfel vervangen om zo veel problemen te voorkomen, wat ook door de spoorsector wordt gesteund.

Brancheorganisatie Holland Rail Industry (HRI) steunt topman Pier Eringa in zijn pleidooi om bij twijfel over de staat van spooronderdelen deze te vervangen. Volgens de branchorganisatie in deze spoorsector ligt de vervangingsfrequentie van belangrijke spoorcomponenten in Nederland een stuk lager dan in andere landen.

Spoorsector staat achter ProRail om bij twijfel te vervangen

D66 pleit ervoor om één miljard euro in het spooronderhoud te steken. Dit kan volgens de partij worden betaald uit van de compensatie die Volkswagen voor de sjoemeldiesels aan de Nederlandse Belastingdienst betaalt.

HRI is hoopvol dat de uitspraken van Pier Eringa tijdens de perslunch dinsdag gaan leiden tot een andere koers binnen ProRail, want de kans is anders “groot dat de wal het schip uiteindelijk keert”. HRI stelt dat de cultuur in de spoorbranche moet veranderen.”

Er moet meer samenwerking en een gezamenlijke verantwoordelijkheid komen voor de spoorsector.” De brancheorganisatie steunt Pier Eringa in het doorvoeren van een andere aanpak.

Geliberaliseerde spoorsector

De geliberaliseerde spoormarkt heeft voordelen, stelt HRI. “De efficiëntie is verhoogd en de kosten voor het spoorsysteem als geheel zijn gedaald, maar de keerzijde is versnippering. Er bestaat een risico dat we doorslaan en niet meer vanuit de eigen rol het belang van de gehele branche zien.” Volgens HRI zijn de grenzen bereikt en ProRail dient meer de “regierol te vervullen” en de samenwerking tussen de spoorbedrijven te versterken en stimuleren.

D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat er één miljard euro in het spooronderhoud wordt geïnvesteerd. Daarmee wordt volgens haar chaos op het spoor voorkomen. Ze reageert hiermee op uitspraken van staatssecretaris Sharon Dijksma die stelde dat de tekorten bij ProRail ook treinreizigers zullen raken.

Debat Tweede Kamer

Van Veldhoven: “Wat D66 betreft kunnen er geen drastische maatregelen worden genomen waar de reiziger de dupe van is. Zeker voor mensen die met de trein naar hun werk reizen is dat rampzalig. De treinen zitten nu al propvol. Door de tekorten bij ProRail wordt dat alleen maar erger.” Donderdag wordt in de Tweede Kamer ...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Pieter Ahsman vertrekt bij Asset Rail

Bij Asset Rail vertrekt directeur Pieter Ahsman per 1 december.

Directeur Pieter Ahsman vertrekt per 1 december als directeur van spooraannemer Asset Rail. Hij vervolgt zijn loopbaan bij KWS Infra als directeur van de vestiging in Eindhoven.

Asset Rail met nieuwe directeur

Toen Ahsman vijf jaar geleden aan de leiding kwam te staan van Asset Rail was het spoorbedrijf een nieuwkomer in het spooronderhoud. Het bedrijf won daarna diverse aanbestedingen en wist bijvoorbeeld het aantal storingen in PGO-gebied Gelre flink terug te brengen.

Ahsman is tevens voorzitter van de Werkkamer productcertificering binnen RailAlert. Deze Werkkamer is in het leven geroepen om producten voor gebruik in het Nederlandse spoor op een uniforme wijze te beoordelen en toetsen.

Nieuwe directeur

Remko Uenk volgt Ahsman per 1 januari 2016 op. Uenk heeft de afgelopen jaren als regiomanager Bouwmanagement en als teamleider Railsystemen Assetmanagement bij ProRail gewerkt en vervulde in het verleden verschillende f...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl

Prestaties spoor te zien via online dashboard

De prestaties van spoorbeheerder ProRail zijn sinds deze week via een online dashboard te bekijken. Daarbij is dagelijks actuele informatie te zien over bijvoorbeeld rituitval of storingen die gevolgen hebben gehad voor het reizigers- en goederenvervoer. ProRail geeft hierbij een gedifferentieerd inzicht, waarbij niet alleen landelijk cijfers te zien zijn maar ook cijfers per traject.

In de beheerconcessie staat opgenomen dat ProRail deze cijfers openbaar moet maken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat de spoorbeheerder transparanter wordt over de geleverde prestaties, zodat het duidelijker wordt waar verbeteringen nodig zijn. Het ministerie gebruikt de informatie die onder meer via het dashboard wordt geleverd in de prestatiesturing naar ProRail toe.

Dashboard

ProRail publiceert elke dag de cijfers voor zes categorieën, namelijk punctualiteit van reizigerstreinen, goederentreinen en regionale lijnen, het aantal uitgevallen treinen, het aantal impactvolle infrastoringen op het spoor en de geleverde treinpaden. Deze informatie wordt aan het einde van de dag bijgewerkt en wordt de dag erna op de website van ProRail gepubliceerd.

“Met ons nieuwe dashboard willen wij meer transparant zijn over onze prestaties. Het is een eerste stap. We gaan ermee oefenen en vragen belangrijke stakeholders wat ze er van vinden. Aan de hand van die feedback, verbeteren we deze nieuw tool en voegen we eventueel meer informatie toe”, aldus ProRail.

Storingen

Het dashboard toont alleen storingen die te wijten zijn aan de infrastructuur of derden. Problemen met het materieel van spoorvervoerders worden niet meegenomen. Volgens ProRail is het mogelijk dat deze cijfers in de toeko...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


FNV: over ander spoor rijden bij treinongeluk

Bij een treinongeluk moet je de treinen over een ander spoor laten rijden, vindt het FNV.

Veel verstoringen op het spoor kunnen eenvoudig worden opgelost. Bijvoorbeeld door de trein dichter bij de plaats van een storing te keren en bij een ongeval zo mogelijk over het andere spoor te rijden.

Treinongeluk, dan over ander spoor

Deze oplossingen hebben kaderleden van FNV Spoor woensdagochtend aan ProRail-directeur Pier Eringa overhandigd. FNV heeft een lijst gemaakt vier adviezen waarmee het treinverkeer bij kleine calamiteiten en storingen sneller op gang kan worden geholpen.

“Het aantal vertragingen of uitval van treinen begint de spuigaten uit te lopen. Dat is onnodig en zowel voor de reizigers vervelend als voor de NS’ers in de trein, op de stations en bij de treindienstbesturing”, zegt vakbondbestuurder Veronika Teunissen van FNV Spoor.

Storing

Op dit moment worden bij een calamiteit of storing in bijvoorbeeld Utrecht gekeerd in Den Bosch of Amsterdam. John Foxen, voorzitter kadergroep spoorwegveiligheid van FNV Spoor: “Het keren van treinen kan veel dichterbij, namelijk in Utrecht Zuilen of Leidse Vaart. Dat scheelt tijd en onnodig uitval van treindiensten. We hebben dan natuurlijk wel extra personeel en materieel nodig, maar de expertise is er.”

Als er een storing op twee of meer overwegen is dan dienen treinen deze op lage snelheid te passeren totdat het probleem is verholpen. FNV vindt dit onnodig. Volgens de vakbond kan het beveiligingssysteem, indien het zo wordt geprogrammeerd, aangeven welke overwegen wél berijdbaar zijn. Teunissen: “Dat scheelt veel vertraging, voorkomt sluiting van een heel baanvak en uitval van treinen.”

Ongeval

Bij een ongeval op een baanvak kan het voorkomen dat het andere spoor nog wel berijdbaar is. Het protocol vereist echter dat het hele baanvak wordt gesloten voor treinverkeer. “In overleg met de algemeen leider kan worden bepaald of het rijden op de andere sporen wel door kan gaan”, zegt Foxen.

Bij een wisselstoring eindigt het systeem uit veiligheidsoverwegingen automatisch de bediening, ook al is het handmatig ter plekke bedienen door de machinist mogelijk. FNV Spoor adviseert dat dit in de praktijk zou moeten worden gebracht. “Uiteraard wel in overleg met en onder begeleiding van de treindienstl...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Amsterdam wil verstoringen spoor Schiphol terugdringen

Verstoringen op het spoor rond Schiphol moeten worden teruggedrongen, vindt de gemeenteraad van Amsterdam.

De gemeenteraad van Amsterdam organiseert een bijeenkomst met experts om de verstoringen op het spoor bij Schiphol terug te dringen. Volgens de gemeente wordt het treinverkeer rondom Schiphol uitzonderlijk vaak getroffen door verstoringen en stremmingen.

Bewoners en bezoekers van Amsterdam zijn daardoor vaak lang onderweg naar huis, werk of vrijetijdsbesteding. Dit leidt ook tot economische schade voor ondernemingen die in de buurt van Schiphol zijn gevestigd.

Met het organiseren van de bijeenkomst hoopt de gemeente Amsterdam meer grip te krijgen op de betrouwbaarheid van het treinverkeer van en naar Schiphol. De gemeenteraad heeft een panel samengesteld met vertegenwoordigers van ProRail, NS, Schiphol, Rijk, reizigers- en ondernemersorganisaties en wetenschap. Zij zullen tijdens de bijeenkomst diverse thema’s inleiden en vragen beantwoorden van aanwezige raadsleden uit zowel Amsterdam als Haarlemmermeer.

Verstoringen

“We gaan praten over de door velen ervaren problemen bij Schiphol. Die raken iedereen in Amsterdam en de regio. Duidelijk moet worden wat er nu precies aan de hand is, wat de effecten van de treinverstoringen zijn op het functioneren van de luchthaven, de economie en de bereikbaarheid van stad en metropoolregio Amsterdam. En wat er aan te doen is”, aldus gemeenteraadslid en initiatiefnemer Bart Vink.

Raadslid Jorrit Nuijens zit de discussie voor. Hij is voorzitter van de raadscommissie...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail start fotowedstrijd voor stationsklokken

Er is door ProRail een fotowedstrijd gestart voor stationsklokken.

ProRail is een fotowedstrijd gestart, waarbij de spoorbeheerder twee echte stationsklokken weg geeft en zes centraal bediende treinaanwijzers. Alle stationsklokken in Nederland worden langzaam maar zeker vervangen, vandaar dat ProRail deze actie bedacht.

Stationsklokken voor winnaars fotowedstrijd ProRail

De centraal bediende treinaanwijzers, ook wel CTA-bakken genoemd, zijn 270x60x80 centimeter en wegen ongeveer 50 kilo. Van de zes CTA-bakken die wij weggeven zijn er vijf met klok en eentje zonder klok. Het is niet meer mogelijk om de tijd of informatie op de klokken en treinaanwijzers te zien, dus het is puur decoratief.

Fotowedstrijd

ProRail vraagt geïnteresseerden om een mooie of grappige foto of selfie te maken bij station Arnhem Centraal. Om kan te maken kunnen zij deze delen Facebook, Twitter en Instagram en met ProRail. Daarbij dienen de volgende hashtags gebruikt te worden: #stationArnhem #ProRail #win.

ProRail vraagt verder de tweets over de actie te retweeten en zelf een leuke tweet te plaatsen over station Arnhem waarin dezelfde drie hashtags worden gebruikt. Onder deze groei wordt één klok en één CTA verloot. Vervolgens worden onder alle inzendingen één klok en vijf centraal bediende treinaanwijzer verloot. Meedoen kan tot en met 26 november. Daarna worden de winnaars bekendgemaakt...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


Connexxion krijgt geen boete voor het niet voldoen aan de concessievoorwaarden

Ondanks dat Connexxion niet heeft voldaan aan de concessievoorwaarden krijgt het geen boete.

Connexxion hoeft geen boete te betalen aan de gemeente Almere omdat de vervoerder één van de concessievoorwaarden niet haalde in 2014. Zeventig procent van de bussen van Connexxion vertrok op tijd, terwijl de gemeente wilde dat negentig procent van alle bussen niet meer dan één minuut te laat zou vertrekken. Volgens de gemeente heeft Connexxion zich echter voldoende ingespannen om aan die voorwaarde te voldoen. 

Concessievoorwaarden

Volgens Connexxion zijn de huidige scores op het gebied van vertrektijden het ‘maximaal haalbare’. Connexxion heeft bovendien beter gepresteerd in 2014 dan in eerdere jaren, waardoor de burgemeester en wethouders erop vertrouwen dat ‘Connexxion zich wil blijven inzetten om de dienstverlening richting de reizigers op een hoog niveau te handhaven en op bepaalde punten mogelijk te verbeteren.’

Volgens de burgemeester en de wethouders scoorde Connexxion verder erg goed op de aspecten kundig personeel en rituitval. Ook wordt de aanlevering van ritgegevens om actuele reisinformatie te kunnen bieden steeds beter. Tenslotte heeft de vervoerder de stadsbussen al opgeknapt en voldoen de bussen van Connexxion aan prestatieafspraken over duurzaamheid die zijn opgenomen in de concessie.

Vertrekpunctualiteit

Connexxion moet de komende tijd niet alleen de vertrekpunctualiteit, maar ook op de juiste manier stoppen langs het perron en het interieur van de bus goed reinigen. Deze week worden er bij drie Almeerse haltes kaartautomaten geplaatst, waarmee de vervoerder wil testen of buschauffeurs sneller kunnen vertrekken bij een halte. De concessie in Almere loopt in 2017 af.

Connexxion worstelde ook in eerdere jaren met het behalen van de concessievoorwaarden in Almere. Dit leidde er in 2013 toe dat de vervoerder een boete opgelegd kreeg, omdat in 2010 slechts veertig procent ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Warenhuizen worden aangesloten op metro Noord/Zuidlijn

Verschillende warenhuizen in Amsterdam krijgen een aansluiting met de Noord/Zuidlijn.

De warenhuizen Marks & Spencer en Haussmann krijgen een directe, ondergrondse verbinding met de Noord/Zuidlijn. Er wordt een tunnel gebouwd die de kelders van deze warenhuizen verbindt met metrostation Rokin. Metropassagiers kunnen van deze doorgang gebruikmaken nadat de Noord/Zuidlijn is geopend. 

Noord/Zuidlijn

De projectontwikkelaar Ivy Group begint in de eerste helft van 2016 aan de bouw. De projectontwikkelaar heeft de keuze gemaakt om de doorbraak van de tunnel naar de metrohal uit te stellen totdat de Noord/Zuidlijn in gebruik genomen is.

Volgens Ivy Group vereist de bouw van deze tunnel flink wat aanpassingen aan de metrohal en de projectontwikkelaar wil voorkomen dat de opening van de Noord/Zuidlijn meer vertraging oploopt. Door te wachten tot de Noord/Zuidlijn in gebruik is genomen, kunnen eventuele problemen bij de oplevering van de Noord/Zuidlijn eerst opgelost worden.

Als de doorgang in gebruik genomen wordt, kunnen passagiers vanaf het perron in metrostation Rokin de roltrap omhoog nemen richting uitgang Dam. In de metrohal kunnen reizigers een roltrap of trap nemen die uitkomt in de kelders van de twee warenhuizen. Marks & Spencer heeft al de intentie uitgesproken om in de kelder een horecagelegenheid te plaatsen die zich richt op de reiziger en waar bijvoorbeeld koffie en broodjes worden verkocht.

Metrotunnel

Ivy Group is geheel verantwoordelijk voor de oplevering van deze tunnel. Volgens de projectontwikkelaar komt een directe verbinding tussen de metro en een warenhuis in het buitenland vaker voor. De kosten voor dit project bedragen ongeveer 3,5 miljoen euro.

De ontwikkelaar van de Noord/Zuidlijn hoopt dat de Noord/Zuidlijn al in oktober 2017 geopend wordt. Het is echter nog maar de vraag of dat zal lukken. De Amsterdamse wethouder Litjens noemde die kans in oktober van dit jaar nog maar 5 procent. Halverwege 2016 willen de directie van de Noord/Zuidlijn, Stadregio Amsterdam en de GVB duidelijk maken wat d...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Bob Bohlander van NS Stagebegeleider van het Jaar

De stagebegeleider van het jaar van de NS is Bob Bohlander geworden.

Brand en reputatie-manager Bob Bohlander van NS is verkozen tot Stagebegeleider van het Jaar 2015. Dat heeft de jury van de verkiezing dinsdag bekendgemaakt bij Railforum in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat spoor- en OV-bedrijven studenten in de toekomst hard nodig zullen hebben, onder andere om data van mobiliteitsstromen in kaart te brengen.

Stagebegeleider van het jaar

Uiteindelijk kwam Bohlander, nadat de jury de inzendingen op diverse criteria had getoetst, als de beste stagebegeleider uit de bus. “Ik ben bij NS gaan werken en ik had wat vooroordelen over dit bedrijf. Maar de afgelopen vier jaar waren een ontdekkingsreis in een heel dynamische wereld. Ik mag nu de mooie rol vervullen om anderen hetzelfde te laten ervaren. Samen werken we eraan om het openbaar vervoer nog beter te maken. Daar heb je studenten voor nodig.”

Voormalig NS-topman Aad Veenman reikte verder twee eervolle vermeldingen uit aan lector Jan Willem Proper van de NHTV en juryvoorzitter en onderzoeker Niels van Oort van de TU Delft. Zij begeleiden jaarlijks vanuit hun onderwijsinstelling veel enthousiaste studenten in de spoor- en OV-sector. Veenman benadrukte het belang van de stagebegeleider. “De stagebegeleider is de bruggenbouwer tussen een instelling en het bedrijf. Er moet een donor en een receptor zijn. De verbinder moet dat bij elkaar brengen.”

Verkiezing

Stagiairs stuurden de afgelopen maanden aanbevelingen over hun begeleider naar de jury. Het was de eerste keer dat er een Stagebegeleider van het Jaar verkiezing voor de spoorsector werd gehouden. Railforum wil in 2016 twee prijzen uitreiken. Eén voor de stagebegeleiders bij de bedrijven en één voor de begeleiders...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Treinpersoneel voert actie tegen open OV-chippoorten

OV-Chippoorten moeten dicht als beloofd, volgens het treinpersoneel.

Treinpersoneel van Veolia en NS voert dinsdagochtend actie om te bewerkstelligen dat de OV-chippoorten op station Sittard gesloten worden. Volgens de FNV hadden de toegangspoorten al sinds juni gesloten moeten zijn, maar de poortjes staan nog steeds open. Het sluiten van de OV-chippoorten op stations zorgt voor beduidend minder zwartrijders en dus een veiligere situatie. 

Veiligheid

Volgens de FNV zien gemeenten verschillende complicaties, waardoor ze de poortjes niet willen sluiten. In Sittard komen bijvoorbeeld reizigers uit België en Duitsland en zij hebben geen OV-chipkaart. Maar volgens de bonden staat de veiligheid van personeel en reizigers voorop. Van den Dungen: “Meer dan de helft van de geweldsincidenten wordt veroorzaakt door zwartrijders en we willen het probleem bij de bron aanpakken.” De vakbonden hopen met deze actie de gemeente Sittard en ook andere gemeenten over te halen om de poortjes alsnog snel te sluiten.

Dinsdag vindt ook een overleg plaats tussen de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma, minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en de NS over de anti-agressiemaatregelen die in maart zijn besproken. “De landelijke politici moeten dwarsliggende gemeenten tot de orde roepen om de toegangspoorten van hun treinstations te sluiten voor mensen zonder vervoersbewijs”, hoopt Van den Dungen.

Passagepassen

Het stakende treinpersoneel deelde tussen 07.00 en 09.00 uur op het station speciaal ontworpen passagepassen uit aan de reizigers.Wethouder Kamphuis van Sittard-Geleen kwam een van de eerste passagepassen in ontvangst nemen in Sittard.

“De wethouder heeft de intentie uitgesproken om de poortjes snel te sluiten”, vertelt Van den Dungen. “Ik heb nog geprobeerd hem een datum te laten uitspreken, maar dat deed hij helaas niet.” Zowel medewerkers van de NS als medewerkers van Veolia namen deel aan de staking. De FNV ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Heroriëntatie winkels NS-stations voordelig voor NS en reiziger

Winkels op NS-stations moeten eventueel in andere handen komen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil dat de NS stopt met het exploiteren van winkels op de treinstations en zich gaat richten op het aanbieden van goed vervoer op het hoofdrailnet. De NS kan deze stationswinkeltjes verhuren en dit kan voordelig zijn voor zowel de NS als de reiziger. Dit zegt Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV in zijn column. 

Kernactiviteit

Eerst maar even een kijkje in de wereld buiten het station. De kernactiviteit van restaurants is het opdienen van smakelijk, met zorg bereid eten. Het geld, echter, wordt niet verdiend met wat de bezoekers eten, maar met wat ze opdrinken. Een bekend gezegde in de horeca luidt “ze vreten me arm, maar ze zuipen me rijk”.

Iets soortgelijks is er met de NS aan de hand. De kernactiviteit, namelijk het op behoorlijke wijze vervoeren van reizigers, brengt onder de streep amper geld in het laatje. Maar het uitbaten van eetgelegenheden en gemakswinkels op de stations is een goudmijn.

Nevenactiviteit NS

En hoe vreemd is het eigenlijk, dat de NS geld verdient aan het verkopen van eten en drinken? De verkoop van koffie, frisdrank en versnaperingen op de trein, dat is een activiteit waarvan we het allemaal heel logisch vinden als die door een spoorwegmaatschappij wordt verricht. En een hokje op het perron, waar de wachtende passagier een hapje en een drankje kan kopen? Eveneens een logische activiteit van de spoorvervoerder. En in de stationshal? Daar ook? En verkoop vanuit een kiosk voor de deur van het station? Waar ligt de grens? Hoe arbitrair is dat?

Maar hoe dan ook: de angst dat de NS straks zijn kip met de gouden eieren kwijt raakt, is niet terecht. Immers, de verhuur van de winkelruimtes op de stations kan een hoop geld opbrengen. Wat dat zijn natuurlijk de allerbeste locaties. Naar verluidt zijn de Albert Heijns op Utrecht Centraal de AH-winkels met de hoogste omzet per vierkante meter. En vaak is de huurprijs gekoppeld aan die omzet. Kassa, dus.

Afstoten retail-formule

Het afstoten van de retail-formules door de NS kan trouwens voor de reiziger wel voordelig uitpakken. De prijzen van met name eten en drinken op de Nederlandse stations zijn heel hoog in vergelijking met wat men betaalt op andere locaties.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat komt door een gebrek aan concurrentie. Op een station heeft de klant misschien de indruk dat er veel verschillende plekken zijn om koffie te kopen, maar onder de streep is het bijna overal dezelfde “Servex”-koffie met dezelfde prijs die onder een ander “label” verkocht wordt. Door de retail van de hand te doen ontstaat er meer concurrentie in de stationshal en komen er hopelijk lagere prijzen. Dat is goed nieuws voor de reiziger.

Kiosk

Als de NS zijn retail-formules echt gaat verkopen, en overgaat tot het sluiten van verhuurcontracten voor de winkelruimtes, dan vind ik wel dat de NS aan zijn huurders ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl

 

Rikus Spithorst is voorzitter van de Maatschappij voor Beter OV


Deutsche Bahn stelt beslissing over verkoop Arriva uit

In december gaat Deutsche Bahn nog geen beslissing nemen over het verkopen van Arriva.

De raad van commissarissen van spoorwegonderneming Deutsche Bahn gaat in december geen beslissing nemen over de gedeeltelijke verkoop van haar dochterondernemingen, Arriva en DB Schenker.

Deutsche Bahn wacht met beslissing verkoop Arriva

De Duitse overheid en de topmannen bij de Duitse spoorwegonderneming zijn het nog niet eens over de verdeling van de opbrengsten, die de verkoop van deze dochterondernemingen zal opbrengen. Dit meldt persbureau Reuters.

Deutsche Bahn

Omdat Deutsche Bahn eigendom is van de Duitse overheid, heeft die overheid zeggenschap over de manier waarop de inkomsten van de verkoop van Arriva en DB Schenker worden verdeeld. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van Commissarissen nu een beslissing gaat nemen over de toekomst van Arriva en DB Schenker.

De zakenbank Lazard werd eerder door Deutsche Bahn ingehuurd om te onderzoeken welke mogelijkheden het bedrijf heeft om meer inkomsten te generen. Deutsche Banh denkt eraan om Arriva en DB Schenker te verkopen omdat het spoorbedrijf in 2014 haar winst flink zag dalen en moet reorganiseren. Arriva verzorgt in Nederland ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


NS in gesprek met IenM over concurrerend busnetwerk

De NS praat met het ministerie over concurrerend busnetwerk, namelijk de nieuwe intercity busverbindingen in ons land.

De NS wil in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de nieuwe intercity-busverbindingen in Nederland. De NS wil dit gesprek aangaan omdat ze vreest dat binnenlandse intercity-busverbindingen gaan concurreren met het spoorvervoer. FlixBus heeft aangegeven binnenlandse buslijnen te willen exploiteren tussen Nederlandse steden. 

Ministerie

De NS wil in gesprek met het ministerie en de provincie om te kijken wat hoe ze kan omgaan met de de komst van deze intercitybussen. “We zijn er niet op tegen”, vertelt woordvoerder Eric Trinthamer van NS. “Maar het ministerie maakt met de vervoerders via concessies afspraken en verwacht dat wij die afspraken nakomen. Dus nu moeten we in gesprek hoe wij die afspraken kunnen blijven nakomen als het openbaar vervoer wordt aangevuld met dergelijke bussen.”

De verwachting is dat deze binnenlandse bussen goedkoper vervoer zullen aanbieden. Bovendien zullen deze busritten naar verwachting niet heel veel langer gaan duren dan een vergelijkbare rit met de trein. Om die redenen nemen de bussen een goede concurrentiepositie in ten opzicht van de NS.

Concessie

Het exploiteren van internationale buslijnen is al toegestaan in Nederland en de afgelopen tijd hebben busbedrijven als Arriva Touring en FlixBus daar gretig gebruik van gemaakt, door busritten aan te bieden van Nederlandse steden naar onder meer Antwerpen, Brussel, Londen en Berlijn. Volgens de EU-regeling mag een busvervoerder van een internationale lijn passagiers laten in- of uitstappen in Nederland.

FlixBus is het eerste bedrijf dat ook probeert om binnenlandse verbindingen in Nederland te gaan aanbieden. Voormalig staatssecretaris Mansveld reageerde in augustus van dit jaar op Kamervragen van de VVD over deze bussen en zei open te staan voor zulke busverbindingen. De enige reden waarom deze verbindingen niet bestonden in Nederland, was vanwege de dichtheid van het OV-netwerk in Nederland, zei ze desgevraagd.

Binnenlands vervoer

Hoewel de concessies op binnenlands vervoer al gegund zijn, blijkt het toch mogelijk om binnenlands busverbindingen tussen steden aan te bieden. Dit vergt een concessiebesluit van alle betrokken concessieverleners. Elke busvervoerder die in Nederland lange afstandsvervoer wil aanbieden, moet namelijk een vergunning aanvragen. Busbedrijven hebben al bij de provincies aangegeven tussen de grote steden met bussen te willen gaan rijden.

Volgens de Europese wetgeving mag de concessieverlener die vergunning weigeren wanneer het ‘hoofddoel van het vervoer niet is om passagiers tussen de haltes in verschillende lidstaten te vervoeren of wanneer een buslijn het voortbestaan van het bestaande openbaar vervoer in gevaar brengt’.

Staatsmonopolies

Tot 2013 was het in Duitsland en Frankrijk verboden om intercitybussen te laten rijden op verbindingen waar ook een trein reed. Het doel hiervan was om de staatsmonopolies te beschermen. Sinds 2013 is dit in deze landen wel toegestaan, maar ook werden er juridische drempels opgesteld om het traditionele openbaar vervoer te beschermen...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Dijsselbloem: Qbuzz mag meedingen naar Friese busconcessie

Naar de Friese busconcessie mag QBuzz ook meedingen.

Qbuzz mag van minister Dijsselbloem van Financiën meedingen naar de concessie voor openbaar vervoer in Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden. De minister bepaalde eerder dat NS zich moest heroriënteren op de buitenlandse en regionale markt.

Friese busconcessie mag ook naar Qbuzz

Voor er meer bekend werd over die heroriëntatie zou NS geen ‘onomkeerbare stappen’ zou maken. Dijsselbloem wilde met de opmerking ‘onomkeerbare stappen’ nooit beogen dat NS of dochteronderneming Qbuzz stilgelegd zouden worden, zo zegt hij in de Telegraaf.

Hoofdtaak NS

NS zou zich in de eerste plaats moeten richten op het goed aanbieden van vervoer op het hoofdrailnet, zo zei Dijsselbloem destijds. Busvervoer was een neventaak van NS en het bedrijf moest erover nadenken deze taak misschien af te stoten. Maar besluiten over de toekomst van NS-bedrijfsonderdelen zouden pas aan de orde komen wanneer NS de heroriëntatie van haar rol op de regionale vervoersmarkt heeft afgerond.

De staat bepaalde dat de strategie van NS opnieuw moest worden herzien nadat duidelijk werd welke rol de NS speelde bij de aanbesteding in Limburg. Dijsselbloem sprak zich destijds hard uit over de onregelmatigheden die er speelden bij Qbuzz. Eerder dit jaar kwam aan het licht dat Qbuzz had gefraudeerd bij de aanbesteding in Limburg.

NS besluit

De NS verklaarde dat Qbuzz bij uitzondering meedoet aan de concessie in Zuidoost-Friesland, omdat Qbuzz nu ook al in dat gebied rijdt. De minister heeft nu echter toegezegd dat Qbuzz ook mag proberen om andere regionale OV-concessies te winnen.

In 2008 won Qbuzz de concessie in Zuidoost-Friesland en kreeg de vervoerder die concessie voor acht jaar gegund. Die concessie loopt af in december 2016. Naast Qbuzz dingen ook vervoerders Arriva, Connexxion en EBS mee naar de nieuwe concessie in Zuidoost-Friesland. De provincie laat op 8 december weten welke vervoerder de aanbesteding wint.

CDA

Het CDA liet woensdag weten verbaasd te zijn over de gang van zaken. In een radio-interview op Radio 1 zei CDA-Kamerlid Martijn Van Helvert: “De minister zei eerder dat hij streng zou zijn en dat de NS zich zou moeten beperken tot het hoofdrailnet. Alsof er niets gebeurd is, gaan we nu gewoon door.”

Helvoort zou graag zien dat iedereen de rapporten over de NS afwacht, voordat Qbuzz opnieuw mee gaat dingen met nieuwe aanbestedingen. Er zijn op dit moment nog onderzoeken gaande ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Ritprijzen onderdeel van vernieuwde mobiliteitsadviezen 9292

Bij de vernieuwde mobiliteitsadviezen van 9292 zitten nu ook de ritprijzen.

9292 heeft het mobiliteitsadvies voor werkgevers aangevuld met ritprijzen. Dit zakelijke mobiliteitsadvies kan door bedrijven worden aangevraagd om snel inzicht te krijgen in reisadviezen voor een grote groep medewerkers. Voorheen waren de ritprijzen niet opgenomen in deze reisadviezen, maar nu hebben de werkgevers direct de kosten duidelijk.

Inzicht reiskosten

De adviezen geven inzicht in de totale reistijd, de reistijd per vervoersmiddel, de eerste en laatste halte en het aantal minuten dat de werknemer moet lopen naar zijn eerste halte en de eindbestemming. Sinds de adviezen vernieuwd zijn, wordt ook de totale eindprijs gegeven, berekend voor een eenmalige reis, tweede klas op basis van het OV-chiptarief.

Het kan voor werkgevers voordelig zijn om te weten hoe lang de werknemers moeten reizen naar hun werk en hoe duur die reis is, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing of overplaatsing van werknemers. “Werkgevers zien in het advies precies wat ze per medewerker aan reistijd en reiskosten kwijt zijn”, aldus Van de Bunt.

Om een mobiliteitsadvies te ontvangen, levert een bedrijf of werkgever een lijst aan met de postcodes van de begin- en eindbestemming van de route, de reistijd en de reisdatum. In korte tijd berekent een machine van 9292 voor elke werknemer de meest effectieve route.

Verhuizing werkplek

Deze mobiliteitsadviezen helpen werkgevers om de reisinformatie van werknemers inzichtelijk te maken. Van de Bunst schetst een situatie: “Als een werkgever zijn kantoor wil verhuizen, kunnen de reistijd en reiskosten van de werknemers relevant zijn bij het bepalen van een keuze voor de locatie.

Wanneer de werkgever twijfelt tussen Amsterdam, Den Haag en Utrecht kan hij bij ons een advies laten maken over de totale reiskosten voor alle medewerkers wanneer ze moeten reizen naar die drie steden. De werkgever heeft dan een overzicht welke locatie qua reiskosten het beste is.”

Het opstellen van dergelijke reisadviezen duurt nu nog twee tot drie werkdagen, maar 9292 is bezig om dit te versnellen. Nog dit jaar wil het bedrijf de adviezen digitaal gaan aanbieden via de website. De werkgever kan dan zonder tussenkomst van 9292 de gegevens op de site invullen en up- en downloaden. Hierna zal het nog maar enkele minuten duren om dit te berekenen.

Wetgeving mobiliteit

Naast inzicht in de reiskosten, kan Van de Bunt nog zeker twee situaties bedenken waarbij deze informatie relevant kan zijn voor een werkgever. Bedrijven kunnen op basis van een dergelijk mobiliteitsadvies bepalen welke werknemers in aanmerking komen voor een parkeerplaats bij het bedrijfspand.

Daarnaast kunnen werknemers op basis van reistijd om herplaatsing vragen of compensatie van de reistijd eisen bij een reorganisatie. In zulke gevallen is het noodzakelijk dat een werkgever weet hoe lang zijn medewerkers met het openbaar vervoer moeten reizen.

Abonnementen

Nu de prijzen zijn toegevoegd, is 9292 toe aan de volgende stap. Het bedrijf gaat namelijk ook abonnementen toevoegen in de mobiliteitsadviezen. Veel werkgevers vragen daarnaar, omdat het het gebruik van een abonnement op een rit in het OV verschil kan uitmaken voor de prijs.

Het komt regelmatig voor dat medewerkers bij hun indiensttreding een OV-kaart krijgen waar een abonnement op staat. Met dergelijke abonnementen kunnen medewerkers voor een vaste prijs gebruik maken van het openbaar vervoer. Door abonnementsprijzen mee te nemen in ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Petitie tegen overvolle bussen 400 keer ondertekend

Vanwege overvolle bussen in Brabant is er een petitie opgesteld.

Ruim 400 mensen hebben een petitie ondertekend tegen overvolle Arriva-bussen in Noord-Brabant. Niels Aussems uit Waalwijk wil met deze petitie busbedrijf Arriva overhalen om gelede bussen te gaan inzetten. In steden als Tilburg, Waalwijk en Den Bosch zitten de bussen volgens Aussems soms zo vol dat reizigers bij de halte achterblijven.

Basisbeurs

Arriva heeft toegegeven dat de bussen in verschillende Brabantse steden de laatste tijd erg vol zitten. Volgens het busbedrijf is er een piek op te merken in vergelijking met eerdere jaren. Het busbedrijf ziet de afschaffing van de basisbeurs als een mogelijke verklaring voor die drukte, omdat studenten daardoor langer thuis blijven wonen en met het openbaar vervoer naar school reizen.

Arriva zet extra bussen in tijdens de drukke momenten, zoals tussen 7.00 en 8.00 uur ‘s ochtends. Volgens Aussems is dit nog niet voldoende omdat deze bussen niet goed aansluiten op de bussen die al rijden. Een gelede bus heeft een hogere capaciteit en kan dus meer mensen tegelijk vervoeren.

Provincie

Volgens Aussems zijn er ondertussen ook gemeenten die het probleem erkennen en die het bij de provincie onder de aandacht willen brengen. Een wethouder in Dongen heeft het probleem ...

Lees verder ...

Bron: ovpro.nl


Audi neemt hybride locomotieven in gebruik bij Duitse fabriek

Hybride locomotieven worden door Audi in gebruik genomen.

Autofabrikant Audi heeft bij zijn fabriek in het Duitse Ingolstadt nieuwe, hybride transportlocomotieven in gebruik genomen. De hybride voertuigen zijn aanzienlijk stiller dan conventionele locomotieven, verbruiken minder energie en stoten vijftig procent minder CO2 uit.

Hybride locomotieven gebruikt door Audi

Bij Audi leidt dat jaarlijks tot 60 ton minder CO2-uitstoot. De ingebruikname van de locomotieven is volgens Audi een nieuwe stap op weg naar de CO2-neutrale fabrieken.

De nieuwe locomotieven kunnen ongeveer twee uur in de elektrische modus functioneren. Daarvan wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt als ze in fabrieksgebouwen rijden. Tijdens pauzes wordt de batterij opgeladen met CO2-neutrale elektriciteit. Tijdens de diensten wordt hij geladen door de dieselmotor van de locomotief.

Spoorlijn

Op het Audi fabrieksterrein in Ingolstadt ligt 18 kilometer spoor. Elke dag komen er voor Audi 15 goederentreinen aan op het station Ingolstadt Noord. Hun vracht bestaat uit onderdelen, motoren, transmissies en Audi’s uit andere fabrieken die klaar zijn voor aflevering. In Ingolstadt werken 17 machinisten. Elke locomotief voert elke dag ongeveer 75 rangeerbewegingen uit en wordt per jaar zo’n 3.800 uur ingezet.

De nieuwe hybride locomotieven sluiten volgens Audi aan bij het streven naar duurzame logistiek. In combinatie met de nieuwste ondersteltechniek zetten de plug-in hybrides nieuwe standaarden op het gebied van ran...

Lees verder ...

Bron: spoorpro.nl


ProRail wil aanbesteding voorkomen voor werkzaamheden Schiphol

De aanbesteding voor werkzaamheden aan het spoor rondom Schiphol wil ProRail proberen te voorkomen.

Het bestuur van ProRail heeft besproken of de werkzaamheden rondom Schiphol kunnen worden opgeknipt. Daardoor zou er volgens ProRail geen aanbesteding hoeven worden opgestart. De spoorbeheerder wil de opdrachten onderhands gunnen om zo sneller klaar te zijn met de werkzaamheden.

Aanbesteding spoorwerkzaamheden te voorkomen?

Opknippen van werkzaamheden om onder de aanbestedingswet uit te komen is verboden, maar volgens ProRail is daar geen sprake van.

ProRail zegt dat de projecten afzonderlijk moeten worden uitgevoerd, omdat station Schiphol anders onbereikbaar wordt voor de reizigers. Met andere woorden, de spoorbeheerder zegt dat ze geen andere keuze heeft. ProRail staat onder grote tijdsdruk, omdat de werkzaamheden rondom Schiphol eind 2016 afgerond moeten zijn.

Werkzaamheden Schiphol

Woordvoerder Anna Kodde van ProRail: “We zien dat we voor de dienstregeling van 2017 maatregelen moeten nemen bij station Schiphol. Mensen hebben de neiging om bij de trappen te blijven staan en dat zijn vaak de smalle gedeelten van perrons. We willen snel meer spreiding van reizigers, maar ook dat aankomende reizigers perrons sneller kunnen verlaten.”

“Daarvoor zijn oplossingen nodig, zoals het aanpassen van roltrappen en hellingsbanen (platte roltrappen, red.). En we kijken of we de ruimte op bepaalde perrons kunnen vergroten.” Omdat dit plekken zijn waar de reiziger gebruik van maakt, moeten worden de werkzaamheden volgens Kodde apart van elkaar plaatsvinden. “We kunnen niet alles tegelijk uitvoeren.”

Interne regels

ProRail kijkt verder ook of er kan worden afgeweken interne regels voor aanbestedingen om de werkzaamheden op en rondom Schiphol sneller te kunnen uitvoeren. Volgens de aanbestedingswet is ProRail verplicht om bij een opdracht met een waarde van meer dan 5,2 miljoen euro openbaar aan te besteden. De spoorbeheerder handhaaft intern echter strengere regels waardoor er al vanaf een lager bedrag moet worden aanbesteed.

Adviseur Wadzima Helmand van Bouwend Nederland: “Wettelijk gezien zou ProRail zich moeten houden aan de ARW (Aanbestedingsreglement Werken, red.), maar ProRail past de ARN (Aanbestedingsreglement Nutssectoren, red), waarvoor strengere regels gelden. Voor opdrachten voor werken geldt dat boven de 5,19 miljoen euro openbaar moet worden aanbesteed. Voor opdrachten voor leveringen en diensten is dat bedrag 414.000 euro. Het is echter niet toegestaan om om opdrachten op te delen om onder de verplichting om het Europees aan te besteden uit te komen.”

Spooronderhoudscontracten

De spoorbeheerder kwam eerder in opspraak doordat de aanbestedingswet niet was gevolgd bij het gunnen van spooronderhoudscontracten. Het spoorbedrijf